Paylaş:
 1. Yardımcı üreme tekniklerine genel bakış :
  3. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1995, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 2. Endometriozis ve Cerrahi Tedavisi :
  Tanısal – Cerrahi ve Ofis Laparoskopi kursu, 2-3 Şubat 1996, Ankara
  (Organizasyon Komitesi üyesi, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)
 3. Ovulasyon indüksiyonunda yeni ilkeler :
  4. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 26-28 Ekim 1996, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 4. Diagnostik Histeroskopi :
  II. Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu ,7-9 Kasım 1996, Ankara
  (Pratik eğitim kurulu üyesi, Davetli Konuşmacı)
 5. Endoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :
  Tanısal – Cerrahi ve Ofis Laparoskopi kursu-II, 14-15 Aralık 1996, Ankara
  (Organizasyon Komitesi üyesi,Pratik eğitim kurulu üyesi,Konuşmacı)
 6. Laparoskopik Burch Operasyonu
  I. Ürojinekoloji kursu, 9-10 Mart 1997, Ankara
  (Organizasyon Komitesi üyesi, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)
 7. Laparoskopik Histerektomiler
  II. Ulusal Kadın-Doğum Günleri , 1-4 Mayıs 1997, Diyarbakır
  (Davetli konuşmacı)
 8. Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :
  5. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 31 Ekim-2 Kasım 1997, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 9. Laparoskopik Histerektomiler :
  5. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 31 Ekim-2 Kasım 1997, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 10. Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar ve Histerektomiler :
  Uygulamalı Laparoskopik Cerrahi Kursu , 22-24 Nisan 1998, Erzurum
  (Konuşmacı)
 11. Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :
  Diagnostik ve Cerrahi Laparoskopi kursu-III, 25-26 Nisan 1998, Ankara
  (Kurs Sekreteri, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)
 12. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) versus Polycystic ovaries(PCO) : A diagnostic dilemma
  International Congress on Ovulation Induction and Menopause’98, May 20-24,1998; Side-Antalya-Turkey
  (Davetli konuşmacı)
 13. Laparoskopik Burch operasyonu
  Mezuniyet sonrası ürojinekoloji kursu-Workshop, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 27-28 Haziran 1998, Konuralp- Düzce-Bolu
  (Davetli konuşmacı, Pratik eğitim kurulu üyesi)
 14. Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar :
  Diagnostik ve Cerrahi Laparoskopi kursu-IV, 28-29 Ekim 1998, Ankara
  (Kurs Sekreteri, Pratik eğitim kurulu üyesi, Konuşmacı)
 15. Uzun etkili injektabl Hormonal Kontraseptifler
  6. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu,30-31 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 16. PCOS ve Kardiovasküler Hastalık
  6. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu, 30-31 Ekim-1 Kasım 1998, Ankara
  (Yürütme Kurulu üyesi, Konuşmacı)
 17. PCO Sendromu ve Kardiovasküler Hastalık
  Kadın ve Ovaryum Kongresi, 17-19 Aralık 1998, Adana
  (Davetli konuşmacı)
 18. Kombine injektabl kontraseptifler
  Aile Planlaması Hemşireliği Eğitim Kursu, 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara
 19. Laparoskopik Sterilizasyon
  1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara
  (Kongre Sekreteri, Konuşmacı)
 20. Metabolic Changes in PCOD 5. Uluslararası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi
  6-9 Mayıs 1999, İzmir
  (Davetli konuşmacı)
 21. Laparoskopik Ürojinekolojik Operasyonlar Diagnostik ve cerrahi laparoskopi kursu-V
  5-6 Haziran 1999, Ankara
  (Kurs sekreteri, Davetli konuşmacı)
 22. Üriner inkontinansta laparoskopik cerrahi 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
  8-11 Haziran 1999, İstanbul
  (Davetli konuşmacı)
 23. PCOS’ta kronik düşük doz tedavi rejimleri Ankara Jinekoloji Derneği Toplantıları
  14 Eylül 2000, Ankara
  (Davetli konuşmacı)
 24. Stress inkontinans tedavisinde laparoskopik yaklaşım Türk Jinekoloji Derneği II. Uluslararası Jinekoloji & Obstetri Kongresi
  3-7 Ekim 1999, Antalya
  (Davetli konuşmacı)
 25. Laparoskopik enterosel tamiri ve vajen kafı süspansiyonu İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu-7
  29-31 Ekim 1999, Ankara
  (Kongre sekreteri, Konuşmacı)
 26. Tension-free vajinal tape : Yeni bir teknik
  İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu-7, 29-31 Ekim 1999, Ankara
  (Kongre sekreteri, Konuşmacı)
 27. Vajen Cuff Prolapsusu ve Enterosel
  I. Ürojinekoloji Ege Sempozyumu, 10 Mart 2000, İzmir
  (Davetli konuşmacı)
 28. Üriner inkontinanslarda cerrahi tedavi
  1. Uluslararası & 4. Ulusal Menopoz Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
 29. Postmenopozal osteoporozda alendronat (Fosamax) kullanımının yeri. HRT ye ilavesinden elde edilen yararlar
  1st International congress on the Menopause & The 4th national congress, 17-21 Mayıs 2000, Antalya
  (Davetli konuşmacı)
 30. Ürojinekoloji ve laparoskopik Cerrahi Workshop & Simpozyumu
  Mayıs 2000, Diyarbakır
  (Davetli konuşmacı ve eğitmen)
 31. Myoma Uteri: İnfertilite ve Abortuslar; neden-sonuç ilişkisi var mıdır?
  I. Reproductive Medicine 2000 Kongresi, 7-10 Haziran 2000, İstanbul
  (Davetli konuşmacı)
 32. Endometriozisde oosit kalitesi, granülosa hücre fonksiyonları ve endometrial reseptabilite
  21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, İzmir
  (Davetli konuşmacı)
 33. Laparoskopik Stress İnkontinans Cerrahisi
  II. Mezuniyet Sonrası Workshop, 23-24 Eylül 2000, Ankara
  (Kurs Sekreteri, Davetli konuşmacı)
 34. Histeroskopide Yenilikler : Versapoint, Termal endometrial ablasyon
  II. Histeroskopi Teorik ve Pratik Kursu ,30 Eylül-1 Ekim 2000, Ankara
  (Pratik eğitim kurulu üyesi, Davetli Konuşmacı)
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar