Konqres / Kurs Danışıqları

1.            Köməkçi artım texnikalarına ümumi baxış:

3-cü İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu, 26-28 Oktyabr 1995, Ankara

(İcra Heyəti Üzvü, Natiq)

 

2.            Endometriozis və Cerrahi Müalicəsi:

Diaqnostik – Cərrahi və Ofis Laparoskopiya kursu, 2-3 Fevral 1996, Ankara

(Təşkilat Komitəsi üzvü, Praktik təhsil heyəti üzvü, Natiq)

 

3.            Ovulasiya induksiyasında təzə qanunlar:

4-cü İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu, 26-28 Oktyabr 1996, Ankara

(İcra Həyəti Üzvü, Natiq)

 

4.            Diaqnostik Histeroskopiya:

II Histeroskopi nəzəri və Praktik Kursu, 7-9 Noyabr 1996, Ankara

(Praktik təhsil heyəti üzvü, Qonaq Natiq)

 

5.            Endoskopik Üroginekoloji əməliyyatlar:

Diaqnostik – Cərrahi və Ofis Laparoskopiya kursu-II, 14-15 Dekabr 1996, Ankara

(Təşkilat Komitəsi üzvü,Praktik təhsil heyəti üzvü,Natiq)

 

6.            Laparoskopik Burch əməliyyatı:

I Ürojinekologiya kursu, 9-10 Mart 1997, Ankara

(Təşkilat Komitəsi üzvü, Praktik təhsil heyəti üzvü, Natiq)

 

7.            Laparoskopik Histerektomilər

II Milli Qadın-Doğum Günləri, 1-4 May 1997, Diyarbakır

(Qonaq Natiq)

 

8.            Laparoskopik Üroginekolojik əməliyyatlar:

5-ci İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu, 31 Oktyabr – 2 Noyabr 1997, Ankara

(İcra Heyəti Üzvü, Natiq)

 

9.            Laparoskopik Histerektomilər:

5-ci İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə  Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu, 31 Oktyabr-2 Noyabr 1997, Ankara

(İcra Heyəti üzvü, Natiq)

 

10.          Laparoskopik Üroginekolojik əməliyyatlar və Histerektomilər :

Tətbiqli Laparoskopik Cərrahi Kursu, 22-24 Aprel 1998, Erzurum

(Natiq)

 

11.          Laparoskopik Üroginekolojik əməliyyatlar:

Diaqnostik və Cərrahi Laparoskopiya kursu-III, 25-26 Aprel 1998, Ankara

(Kurs Katibi, Praktik təhsil heyəti üzvü, Natiq)

 

12.          Polikistik Over Sindromu (PCOS) versus Polycystic ovaries(PCO) : Diaqnostik dilemma

International Congress on Ovulation Induction and Menopause’98, May 20-24,1998; Side-Antalya-Türkiye

(Qonaq Natiq)

 

13.          Laparoskopik Burch əməliyyatı:

Məzuniyyət sonrası ürojinekoloji kursu-Workshop, Abant İzzet Baysal Universiteti Araşdırma və Tətbiq Xəstəxanası, 27-28 İyun 1998, Konuralp- Düzce-Bolu

(Qonaq natiq, Praktik təhsil heyəti üzvü)

 

14.          Laparoskopik Üroginekolojik əməliyyatlar :

Diaqnostik və Cərrahi Laparoskopi kursu-IV, 28-29 Oktyabr 1998, Ankara

(Kurs Katibi, Praktik təhsil heyəti üzvü, Natiq)

 

15.          Uzun təsirli injektabl Xormonal Kontraseptiflər

6-cı İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu,30-31 Oktyabr-1 Noyabr 1998, Ankara

(İcra Heyəti üzvü, natiq)

 

16.          PCOS və Kardiovaskülər Xəstəlik

6-cı İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu, 30-31 Oktyabr-1 Noyabr 1998, Ankara

(İcra Heyəti Üzvü, Natiq)

 

17.          PCO Sindromu və Kardiovaskülər Xəstəlik

Qadın və Ovaryum Konqresi, 17-19 Dekabr 1998, Adana

(Qonaq Natiq)

 

18.          Kombinə injektabl kontraseptiflər

Ailə Planlaması Tibb Bacılığı Təhsil Kursu, 1-ci Milli Ailə Planlaması Kongrəsi, 14-17 Aprel 1999, Ankara

 

19.          Laparoskopik Sterilizasiya

1-ci Milli Ailə Planlaması Konqresi, 14-17 Aprel 1999, Ankara

(Kongre Katibi, Natiq)

 

20.          Metabolic Changes in PCOD 5-ci Beynəxalq Obstetrik və Ginekoloji Koqresi

6-9 May 1999, İzmir

(Qonaq Natiq)

 

21.          Laparoskopik Üroginekolojik əməəliyyatlar Diaqnostik və cərrahi laparoskopiya kursu-V

5-6 İyun 1999, Ankara

(Kurs katibi, Qonaq Natiq)

 

22.          Üriner inkontinansta laparoskopik cərrahi 1-ci Milli Üroginekoloji Konqresi

8-11 İyun 1999, İstanbul

(Qonaq Natiq)

 

23.          PCOS’ta xroniki aşağı dozada müalicə rejimləri Ankara Ginekoloji Dərnəyi İclasları

14 Sentyabr 2000, Ankara

(Qonaq Natiq)

 

24.          Stress inkontinans müalicəsində laparoskopik yanaşma Türk Ginekoloji Dərnəyi II Beynəxalq Ginekoloji & Obstetri Konqresi

3-7 Oktyabr 1999, Antalya

(Qonaq Natiq)

 

25.          Laparoskopik enterosel tamiri ve vagen kafı süspansiyonu İnfertilite və Reprodüktif Endokrinologiyada Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu-7

29-31 Oktyabr 1999, Ankara

(Konqre katibi, Natiq)

 

26.          Tension-free vaginal tape: Təzə bir üsul

İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu-7, 29-31 Oktyabr 1999, Ankara

(Konqre katibi, Natiq)

 

27.          Vagen Cuff Prolapsusu və Enterosel

I Ürojinekoloji Ege Simpoziumu, 10 Mart 2000, İzmir

(Qonaq Natiq)

 

28.          Üriner inkontinanslarda cərrahi müalicəsi

1-ci Beynəxalq & 4. Milli Menopoz Konqresi, 17-21 May 2000, Antalya

 

29.          Postmenopozal osteoporozda alendronat (Fosamax) istifadəsinin yeri. HRT ye əlavəsindən əldə edilən faydalar:

1st International congress on the Menopause & The 4th national congress, 17-21 May 2000, Antalya

(Qonaq Natiq)

 

30.          Ürojinekoloji və laparoskopik Cərrahi Workshop & Simpoziumu:

May 2000, Diyarbakır

(Qonaq Natiq və Təlimçi)

 

31.          Myoma Uteri: İnfertilite və Abortuslar; səbəb-sonuc əlaqəsi vardırmı?

I Reproductive Medicine 2000 Konqresi, 7-10 İyun 2000, İstanbul

(Qonaq Natiq)

 

32.          Endometriozisdə oosit keyfiyyəti, granülosa hüceyrə funksiyaları və endometrial reseptabilite

21-ci əsrdə Artım Sağlamlığı və Endoskopik Cərrahi Konqresi, 14-17 Sentyabr 2000, İzmir

(Qonaq natiq)

 

33.          Laparoskopik Stress İnkontinans Cərrahiyəsi

II Məzuniyyət Sonrası Workshop, 23-24 Sentyabr 2000, Ankara

(Kurs Katibi, Qonaq Natiq)

 

34.          Histeroskopiyada Yeniliklər: Versapoint, Termal endometrial ablasyon

II Histeroskopiya Teorik və Praktik Kursu,30 Sentyabr – 1 Oktyabr 2000, Ankara

(Praktik təhsil heyəti üzvü, Qonaq Natiq)