Haqqinda

1984 ilində Ankara Universiteti Tibb Fakültəsindən məzun oldu. Məcburi xidmətini taxıban Ege Universiteti Qadın Xəstəlikləri və Doğum Fundamental Sahəsində İxtisas Təhsilini tamamladı.

1989-1990 illəri arasında London ‘University of London, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital’da Tüp Bəbək, Endoskopik Cərrahi, Infertelite və Mikrocərrahi mövzularında 1 il müddətində təhsil aldı.

1995 ilində İsrail Assaf Harofeh Medical Center’da Tüp Bəbək və Mikroinyeksiya mövzularında, 2000 ilində ABŞ’da The Johns Hopkins University Medical School’da “Artım endokrinologiyası və Tüp Bəbək” mövzularında təhsil aldı. Yenə 2000 ilində ABŞ/Chattanooga’da “İrəli Endoskopik Cərrahi” təhsili aldı.

1994 ilində Gazi Universiteti Tibb Fakültəsi Qadın Xəstəlikləri və Doğum Fundamental sahəsində Köməkçi Dosent olaraq vəzifəyə başladı. 1997 ilində Dosent, 2003 ilində professor olaraq təyin edildi.

Prof. Dr. M. Bülent Tıraş, hələ də Gazi Universiteti Tibb Fakültəsi Qadın Xəstəlikləri və Doğum Fundamental Sahəsi Müəllimi olaraq vəzifədədir.

 

İNZİBATİ VƏ AKADEMİK VƏZİFƏLƏR

1995-1996 və 1996-1997 Ders İlləri: Qadın Xəstəlikləri və Doğum Fundamental Sahəsiı Dövr 4 Şagirdlik Koordinatorluğu

Yanvar 2001-May 2003: Gazi Universiteti Tibb Fakültəsi Fakültə Heyəti Üzvlüyü

May 2001-Oktyabr 2005: Gazi Universiteti Ailə Planlaması, İnfertilite və Artım Sağlamlığı Mərkəzi Müdir Köməkçisi

İyun 2001-İyun 2003: Gazi Universiteti Tibb Fakültəsi Dövr 4 Koordinatorluğu

 

UNİVERSİTET XARİCİ VƏZİFƏLƏR

İyul 2000-İyul 2003: TC Səhiyyə Nazirliyi Dərman və əczaçılıq Ümumi Müdirliyi “Dərman Sənədləndirmə Elmi Komissiya” Üzvlüyü

16 Aprel 2001-İyun 2003: TC Səhiyyə Nazirliyi Ana Uşaq Sağlamlığı və Ailə Planlaması Ümumi Müdirliyi“ Artımaya Köməkçi Müalicə Üsulları Elm Komissiyası” Üzvlüyü

 

ÜZV OLUNAN OLUNAN DƏRNƏKLƏR

Türk Ginekoloji və Obstetrik Dərnəyi

•  Baş Katib (3 Noyabr 2002 – Noyabr 2004)

• Sədr (Noyabr 2004 – Noyabr 2008)

• II Sədr (Noyabr 2008 – Hələ də)

 

Ankara Ginekoloji Dərnəyi

• Baş Katib (Fevral -1999 – Noyabr 2001)

• İdarə Heyətinin Üzvü (Noyabr 2001 – Fevral 2004)

 

Kontrasepsiya və Artım Sağlamlığı Dərnəyi

• Təsisçi, Baş Katib (Mart 2000 – İyun 2005)

• Sədrin Köməkçisi (İyun 2005 –Hələ də)

 

Üroginekoloji Dərnəyi

• İdarə Heyətinin Üzvü (Mart 2000 – İyun 2005)

 

Ginekolojik Endoskopi Dərnəyi

• Təsisçi və Xəznədar  (Aprel 2002 – İyun 2005)

 

• İdarə Heyətinin Üzvü (İyun 2005 – İyun 2007)

 

İxtisas Dərnəkləri Platforması

• İxtisas Dərnəkləri Platforma Spikeri (3 Noyabr 2007 – Hələ də)

 

PEŞƏ TƏŞKİLATLAR VƏ DƏRNƏKLƏRDƏ İNDİKİ ZAMANDA İCRA ETDİYİ VƏZİFƏLƏR

• Türk Ginekoloji və Obstetrik Dərnəyi 2-ci Sədrliyi

Kontrasepsiya və Artım Sağlamlığı Dərnəyi Sədr Köməkçisi

İxtisas Dərnəkləri Platforma Spikerliyi

 

TƏŞKİL EDİLƏN KONQRES / KURSLAR

“Diaqnostik və Cərrahi Laparoskopi kursu-III”
25 – 26 Aprel 1998, Ankara
(Kurs Katibi)

“Diaqnostik və Cərrahi Laparoskopi kursu-IV”
28 – 29 Oktyabr 1998, Ankara
(Kurs Katibi)

“Ailə planlaması Tibb Bacısı Təhsil Kursu”
14 Aprel 1999, Ankara
(Kurs Katibi)

“1-ci Milli Ailə Planlaması Konqresi”
14 – 17 Aprel 1999, Ankara
(Kongre Katibi)

“Diaqnostik və Cerrahi Laparoskopi kursu-V”
5 – 6 İyun 1999, Ankara
(Kurs Katibi)

“İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu”
29 – 31 Oktyabr 1999, Ankara
(Konqres Katibi)

“2-ci Üroginekoloji Workshop & Simpozium”
23 – 24 Sentyabr 2000 Ankara
(Konqres Katibi)

“TİVAK-2000 İnfertilite və Artım Konqresi-8”
4 – 7 Oktyabr 2000, Antalya
(Konqres Katibi)

“I Beynəxalq & II Milli Artım Sağlamlığı və Ailə Planlaması Konqresi”
20 – 23 Aprel 2001, Antalya
(Konqres Katibi)

“TİVAK-2001 İnfertilite və Artım Konqresi-9”
27 – 29 Oktyabr 2001, Ankara
(Konqres Katibi)

“II Beynəxalq & III Milli Artım Sağlamlığı və Ailə Planlaması Konqresi”
(Konqres Katibi)