Kitab Redaktoru

1-M.Bülent TIRAŞ,M. Sinan BEKSAÇ, Namık DEMİR, Z.Selçuk TUNCER, Hikmet HASSA, Hakan YARALI, Ali Ayhan, Derin KÖSEBAY, Kunter YÜCE : Jinekoloji Üreme; Üreme Endokrinolojisi & Infertilite Jinekolojik Onkoloji; Medical Network, 2006
(Editör)

2-Obstetrik, Jinekoloji ve Infertilite, Klinisyenin El Kitabı; Veri Medikal Yayıncılık, 2008, İstanbul
(Çeviri Editörü)

3-M.Bülent TIRAŞ, İ. GÜLER: Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite, Klinisyenin El Kitabı
(Çeviri Editörü)

4-M.Bülent TIRAŞ, İ. GÜLER: The Netter Collection of Medical Illustrations, Cilt 2, Güneş Kitapevi, Ankara, Baskıda
(Çeviri Editörü)

5-M. Bülent Tıraş : Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara
(Çeviri Editörü)