Embrio Pərdəsinin Nazildilməsi Qırxılması

Embrio Pərdəsinin Nazildilməsi Qırxılması

Embrionun rəhmin içərisinə tutunmasını təmin etmək üçün istifadə edilən metodlar;

1) ASSISTED HATCHING (AHA, AH)


Assisted hatching əməliyyatı embrionun ətrafında olan pərdənin bir sıra üsullar sayəsində nazildilməsinə verilən addır. Burada əsil məqsəd, embrionun rəhim iç təbəqəsinə yapışmasını reallaşdırmaqdır. Embrion pərdəsinin nazildilməsi (qırxma) əməliyyatı daha çox lazer ilə tətbiq edilər. Bunun xaricində mexaniki və ya kimyəvi üsullar ilə də tətbiq edilə bilər.

Embrionun ətrafını əhatə edən zona pellusida diyilər. Bu pərdədə, döllənmə işləmindən sonra qalınlaşma olar. Embrion rəhmin içinə çatdığı zaman, bu pərdədən çıxar və rəhmin iç təbəqəsinə (endometrium təbəqəsinə) yapışar. Bu pərdə təbəqəsinin ikiyə ayrıla bilmədiyi vəziyyətlərdə embrion içərisindən çıxa bilməz və rəhm içərisinə yapışma (implantasiya) hadisəsi reallaşa bilməz.

2) AHA, AH ilə bilinən embrion pərdəsinin nazildilməsi üçün ən çox hansı üsullar seçim edilər?

Lazer texnikası

Pronaz üsulu

Mexaniki texnikalar

Vəziyyətə görə acid tyrode seçim edilə bilər

3 ) Tüp bəbək müalicələrində embrion pərdəsinin nazildilməsi niyə lazım ola bilər?


Embrion xarici pərdəsi olması lazım olandan daha qalınsa və bu vəziyyət ilə əlaqəli olaraq yapışma təmin edilə bilmirsə, embrionun qırxılması seçim edilə bilər.

Ana namizədi irəli yaşda hamilə olmaq istəyirsə,

Embrionun biopsisi alınması lazım olan vəziyyətin sözün mövzusu olması halında,

Yumurtalıq tutumu xəstələrdə pis bir şəkildə irəliləyirsə, köməkçi tətbiq olaraq fikirləşilir. Embrionların olması, lazım olandan daha yavaş bir şəkildə bölünməsi halında,

Tüp bəbək əvvəldən yaşanmış olan yapışma (implantasiya) problemləri səbəbi ilə uğursuzluq əldə edilmiş isə embrion pərdəsinin nazildilməsinə ehtiyac hiss edilə bilər.

4) Daha çox hansı vəziyyətlərdə pərdənin nazildilməsi edilir?

Zona təbəqəsinin (xarici pərdənin) qalın olduğu embrionlara

Aybaşının 3-cü günü baxılan FSH səviyyəsi 10-dan yüksək olan xəstələrə (Over ehtiyatı pis olan xəstələr)

Yavaş bölünən embrionlara

Ana yaşının irəli olması (35-dən böyük)

Daha əvvəl embrionun rəhm içərisinə yapışması (implantasiya) ilə əlaqəli olaraq uğursuzluq yaşayan xəstələrə

Embrion biopsisi tətbiq ediləcək olan xəstələrə

Bəzi mərkəzlər bu əməliyyatı tətbiq etdikləri bütün tüp bəbək müalicələrində edər.

5 ) Hatching əməliyyatı üçün ən sıx tətbiq edilən üsullar nələrdir?

Lazer

Mexaniki üsullar

Acid Tyrode

Pronaz

Aparılan müxtəlif araşdırmalar nəticəsində, AHA üsulu tətbiq edilən hamiləliklərdə, monozigotik (tək yumurta) əkizlərin sıxlığının artdığını ifadə etmişdir.

Şərhlər

Bir yorum yazınız