Embriyoların Dondurulması Tüp Bebekte Gebelik Şansını Azaltır mı?

Paylaş:

Kısırlık, her geçen gün daha da yaygınlaşan bir sorun haline gelmektedir. Kadın ve erkeklerin bebek sahibi olma planlarını ileri yaşlara ertelemeleri, genetik özellikleri, sahip oldukları birtakım hastalıklar ve onların tedavisi için kullanılan ilaçlar, sağlıksız beslenme ve yaşam şartları gibi daha pek çok sebep doğal yolla bebek sahibi olabilme şansını azaltıyor. Özellikle de kadının yaşı ilerledikçe, 35 yaşı geçtiğinde kadının üreme yetisinde ciddi oranda azalma oluyor. Bununla birlikte kemoterapi, radyoterapi gibi çok etkili tedaviler alınması gerekirse de hem kadının hem de erkeğin üreme yetisi azalacak, hatta kaybolacak, üreme hücrelerinin kalitesi ve sayısı gebelik için yetersiz olacaktır.

tüp bebek tedavisinde embriyo dondurma işlemi nasıl yapılır

Üremeye yardımcı tedaviler arasında en sık olarak kullanılan ve en başarılı sonuçlar alınan tedavi olan tüp bebek tedavisi için de kadın ve erkeğin kendi üreme hücreleri kullanıldığından sperm ve yumurta rezervi çok büyük önem taşıyor. Zaten sağlıksız, kalitesiz ve az sayıda üreme hücresi demek; az sayıda, kalitesiz ve sağlıksız embriyo elde edilmesi ve onlarla da başarılı bir gebelik oluşturulamaması demektir. Yani tüp bebek tedavisinde başarılı bir gebelik için sağlıklı embriyo şart, sağlıklı embriyolar için de mümkün olan en kaliteli üreme hücreleri şarttır. Ancak her zaman, her yaşta, her koşulda sağlıklı embriyo elde edebilmek de mümkün olmadığından, gebelik planı erteleniyorsa ya da başarısızlık durumunda yeniden tüp bebek tedavisi denenecekse “dondurma” işlemine başvurmak gerekiyor. Bu bağlamda gebelik yetisini ileriki yıllarda da koruyabilmek adına en doğru zamanda üreme hücreleri olan sperm ve yumurtaların ya da onlarla elde edilen sağlıklı embriyoların dondurulması en doğru ve mantıklı yaklaşım olacaktır.

Embriyo dondurma nedir, nasıl yapılır?

Maalesef ki, her yaşta, her sağlık koşulunda üreme yetisinin aynı kalması, en üst seviyede korunabilmesi mümkün değil, hastalıklar, tedavilerde kullanılan ilaçlar ve özellikle de kadının yaşı üreme yetisinin azalmasında, üreme hücrelerinin kalitesi ve sayısının düşmesine sebep olabilmektedir. İşte tam da bunun için üreme tıbbındaki en önemli uygulama üreme hücrelerinin ve onlardan elde edilen sağlıklı embriyoların dondurulabiliyor, ileride kullanılmak üzere aynı kalitede kalması sağlanabiliyor olmasıdır. Bu bağlamda tüp bebek tedavisi için ya da üreme hücrelerine zarar verecek bir hastalığın tedavisinde önce laboratuvar ortamında kadından alınan yumurtaların ve erkekten alınan spermlerin döllendirilmesiyle elde edilen embriyolar daha sonraki gebelik denemelerinde kullanılmak üzere özel işlemlerden geçirilerek, özel ortamlarda dondurulabiliyor. Laboratuvar ortamında, kontrollü koşullarda zaten kaliteli yumurta ve spermler bir araya getirilerek elde edilen embriyolardan en kaliteli olanlar dondurularak saklanıyor. Bu işlem sayesinde bebek sahibi olma hayali de ileriki dönemlere ertelenebiliyor.

Embriyo dondurma işlemi kimlere, ne zaman yapılır?

Herhangi bir sebeple taze elde edilmiş embriyoların rahme transferinin mümkün olmadığı ya da transfer edilecek sayıdan çok daha fazla kaliteli embriyo elde edildiği vakalarda ileriki süreçler için geri kalan embriyoların dondurularak saklanması yoluna gidilir. Embriyoları dondurup sonradan transfer etme işlemi son yıllarda uygulama sıklığı giderek artan bir yöntemdir ve taze embriyo transferinin mümkün olmadığı vakalar için çok doğru bir alternatiftir. Örneğin; elde edilen taze embriyo transferi ile gebelik gerçekleşmezse, gebelik olsa bile düşükle sonlanırsa ya da gebelik elde edilmesinden ve doğum olmasında sonra yeniden bir bebek sahibi olmak istenirse dondurulan embriyolar çözülerek anne rahmine yerleştirilebilir ve tekrar aynı kalitede embriyolarla gebelik elde edilebilir.

Embriyo dondurma işlemi neden yapılır?

Bir tüp bebek tedavisi için laboratuvar ortamında elde edilmiş olan taze embriyo transferinden sonra ailenin isteğine bağlı olarak geride kalan transfer edilmemiş ve dondurabilecek kalitedeki embriyolar saklanabilir, ileriki dönemlerde tekrar transfer için kullanılabilir. Zamanında en kaliteli haliyle dondurulan bu embriyolar sayesinde anne adayına, yeniden hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemine maruz kalmadan tekrar embriyo transferi yapılabilir. Bu sayede hem çok daha az maliyetli ve hem de anne açısından daha az stresli bir tüp bebek deneyimi yaşanır. Dondurulmuş embriyoların kullanıldığı transferlerde de gebelik şansı taze embriyolarda olduğu kadar yüksektir.

Embriyo dondurma işlemi hayati riskler olan vakalarda da üreme yetisini korumaya yardımcı olur!

Embriyo dondurma işlemi, sayesinde kadının üreme yetisi ileriki yaşlara kadar aynı kalitede kalabilir. Özellikle de ciddi hastalık ve onların tedavileri döneminin üreme yetisini olumsuz etkilemesi önlenebilir. Şöyle ki; tüp bebek tedavisi sırasında kadının herhangi bir sebeple rahim duvarı zarının yeteri kadar kalınlaşmadığı, hormon ilaçlarından kaynaklı olarak yumurtalıklarının aşırı derecede uyarıldığı ve embriyo transferinin sonucunda gebelik elde edilmesine rağmen kadını hayati riske sokabilecek bir durum olan ovarian hiperstimülasyon (OHSS) varlığında da embriyo dondurma işlemi ile üreme yetisi korunabilir. Günümüzün yaşam ve iş koşulları sebebiyle bebek sahibi olmayı erteleme planı olan ya da kanser sebebi ile kemoterapi alması gereken kadınlar da hem hayatlarını tedavilerle hem de üreme yetilerini embriyo dondurma işlemi ile koruyabilirler.

Üreme yetisinde kadının yaşı çok önemlidir!

Her embriyo dondurulamamakta, dondurulması için de embriyoların belli bir kalitede olmaları gerekmektedir. Bu bakımdan dondurulabilir kalitede embriyo oluşmasındaki en önemli faktör ise anne adayının yaşıdır. Kadının yaşı ile kaliteli yumurta ve dolayısıyla da kaliteli embriyo elde etme arasında doğrudan ilişki vardır. Şöyle ki; 38 yaş ve öncesinde şans % 50 civarında iken, 40 yaş ve üstüne gelindiğinde bu şans % 12’lere kadar düşebiliyor.

Dondurulmuş embriyolar ve taze embriyolar arasında gebelik şansı açısından bir fark yoktur!

Uzmanlara göre; dondurulmuş embriyo transferlerinde rahim zarının taze siklüslere göre daha fazla fizyolojik hormona maruz kalmasından dolayı daha yüksek gebelik oranları olabilmektedir. Ancak bu düşünce kısıtlı sayıda çalışmaya dayanmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise; gebelik için önemli olan embriyo kalitesidir ve embriyo kalitesi aynı ise; taze embriyo ve donmuş embriyo ile gebelik elde etme şansı aynıdır.

Dondurulan embriyolar nasıl saklanır?

Embriyo dondurma işlemi ülkemizde yasalarla belirlenmiş prosedürlere göre uygulanır. Ülkemiz Sağlık Bakanlığının belirlediği yasalara göre 5 yıla kadar dondurularak saklanmış olan embriyoların transferi, tıpkı taze embriyo transferlerindeki gibi rahim zarının tutunmaya en uygun olduğu dönemde gerçekleştirilir. Embriyo dondurma “vitrifikasyon” yöntemiyle yapılır. Embriyolar, laboratuvar ortamında gelişimin 2., 3., 4., 5. ve 6. günlerinde dondurulabilir. Dondurulan embriyolar hiçbir biyolojik aktivitenin olmadığı -196 derecede içinde sıvı azot bulunan bir tank içinde saklanır.

Dondurulan embriyo nasıl çözülür?

Embriyolar, çözüldüğünde canlılıklarını koruma ihtimali % 90 civarındadır. Yani dondurulmuş her embriyo çözüldükten sonra kullanılamayabilir. Çözünen embriyoların kullanımı ile taze embriyolar arasında transfer bakımından ise herhangi bir fark yoktur.

Dondurulmuş embriyolardan elde edilen gebeliklerde bebeğin sağlığı etkilenir mi?

Embriyonun dondurulması işlemi doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkilemez, herhangi bir risk içermez. Aynı bağlamda dondurulmuş embriyolarla elde edilen hamileliklerde düşük riskinde de artış olmaz, hatta dondurulmuş embriyo transferi yapılan kadınların düşük yapma riskinin, taze embriyo transferinden daha az olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar