Anti cmv igm 0.94 ara değer
Anti cmv igg 196.70 pozitif çıktı avidite testi gereklimi

Verilen Cevaplar
  • Bülent Tıraş :

    17 Ekim 2018

    CMV IgM testinin pozitif olması hastalığa yakalanıldığını ve aktif olarak geçirildiğini göstermektedir. Eğer henüz CMV IgG negatif iken bir CMV IgM pozitifliği yakalanırsa buna primer enfeksiyon denilmektedir. Hem CMV IgM hem de CMV IgG’nin pozitif olduğu durumlarda ise primer/rekürren/geçirilmiş enfeksiyon ayırıcı tanısı için CMV IgG avidite testi, CMV PCR veya nötralizan antikor gibi farklı testlere bakılması uygun olur. Sizin testlerinizde CMV IgM negatif iken CMV IgG antikorunun pozitif çıkması enfeksiyonun daha önceden geçirildiğini gösterir, korkulacak birşey değildir ve gebeliğinizi olumsuz olarak etkilememektedir. Bu nedenle CMV IgG avidite testinin yapılması gerekmemektedir.

     Cevapla
Bu soruya bir cevap verin