Bebek için değil, zevk için seks dönemi mi başlıyor?

Tüp bebek kuşağı geliyor…

Çiftlerin kariyer planları uğruna çocuk sahibi olmayı erteledikleri günümüz hızlı dünyası gelecek 10 yılda yepyeni bir döneme girebilir. Avustralya’da tüp bebek üzerine yapılan araştırmada Murdoch Üniversitesi’nde görevli doktor John Yovich, çiftlerin kariyer yapma isteği nedeniyle çocuk yapmayı erteleyen kadınların ileriki yaşlarında doğal yollardan gebe kalmayı bırakacağını ve cinselliğin çocuk yapmak için değil zevk için yapılacağı öngörüsünde bulundu. Gelecek kuşak tüp bebek kuşağı olabilir mi? Hem üremek hem de zevk almak için seks yapan tek memeli türü olan insan, önümüzdeki yıllarda sadece haz peşinde mi olacak?

‘Artık üremek için değil, zevk için seks yapılacak’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. BÜLENT TIRAŞ:

Size şöyle söyleyeyim, bir kere tüp bebek yöntemi bakanlığın verdiği veya doğal yollardan gebe kalma oranlarının iki katına ulaşmış durumda. Bugün, normalde çiftler kendileri bir gebelik istedikleri zaman bir ay içinde gebe kalabilme olasılıkları yüzde 20 ile yüzde 25 iken, tüp bebekte uygun durumlarda bu şansları embriyo sayısına göre iki katına kadar çıkabiliyor. Yüzde 55 rakamına kadar yükselen bir oran çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda şunu en azından söylemek mümkün, tüp bebek, gelişen teknolojiler ve teknikler sayesinde normal, doğal yollarla insan üremesinin verdiği gebelik şansının iki katına ulaşmış durumda. Gelişmeler devam ettikçe, teknik ilerledikçe yeni bilimsel gelişmeler bu başarıyı daha da artıracaktır. Belki ilerleyen dönemlerde çiftler çok fazla uğraşmak yerine bu tür yöntemleri daha kolay tercih edebilir hale gelecekler. Bugün, sperm rahatlıkla dondurulabiliyor, başarılı bir şekilde embriyo dondurulabiliyor. Şu anda yumurta dondurmayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yumurta dondurma teknolojisindeki gelişmelerle insanlar geleceğe dönük olarak yatırım da yapabilirler. Cinsellik artık belki üreme ağırlıklı olmaktan çıkacak belki, normal bir hale gelecek. Cinsellik, cinsellik için yapılacak. Üreme isteği ortadan kalkacak belki de. Bu kısa süre içinde olmaz ama bu gelişmelerle ileride olabilir. Avrupa İnsan Üremesi Embriyolojik Kurumu var. Avrupa’da düşen nüfus için tüp bebeğin düşen nüfus oranını artırması konusunda önemli bir karar aldılar ve Avrupa Komisyonu da bu yönde bir karar aldılar. Azalan nüfusun tüp bebek yöntemiyle artırılmasına yönelik bir karar bu. Bu geleceğe dönük değil, günümüze uygun bir gelişme oldu.

‘Seks zaten zevk için yapılıyor, o arada çocuk oluyor’

Tıbbi Seksolog Dr. AKİF POROY:

Memeliler türünde sadece insan zevk için seks yapar, zevk için seks hiç bitmez ama üreme amaçlı cinsellik de bu doğanın bir parçasıdır. Ne kadar küreselleşmenin, kariyerin esiri olursak olalım, bu üreme amaçlı cinselliğin biteceği, cinselliğin bu boyutunun ortadan kalkacağı anlamına gelmez. İnsanlar zaten en başta zevk için seks yapıyor, o arada da çocuk doğuyor. Bebek istemi gelecekte mutlaka daha planlı olacak ama bu demek değil ki insanlar sadece zevk için seks yapacak, bebekler sadece laboratuvarda olacak. Seksin zaten zevk için yapıldığına inanıyorum.

Maltepe Üni. Tıp Fak. Kısırlık Ana Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. ÜMİT ÖZEKİCİ:
Kariyere göre çocuk yapılmaz!

Tüp bebek, sadece ve sadece sorun varsa kullanıldığında mana teşkil eder. Kişiler doğal yoldan gebe kalabiliyorlarsa elbette öyle yapmalıdırlar. Bunu tamamen unutup, “sex for baby”yi bırakıp, “sex for joy”a geçmek diye bir şey olmaz. Tüp bebek yönteminde de başa dönülüyor artık, imkân varsa sadece kendi doğal yumurtalarıyla yapmak, daha az embriyon transferi yapmak şeklinde… Tüp bebek yöntemi, sadece kariyer yapmak isteyenlere “Ben canımın istediği zaman çocuk yaparım” gibi bir serbesti getirmez. Zaten belli bir yaşın üzerine gelindiğinde hem sperm hem de yumurta kalitesi bozulacağı için hiçbir hekim ısrarla tüp bebek demez, doğal yoldan hamile kalmayı teşvik eder, etmelidir.

Tüp bebek yöntemleri ileride daha da gelişebilir

Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol TAVMERGEN:

Bu, pek doğal bir davranış olmaz psikolojik açıdan. İnsanlarda üreme merakı var. Üremek, içgüdüsel bir şeydir. Ama tabii çiftler kariyer sebepleriyle çocuk sahibi olmayı ertelediği zaman- esas sorun gebe kalma isteğinizi genellikle ileri yaşa bırakmış oluyorsunuz- yaşınız yükseliyor, doğal yollardan gebe kalma oranınız iyice azalmaya başlıyor. Yumurtalık rezervinizin düşmesi, elde edebileceğimiz yumurtaların daha kalitesiz oluşu, çevresel faktörlerden etkilenmiş, çeşitli kromozom hasarları olan yumurtaların geriye kalmış olması durumu ortaya çıkıyor. Bu yumurtaların döllenmiş olması halinde bile erken düşüklerle ya da sağlıklı olmayan bebeklerle karşılaşma riskine sahip oluyoruz. Tüp bebek yöntemleri ileride daha da gelişebilir. Bugünkü gözlemlerimize göre seneler ilerledikçe, 40 yaşın üzerine çıktıkça, bu sorunu yardımcı üreme teknikleri kullanarak telafi etme şansı azalıyor. Dolayısıyla kadın gebe kalmak istiyorsa, tabii ki kariyer planlarını da gözetecek ama bunun yanı sıra çocuk yapma arzusunu da mutlaka gündeme almak zorundadır. Bugün insanlar gebe kalamadığı için tüp bebek yöntemini deniyor. Eğer kariyer insanların psikolojisini bozmuş, cinsel yaşamlarını negatif yönde etkilemeye başlamış, normal cinsel fonksiyonları bozulmuş hale gelmişse yardımcı üreme teknikleri gerekebilir. Ama şunu da unutmamak gerekir, bu kadar yoğun stres altındaki bir çiftin çocuğu olsa da o çocuğa ne kadar annelik- babalık yapabilecekler? O çocuk, anne ve babadan ne kadar istifade edebilecek? Karşılıklı iletişimde nasıl bulunacaklar? Bunlar da ayrı bir konu. Çoğu kere yapılan zevk için seks. Zaten her şeyi normal olan bir çiftin gebe kalma potansiyeli ayda yüzde 15’lerde. Doğa zaten doğal aile planlamasına yönelik bir düzen içerisinde. Aksi takdirde çiftlerin gebe kalma oranı yüzde 80-90 olsaydı yaşanabilecek nüfus patlamasını düşünün.

İnsanlar gelecekte seks yapmadan üreyecekler” lafı insanlara yapılan en büyük saygısızlıktır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur GÜRGAN:

Bu komik bir şey. İnsanlar kariyer yapacak diye çocukları olmayacak gibi bir şey olmaz. Kadınların en doğurgan yaşlarının 18-32 olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra da görünüyor ki 35 yaşından sonra doğurganlığında bir azalma saptanmaktadır. Özellikle yumurtalıklarda yumurta azalmasına, kalitedeki azalmaya bağlı olarak gebe kalma şansları azalmaktadır. 40 yaşında da doğum kontrolü yapan kadınlar var. Bazen de 25-26 yaşında yumurtalık rezervi azalmış kadınlar da vardır. Ama “Kariyer kadınları” demek, bu biraz yanlış. Dünyaya baktığınızda gebe kalamamak ya da ileri yaşlarda çocuk sahibi olmanın nedeni kariyer değildir. Genel olarak baktığınızda gerek erkek olsun gerekse kadın çocuk edinmeden kaçtığı görülmektedir. İnsanlar, gençler de bir çocuğun, bir ailenin sorumluluğunu almaktan kaçtıkları için çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Çocuk olmadığı için de sıkıntı oluyor. Bir doktorun görevi, doğurganlığın iyi olduğu yaşlarda çocuk sahibi olabilmeleri için yön göstermektir. İnsanların beyinleri çalışmıyor değil. “İnsanlar gelecekte seks yapmadan üreyecekler” lafı insanlara yapılan en büyük saygısızlıktır. İleri yaşlarda tüp bebek yapılsa bile yumurta rezervleri düştükten sonra, başarı şansı inmektedir. 35 yaşına kadar tüp bebek yapma şansı yüksek olsa bile bu yaşlardan sonra tüp bebekte başarı oranı düşüyor. O yaşlarda gebelik elde edemeyebilirsiniz. Çiftler, zevk için seks yapsınlar tabii ki. Çiftler her ay çocuk için mi birlikte oluyorlar? İnsanlar doğum kontrol yöntemlerini kullanıyorlar istedikleri gibi birlikte olmak için. Beraber olmanın asıl amacı tüm cinslerde doğurganlıktır ama insan olarak biz istediğimiz zamanda çocuk doğurmak için de kullanabiliyoruz. “İnsanlar sadece çocuk sahibi olmak istediklerinde seks yapsın” demek de yanlış. Hindistan’da, Çin’de insanlar çocuk sahibi olmasın diye vergi geliyor, Avrupa’da çocuk sahibi olanlara para veriliyor. İnsanlar canları istediğinde seks yapar. Ama öyle bir toplumda yaşamaya başladık ki, insanlar çok stresli, metalik, başarıya, paraya yönelik bir dünyada yaşamaya başladılar. Onun için öncelikleri para, bul, araba oldu, sekse ayıracak zamanları yok. Yeni bir kural getiriyorlar. Ama bu insan haklarına da ters. Kocasız spermle hamile kalmayı da deniyorlar, bu da olmaz.

19 Mayıs 2010 Çarşamba,  HABERTÜRK

Yorumlar

Bir yorum yazınız