Paylaş:

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, tüp bebek (IVF) tedavisinden altı ay önce “Akdeniz diyeti” uygulayan kadınların başarılı bir sonuç elde etme olasılığının yüksek olduğu görülmüştür.

Human Reproduction Dergisi’nde yer alan çalışma, taze meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller, zeytinyağı ve balık gibi besinler içeren Akdeniz diyetini uygulayan kadınların, diğer kadınlara kıyasla, tüp bebek başarı oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Araştırma, Doçent Doktor Nikos Yiannakouris tarafından, Atina Harokopio Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yönetildi. Bir gıda rutini anketi kullanarak, 22 ve 41 yaşları arasında 244 kadının beslenme kalıplarını analiz ettiler.

Bu kadınlar, ilk tüp bebek tedavisi için Yunanistan’ın Atina’daki Bir Düşünce Birliğine kaydolmuştu. Vücut kitle indeksi 30 Kg/m2’nin altında ve obez olmayan kadınlardı.

Son altı aydaki diyetlerine dayanarak, katılımcılara 0 ile 55 arasında değişen bir Akdeniz Diyeti Puanı verildi. Daha yüksek puan alanların sıkı bir Akdeniz diyetini izlediği düşünüldü.

Skorlarına göre kadınlar üç gruba ayrıldı. İlk grup 18-30 arası skor aldı, ikinci grupta 31-35, üçüncü grupta 36-47 arasında skorlar vardı.

En yüksek skor grubunda 86, en düşük skor grubunda 79 kadın vardı.

En düşük skoru olan grup % 29’luk bir gebelik başarı oranına sahipken, en yüksek skor grubunda % 50’lik bir başarı oranı vardı. Doğum oranları da anlamlı derecede farklıydı; sırasıyla % 26.6 ve % 48.8 idi.

Araştırmacılar, 35 yaşın altındaki kadınlarda, Akdeniz Diyeti Puanındaki her beş puanlık artış için, kadınların hamile kalma ve canlı doğum yapma şansının 2.7 katına çıktığı sonucuna varmışlardır.

Atina Harokopio Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Profesör Yiannakouris:

“Çalışmamızın önemli mesajı, tüp bebek deneyen kadınların Akdeniz diyeti gibi sağlıklı bir diyet yemeye teşvik edilmesi gerektiğidir, çünkü bu sağlıklı diyet modeline sadık kalarak beslenmek, başarılı hamilelik şansını artırmaya ve canlı bir bebek sahibi olmaya yardımcı olabilir. ”

Sağlıklı bir Akdeniz diyetinin, erkekler arasında sperm kalitesini de artırabileceğini söylediler.

Ancak bu çalışma, 35 yaşından büyük kadınlar arasında diyet ile başarılı hamilelik ve canlı doğum arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır.

Bunda, 35 yaşından büyük kadınların daha genç kadınlara oranla daha az yumurtaya ve farklı bir hormonal yapıya sahip olmalarının neden olduğunu ileri sürdüler.

Profesör Yiannakouris; bu bulgunun, sağlıklı beslenmenin yaşlı kadınlar için önemli olmadığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Obez kadınlar ve doğal olarak gebe kalmak isteyen kadınlarda bu diyetin kendilerine yardımcı olup olmadığını görmek için, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar