Mükafatlar

4.cü İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz və Müalicə Kursu Poster Yarışması 2-cilik Mükafatı , 26-28 Oktyabr 1996, Ankara.: M.Bülent TIRAŞ, M.Zeki TANER, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK, M.Cahit Gözüakça, Sevtap Selçuk, Mülazım YILDIRIM: Kalıcı Mesh və Tackerdan istifadə edilərək laparoskopik ekstraperitoneal Burch əməliyyatı.

4.cü İnfertilite və Reprodüktif Endokrinolojidə Təməl Diaqnoz Kursu :Türk Fertilite Jurnalı Məqalə Yarışması 2-cilik Mükafatı , 26-28 Oktyabr 1996, Ankara.:Kürşat BAYSAL, Mülazım YILDIRIM, M.Bülent TIRAŞ, Tuncay NAS: Tubal hamiləlik faktlarında serum kreatin kinazın diaqnostik dəyəri. Türk Fertilite Jurnalı 1996;1:47-53.

Tübitak “Beynəxalq elmi nəşrləri təşviq proqramı” Mükafatı, 31.Yanvar 1997, Ankara :Haldun GÜNER, M.Bülent TIRAŞ, Onur KARABACAK, Hülya SARIKAYA, Mehmet ERDEM, Mülazım YILDIRIM: Endometrial assessment bytransvaginal ultrasonography might reduce endometrial sampling in patients with postmenopausal bleeding :A prospective study. Australian and New Zealand Obstetrics and Gynecology 1996;36:1-4

8.ci Uludağ Ginekoloji və Obstetri Qış Konqresi: Әn yaxşı bəyanat-dördüncülük mükafatı, 17-21 Yanvar 2007, Bursa-Uludağ: Aydan Biri, Ercan Yılmaz, Ümit Korucuoğlu, Güven Günaydın, Nuray Bozkurt,M.Bülent TIRAŞ: Umbilikal kord koilizasiya indeksi və hamiləlik nəticələrinin qiymətləndirilməsi.

VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005. Türkiye, Şifahi Bəyanat 3.cülük mükafatı. Aydan BİRİ, B.ÇİFTÇİ, A.ERKAN, M.A. ERGÜN, A.YILMAZ,M.Bülent TIRAŞ, Haldun Güner ve R.YALÇIN: The Associatıon Of Raloxifene Treatment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism.

4.cü Milli Ginekoloji və Obstetrik konqresi. 20-25 Aprel 2004, Antalya, Şifahi Bəyanat 2.cilik mükafatı. Aydan BİRİ, S. ÖZTÜRK, M.Bülent TIRAŞ: Impaired enzymatic antioksidant defense in uterine myoma tissues.

4.cü Milli Ginekoloji və Obstetrik konqresi. 20-25 Aprel 2004, Antalya, Şifahi Bəyanat 4-cülük mükafatı. M. YILMAZ, Aydan BİRİ, A. KARAKOÇ, F. TÖRÜNER, B. BİNGÖL,N. ÇAKIR, M. Bülent TIRAŞ, Ayvaz G., Arslan M., Akçin Ü.: Obez və obez olmayan PCOS x xəstələrində roziglitazone və metforminin insülin rezistansı və serum androjen səviyyələri üstündəki təsirləri.