Tüp Bəbək Müalicəsi Kimlərə Tətbiq Edilməz?

Tüp Bəbək Müalicəsi Kimlərə Tətbiq Edilməz?

1 ) Tüp bəbək müalicəsi kimlər üçün uyğun deyil?

Menisində heç sperma ifrazı olmayan kişilərdə, yumurta istehsalı xüsusiyyətini itirmiş qadınlarda, menopoz dövrünə girmiş olan və ya tətbiq edilən cərrahi əməliyyatlar sonucu rəhmi alınmaq məcburiyyətində qalınan qadınlarda, tüp bəbək müalicəsinin tətbiqi təəssüf ki, mümkün deyil. Tüp bəbək müalicəsi üçün, müxtəlif şərtlər yer alır. Ana namizədinin yaşı balaca olsa belə, eger xormon səviyyələrində pozuntular varsa, tüp bəbək müalicəsi ilə hamilə qalma şansı da olduqca azdır. Bu səbəbdən ötərii də, bu xəsdələrə tüp bəbək müaliəcəsinin tətbiqinə yaxın gəlinməz. Bu namizədlərə her hansı yaş və xormon səddi qoyulmaz. Ancaq tüp bəbək müalicəsinin tətbiq edilib edilməyəcəyi haqqında qərar verilir.

2 ) əməliyyatla yumurtalıqları alınan xəsdələrə tüp bəbək müalicəsi tətbiqi mümkündürmü?

Sağ və ya sol tək bir yumurtalığı cərrahi əməliyyat nəticəsində alınmış bir xəsdənin, xormon ehtiyatlarının yaxşı olması halında, tüp bəbək müalicəsini etmək mümkündür. Tek yumurtalığı olan qadınlarda da, hamiləlik normal üsul ilə də reallaşa bilər.

Əməliyyatla hər iki yumurtalığı birdən alınmaq zorunda olan bir qadında, tüp bəbək müalicəsinin tətbiqi həyif ki mümkün deyil. Belə bir vəziyyətdə olan qadınlardan, yumurta əldə edilə bilməyəcəyi üçün, xormon miqdarı da lazımi nisbətdə olmaz.

3 ) Cərrahi müdaxilələr nəticəsində rəhmi alınmaq məcburiyyətində qalan qadınlara tüp bəbək müalicəsi tətbiq edilə bilərmi?

Həyif ki, rəhmi alınan qadınlara tüp bəbək müalicəsi tətbiqi ediləməz. Tüp bəbək müalicəsində də, normal hamiləliklərdə olduğu kimi körpə, ana rəhmi içində inkişafına davam edəcəyi üçün, müalicənin tətbiqi mümkün deyil.

4 ) Tüp bəbək müalicəsi nəticəsində uğursuz olma ehtimali nədir?

Tüp bəbək müalicəsində müvəffəqiyyətin əldə edilməsinəki ən böyük faktör, ana namizədinin yaşıdır. Müalicənin tətbiq olunacağı ana namizədi nə qədər az yaşlı olursa, müalicənin müvəffəqiyyət nisbəti də o qədər çox olur. Xəsdələrə uyğun olan müalicə üsulları ilə 35 yaşından kiçik qadınların hamilə olma şansı 60 faiz, 35 yaşından böyük olan qadınların isə hamile olma şansı təxmini 45 faiz ətrafındadır. Yaşın artması vəziyyətində, tüp bəbək müalicəsindəki uğur azalır. Ana namizədinin yaşının artması vəziyyətində yumurta, tapılamaya bilər. Bunun səbəbi, yumurta tutumunun yaş ilə bərabər azalması və foliküllər kifayət nisbətdəyetkinləşmiş olsa belə, yumurtaların yığılma mərhələsində yumurta əldə ediləməməsidir. Bu problem ilə qarşılaşılması vəziyyətində, tüp bəbək müalicəsi bitirilir və tüp bəbək müalicəsinin uğursuzluğundan söz edilir.

Tüp bəbək müalicəsi, günümüz texnologiyasında irəliləməsi ilə bərabər, uğur səviyyəsi ən yüksək köməkçi artım metodu olaraq ifadə edilir. Ancaq hər tibbi müdaxilədəki kimi, bu müalicənin də bir sıra şərtlərə sahib olan ana və ata nəmizədlərinə edilməsi lazımdır.

Çütlüklərin həsrətini çəkdikləri körpəyə qovuşmasına kömək edəcək tüp bəbək müalicəsində, cütlüklərinyox yerə ümidlənməməsi üçün, daha əvvəldən ehtiyac duyulan analizlərin edilməsivə uyğun namizədlər ilə müalicəyə başlanması lazımdır. Bu faktor, tüp bəbək müalicəsinin uğur nisbətinə müsbət təsir edəcək bir ünsürdür. Ancaq heç yumurtası olmayan qadınların belə, yumurta donasyonu ilə hamilə olması təmin edilə bilir. Bu səbəblə gərəksiz tətbiqləri etdirmək yerinə,körpə sahibi olmanın fərqli metodları qiymətləndirilərək, hədəfə çatmaq lazımdır.

Şərhlər

Bir yorum yazınız