Birlikdə Yaşayan Qadınların Eyni Zamanda Aybaşı Olması

Birlikdə Yaşayan Qadınların Eyni Zamanda Aybaşı Olması

Eyni evdə yaşayan qadınların aybaşı dövrlərinin eyni vaxtlarda olmasına, menstrual sinxronizasiya adı verilər. Bu vəziyyət ümumi olaraq birlikdə yaşayan qadınların aybaşı qanamalarının qarşılıqlı olduğu fikrini yaratsa da, indiki vaxtda belə bir sinxronizasiya vəziyyətinin olduğuna dair elmi olaraq sübut bir məlumat yoxdur. Ancaq illər əvvəlinə çatan bəzi araşdırmalar menstrual sinxronizasiya olduğunu müdafiv etməktədir. Birlikdə yaşayan qadınların eyni zamanda aybaşı görməsi ilə əlaqəli edilən araşdırmalar aşağıdakı kimidir:

Qaynaqdan alınan məlumatlara görə:

Menstrual sinxronizasiya ilk olaraq 1971 ilində Martha McClintock tərəfindən ifadə edilmişdir. Bu səbələ ayrıca ’’McClintock effect’’ olaraq da adlandırılır. McClintock ’un ortaya atmış olduğu bu fikir, məktəb yurdlarında birlikdə yaşayan qız tələbələrin aybaşı dövrlərinin bir-biriylə üst-üstə düşməsi ilə ictimai araşdırmanın olduğu isdiqamətdədir.

1998 ilində edilən bir digər araşdırma isə Martha McClintock ‘un ortaya atdığı fikri dəstəkləyir xüsusiyyətdə olmuşdur. Edilən bu işdə hər qadının qoltuqaltına ped yerləşdirilmiş və bu pedlər, fərqli qadınlara iylədilmişdi. Bu iş feromen adı verilən orqanizma ifrazat maddəsinin varlığının sübutu olaraq, qadınların qəbul etdiklərini və feromen maddəsindən təsirlənərək aybaşı dövrlərinin dəyişə biləcəğinin müdafiəsi olaraq edilmişdir.

Feromen orqanizmada ifraz olunan qoxusuz bir maddə olub, ancaq bəzi canlıların qəbul edərək qarşılıqlı təsirə keçdiyi maddələr olaraq adlandırılır. Ancaq feromen maddələrinin insan orqanizmində olduğuna dair sübut edilmiş bir məlumat olmamaqla birlikdə, olsa belə fərq edilə bilir xüsusiyyətdə olmadığı şəklində ifadə edilmişdir. Bunun yanında bəzi heyvanlarda feromen maddəsi mövcud olub və maddəni aşkar edə biləcək jacobson’s orqan ya da vomeronazal orqanlara malikdir. Ancaq insanın anatomik sistəmində feromen maddəsini aşkar edə biləcək orqanlar aktiv deyildir.

Edilən bəzi araşdırmalar isə lezbiyen cütlüklərdə menstrual sinxronizasiyanın olduğunu, bir digər qisimi isə belə bir vəziyyətin olmadığını ifadə etmişdir.

Edilən bir digər araşdırma isə insan xaricindəki digər məməli canlılar üstündə aparılmışdır və birlikdə yaşayan dişilərdə aybaşı dövrlərinin təsirlənmədiyi yazılmışdır.

Edilən bütün araşdırmalar nəticəsində əldə edilən istatiksel məlumatlarda bir çox səhv vəziyyətin ortaya çıxdığı ifadə edilmişdir. Bu səbəblə indiki vaxtda menstrual sinxronizasiya haqqında sübut edilmiş bir məlumat yoxdur. Bunun yanında eyni evdə yaşayan qadınların aybaşı qanamalarının sinxronizasiya olub olmadığı mövzusundakı araşdırmalar isə olduqca mürəkkəb bir mövzu olaraq adlandırılır. Bunun səbəbi isə, hər qadının aybaşı dövrünün bəzi səbəblərdən ötəri dəyişə biləcəyidir. Çünki bir qadının aybaşı gecikməsi kimi yaşadığı dəyişimlər bir sonrakı aybaşı qanamasına təsir edər. Bu səbəblə digər qadının aybaşı dövrünə rast gəlməsi denk gelmesi ola bilər. Daha sonra qanamalar təkrar fərqli zamanlarda reallaşa bilir. Qısacası menstrual sinxronizasiyanın etibarlı olduğuna dair indiki vaxtda sübut edilmiş bir məlumat yoxdur.

Şərhlər

Bir yorum yazınız