Puberte Prekoks (Erken Yaşta Adet Görme)

Puberte nedir? Puberte prekoks, erken yaşta adet görülmesi anlamına gelmemektedir, pubertenin yani ergenlik döneminin erken yaşta başlaması durumunu ifade eder. Puberte ergenlik dönemidir. Kız çocuklarının fizyolojik olarak değişimi ilk adet kanamaları ile bu dönemde gerçekleşir. Kızlar erkeklerden 2 yıl önce, ortalama 9-14 yaşları arasında ergenliğe girerler. Pubertenin ilk belirtileri göğüslerde başlar, bu gelişmeye telarş denir.…