Embrion Köçürülməsi Müddəti

Embrion Köçürülməsi Müddəti

1 ) Embrion köçürülməsi işləmi nə qədər çəkir?

Embrion köçürülməsi 5 dəqiqə ilə 10 dəqiqə arasında çəkən, olduqca qısa ve bəsit bir işləmdir. Ağrı ve narahatlıq hissi yaşatmadığından, köçürülmə işləmi sırasında ana namizədinə anesteziya tətbiq edilməz. Bu səbəbdən dolayı da, işləm gerçəkləşdikdən 1 və ya 2 saat sonra, ana namizədi xəsdəxanadan evinə yollanır.

2 ) Embrion köçürülməsi ne zaman aparılır?

Tüp bəbək əsnasında, döllənmədən sonrakı 2-ci və ya 5-ci gün köçürülmə işləmi gerçəkləşdirilir. Köçürülmə əsnasında, embrionlar əsasən 4 ilə 8 hüceyrəyə sahib olur.

3 ) Embrion köçürülməsi nəcə aparılır?

Xəsdə, müayinə mövqeyinə alınaraq, spekulum yerləşdirilir. Rəhm ağzının, özəl hazırlanmış məhlul ilə dezinfektiya edilir. Bu işləmin ardınca, embrioloqların bir bir araşdıraraq seçmiş olduğu embrionlar, katater şəklində ifadə edilən bir alət ilə, na namizədinin rəhminə nəql edilir. Köçürülməni gerçəkləşdirəcek olan embrionun mikdarı, bəzı vəziyyətlər nəticəsində fərqlilik göstərir. Ancaq  normal saydan daha çox köçürülən embrionlar, çox döllü  hamiləliklərin meydana gəlməsinə səbəb olabilər. 30 yaş grupunda olan xəsdələrdə, az sayda keyfiyyətli embrion ile sağlam hamiləliklərin baş verməsini gerçəkləşdirə bilir.

Ancaq yaşı çox olan namizədlərdə, embrion keyfiyyətində azalma meydana gələcəği üçün, köçürülməsi aparılacaq embrion miqdarı da daha çox olur. Embrion təbəqəsinin qalın olması vəziyyətində, lazer sayəsində təbəqə nazikləşdirildikdən sonra köçürülmə işlemi aparılır.

4 ) Embrion köçürülməsinin ardından, hansı dərmanlardan istifadə olunur?

Əsasən, hormon dərmanları xəsdəyə reseptlə verilərək, istifadə şəkli ve dozası həkim tərəfindən izah edilir. Bu kimi dermanların xaricində, vitamin dermanları da ehtiyac duyulduğunda verilməlidir. Ancaq verilən bu dərmanlardan ardıcıl şekildə istifadə etmək lazımdır.

5 ) Embrionlar köçürüldükdən nə qədər vaxt sonra hamiləlik testi aparılır?

Embrion köçürülməsindən sonrakı 12-ci gün, qanda hamiləlik testi aparılır. Xəsdənin istifadə olunması lazım olan dərmanlar, ay başının gecikməsinə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən dolayı, ay başının gecikməsi halında, labüd olaraq mütləq hamiləlik olacak diyə bir qanunun olması doğru söz deyil.

6 ) Xəsdəyə ultrasəs müayinəsi nə zaman edilir?

Qanda aparılan hamiləlik testi nəticəsində, hamiləliyə rastlanmışsa, bundan sonrakı 10 gün içərisində ultrasəs ilə də hamiləlik təsbit edilir. Ultrasəs müayinəsi əsnasında hamiləlik kisəsi və körpənin 1 və ya daha çox olması təsbit edilir. Ultrasəs müayinələri əsnasında, bəzən birdən çox körpə görüldüyü halda, sonrakı dönə mlərdə hamilelik kisəsinin biri ortadan yox ola bilir. Bu səbəbdən dolayı, görülən körpə sayında azalma ile qarşılaşıla bilir.

7 ) Embrion köçürülməsindən sonra xəsdədə ağrı ya da qanama olur mu?

Bəzi xəsdələr, çox az ləkələnmə ilə qarşılaşa bilərlər. Bu tamamiylə keçici bir vəziyyətdir. Bəzı xəsdələrdə isə, xəfif ağrılar da meydana gələ bilir. Ancaq həkimlə məsləhətləşmədən heç bir şəkildə dərmandan istifadə edilməməsi lazımdır. Zatən mövcud olan ağrılar, bir müddət sonra öz özünə keçir.

8 ) Embrion dondurmaq ve dondurulmuş embrion köçürülməsi nədir?

Əldə edilən keyfiyyətli embrioların içərisindən, rəhmə köçürülənlərin xaricində, artıq qalan embrionlar dondurularaq, daha sonra aparılacaq tüp bəbək müalicələrində istifadə üçün uyğun şəraitdə saxlanılır. Beləliklə yenidən tüp bəbək tətbiqi aparılmasına ehtiyac duyulacağı zaman, yumurta yetişdirmə ve yumurta yığma mərhələlərinin aparılmasına gərək qalmadan, bir başa olaraq embrion köçürülməsi gerçəkləşdirilə bilər.

9 ) Embrion köçürülməsindən sonra cinsi əlaqə necə olmalıdır?

Cinsi ələqə aralığında həkimin uyğun görəcəyi zamana uyulması və bu zaman içərisində əlaqənin gerçəkləşdirilməsi lazımdır. Daha çox, hamiləlik testi yapılana dək, cinsi əlaqə qadağandır. Ancaq hamiləlik testində, pozitif bir nəticə alınmışdırsa, eyni şəkildə həkimin izin verəcəyi müddətə dək cinsi pəhriz tətbiqi lazım ola bilər. Hamiləlik dönəminin normal bir şəkildə irəliləməsi halında, körpə 2-3 aylıq olduqdan sonra, cinsi əlaqəyə yasak ortadan qalxır.

10 ) Embrion köçürülməsindən sonra istifadə olunacak dərmanlar nələrdir?

Daha çox, progesteron dərmanlarına resept yazılır və necə istifadə edecekleri də ana namizədlərinə izah edilir. Bu dermanlar tablet, vaginal gel, inyeksiya şəklində ola bilər. Bu dərmanlardan başqa, vitamin və ya digər dərmanlar reseptdə yazılmışs, diqqətli bir şəkildə istifadə olunmalıdır. Progestan kapsül ağızdan və ya vaginal yoldan istifadə olunmalıdır. Crinone gel vaginal yoldan istifadə olunur, progynex ampül əzələ daxilinə inyeksiya şəklində vurulur.

11 ) Embrion köçürülməsinin ardından aparılması və diqqət edilməsi lazımlı durumlar nələrdir?

  • Məşq və idmandan uzaq durmaq lazımdır.
  • Daha çox yeriməkdən kaçınmalıdır.
  • Bol bol yataq istirahəti edilməlidir ancaq bütün günü hərəkətsizləşmək lazım deyildir. Yemek, tuvalet, hamam v.b kiçik işlər üçün qalxa bilər, gəzə bilərsiniz.
  • Köçürülmə əməliyyatından sonrakı 2-3 gün duş, hamam istifadə etmək olmaz, daha sonra serbestsiniz.
  • Həkiminizin xəbəri olmadan her hansı bir dərmandan istifadə etməyin.
  • Şehərler arası avtomobillə səfərə çıxmaq köçürülmədən 2-3 gün sonra sərbə İlk 2-3 günün yataq istirahəti ilə keçməsi daha uyğundur. Az zamanlı avtomobil səfəri edilə blər.
  • Təyyarə səfərində her hansı bir qorxulu vəziyyət yoxdur. Yalnız köçürülmənin gerçəkləşdiyi gün yola çıxmayaraq, dincəlmək lazımdır.

Şərhlər

Bir yorum yazınız