Kongre/Kurs Topik Konuşmalar

Yardımcı üreme tekniklerine genel bakış :

3. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1995, Ankara

(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

Endometriozis ve Cerrahi Tedavisi :

Tanısal – Cerrahi ve Ofis Laparoskopi kursu, 2-3 Şubat 1996, Ankara

(Organizasyon Komitesi üyesi, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)

Ovulasyon indüksiyonunda yeni ilkeler :

4. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1996, Ankara(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

Diagnostik Histeroskopi :II. Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu ,7-9 Kasım 1996, Ankara(Pratik eğitim kurulu üyesi, Davetli Konuşmacı)

Endoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :

Tanısal – Cerrahi ve Ofis Laparoskopi kursu-II, 14-15 Aralık 1996, Ankara

(Organizasyon Komitesi üyesi,Pratik eğitim kurulu üyesi,Konuşmacı)

Laparoskopik Burch Operasyonu

I. Ürojinekoloji kursu, 9-10 Mart 1997, Ankara

(Organizasyon Komitesi üyesi, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)

Laparoskopik Histerektomiler

II. Ulusal Kadın-Doğum Günleri , 1-4 Mayıs 1997, Diyarbakır(Davetli konuşmacı)

Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :

,5. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 31 Ekim-2 Kasım 1997, Ankara

(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

Laparoskopik Histerektomiler :

5. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 31 Ekim-2 Kasım 1997, Ankara(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar ve Histerektomiler :

Uygulamalı Laparoskopik Cerrahi Kursu , 22-24 Nisan 1998, Erzurum

(Konuşmacı)

Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :

Diagnostik ve Cerrahi Laparoskopi kursu-III, 25-26 Nisan 1998, Ankara

(Kurs Sekreteri, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) versus Polycystic ovaries(PCO) : A diagnostic dilemma

International Congress on Ovulation Induction and Menopause’98, May 20-24,1998; Side-Antalya-Turkey

(Davetli konuşmacı)

Laparoskopik Burch operasyonuMezuniyet sonrası ürojinekoloji kursu-Workshop, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 27-28 Haziran 1998, Konuralp- Düzce-Bolu

(Davetli konuşmacı, Pratik eğitim kurulu üyesi)

Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :

Diagnostik ve Cerrahi Laparoskopi kursu-IV, 28-29 Ekim 1998, Ankara

(Kurs Sekreteri, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)

Uzun etkili injektabl Hormonal Kontraseptifler

6. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu,30-31 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

PCOS ve Kardiovasküler Hastalık

6. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 30-31 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara

(Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)

PCO Sendromu ve Kardiovasküler HastalıkKadın ve Ovaryum Kongresi, 17-19 Aralık 1998, Adana

(Davetli konuşmacı)

Kombine injektabl kontraseptifler

Aile Planlaması Hemşireliği Eğitim Kursu, 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara

Laparoskopik Sterilizasyon

1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara

(Kongre Sekreteri, Konuşmacı)

Metabolic Changes in PCOD 5. Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi

6-9 Mayıs 1999, İzmir

(Davetli konuşmacı)

Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar Diagnostik ve cerrahi laparoskopi kursu-V

5-6 Haziran 1999, Ankara

(Kurs sekreteri, Davetli konuşmacı)

Üriner inkontinansta laparoskopik cerrahi 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

8-11 Haziran 1999, İstanbul(Davetli konuşmacı)

PCOS’ta kronik düşük doz tedavi rejimleri Ankara Jinekoloji Derneği Toplantıları

14 Eylül 2000, Ankara(Davetli konuşmacı)

Stress inkontinans tedavisinde laparoskopik yaklaşım Türk Jinekoloji Derneği II. Uluslararası Jinekoloji & Obstetri Kongresi

3-7 Ekim 1999, Antalya

(Davetli konuşmacı)

Laparoskopik enterosel tamiri ve vajen kafı süspansiyonu İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu-7

29-31 Ekim 1999, Ankara

(Kongre sekreteri, Konuşmacı)

Tension-free vajinal tape : Yeni bir teknik

İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu-7, 29-31 Ekim 1999, Ankara

(Kongre sekreteri, Konuşmacı)

Vajen Cuff Prolapsusu ve Enterosel

I. Ürojinekoloji Ege Sempozyumu, 10 Mart 2000, İzmir

(Davetli konuşmacı)

Üriner inkontinanslarda cerrahi tedavi

1. Uluslararası & 4. Ulusal Menopoz Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

Postmenopozal osteoporozda alendronat (Fosamax) kullanımının yeri. HRT ye ilavesinden elde edilen yararlar

1st International congress on the Menopause & The 4th national congress, 17-21 Mayıs 2000, Antalya

(Davetli konuşmacı)

Ürojinekoloji ve laparoskopik Cerrahi Workshop & Simpozyumu

Mayıs 2000, Diyarbakır

(Davetli konuşmacı ve eğitmen)

Myoma Uteri: İnfertilite ve Abortuslar; neden-sonuç ilişkisi var mıdır?

Reproductive Medicine 2000 Kongresi, 7-10 Haziran 2000, İstanbul

(Davetli konuşmacı)

Endometriozisde oosit kalitesi, granülosa hücre fonksiyonları ve endometrial reseptabilite

21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, İzmir

(Davetli konuşmacı)

Laparoskopik Stress İnkontinans Cerrahisi

II. Mezuniyet Sonrası Workshop, 23-24 Eylül 2000, Ankara

(Kurs Sekreteri, Davetli konuşmacı)

Histeroskopide Yenilikler : Versapoint, Termal endometrial ablasyon

II. Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu ,30 Eylül-1 Ekim 2000, Ankara

(Pratik eğitim kurulu üyesi, Davetli Konuşmacı)