Tüp Bəbəkdə Hamiləlik Şansı

Tüp Bəbəkdə Hamiləlik Şansı

1 ) Tüp bəbək müalicələrində hamilə olma şansına təsir edən faktorlar nələrdir?

Tüp bəbək müalicəsi ilə hamilə olmaya dəstək çıxan bir sıra amillər vardır. Bu amillərin başında, müalicə görən ana namizədinin yaşı bulunur. Hamilə olma ehtimalı, 35 yaş altı qadınlarda daha fazladır. Nəql ediləcək embrion miqdarı da, hamilə olma şansına təsir edən amillər arasındadır. Tüp bəbək müalicəsinin tətbiqi əsnasında, tək embrion nəqli edilən namizədlərdə dondurula biləcək çox sayda embrion qalır ve dondurulan embrionların istifadəsiylə, hamiləliyin oluşması yüksək nisbətlərdə mümkün ola bilir. Ata namizədi ilə əlaqəli olan irəli dərəcəli sonsuzluqlarda, sperma sayının kafi miqdarda olmaması və ya funksiya pozuntularında hamiləlik yarana bilməsi məqsədi ilə yenidən tüp bəbək müalicəsinin tətbiq edilməsinə ehtiyac duyulur.

 • Tüp bəbək müalicəsi ilə hamilə olma şansı 35 yaşından cavan olan qadınlarda daha çoxdur.
 • 35 ilə 38 yaşları arasında qəbul edilə bilər,
 • 38 ilə 40 yaşları arasında azalan,
 • 40 ilə 42 yaşları arasında yenə də ümidlənilən,
 • 42 ile 44 yaşları arasında isə, her keçən gün azalmış vəziyyətdədir.

Nəql edilən embrion sayı da, eyni şəkildə hamiləlik nisbətinə təsir edən bir faktordur.

2 ) Tüp bəbəkdə uğur nisbəti neçə faizdir?

Uğur nisbəti namizədlərin yaşı, tüp bəbək müalicəsi üçün lazımi səbəb, yumurtalıq ehtiyatı kimi çox fazla faktora görə dəyişir. Bu səbəbdən ötəri də, hər xəsdədə uğur nisbəti eyni deyildir. Aşağıda qadının yaşına görə göstərilən uğur nisbətləri, təxminən verilən ölçülərdir və bu nisbətlər, tüp bəbək mərkəzlərinv görə dəyişir.

 • 35 yaş altı:         Hamiləlik nisbəti 47 faiz — Canlı doğum nisbəti: 41 faiz
 • 35-37 yaş arası: Hamiləlik nisbəti 39 faiz — Canlı doğum nisbəti: 31 faiz
 • 38-40 yaş arası: Hamiləlik nisbəti 30 faiz — Canlı doğum nisbəti: 21 faiz

Klassik tüp bəbək sıaqlarında əldə edilən uğur nisbətləri, təxmini olaraq 40- 60 faiz arasında dəyişiklik göstərir. Ancaq tğp bəbək müalicəsində əldə ediləcək olan uğur, namizədlərin xususiyyətlərinə və vəziyyətlərinə görə göstərilir.

Namizədlərinuğur şansı, sahib olduqları sonsuzluq səbəbləri, yaş vəziyyətləri və həyat şəklinə təsir edən faktorlər ilə əlaqəli olaraq dəyişir.

Daha çox, 35 yaşından kiçik qadınlarda uğur nisbəti, təxm50 faiz ətrafındadır. Ancaq yaşın irəliləməsiylə, uğur nisbətlərində azalma meydana gəlir. 45 dən çox yaşlı ana namizədlərində əldə edliən uğur nisbəti təxmini 5 faiz səiyyələrinə düşər. Ancaq uğur üçün şans, hər zaman əhəmiyyətli bir faktördür. Uzun yıllar boyu sınanan tüp bəbək müalicələrində, səbr edib, ümidini heç vaxt azaltmadan müalicəyə davam edən cütlüklərin böyük bir qismi, xəyalini qurdukları körpəyə sahib ola bilməktədir. Ancaq, eyni mərkəzdə 3 dəfə uğur əldə edəməmiş tüp bəbək müalicələrində, cütlüklərin başqa bir mərkəzə müraciət etmələrində də fayda görülür. Birdən çox uğursuzluq ilə nəticələnən tüp bəbək müalicələrində, cütlüklərin psixoloji olaraq da bir dəyişməyə ehtiyacları ola bilər.

3 ) Tüp bəbəktə uğur nisbətinə təsir edən faktorlar nələrdir?

Tüp bəbək müalicəsində uğur nisbətinə təsir edən çox sayda faktor vardır. Bu faktorlərdən ən əhəmiyyətli olanarı isə;

 • Ana namizədinin yaşı
 • Ana namizədinin yumurta keyfiyyəti
 • Cütlüyün evlilik müddəti tüp bəbək müalicəsinə təsir edər
 • Ana namizədinin daha əvvəl hamilə qalıb qalmadığı
 • Ana namizədinin daha əvvəl düşük doğum edib etmədiyi
 • Ata namizədinin sperma sayı və keyfiyyəti
 • Daha əvvəl keçirdilmiş xəsdəliklər
 • Xormon ilə əlaqəli problemlər bunlardan bəziləridir.

4 ) Tüp bəbək mərkəzlərinin təmin etdiyi hamiləlk nisbəti

Bütün tüp bəbək mərkəzlərinin, tüp bəbək üçün təxmini bir hamiləlik nisbəti vardır. Yani, həmişə cavan və problemsiz və ya sonsuzluq səbəbi  asan bir şəkildə öhdəsindən gələn xəsdələri qəbul edən bir mərkəz ilə, hamiləliyin çətin əldə edildiyi xəsdələri də qəbul edən bir mərkəzin hamiləlik nisbətləri, birbirindən fərqli olacaq. Bir tüp bəbək mərkəzi qiymətləndiriləcəyi vaxt, nə cür xəsdələri qəbul etdiyini diqqətə almaq lazımdır.

Demək ki, tüp bəbək mərkəzlərinin hamiləlik nisbəti təxmini olaraq 25- 60 faiz arasında dəyişiklik göstərə bilər.

Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə mərkəzlərin laboratoriya şərtlərinin normal olduğunu qəbul edirik. Tüp bəbək mərkəzinin laboratoriya şərtləri də, uğur nisbətinə təsir edən əhəmiyyətli faktorlar arasındadır.

5 ) Tüp bəbək müalicəsində hamiləlik əlamətləri nələrdir?

Tüp bəbək müalicələri ilə əldə edilən hamiləliklərdə, ana namizədinin hiss edəcəyi əlamətlər, normal hamiləlik əlamətləri ilə eynidir.

Tüp bəbək transfərindən sonra, müalicəyi təqib edən həkim, ana namizədinə tətbiq etdiyi hamiləlik testinin müsbət bir şəkildə nəticələnməsi halında, 7 gün sonra körpənin  ürək döyüntülərinə qulaq asmaq üçün ana namizədinə ultrases müayinəsi edər.

Şərhlər

Bir yorum yazınız