Tüp Bəbək Müalicəsində Ola Biləcək Problemlər

Tüp Bəbək Müalicəsində Ola Biləcək Problemlər

1 ) Ana namizədində yumurta olmaması

Bu problemə, daha çox ana namizədinin yaşının böyük olması vəziyyətində rast gəlinir. Yumurta olmamasının səbəbi, yumurta tutumunun az olması səbəbindən ötəri foliküllər istənilən yetkinliyə gəlmiş olsalar belə, yumurtaların toplanma mərhələsində yumurta əldə ediləməməsidir. Bu problem ilə qarşı-qarşıya gəlinməsi halında, tüp bəbək müalicəsinə son verilir.

2 ) Döllənmənin olmaması

Ehtimalı bulunan bir başqa problem də döllənmənin olmamasıdır. Sağlam olduqları qəbul edilən yumurtadan və spermadan istifadə edildiyi halda embrionu təmin edə bilməməsidir. Kişinin menisindən əldə edilmiş spermaların yumurtaları dölləmə şansı təxminən  75 faiz ətrafında olur. TESE üsulu ilə təmin edilməkdə olan spermalar isə, yumurtayı  55 faiz ətrafında döllər. Bunun reallaşmaması halında, embrio transfer işləmi sona ərdirilir.

3 ) Siklusun ləğv edilməsi

Ovaryan hiperstimülasiya sindromu, tüp bəbək müalicəsinin uğuru baxımından ən əhəmiyyətli risklərdən biridir. Bu sindrom daha çox, polikistik over sindromu olan qadınlarda müşahidə edilir. Mütəxəssislərin ana namizədinin yumurtalarını uyarması məqsədi ilə (xormon)dərmandan istifadə etdiyi müddətcə, davamlı olaraq qadının nəzarət və yoxlama altında tutulmasının və müayinələrə belirtilen periodik aralıqda getməsininsəbəi budur.

Ana namizədinin qanında östrojen xormonu dəyərlərinin normaldan daha yüksək çıxması və ya yumurtalıqların isdənilən dəyərdən daha fazla yüksəlməsi, olduqca nadir bir şəkildə də olsa, müalicə siklusunun ləğv edilməsini gərəktirə bilir.

4 ) Transfer əsnasında qarşı-qarşıya gəlinən problemlər

Bu problem, müxtəlif xəsdələrin rəhm quruluşunda ortaya çıxan pozuntular ilə əlaqəli olaraq, embrio transfer işləminin reallaşdırılamamasından qaynaqlanar. Belə bir problemin olması halında, hamiləlik nisbəti ciddi mənada azalır.

5 ) Menidə heç spermanın olmaması

TESE üsulundan istifadə edildiyi zaman, hər kişidə spermaya rast gəlinməyə bilər. Spermanın əldə ediləməməsi halında da, tüp bəbək müalicəsi davam etdiriləməz.

6 ) Hamiləlik testinin mənfi çıxması

Tüp bebek müalicəsinin tətbiqi əsnasında bəzi vəziyyətlərdə isə, hamiləlik testi mərhələsinə keçildiyində testdən bir gün əvvəl qanama oluşa bilər. Bu vəziyyətdən ötəri də, ana namizədləri çaxnaşma etməyə başlayır. Bu qanama aybaşı dövrü qanaması ola biləcəyi kimi, hamiləlik ilə əlaqəli bir qanama da ola bilər. Bu səbədən ötəri də, hamiləlik testinin etdirilməsi lazımdır.

7 ) Ovaryan hiperstimülasiya sindromu

Bəzi vəziyyətlərdə, həddindən artıq uyarılma sindromu kimi bir problemləm ilə qarşılaşmaq mümkündür. Yumurtalıqların, istifadə edilən dərmanlar sayəsində uyarılması və daha fazla yumurta əldə etmə mərhələsində, yumurtalıqların həddindən artıq uyarlması və idarənin itirilməsi vəziyyətidir.

8 ) Yumurtaların həddindən artıq uyarılması

Bu problem, tüp bəbək müalicəsinin tətbiqi əsnasında çox rast gəlinən bir vəziyyətdir.Bu problem daha çox polikistik over xəsdələrində meydana gəlir. Yumurtaların ciddi mənada uyarılması nəticəsində, istifadə edilən dərmanlar azaldılır. Eyni zamanda, bu dərmanların bir müddət istifadəsi dayandırıla bilir. Yumurtalarda həddindən artıq olma vəziyyətində laxtalanma problemləri , ana namizədində nəfəs alma çətinliyi, qarın bölgəsində ağrı və şişkinliy, yumurtalıqlarda həddindən artıq böyümə, sidiyə az çıxma,sinə boşluğunda və qarında mayə yığılması oluşur.

9 ) İmplantasiya uğursuzluğu

Tüp bəbək müalicəsində qarşılaşılma nisbəti olan bir başqa problem isə, implantasiya uğursuzluğı olaraq adlandırılır. İmplantasiya, döllənmiş olan yumurtanın ana namizədinin rəhminə yapışmasını təbir edir. Transferin reallaşması ilə, ana namizədinin rəhminə inyeksiya edilən embrionun, endometrium olaraq ifadə edilən iç toxumaya yapışamaması vəziyyətində implantasiya uğursuzluğu üzə çıxır.

10 ) Tüp bəbək müalicəsində həkim ilə ünsiyyət

Tüp bəbək müalicəsi, cütlüklərin hər birinə aid artım hüceyrələrini, orqanizma xarici bölgələrdə döllənmə işləminin reallaşması vəziyyətidir. Kişidən və qadından alınan artım hüceyrələri 2 gün ərzində gözlədilərək, döllənmiş olan yumurtalar qadın rəhminə yerləşdirilir. Tüp bəbək, klassik üsullar sayəsində, uzun müddət ərzində hamilə olamayan qadınlara tətbiq olunur. Tüp bəbək ilə uğur tətbiqi bu gün üçün, 70-80 faiz ətrafına çıxmışdır. Ancaq tüp bəbək müalicəsinin tətbiqinə başlandığı zaman, həkim ilə heç bir şəkildə ünsiyyətin qoparılmaması lazımdır.

Qadınlar körpə sahibi ola bilmək məqsədi ilə ciddi mənada səy sərf edir. Tüp bəbək tətbiqi, təxmini 1 ay ətrafında davam edən bir müalicə tətbiqidir. Bu müalicəyi reallaşdıracaq həkimin də, çox ehtiyatlı olaraq bu üsulu tətbiq etməsi lazımdır. Bu müalicə əsnasında, həkimin verdiyi məlumatlara baxılaraq lazımi işlənlər edilir. Həkimin verdiyi bütün təlimatları yerinə yətirmək, tüp bəbək müalicəsini 70-80 faiz ətrafında müsbət vəziyyətə çevirir.

Şərhlər

Bir yorum yazınız