Dərmansız Tüp Bəbək Müalicəsi Mümkündürmü?

Dərmansız Tüp Bəbək Müalicəsi Mümkündürmü?

1 ) Dərmansız tüp bəbək müalicəsi nədir?

Klassik tüp bəbək müalicələrində, yumurtalar istənilən böyüklüyə gəldikdən sonra toplanır və əməliyyat altına alınır. Dərmansız tüp bəbək (IVM) müalicəsində isə, yumurtalar tamamıyla böyümədən toplanaraq laboratoriya şərtlərində yetkinləşdirilməsi sağlanır. Bu müalicə üsulundakı məqsəd, yumurtaların yetkinləşdirilməsi üçün istifadə edilməkdə olan dərmanlardan ziyan görmə nisbəti olan namizədlərin müalicələrini, bu dərmanlardan istifadə etmədən davam etdirmələri və orqanizmalarını qoruya bilməsini sağlar. Dərmansız tüp bəbək müalicəsinin tətbiq edildiyi əsnada, xəsdəyə çox az nisbətdə, və ya sıfır xormon möhkəmlətməsi edilir. Böyüməsi müşahidə altına alınan yumurtalar, istənilən yetkinliyə çatdığı zaman gənəl anesteziya üsulu və iynə köməyi ilə toplanır. Toplanan bu yumurtalar, laboratoriyada müəyyən mayələrin içərisində gözlədilib yetkin hala gəlmələri təmin edilir. İrəliləyən mərhələlərdə ana nazmizədinin həyat yoldaşından alınan sperma, mikroinyeksiya üsulu ilə, yumurtalara inyekte edilir və təmin edilən embrionlar, müalicənin son mərhələsi olaraq, yenidən rəhmin içinə köçürülür.

2 ) Kimlər seçim etməlidir?

Bəzi namizədlərin, tüp bəbək müalicəsində istifadə etmək məcburiyyətində olunan dermanalara qarşı həssas olduğu görülmüşdür. Bu həssasiyət nəticəsində yumurtalıqların verdiyi və gözlənilməyən sonuç, qarında və ağciyərdə mayə yığılması ( overin hiperstimulasiya sindromu-OHSS) vəziyyətinə səbəb olur. Dərmansız tüp bəbək müalicəsi, daha çox bu həssaslığa sahib olan, OHSS inkişaf ehtimalı yüksək olan PKOS (Polikistik Over Sindromu) xəsdələrində seçim edilir. Eyni zamanda endometriozis xəsdələrində, dərmana reaksiyası az olan xəsdələrdə və kişi sonsuzluğunda da istifadə edilir. Dərmansız tüp bəbək müalicəsi, xüsusilə xormon müalicəsinin qətiliklə qadağan olduğu xərçəng xəsdələri üçün ideal bir üsuldur.

3 ) Uğur nisbəti nədir?

Dərmansız tüp bəbək mualicəsinin (IVM) uğur səviyyəsi, qəbul edilə bilir sərhədlər içindədir. Bu nisbət də 30 faiz ətrafındadır.

4 ) Üstünlükləri nələrdir?

  • Mualicənindaha asan olması
  • Daha qısa müalicə müddəti (8-10 gün)
  • Yan təsirinin olmaması
  • Komplikasiyalara səbəb olmaması
  • Klinika ziyarəti sayının az olması (1-2 defa)
  • Daha az inyeksiya sayı (2-3 dəfə)
  • Qan alma işləminin olmaması

5 ) Dərmansız tüp bəbək müalicəsinin dezavantajı vardırmı?

Bu müalicənin tətbiqi əsnasında, istənilən keyfiyyətdə yumurtaların əldə edilməsi bəzi vəziyyətlərdə çətindir. Bunun xarici təmin edilmiş hamiləlik nisbətləri, klassik üsullarra nəzərən daha az ola bilər. Dərmansız tüp bəbək müalicəsində əldə ediləcək uğur nisbəti, təxmini  30 faiz ətrafındadır. Bu nisbət, qəbul edilə bilir sərhədlər içindədir.

6 ) Dərman köməyi olmadan, yumurtalar necə əldə edilir?

Dərmansız tüp bəbək mualicəsində, heç bir dərman istifadəsi olmadığından ötəri, ana namizədinin normal aybaşı dövründə öz-özünə ortaya çıxan yumurta hüceyrələri toplanır. Uyğun kültür mühitində yumurtların yerləşdirilməsi təmin edilir. Yumurta hüceyrəsi bu mərhələdən sonra, ata namizədindən alınmış sperma ilə döllənmə reallaşdırılır. Döllənmə işləmi, mikroinyeksiya (ICSI) üsulu ilə tətbiq edilir.

7 ) Kimlərə tətbiq edilməz?

Dərmansız tüp bəbək müalicəsi yaşı irəliləmiş ana və ata namizədlərinə tətbiq edilməz.

8 ) Dərmasız tüp bəbək müalicəsi nə qədər çəkir?

Dərmansız tüp bəbək müalicəsinin tətbiq müddəti cəmdə 8-10 gün ətrafında davam edir. Bu müddətcə, namizədlərin tüp bəbək mərkəzinə 1-2 dəfə və 30 dəqiqə müddətincə gəlməsi kafidir.

9 ) Bu üsul, günümüzdə Türkiyə’də çox seçim edilən bir üsulmudur?

Dərmansız tüp bəbək müalicəsi, dünyada və Türkiyə’də çox az nisbətdə tüp bəbək mərkəzi tərəfindən təmin edilir.

10 ) Dərmansız tüp bəbək müalicəsinin xərci nə qədərdir?

Dərmansız tüp bəbək müalicəsinin xərcinin, klassik tüp bəbək müalicəsi arasında hər hansı bir fərq yoxdur. Ancaq dərman xərcində, dərmandan istifadə edilmədiyi üçün 90 faiz ətrafında endirim sözün mövzusudur.,

Şərhlər

Bir yorum yazınız