Методи за избиране на най-добрите сперматозоиди при инвитро оплождането.

Сподели:

Методи за избиране на най-добрите сперматозоиди при инвитро оплождането.

Инвитро оплождането дава надежда на двойките, които не могат да имат дете по естествен път. Постигането на една здравословна бременност чрез елиминиране на множество проблеми, дължащи се на жената, мъжа или и на двамата, е възможно с инвитро оплождане. Защото инвитро оплождането дава най-успешните резултати и зависи от медицинските технологии и леченията за безплодие в наши дни.

Качеството и броят на яйцеклетките на жената са много важни за успеха на инвитро оплождането. Също така изключително много са важни и качеството и жизнеспособността на взетите от мъжа сперматозоиди. Защото може да се каже, че е налице възможност за успешна бременност след оплождане на най-качествената яйцеклетка с най-качествения сперматозоид. Следователно се избират най-качествените и подходящи за бременност яйцеклетки с процедурата по получаване на яйцеклетки, а за сперматозоидите се прилагат допълнителни процедури за селектиране.

За кого е по-важно избора на здрави сперматозоиди при инвитро оплождането?

sperm1

Избирането на здрави сперматозоиди е изключително важно при:

  • • Двойки, които са имали ниски резултати за оплождане при предишни опити за инвитро оплождане
  • • Двойки, при които са се формирали ембриони с ниско качество при предишни опити за инвитро оплождане
  • • Лица с лоша морфология на спермата,
  • • Лица с ниска жизнеспособност на спермата,
  • • Случаи, при които се налага да се използва замразена сперма с ниско качество,
  • • Повтарящи се загуби на бременност

.

Защо е важен изборът на здрави сперматозоиди при инвитро оплождането?

sperm

При инвитро оплождането сперматозоидите се избират под микроскоп с микроинжекционен метод и се инжектират в яйцеклетката. За да се получат най-качествените ембриони от тези избрани сперматозоиди се внимава структурата на сперматозоида да е правилна. Много е важно структурата на подвижната опашка и главичката на сперматозоида да са правилни.

Ако броят на получените сперматозоиди не е достатъчен, това затруднява постигането на бременност с наличните сперматозоиди и раждането на живо дете от тази бременност. Заедно с това ако структурата на получените от мъжа сперматозоиди не е правилна, това може да влияе отрицателно върху оплождането на яйцеклетката, а понякога може и да не се осъществява оплождане поради неправилната структура на сперматозоида. Поради тази причина за постигане на успешна бременност при инвитро оплождане и за формиране на здравословен ембрион е необходимо спермата да бъде качествена както от структурна, така и от функционална гледна точка.

Микроскопите, които се използват при класическия микроинжекционен метод, който се прилага от дълги години, уголемяват до 400 пъти размера на сперматозоидите и осигуряват избирането на здрави сперматозоиди. Но IMSI метода, който е по-напреднал технологичен метод, гарантира много повече избора на здрави сперматозоиди.

Какво предствлява IMSI, как се прилага?

ımsı-tup-bebek

При IMSI, т.е. метода за интрацитоплазмено морфологично подбиране на сперматозоиди за инжектиране, спермата се наблюдава със специален микроскоп. Този микроскоп има способността да увеличава до 6600 пъти сперматозоида и по този начин морфологията на сперматозоида се оценява по-добре.

Техническите характеристики на микроскопа при IMSI метода са от голямо значение за надеждността на получения резултат. Но в същото време от изключителна важност е и обучението и опита по този въпрос на ембриолога, който ще извършва процедурата. От тази гледна точка IMSI метода може да се прилага по надежден начин при двойки, които имат проблеми с оплождане при предишни инвитро опити или при случаи с некачествена сперма. IMSI технологията е развита за откриване на здрави сперматозоиди.

Какво представлява чип, микрочип технологията, как се прилага?

tüp-bebek-kopya

Най-важното при инвитро лечението е избирането на най-качествения, най-подвижния, най – жизнеспособния сперматозоид с най-правилна форма и осъществяването на оплождането. Следователно сперматозоидите, които ще се използват трябва да могат да оплождат по най-добрия начин яйцеклетката. За намиране на най-жизнеспособния сперматозоид се прилага чип и микрочип технологията и така се селектират сперматозоидите. Взетите от мъжа сперматозоиди се отделят и се карат да преминат през много тънки канали, осигурява се или се изчаква преминаването им през тези канали. Успешно преминалите сперматозоиди са най-подходящите за оплождане на яйцеклетката. Тази технология все още е в етап на експеримент, но предварителните работи в тази област показват, че дава успешни резултати. Селектираните с чип технологията сперматозоиди са по-здрави и по-подходящи за зачеване.

Двойките, които търсят инвитро оплождане имат проблеми, дължащи се на мъжа или жената. Ако проблемът при двойката се дължи на недостатъчен брой сперматозоиди, прилагането на този метод може да бъде грешка. Защото може да представлява трудност сред малките на брой сперматозоиди да се открият сперматозоиди, които да преминат през каналите на чипа. Също така тази технология не е подходяща ако броят на сперматозоидите е подходящ, но няма достатъчно подвижни сперматозоиди. Защото неподвижните сперматозоиди не могат да преминат през тези канали. Въз основа на всичко това, чип технологията е една доста нова и подходяща за изследвания област, но е доста ефективен и правилен метод за селектиране на сперматозоиди.

Picsi и sperm slow

sperm-hizi

Яйцеклетката на жената е обградена със субстанция, наречен хиалуронан, което се разпознава само от зрелите сперматозоиди и способства за прикрепването на ембриона. При PICSI метода прикрепването на здравите и зрели сперматозоиди към хиалуронана се осъществява не по естествен път, а чрез манипулация от специалисти.

При традиционната ICSI (микроинжекция) процедура, която се прилага от години, сперматозоидите се селектират под микроскоп по тяхната форма и подвижност. В тази връзка PICSI метода е известен като метод, който улеснява селектирането на сперматозоидите чрез способността им да се прикрепват към хиалуронана.

Macs  (Magnetic Activated Cell Sorting) – Магнитно активирано клетъчно сортиране

sperm-1

Лицата, които по някакъв начин са свързани с инвитро оплождането и имат знания по този въпрос, знаят, че за селектиране на качествените сперматозоиди се прилага процедурата „измиване на сперма“. С този метод се селектират зрелите и здрави сперматозоиди и се елиминират неподходящите за оплождане.

Магнитно активираното клетъчно сортиране представлява по-развитата степен на метода за “измиване на сперма”. За разлика от класическите методи за измиване на сперма, този метод позволява селектиране на зрели сперматозоиди без ДНК деформации чрез прекарване на спермата от магнитна среда. Следователно в сравнение с класическият метод за измиване на сперма, MACS е много по-надежден метод за избиране на най-здравите сперматозоиди.

Изследванията с микроскоп и селектирането на най-подходящите сперматозоиди при инвитро оплождането е доста известен метод. Но използването само на микроскоп за откриване на най-подходящия сперматозоид за оплождане, може да не даде достатъчно надеждни резултати. Защото при изследване на сперматозоидите с микроскоп, правилната им форма не може да се приема като доказателство за нормалната им генетична структура, качество или зрялост. При инвитро оплождането спермата се инжектира директно в яйцеклетката чрез микроинжекция. Преди тази процедура на инжектиране, взетата от мъжа сперма се измива и се избират най-подходящите за оплождане сперматозоиди с нормални хромозоми. Чрез тази процедура с осъществяване на оплождане с най-подходящия сперматозоид се правят опити да се формират най-здравите ембриони и следователно се повишава шанса за зачеване и раждане на живо бебе.

Сподели:
Коментирайте
Прочети още