Akademik Kariyer

1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini takiben Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

1989-1990 yılları arasında Londra ‘University of London, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital’da Tüp Bebek, Endoskopik Cerrahi, Infertelite ve Mikrocerrahi konularında 1 yıl süre ile eğitim gördü.

1995 yılında İsrail Assaf Harofeh Medical Center’da Tüp Bebek ve Mikroinjeksiyon konularında, 2000 yılında ABD’de The Johns Hopkins University Medical School’da “Üreme endokrinolojisi ve Tüp Bebek” konularında eğitim aldı. Yine 2000 yılında ABD/Chattanooga’da “İleri Endoskopik Cerrahi” eğitimi aldı.

994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalında Yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesörlüğe atandı.

Prof. Dr. M. Bülent Tıraş, halen Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp bebek Bölüm Direktörü olarak görev yapmaktadır..

MESLEKİ KURULUŞLAR ve DERNEKLERDE ŞU ANDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. BaşkanlığıKontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Başkan YardımcılığıUzmanlık Dernekleri Platform Sözcülüğü

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER
1995-1996 ve 1996-1997 Ders Yılları: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem 4 Staj Koordinatörlüğü

Ocak 2001-Mayıs 2003: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

Mayıs 2001-Ekim 2005: Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Merkezi Müdür YardımcılığıHaziran 2001-Haziran 2003: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 KoordinatörlüğüÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER
Temmuz 2000-Temmuz 2003: TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “İlaç Ruhsatlandırma Bilimsel Komisyon” Üyeliği16 Nisan 2001-Haziran 2003: TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu” Üyeliği