BETA HCG kaç olmalı, örnek sonuçlar

Gebelik şüphesi söz konusu olduğunda ilk olarak anne adayları eczaneden satın aldıkları testler ile idrarda gebelik testi yaparlar. Bu testin sonucuna göre de gebelik olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. İdrar tahlilinde gebeliğin pozitif çıkması kadının gebe olduğunu kanıtlarken, idrar tahlili sonucunun negatif çıkması, anne adayının % 100 gebe olmadığını göstermez.

Bu durumda testin bir hafta sonra yeniden yapılması daha uygun olur. Zira gebelik hormonunun idrara geçmesi zaman alabilmektedir. Bu bakımdan idrar testinde gebeliğin pozitif çıkması kuşku götürmez bir şekilde hamileliğin varlığını gösterir. İdrar tahlilinin negatif çıkan sonucunu kuşkulu hale getiren husus, gebelik hormonunun idrarda teşhis edilmesinin zaman almasıdır. Oysaki kan tahlilleri için aynı durum söz konusu değildir. Kanda gebelik testleri her daim kesin sonuç verir. Gebelik şüphesinde Beta HCG testi, yani kanda gebelik testi kadınlara en doğru bilgiyi verir. Beta HCG testi ile kanda hamilelikte yükselen Beta HCG hormonu araştırılmakta ve kadının gebe olup olmadığı tespit edilmektedir.

Beta HCG hormonu nedir?

Gebelik boyunca gelişen plasentadaki hücreler, Beta HCG hormonu üretmeye başlar. Plasenta, yumurta döllendikten ve rahim duvarına tutunduktan sonra yumurtayı besleyen bir kesedir.

Beta HCG, gebe kaldıktan 11 gün sonra kanda tespit edilebilmektedir. Beta HCG seviyesi her 48 ila 72 saatte bir ikiye katlayarak artmaya devam eder. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra en yüksek seviyeye ulaşır.

Beta HCG seviyesi, gebeliğin geri kalanında azalmaya başlar ve sabit bir seviyede kalmaya devam eder.

Beta HCG, gebelik hormonudur!

Beta HCG hormonu kadında gebeliğin var olup olmadığını gösteren temel hormondur. Beta HCG testi, plasentadaki trofoblastik hücrelerden salgılanan bir hormonu ölçmek için uygulanır. Beta HCG hormonu, vücutta progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise aslında hamilelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen hormondur.

Beta HCG testi, gebelik testidir!

Beta HCG testi,  gebeliğin tespit edilmesinde kullanılan, güvenilir ve hızlı sonuç veren bir hormon testidir. Gebe olan kadınlarda döllenmeyi takiben 8. günden sonra Beta HCG hormonu kanda hızla yükselmeye başlar. Gebeliğin oluşması, yani embriyonun rahme tutunmasıyla birlikte yükselmeye başlayan Beta HCG seviyesi kısa sürede ikiye katlanır. Gebelik ilerlemeye devam ettikçe Beta HCG hormonu düzeyindeki bu hızlı yükseliş hafifçe hız keser ve yavaşlar.

Gebelik şüphesi durumunda yapılan Beta  HCG değerleri gebeliğin varlığı hakkında kesin, gebelik haftası hakkında ise yaklaşık olarak bilgi verir. Gebelik haftası hakkındaki en doğru bilgiyi ise ultrason muayenesi vermektedir. Gebeliğin varlığı ile yokluğunu gösteren Beta HCG testi, gebelik durumunda bebeğin sağlığını değerlendirmek için bir kriter değildir. Zira gebelikte bebeğin kaybedildiği, bebeğin ölü olduğu durumlarda da annenin plasentasından düşük miktarda da olsa HCG hormonu salgılanmaya devam edebilir, bu durumda da test sonucu pozitif çıkabilir. Bu bağlamda gebeliğin takibi ve bebeğin sağlığını değerlendirmede düzenli aralıklarla yapılan ultrason muayenesi tercih edilir.

Gebelik varsa Beta HCG değeri en az kaç olmalıdır?

Aşağıdaki videoda bu konu hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Gebelik şüphesi olan anne adayının kanında 5 mIU/ml ve üstü Beta HCG saptandığında gebeliğin varlığından söz etmek mümkündür. Kanda Beta HCG yüksekliği gebelik yönünden ilk ön tanıyı verirken gebeliğin kesin tanısında anne adayının rahminde ultrasonla gebelik kesesinin görülmesi belirleyicidir.

Beta HCG testi normalin üstü olan değerlere göre muhtemel gebelik haftaları

(Son adet tarihi esas alınarak tahmin edilen gebelik haftaları ve Beta HCG değerleri)

beta hcg örnek sonuçlar

Beta HCG sonucu değerlendirilirken diğer bir kriter ise yumurtlamadan sonra geçen süre, yani gün sayısına göre en düşük, en yüksek ve ortalama Beta HCG değerleridir. Gebeliğin ilk tanısında yumurtlamadan sonraki ilk 20 gün içinde ölçülen Beta HCG değerlerine bakılır.

20 günlük gebelikte görülen en düşük ve en yüksek Beta HCG değerleri aşağıdaki gibidir:

beta hcg örnek sonuçlar

 

Beta HCG hormonu ne zaman artar?

Beta HCG herkeste, yaşamın her döneminde çok az da olsa bulunabilir. Yani sadece hamilelikte bulunmaz. Hamile olmayan bir kadında Beta HCG hormonun değeri, 0-10 mlU/ml değerleri arasında olur. Korumasız cinsel ilişki sonrasında spermin yumurtayı döllemesiyle birlikte hamilelik oluşmakta ve işte bu andan itibaren Beta HCG hormonunda değer artışı görülmektedir. Gebelik şüphesiyle birlikte yapılan kan testindeki sonuçlara göre Beta HCG hormon değeri dikkate alınarak kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Korumasız cinsel ilişki yaşanmış olsa bile, her korumasız ilişkiden sonra gebelikten şüphe edilmez. Ancak kadınlar daha çok adetlerinin gecikmesiyle gebelikten şüphe eder. Zira ilişkinin sonunda kadın döllenme olup olmadığını anlayamaz.

Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. günden itibaren kanda yükseliş göstermektedir. Vücutta ilk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün, kimi zaman 1 hafta sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik tespit edilebilir. Ancak gebeliğin kesin tayininde idrar değil, kan testi önem taşır. Çünkü gebelik hormonu idrarda kendini gösterene kadar, kanda çok daha belirgindir.

Hamilelik olması durumunda Beta HCG hormonu vücutta her iki günde bir artış gösterir. Bir sonraki değer, bir önceki Beta HCG hormon değerinin tam iki katı olacak şekilde ilerler. Bu bağlamda hamile kadına yapılan kan tahlili sonucu Beta HCG hormon değeri iki kat artış göstermiyorsa bu vakada bir problem olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda ultrason muayenesi ve doktorun uygun göreceği diğer uygulamalarla sorun araştırılmalı, gebeliğin var olup olmadığı, embriyonun doğru yere yerleşip yerleşmediği gibi hususlara bakılmalıdır.

Hamilelik döneminin ilk aylarında hızla artan Beta HCG değeri, gebeliğin son aylarına doğru daha yavaş bir ilerleme gösterirken bir süre sonra sabit bir değerde kalır. Bu da gebeliğin rutin ve normal bir sonucudur.

Dış gebelikte Beta HCG

Dış Gebelik

Beta HCG hormonunun kanda istenen değerlerde tespit edilmesi durumunda gebeliğin varlığından bahsedilir. Ancak Beta HCG hormonu, özellikle dış gebelik durumunun tespit edilmesinde oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Normal gebeliğin varlığında her iki günde bir iki katı artan Beta HCG değeri, dış gebelik durumunda her iki günde bir iki kat artış gösteremez. Bu artışın beklenen düzeyde olmaması da, bir anormalliktir ve kadında dış gebelik durumunun olabileceği riskini beraberinde getirir. İşte bu saptama, dış gebelik sorunu için erkenden önlem almak için oldukça önemli bir konudur. Bununla birlikte kadının Beta HCG hormonundaki değer beklendiği üzere, her iki günde bir iki katına çıkacak şekilde artış gösterirken ultrason görüntülerinde gebelik kesesi gözlemlenemeyebilir. Bu durumda da yine kadında dış gebelik riski söz konusudur.

Boş gebelikte Beta HCG

Yapılan kan testindeki Beta HCG hormonu değeri, gebeliğin hem varlığı hem de dış gebelik ya da boş gebelik varlığına dair risklerin erken anlaşılabilmesi adına önem taşır.  Bir kadının kan testi sonucunda Beta HCG değerleri normal olarak görünüyor, ultrason görüntülerinde gebelik kesesi de görünüyorsa aslında “gebelik için her şey yolunda” şeklinde yorum yapılabilir. Ancak bu iki koşul da varken gebelik kesesinin içerisinde embriyonun varlığı belirlenemiyorsa bu durumda kişide boş gebelik vakası söz konusu olabilmektedir. Boş gebelik de yine dış gebelik gibi anormal ve sorunlu bir durumdur.

Gebelikte bu tip problemlerin önceden tespit edilmesi ve erken dönemde tedavi uygulanması için Beta HCG hormonu ile birlikte ultrason görüntülerinin de önemi çok büyüktür. Zira Beta HCG değeri gebeliğin varlığına dair bilgi verirken, ultrason muayenesi de gebeliğin normal, sağlıklı, gerçek gebelik olup olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda gebelik şüphesinde öncelikle kanda Beta HCG değeri ölçülmeli, bunu takip eden hafta da ultrason muayenesi yapılmalıdır.

Beta HCG yüksekliği ne anlama gelir?

Evet, Beta HCG gebelik hormonu olarak bilinir ve yüksek Beta HCG değerinin en yaygın nedeni gebeliktir. Ancak kanda bu hormonun yüksek tespit edilmesi sağlıklı giden bir gebeliğin teşhisi için tek başına yeterli olmadığı gibi bunun kanıtı da değildir. Kadına yapılan kan testleri sonucunda 10 mlU/mL’nin üzerinde tespit edilen Beta HCG hormonu için en doğru işlem, 48-72 saat sonra testin tekrarlanması olacaktır. 

Ultrason muayenesi ile gebelik haftası belirlenmiş olan kadınlarda haftasına göre olması gereken Beta HCG değer aralıklarının üzerinde seyreden hormon seviyeleri ise farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda öncelikle gebelik haftasının yanlış hesaplanmış olduğu düşünülür. Ultrasonda daha küçük görülen bebek, aslında birkaç hafta daha büyük olduğu için hormon daha yüksek seviyede olabilir. Gebelik haftasından daha yüksek olan hormon seviyesinin bir diğer sebebi molar gebelikken, başka sebebi ise çoğul gebelik olabilir. Sayılan bu üç durumda mutlaka takip edilmesi, kontrol altına alınması gereken durumlardır.

Kadının kanındaki Beta HCG seviyeleri doktorun belirleyeceği aralıklarla düzenli olarak kontrol edilmeli, gebeliğin 4. veya 5. haftalarından sonra bebek kesesinin ultrason muayenesinde görülmesi için beklenmelidir. 

Beta HCG düşüklüğü ne anlama gelir?

Olması gerekenden daha yüksek HCG değerlerinin yanı sıra, bazı kadınlarda da Beta HCG değerinin düşük olduğu görülebilir. Eğer gebelik söz konusu değilse kadının kanındaki hormon seviyesinin 0 veya 0’a çok yakın olması gerekir. Gebelik şüphesi bulunan kadınlarda ise Beta HCG hormonu düşüklüğünün nedenleri; dış gebelik, hamilelik haftasının yanlış hesaplanmış olması, beklenmeyen düşükler gibi pek çok sorunlu durum olabilir. Bu tür durumlarda sorunu araştırmaya yönelik daha ileri tanı testleri yapılmalıdır.

Beta HCG seviyesi hangi faktörlerden etkilenir?

Beta HCG testi pozitif sonuçlanan kadınlar, çok yüksek bir olasılıkla gebedir. İdrarda yapılan gebelik testi hatalı sonuçlar verebilmekle birlikte, kanda gebelik testlerinde yanılma payı oldukça düşüktür. Bunun dışında kimi zaman aşağıdaki sebeplerle Beta HCG testi yanlış sonuç verebilmektedir:

 • Çok sık olmasa da prostat kanseri gibi bazı kanser türleri ve gebeliğin henüz tespit edilemeyecek kadar erken evrelerinde gerçekleşen düşükler de hatalı pozitif test sonuçlarına neden olabilir.
 • Kısırlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bir miktar Beta HCG hormonu içerebiliyor. Bu ilaçları kullanan kadınlarda Beta HCG hormonunun bir miktar yüksek tespit edilmesi normaldir ve gebeliğe işaret etmeyebilir. 
 • Bazı antibiyotikler, oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol hapları), hormon içerikli ilaçlar da kandaki Beta HCG düzeylerini etkileyebileceğinden kişiler, gebelik testi yaptırmadan önce doktorlarına kısırlık tedavisi alıp almadıkları ve kullandıkları ilaçlar hakkında detaylı şekilde bilgi vermeliler.
 • Erken dönemde düşükle sonuçlanan gebeliklerde Beta HCG hormon seviyeleri genellikle 4-6 hafta içerisinde normal aralıklara varır. Gebeliğin kürtajla sonlandırılması durumunda ise hormon seviyesinin normale dönemsi daha uzun veya daha kısa sürebilir. Düşük yapma ve kürtaj işlemlerinden sonra Beta HCG hormonunun normal seviyesine gelip gelmediği mutlaka belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 
 • Gebeliğin varlığı tespit edildikten sonra herhangi bir düşük riski ya da bir sorun olmadığı durumlarda hormon seviyesinin kontrol edilmesi gerekmez. 

Hamile olabileceğinden şüphelenen kadınlar vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak Beta HCG testi yaptırmalılar ve gebeliğin varlığını ya da yokluğunu mümkün olan en erken zamanda tespit etmeliler. 

Beta HCG testi her zaman doğru sonuç verir mi?

Hiçbir testin her zaman yüzde yüz doğru sonuç verdiği söylenemez.

Beta HCG testi gebelik için hem yalancı negatif hem de yalancı pozitif sonuçlar verebilmektedir. Doktorunuz, test sonuçları ile ilgili size yardımcı olacak ve ortada şüpheli bir durum varsa tekrar rest yapılmasını isteyecektir.

HCG hormonu bulunduran bazı ilaçlar, kan testinin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bunlara bazı doğurganlık ilaçları da dahildir.

Germ hücreli tümörlerin olması halinde de test sonucu etkilenebilmektedir. Germ hücreli tümörler kanserli ya da iyi huylu olabilmekte ve genelde üreme organlarında bulunmaktadır. Bu tümörler, yumurta ve spermlerin geliştikleri hücrelerde gelişirler. Gebelik olmaması durumunda Beta HCG seviyesi yüksekse kanser ihtimalini ihtimal dışı bırakmak için daha fazla test yapılması gerekebilir. 

Beta HCG değerinde yalancı negatif sonuçlar

Beta HCG testinin sonucunun negatif çıkması, genelde gebe olunmadığı anlamına gelir.

Ancak test, vücudunuzun yeterli beta HCG hormonunu üretemeden erken bir dönemde yapıldıysa da yalancı negatif sonuç alabilirsiniz.

Yalancı negatif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olsa dahi gebe olmadığını göstermektedir.

Gebelikte beta HCG seviyeleri çok hızlı bir şekilde değişebildiği için hormon seviyelerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için 48-72 saat içinde Beta HCG kan testi yapmak gerekir.

Beta HCG değerinde yalancı pozitif sonuçlar

Beta HCG değeri gebe olunmayan bazı durumlarda görülebilmekte ve bu nedenle gebelik testinde yalancı pozitif sonuç alınmasına neden olabilmektedir.

Yalancı pozitif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olmasa dahi gebe olduğunu göstermektedir.

Vücudunuzun, içinde beta HCG parçacığı bulunan bazı antikorları üretmesi halinde ya da laboratuvarda hata olması sonucu da yalancı pozitif sonuç görülebilmektedir.

Sonuçlar hakkında şüpheleriniz varsa farklı test yöntemleri ile test sonucunuzu doğrulayabilirsiniz.

Doktorunuzla konuşun

Beta HCG seviyeniz “normal” değerlerle tamamen örtüşmüyorsa endişelenmeyin. Hesaplanan değerler, ortalama değerleri yansıtmaktadır. Normalden daha düşük Beta HCG seviyesine sahip olsanız da hala sağlıklı bir bebeğiniz olabilir.

Gebeliğinizde 6. hafta civarına geldiğinizde ultrason yapılır. Ultrason sonuçlarının, gebelik hakkında HCG değerlerinden daha doğru sonuç verdiği düşünülür.

Gebeliğiniz ile ilgili endişeleriniz varsa durumunuzu değerlendirmek için birkaç gün arayla birden fazla kez Beta HCG değerlerine bakılabilir.

Beta HCG değerleri farklılık gösterebileceği için gebeliğiniz hakkında doktorunuzu dinlemeniz önemlidir. Doktorunuz, bir sorun görmesi halinde Beta HCG seviyesini kontrol edecektir. Ancak yine de endişelendiğiniz şeyler varsa doktorunuza sormanız ve karşılaştığınız bir sorun varsa bunu haber vermeniz önemlidir.

365 Comments

 • Kübra

  15 Ocak 2019 - 13:38

  Beta 1.42 yükseliş oluyor mu hamile olma durumum olablirmi

 • Ozkan bayraktar

  8 Mart 2019 - 20:43

  Merhaba hocam eşim 06 03 2019 da test yaptırdı sonuç 115 çıktı ve 08 03 2019 da yani bügün tekrar yaptırdık testi sonuç 186 çıktı sizce gebelikte bi sorun varmıdır teşekkürler

 • Beyzay

  5 Nisan 2019 - 13:06

  Merhaba hocam adetime 4 gun kala test yaptm pozitif cikti 2 gun kala.hastaneye gttim kan verdim 269 cikti beta hcg domtor vajinal ultrasonla baktı kese gözükmüyor dedi daha varlığı kesin diyemem dedi sevineyimmi uzuleyimmi anlmadim lutfen sizde birsey dermisiniz endiselenmem gerekiyormu normal mi

 • Ömer t

  5 Nisan 2019 - 17:06

  Hocam merhabalar eşim 31.03.2019 da test yaptırdık bhcg 79 çıktı 2 Nisan’da yaptırdık 117 çıktı 4 Nisan’da ise 177 çıktı sizce normal mi teşekkürler hocam

  • gamze

   3 Ağustos 2021 - 22:30

   bu sonucunuz ne oldu acaba

 • Neşe Esen

  6 Nisan 2019 - 07:55

  Merhaba 23 Mart’ta embriyo transferi oldu.tüp bebek tedavisi gördüm.kan testine 4 Nisan da gitmem gerekirken 3 Nisan da gittim ve o gün HCG 117 çıktı . progesteron iğne kullandım.5 Nisa ndaki sonuç 125 çıktı

 • ayşe Varol Albayrak

  9 Nisan 2019 - 15:53

  Merhaba Hocam\r\n10.04.2019 tarihinde adet günüm ben 09.04.2019 tarihinde kan testi yaptırdım 0,293 çıktı.\r\nsonuç 2 gün sonra yaptırdığımda değişir mi yaptırmama gerek var mı?.

 • Kevser Akman

  12 Nisan 2019 - 15:13

  Ben doktora gittim ve adet oldum ama adetim iki gün sürdü adet kanı koyu kahverengiydi bide mide bulantısı baş dönmesi halsizlik uykusuzluk karında acıma ama gebemiyi

 • Osman kocaman

  15 Nisan 2019 - 11:43

  Slm hocam eşimin testi ilk 4526 çıktı 2 sonra test yaptırdık 4919 çıktı beta hcg değeri normal mi daha çocuk 3 hafta 5 günlük

 • Kader

  16 Nisan 2019 - 14:47

  Benim adetimme 20gun var hgc testi yaptırdım 0.100cikti bu normalmi martin 5,de ilk gun sittetli kanamam oldu 2ve3ve de tamla geldi iki cocuk

 • Neslihan

  17 Nisan 2019 - 18:57

  Merhaba hocam beta HCG sonucum 1.6 çıktı gebelik var mi

 • Naciye

  18 Nisan 2019 - 21:26

  Merhaba ben ilişkiden 20gun sonra test yaptırdım HCG 2cikti 20gunde belli olurmu hcg

  • Gülsüm

   1 Temmuz 2021 - 15:02

   Merhaba aynı durumu ben yaşadım 15 gün sonra test yaptırdım 2.0 çıktı sizce ben hamile miyim sizin Süreciniz nasıl ilerlemişti

   • Elif aydın

    31 Ekim 2021 - 11:35

    Sonucunuz ne oldu

 • Güldem çelik

  19 Nisan 2019 - 12:56

  Merhaba hocam adetim 3 gün geçikti adetdönemindeki belirtiler var ama steres yaptım eczaneden aldım tek çizgi vardı kanda bsktırdım 2,47 çıktı hamile olma olasılıgım nedir. Mail benim yok eşiminkini verecem

 • Kaldı

  20 Nisan 2019 - 00:32

  Hocam benim beta hcg değerim 17253.1 5 haftalık hamileyim sizce bu değerin açıklaması nedir yani merak ettiğim yüksek çıkması ne ile ilgilidir . Şimdiden teşekkürler

 • kader

  20 Nisan 2019 - 19:37

  hcg 38.6 ve 31.4 ve 2.0 olarak üç kez test yaptırdım ne anlama geliyor lütfen yardımcı olurmusunz teşekürler hocam

 • BEYZA ANDİÇ

  22 Nisan 2019 - 00:06

  Ben 19 Nisan da test yaptım pozitif çıktı ama çok belirgin değildi sonra emin olmak için 10 nisanda yine yaptim bu sefer çok belirgin çıktı sürekli karnım ağrıyor ama adet olacak gibi inceden bir sorun çıkarmı acaba çok korkuyorum 1 tane kızım var ama 5 sene oldu unutmuşum endişeleniyorum çünkü 2 yıldır çocuğum olmuyordu birden kendi kendine oldu ilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 • Fadime su

  23 Nisan 2019 - 00:14

  İyi akşamlar hocam beta değerim 2395 çıktı ancak kese görülmedi ulturason ve alttan bakıldı ikisindede görülmedi dış gebelik olasılığından bahsetti doktor çok korkuyorum bu değere göre dış gebelik olabilir mi 😔😢 cevap verirseniz çok sevinirim

 • sıdıka karagöz

  25 Nisan 2019 - 11:34

  Ben düşük yaptım adet döngüm33-34-35 oldu. Dün döngünün 35. günüydü adet olmadım ve kan testi yaptırdım. 8.01 çıktı. ama adet günü değer yüksek olabilir 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Ama daha önceki adet günümde yaptırdıklarım hep 0.1di. Sizce sonuç nedir ? Lütfe yorumlar mısınız..

 • Merve aynal

  26 Nisan 2019 - 16:27

  Hocam merhaba. Son adet günüm 21.03.2019 adetim gecikti kanda gebelik testi yaptırdım 24 Nisan 2019 tarihinde ultrasonda gözükmedi. Beta HCG ise : 41.71 çıktı . İki gün sonra tekrar gittim. Sadece test yaptı ultrasona bakmadı . Bu sefer de beta HCG 36.1 çıktı neden i ne olabilir acaba

 • Zehra Ulus

  27 Nisan 2019 - 10:55

  Hocam merhaba adetimden 2 gün geciyo idrar testi yaptım ikinci çizgi silik cıktı kan testi yaptırdım emin olmak için 38.24 cıktı sonuç nedir acaba??

 • Deniz dogan

  5 Mayıs 2019 - 22:02

  Merhaba hocam esim ilac kullaniyo gebelik icin en son 30/03/2019 da adet oldu bugun kan testi yaptik 1.90 cikti acaba gebelige isaret midir

 • Merve Şentürk

  18 Mayıs 2019 - 00:55

  1.4 değerinde gebelik yok sayılıyor dimi hocam

 • Selda meric

  20 Mayıs 2019 - 22:25

  Merhabalar hocam tup bebek 9 gunu idrar tahlili yaptim pozitif cikti 10 gunu kan testim 205.87 12gun345.87 14 gunude1054.81 cikti deyerlerim iyimi acaba

 • Elmas ARSLANTURK

  22 Mayıs 2019 - 11:58

  Merhabalar. Ben 11 Mayıs’ta embriyo transferi oldum 24 Mayıs’ta test yaptırmam söylendi fakat ben daha erken kan değerime baktirdim transferin 7. Günü 56 çıktı 10. Günü 244 çıktı acaba bu artış normal mi ikiz gebelikten supheleniyorum

 • DERYA SUNDUK

  24 Mayıs 2019 - 15:15

  Merhaba hocam. 16.05.2019 da hcg değerim 33.22 çıktı. 24.05.2019 da yani bugün yaptırdığım tahlilde hcg 1136.59 çıktı. Şehir hastanesine gittim. Doktor kese henüz görünmüyor dedi. Bir sorun yoktur inşallah değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin

 • Eylül kuzu

  27 Mayıs 2019 - 18:13

  Adetim 8 gun geciknce kan verdin veta hcg 0.100 çıktı iki gun sonra tekrar kan verdim sonuc yine 0.100 bugun adet gecikmenin 15. Gunu beta hcg 1.20 hamilelik var midir

  • Gull

   8 Mart 2022 - 14:37

   Merhaba hamile kaldınız mı

 • Hazal can

  28 Mayıs 2019 - 11:32

  Merhaba ben kan testi yaptırdım referans ağırlığı 0_5 değer 10953 çıktı hemşire hamilesin dedi ama burda yaptığım arastirmalara göre hamile değilim çıkıyor bugün eczaneden gebelik testi aldım oda pozitif çıktı ne yapacağını bilmiyorum kafam durdu resmen acil cevap verin yardım edin lütfen

 • Esra K

  28 Mayıs 2019 - 16:27

  Merhaba doktor bey yeni evlendim ve eşimle korunmuyoruz. Bu süreçte ayağım kırıldı ve röntgen çekilmek zorunda kaldım. Gebelik testi yaptılar ve kesin sonuç olduğunu söylediler ( hamileysem 2.günde test yapmış oldular) beta hcg testi 1.20 çıktı hamile değilsiniz dediler. Merak ettiğim 2. günde gebelik kanda çıkabilir mi? Birde şimdi tekrar kontrole gideceğim 2. Kez röntgen çekilmem eğer gebeysem sakıncalı olur mu? ( yine gebelik testi isteyeceğim )

 • Naz ece

  1 Haziran 2019 - 18:39

  Merhaba hocam 9 mayista transfer oldum pozitif sonuc aldim baslarda beta hcg ikikatindan fazla ilerliyordu iki gune bir.. transferin 20. Gununde lekelenme yasadim acile gittim kese gorundu ama sonra beta degerim ikiye katlamadi ornegin 4990 olan degerim ikigun sonra 6610 olmus lekelenme de gecti beta degerleri beni cok korkutuyor

 • Şerife Yağar

  2 Haziran 2019 - 16:32

  Merhaba idrar testi yaptığım da pozitif silik çıktı aynı gün acile gittik ve kan testi yaptığımız da beta hcg 25.04 çıktı doktor 1 haftalık hamilesin dedi fakat hcg hesaplanmalarında yada farklı sitelerde hcg’ye göre haftalık hamilelik göstergelerinde 3 hafta yazıyor ben şuan 1 haftalık mi 3 haftalık mi hamileyim bilemedim

 • Semra senkardesler

  5 Haziran 2019 - 22:24

  Merhaba gebeyim daha yeni öğrendim 16.05.2019 tarihinde kanamam oldu yani bebeğin yerleşim kanaması test yaptım pozitif çıktı hastaneye gittim 173,61 değerinde pozitiflik çıktı kaç haftalıktır sizce ?

 • Eda güler

  11 Haziran 2019 - 15:26

  Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba ?

 • Eda Yaman

  11 Haziran 2019 - 15:33

  Beta hcg sonucum 22358.00 çıktı internette yazan sonuçlardan çok çok yüksek daha beş haftalık hamileyim .Bu bir sıkıntı mı

 • Gülbeyaz batuk

  12 Haziran 2019 - 21:16

  Hocam ben ıkı tane düşük yaptım kan pıhtılasmasından dolayı doktur bana dedı bi daki gebeliginde hemen buraya gelmen lzm gıttım bebegim 4 haftaliktı kan pıhtısı için iğne vermediler .cogun kalp atısını goremeden yazamayız.bende dedım ki bu esnada ya kananam olursa ne yapmm gerekıyo kafam allak bullak oldu lütfen yardımcı olurmusunuz hocam.

 • Ayse demir

  13 Haziran 2019 - 16:15

  Meraba hocam total_hcg sonucun 5025,4 birde (h ) yazıyor sizce hamilemiyim ben

 • Pelin yenigun

  18 Haziran 2019 - 13:09

  Iyi gunler hocam Ben adet olmadan 4 gun once beta hcg yaptirdim 9:56 cikti sonra iki gun sonra 8:08 dusdu ama daha adet olmadim kesin hamile degilsiniz diyebilirmiyiz yorumunu bekliyoruz

 • emrah burak turan

  19 Haziran 2019 - 23:50

  merhaba hocam esımın beta hcg degeri mayıs ayında 1,20 cıktı hazıran ayı diğer degeri 0,10 cıktı bunlar ne anlama gelir bılgı verırsenız sevınır

 • Semra can

  23 Haziran 2019 - 14:38

  Merhaba hocam ben adet olacagim gun test yaptım pozitif cikti o gün ki kan degerim 46,89 cikti 1 hafta sonra tekrar yaptırdım 657,88 çıktı bu degerler normal mi bu degere göre kac haftalık

 • Sinem AK

  25 Haziran 2019 - 10:25

  Günaydın hocam benım ay başım 10 gün oldu gecikti test yaptırdım dün beta 112.7 çıktı , fakat bundan 25 gün önce gebelik şüphesi için gittiğimde 100 çıkmıştı , 25 gün öncede hamilemiydim

 • Yağmur damla

  26 Haziran 2019 - 19:59

  İyi günler hocam adet kanaması sandığım adet kanaması değilmiş ve kaşıklar da sıklıkla ağrı var ve yürümeyi zorluyor HCG 1.20 çıktı ama gebelik olmadığını 10 gün sonra adet kanamasınin başlanacağıni söyledi gebe olma ihtimali var mı yok mu cvp verirseniz çok sevinirim.

 • Elif

  2 Temmuz 2019 - 08:26

  Hocam meraba ben 2 dusuk yaptim biri KIMYASAL GEBELIKDI DIGERI 10 HAFTALIKDI BEBEK GELISMEDI.2.dusugumu 2 ay once yaptm ilk adetmi 1 ay sonra gordum ama bu ay adet gormedim 9 gun geciktim duntest yaptm 2.1 cikti bu nedemek hic kistimve adet duzensizligimde olmadi bu durum beni biraz korkuttu ilk defa basima geliyor

 • KüBRA

  3 Temmuz 2019 - 14:24

  Kan testinde beta HCG Sonucu 0,9 çıkıyor ise hamilelik var mi yok mu

 • Merve

  4 Temmuz 2019 - 01:24

  İyi akşamlar adet olmam Gerekirken geciktim 5 günü doktora gittim kan testinde beta hcg 0.320 çıktı doktorum geç döllenme olabilir dedi şuan 8 gündür adet olamıyorum bel ağrım var ve akıntım çok erken gebelik testi yaptım negatif çıktı haftaya tekrar gideceğim ama korkuyorum 🥺🥺

 • Arzu

  6 Temmuz 2019 - 15:49

  Merhaba üç defa gebelik testi taptırdım ilkte 85.73 çıktı ikinci teste 82. 53 üçüncüde 34.73 çıktı sonuç nedir acaba

 • Rabia aydın

  17 Temmuz 2019 - 13:10

  Merhaba dün test yaptırdım bhcg değerim 78.34 çıktı acaba hamile miyim

 • Elvan

  18 Temmuz 2019 - 14:06

  Hcg degerim %4 dedi doktor hamilemiyim degilmiyim bilmiyorum ne olur bana soyleyin.

 • Kübra

  21 Temmuz 2019 - 20:21

  Merhaba hocam ben tüp bebek tedavisi ile hamile çıktım kan değerim 156 çıkmış. Haftaya cuma tekrar test yapılcakmış. Ne kadarlık hamileyim ?

 • ceyda

  22 Temmuz 2019 - 12:11

  Merhaba hocam sağlık ocağına kan verdim 1 2 hafta önce birlikte olmuştuk kan sonucu 3.62 çıktı hamilelik varmı acaba

 • Tugba bilge kara

  23 Temmuz 2019 - 10:01

  Merhaba son adet tarihim 1 haziran.on gun once gebe oldugumu ogrendim o zmn kese wrdi vajinal muayene oldum.iki gun oncesi kahverengi lekelenmelerim basladi ck dgk peceteye bulasack kadr ayakta oldgm zamn biraz fazla oluyo ayrica.dun doktora gttim karinda muayenede goremedi kesenin icini.vajinal muayenede duzensiz gorunuyo bozulmus olabilir dedi 7+3 doktora gore.kanda bakildi 6223 normal bi degermi sizce degisme olrmu kesenin icnde.ayrica gec dollenme gibi bi durum olabilirmi inanin kafamda deli sorular.

 • Emel Kuş

  23 Temmuz 2019 - 17:19

  Merhaba hocam, ben 33 yaşındayım. Ilk kez regl düzenin bozuldu. 9 gün kadar gecikince hamile olduğumu sandım. Fakat sonrasında önce 3 gün azar azar ardından da 6 gün adet olur gibi kanamam oldu. Normalde regl surem 3-4 gündü. Hastaneye gittim beta değerim 30 cıktı. Alttan muayene oldum. Kese görünmediği söylenildi. 2 gün sonra beta değerinde bir artış olacak mi diye yeniden kan verdim. Ve değern 15e duçtuğunu öğrendim. Doktor, düşük yaptığımi söyledi. Başka bir olasılık var mı? Acaba hiç hamile olmamış olabilir miyim, yalancı hamilelik gibi, ya da disgebelik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tesekkurler

 • necla talan

  26 Temmuz 2019 - 13:47

  hocam tüp bebek transferi sonrası 12.gün beta hgc pozitif 156 çıktı 14. gün 227 16. gün 329 beklenen artış yavaş sizce düşüklemi sonlancak?

 • C.gn

  26 Temmuz 2019 - 22:23

  Merhabalar benim normal yolla gebe kalmamda bi sakinca yok fakat cinsiyet tutturmak icin klen ve catlatma ignesi kullandim 13.gununde betahcg baktirdm ama 1.98 cikti yukselme ihtimali varmi adet olmadim bugn 15.gun bu deger yukselirmi

 • İsimsiz

  28 Temmuz 2019 - 13:54

  23.07.2019 dondurulmuş emriyo transfer edildi bugün 6. günüm dayanamayıp idrar testi yaptım negatif çıktı bazı yerlerde okudum hamileligi pozitif olanlar 5. veya 6. günde ikinci çizginin silik olabilecegi yazıyor bu dogrumu yoksa daha cokmu erken lütfen acil cevap verin beklemek çok zor gücüm kalmadi…

 • Dilan Koç

  28 Temmuz 2019 - 17:31

  Merhaba hocam ben yeni gebeyim perşembe günü kan testi yaptığımda değeri 2575 ken pazar günü yine test yaptığımda 600 ml ilerleme olmuş sizce iyi mi gidiyor

 • Gözde

  30 Temmuz 2019 - 23:20

  Mrb hocam evde idrar testi yaptım silik sekilde cizgi cikti adetim 5 gün gecikti. Kan verdim doktor seferler basa bas ddi ne hamilesin ne de degilsn bu sonuca göre ddi ve 1 gün sonra tekrar kan vermen gerek ddi. Bi sorun mu var neden görünmüyor

 • Munevver akar

  31 Temmuz 2019 - 17:05

  Meraba hocam benim adetim bi hafta oldu gecikeli bi gun once eczaneden test aldim ikinci cizgi silik cikti dun saglik ocaginda kan verdim sonucu 36.4 cikti gebelik var mi hocam ? saglik ocagindaki doktor kesin bisey demedi yarin yine gel yapalim obur gu sonuc cikar dedi

 • Eylül

  2 Ağustos 2019 - 20:01

  İyi günler beta hcg 7999 ama referans aralığı 0-5 bunun sonucu gebelik var mı

 • burcu akkan

  6 Ağustos 2019 - 10:44

  merhaba doktor.beta hcg değerim 0,693 cıktı tekrar test yaptirayimmi daha sonra emin olamadım.

 • Merve

  9 Ağustos 2019 - 19:22

  Merhaba hocam adetime 5 gün kala test yaptırdım 1.20 çıktı normalde hep 0.5 0.1 çıkardı sizce gebelik ihtimali var mı?

 • Aysen Yurdagul

  10 Ağustos 2019 - 20:42

  Hocam merhaba. Beta hcg degerim ilk 86.4 cikti sonra 167 cikti. 2 gun sonrasinda yaptirdim 267 cikti. Sonra 4gun sonra 555.6 ve bundan 3gun sonra yaptirdigimda 575 cikti. Doktor kimyasal gebelik dedi. Bu esnadada bobrek tasi dusurdum cok sancim vardi. Bu dusugu tetiklermi.

 • İlksun Danış

  15 Ağustos 2019 - 01:08

  Merhaba doktor bey. En son 9 haziran 2019 da regl oldum.bir ay önce sol yumurtalığımda sanki kaşınma varmış gibi bir ağrı oldu.son 2 haftadırda rahmimde kaşıntı gibi bir ağrım var.çoğunlukla ayakta durduğum da ya da yürüdüğümde oluyor bu durum.2 Ağustos ta gebelik testim 0.26 negatif çıktı tahlil sonucundan önce doktor ultrason ile baktı ilk gebelik mi diye sordu bende evet hamilemiyim diye sordum o da rahim duvarın kalınlaşmamış tahlil yapalım konuşuruz dedi ama istanbul a dönme durum oldu.istanbuldaki 14Ağustos ta ki testim de ise 0.659 sonucu çıktı şimdi bu sonuçlara göre hamile değilim ama dış gebelik ya da boş kese olma olasılığı varmıdır?şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 • Gamze balci

  21 Ağustos 2019 - 17:20

  Merhaba hocam adetine 3 gün kala kan testi yaptırdım 1.7 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 2.0 çıktı acaba gebemiyim yükselme şansı varmi

 • Mükerrem deniz

  23 Ağustos 2019 - 00:40

  Merhaba hocam baş dönmesi mide bulantısı vücut ısısında değişme ani uyku bastırma halsizlik ile hastaneye gittim test yaptılar 0.261 çıktı doktor 10 gün sonra Kadın Doğuma gidin dedi acaba hamileyimiyim.

  • Gamze

   2 Şubat 2022 - 20:57

   Gebe çıktınız mı sonunda bende 0.200 de

 • Dilek avcı

  25 Ağustos 2019 - 14:59

  Mrb doktor bey benim son adet tarihim 15 temmuz iki defa kan testi yaptırdım ikisinde de negatif çıktı bugün yine evde test yaptım negatif çıktı hala regl olmadım sizce hamilelik varmıdır

 • Selma

  27 Ağustos 2019 - 17:43

  Beta HCG sonucum 0.100 bu ne anlama geliyor

 • Selma dibek

  27 Ağustos 2019 - 17:52

  Adetimin başlamasına iki gün var beta HCG sonucum 0.100 çıktı bu ne demek normal mi değerlerim hocam şimdiden teşekkürler

 • Zetü Berkay

  3 Eylül 2019 - 15:09

  Bta hormonu sonucu 0,208 ne oluyor bu durumda gebe miyim ? değil miyim?

 • zerrin yngn

  4 Eylül 2019 - 15:16

  merhaba hoca ben 2ye aya yaklaşık adet olmadim doctors gittim beta HCGtesti yaptı 21 çıktı yuksek çıktı 2 gun sonra tekrar gittim 26 çıktı bunun sonucuda 1 hafa bekledim ezzaneden tes aldim negative cıktı ve halla adet olmadim bunun sonucu ne olur

 • Sibel Burhankulu

  7 Eylül 2019 - 01:17

  Hocam hamilemiyim sizce 1.20

 • Dilek Adatepe

  11 Eylül 2019 - 15:41

  Hocam merhabalar ben ayın 6 sında test yaptim pozitif cıktı ama ikinci çizgi silikti kan testi yaptırdım 266.4 cıktı 3 . 4 haftalik dediler 2 3 gun sonra kontrole gittim doktor gözükmediğini 1 hafta sonra tekrar gelmem gerektiği söyledi sizde normal mı acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim

 • aysenur arslan

  17 Eylül 2019 - 17:21

  hocam hcg m .100 nedemk

 • Gül

  26 Eylül 2019 - 12:13

  Hcg 0.100

 • sare

  27 Eylül 2019 - 00:44

  adetim yeni btti ama beta hcg değerim 5,3 hamilemiyim ?

 • Gülden Sahin

  1 Ekim 2019 - 21:40

  Hocam ilk tahlil yaptırdığımda beta hcg 0.1 di şimdi ise 0.117 oluyor bu ne anlama gelir hocam ?

 • Birgül suner

  2 Ekim 2019 - 16:48

  Merhaba 23.09 da beta hcg me bakildi 1.56 cikti tekrr 02.10 da gittim 2.69 cikti normalmi bu ne demek

 • Mavi

  3 Ekim 2019 - 19:20

  Mrb doktor bey son adet tarihim 24 agustos iki kere test yaptim ilki silik çiktı ikinci bi kacgun sonra yaptim net cikti bugun doktor muayenesinde kese gorunmedi kan tahlilinde ise 4490 cikti iki dusugum 2 canli cocugum var digerlerinde hcg hic bukadar yuksek cikmamisti dış gebelik olma ihtimali olabilir mi yada çogul gebelik olabilir mi korkuyorum biraz lutfen yanitlar misiniz.

 • M.dur

  4 Ekim 2019 - 00:35

  Saygideger hocam; son adet tarihim 24 Agustos tam gunumde leke geldi birdaha bisey olmadi test yaptim silik çikti bi kacgun sonra tekrar yaptim iki cizgide net cikti bugun emin olmak icin doktor muayenesine gittim kese gorunmedi tahlilim de gebelik var dedi 4490 hcg degerim bana cok yuksek geldi.iki canli ikide dusugum var bu kadar yuksek degerde sonuc gormedim dış gebelik olma ihtimali var mi yada çogul gebelik beni aydinlatir misinz lutfen.simdiden tesekkur edrim.

 • nermin geleş

  6 Ekim 2019 - 17:27

  hocam merhaba beta hcg şu şekilde ilerliyor :
  22.09 : 26.30
  24.09 : 60,89
  28.09 : 466.29
  04.10 : 2475

  sonuçlar nasıl sizce hocam keseyi yarın gitsem görebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden .

 • Gülten

  8 Ekim 2019 - 23:29

  i 2 gün gectiginde yaptım kan testi 162 çıktı. 2 gün sonra yine yaptım 185 çıktı çok az yükselmiş dedi. Bidaha Jan testi istedi bunun sonucuna göre doktora gidecem.sizce dış gebelik mı . normal bir gebelik olma ihtimali yokmu bu değer e göre

 • Selda dalkilinc

  9 Ekim 2019 - 10:31

  Adatime 15 gun varken 0.227 cikti hamilemiyim yada erkenmi yaptirdim daha once yaptiklarimda hep 0.100 hcg degeri simdiki 0.227 adetime 15 gun var olma riski varmi

 • G. K

  10 Ekim 2019 - 09:47

  Hocam merhaba tahlil yaptırdım beta hcg <1.2ü diyor sizce ne olabilir

 • Esin Tahta

  11 Ekim 2019 - 16:37

  Mrhb hocam 6 gun günüm gectı büğün kan testi yaptırdım 4562 cıktı degerlerim sizce normal mi acaba. 3 ay önce bebegımi kalp atısı olmadıgı içn kurtaj ıle almıslar dıı. Degerlerim yuksek mıı sizce sorun olur muu

 • f.n.

  14 Ekim 2019 - 12:35

  hocam beta hcg 2.47 çıktı. rahimde aklınlaşma var dedi. son adetimden de 7 gün geçti. sizce bir sıkıntı var mı?

 • Ayşe

  15 Ekim 2019 - 16:18

  Merhaba hocam ben adet düzensizliği yaşıyorum ve polikist hastasıyım 2 ayda bir adet oluyorum doktora gittim gebelik ve hormonlarıma baktı, kan testim 0,222 hamile değilsin dedi Daha önce de 2 defa yapmıştım 0,1 çıkmıştı bu ne demek oluyor acaba ?

 • Ayse batman

  15 Ekim 2019 - 20:58

  0.45

 • Pınar ş

  16 Ekim 2019 - 19:40

  Merhaba,
  Benim adetim 2 gün gecikti bhcg testı yaptırdım olumsuz (0.5) cıktı. Hasta olacak gbı hıssetmıyorum. 2 haftadır kasık agrım var. Doktor ultrasonla baktı usutme durumu yok dedı. Haftaya tekrar kan testı yapsam hamıle cıkar mıyım? 1 yıldır evlıyım. 3 aydır korunmuyoruz. Adetım duzenli. Gecen ay 7 gun gecikti. Bu ay 2 ay gecıktı. Haftaya kan testı yapsam tekrat cıkar mı?

 • Delal ercan

  19 Ekim 2019 - 11:01

  Hocam bn dün hastaneye gittim beta 2.0 cıktı daha adetime 17 gün var hamilelik şansm varmı bu ay

 • Cennet öztürk

  23 Ekim 2019 - 21:10

  Hcg testim 95.3 çıktı hamilemiyim hocam

 • MELEK

  24 Ekim 2019 - 20:24

  Merhaba hocam 13 senelik evliyim 5 kez tüp bebek yaptım 4 üncü tüp bebeğim 13 haftalık oldu ve düştü sonra 4 yıldır ara verdim şimdi 26 gündür adettim geçiyor 15 şinci gün kandan test yaptım 0-64 çıktı 4 gün sonra tekrar yaptım 0-01 çıktı otrasyonla baktırdım hic bir şey çıkmadı sürekli kasık ağrılarım var sırtım çok ağırıyor 10 gün önce az bir koyu reng kanamam oldu sonra hiç görmedim ne yapmaliyim bu durumda

 • yaprak

  30 Ekim 2019 - 18:58

  Beta Hcg oranım <2 çıktı adetime 11 gün var hamile olma ihtimalim var mı?

 • Kader ates

  1 Kasım 2019 - 16:01

  Merhaba hocam bugün test yaptım ve bere HCG sonucum 1966,7 çıktı normal mi sizce

 • Ayşe yaşar

  3 Kasım 2019 - 15:57

  İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 • Ayşe

  3 Kasım 2019 - 15:59

  İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 • Ayşe mine

  5 Kasım 2019 - 01:37

  Iyi geceler hocam son adet tarihim 20 eylül 24 ekimde idrarda test yaptim pozitif hcg baktirdim 33.7 bugün doktora gittim normal ultrasonda kese goremedi vajinal ultrasonda yapmadi hcg 90.3 çıktı. Bu arada hafif lekelenmelerim oluyor 2,3 gündür. Doktor progesteronun ignesini başladı. Sizce bir anormallik varmı?

 • dürdane barın

  8 Kasım 2019 - 09:10

  iyi günler hocam hamileyim beta hcg sonucum 4kasımda kanda 104 cıktı 7kasım tekrar kan verdim 494.9 cıktı sizce bu artış normal mi cumartesi doktorum tekrar çağırdı kan vermem için lütfen cevap verirseniz çok sevinirim.

 • Binnur tik

  10 Kasım 2019 - 00:26

  Total hcg 8.6 cikti gebelik var mi

 • Guler kaya

  12 Kasım 2019 - 23:09

  Merhaba hocam 24 eylulde adet oldum en son 31 ekimde kan tahlili yaptım gebelkik cıkmadı bugun tahlıl yaptm 3267 cıktı sizce bu kadar yukseklık normalmi

 • Guler kaya

  12 Kasım 2019 - 23:11

  Ultrasyonda kucuk bir kese gorunuyor ama emin degilim adet kanamasıda olabilir dedi

 • Ayşegül aslan

  13 Kasım 2019 - 15:12

  Merhabalar
  benim reglm 4 gün gecikti kan testi yaptırdım
  Beta-hCg <0.100
  Bu nedemek oluyor ??

 • Narin çağlı

  20 Kasım 2019 - 17:08

  Adet gibi kan görüyorum sancim var

 • Yuksel olgunsoy

  22 Kasım 2019 - 17:44

  Selam..kan sonucu 1375 kaç haftalık gebe sayiliyor ??

  • Emine

   12 Aralık 2021 - 00:12

   Merhaba hocam ben bir hafta önce âdet oldum sonra adetim kesildi iki gün sonra kesildi snra kan verdim ve 0.2 çıktı acaba yüksek olacak yoksa tekrar adet olacam

 • Tuğçe Nur

  22 Kasım 2019 - 18:34

  Merhaba hocam Adetim 11 gün gecikti bu yüzden bugün beta hcg testi yaptırdım henüz sonucu almaya gitmedim ama internet üzerinden sonuçlarıma ulaştım sonuca göre 2.30 yazıyor değer acaba gebelik var mıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim

 • Ayşe şimşir

  27 Kasım 2019 - 14:53

  Merhaba hocam betahcg 2 cıktı sizce hamilelik varmı mide bulantım var adetime de 4 gün kaldı

 • Tuğba Çetiner

  29 Kasım 2019 - 15:47

  Merhaba hocam kendim test yaptım sonuç pozitif cıktı hemen aynı gün hastaneye gittim 26.11 hcg 23.82 cikti daha sonra ertesi gün doktora gittim 27.11 tekrar kan testi yapıldı 36.8 cıktı 29.11 de tekrar test yapıldı 62.32 cıktı sizce sonuçlar normal mi doktorum 10 gün sonra gel dedi ama aralıklarla kan testi yaptır dedi birde hicam sağ kaşık bölgemde ara ara gelen 3 dakika süren ağrılarım oluyor bazen çok şiddetli oluyor sizce ters bir durum mu gaz dan kaynaklı olabilir mi

 • Merve özer

  3 Aralık 2019 - 00:25

  Merhaba hocam adetim 8 gün geçti test yaptırdım 2.0 referans değerinde 5.1 gebeliğim varmı dır desteğinizi rica ederim

 • Deniz Akdeniz

  3 Aralık 2019 - 15:04

  Merhaba hocam;
  Kasıklarımda aşırı ağrı var Başım dönüyor falan adetime daha 15 gün var ama kan testi yaptırsam bi gebelik varsa çıkar mi? Kanda gebelik kaç haftadan itibaren çıkar

 • Jiyan Ertaş

  4 Aralık 2019 - 11:51

  Beta-hCG 22.58 çıktı. Hamile miyim ve kaç haftalık?

 • Cemreymen

  6 Aralık 2019 - 07:48

  Merhabalar hocam sat:30/10/2019 adetime 5 qün kala idrar testi yaptım pozitif çıktı ertesi qün 25/11/2019 da bhcg 42.85 27/11/2019 da 82.35 çıktı 4/12/2019 da doktora gittiğimde henüz çok erken 600 lerde olması lazım hcg değerin daha gözükmez ama sezeryan yerinde sıvı birikintisi var sezeryan yeri gebeliği olabilir dedi çok araştırdım ama net bi cevap bulamadım 6/11/2019 da tekrar kan verdim ve bhcg 2746. 00 çıktı bu değerlere göre doktorun dediği gibi bi durum olabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 • Hatice Gül Erden

  6 Aralık 2019 - 09:54

  Hocam benim beta HCG değerim 2033 çıktı ama ultrosonda görünmüyor normal mi

 • Zeynep Bayraktar

  8 Aralık 2019 - 16:29

  Merhaba hocam benim reglim 11 gün geçti idrar testi yaptım hatta 5 tane ama negatif sadece 1 tanesinde ikincisi silik cıktı. Bugün kan testi yaptırdım <5,00 çıktı hamilelik var mi çok merak ediyorum ??

 • Hayal Yılmaz

  11 Aralık 2019 - 13:46

  Hocam iyi günler ilk beta hcg 432 4gün sonra yaptırdığımda 1944 ve 1 hafta sonra yaptırdım 1000.00 diye bir sonuç çıktı ilk ikisi özelde en son sağlık ocağında yaptırdım sonuç nedir binmi on binmi çözemedik. Acaba yanlış mı çıktı. 5+6

 • Nurdan ALTUNTAŞ

  18 Aralık 2019 - 13:34

  Iyi günler hocam beta hcg 9.99 ne anlama geliyo gebelik varmi 1hafta gecikti adetim

 • Nevin demirci

  23 Aralık 2019 - 01:13

  Hocam Benin sonadet tarihimi ilk günü 17.11.2019 Aralık yının 19 da kan tahlili yaptırdım 312.69 cıktı bu sonuca göre kac haftalık hamileyim kese ne zaman görünür

 • Ilknur orpa

  24 Aralık 2019 - 11:13

  Kan testi yatirdim beta hcg 6657 hamilemiyim

 • Merve Aydos

  25 Aralık 2019 - 14:55

  Merhabalar 12 Kasım son adet tarihim . Bugün kan testi verdim 586.9 çıktı . Ve kanamam oluyor .Normal mi sizce

 • Meltem inagman

  27 Aralık 2019 - 22:05

  Merhaba ben kasım ayında bir başında adet gördüm birde sonunda aralık ayında adet görmedim aralık ayında adet olmadım hamilelikten şüpheleniyorum eczane ‘den test aldım yaptım ikinci çizgi silik çıktı kan testi yaptırdım 0.100 çıktı beta sizce hamile olabilir mıyım?

 • Goncagul saridaş

  30 Aralık 2019 - 20:47

  Hocam bnm adetim gecikti ayın 27 oluyordu bugün 30 Aralık oldu adetim hala gelmedi bugün kan testi yaptırdım 0-100 çıktı bu ne demek kasik ağrılarım mide bulantım halsizlik uyku uyuma isteği oluyo cvplarinizi bklyrm şimdiden teşekkürler

 • Sibel erdogmus

  5 Ocak 2020 - 23:37

  Hocam tup bebek yaptirdim transferimin 8. Gunu kan tahlili yaptirdim hcg 1.2 cikti hamile olabilirmiyim yoksa negatifmi ne olur bi cevap hocam

 • Selda Soykan

  6 Ocak 2020 - 20:08

  Mrb hocam 2 günlük adet gecikmem oldu fakat kan tahlili yaptırdım 0,100 çıktı bilgi verirmsnz

 • Serife durgun

  7 Ocak 2020 - 14:39

  Hocam merhaba. Tup bebek tedavisinde beta hcg değerleri
  10. Gün 24.6
  12.Gün 92
  14. Gün 196
  20. Gün 3010
  Sağlıklı bi gebelik diyebilir miyiiz

 • Seher Bayram

  8 Ocak 2020 - 17:57

  Hocam meraba 14 gün önce iki tane 4 gün embriyosu transferi oldum.İdrar tahlilin pozitif 12. Günde kan tahlilım negatif çıktı dr aradım 9 ocak da günün dedi ama ben iki gün önce yaptırdım ne değişir sizce ben 7 ocakta yaptim

 • Sezen kurt

  8 Ocak 2020 - 18:53

  Hocam merhaba en son adet tarihim 1 aralıktı 4 aralıkta test yaptım ikinci çizgi hafif silik çıktı kan değerim 18.63 çıktı şüpheli gebelik dendi doktorum tarafından
  Bir hafta daha bekleyeceğim değerim yükselme olur

 • Dilek

  2 Şubat 2020 - 22:42

  Meraba hocam ben normal günümde adet oldum ama bir gün oldum korunmasız ilişki yaşadım testte 0.100 du doktor gebelik yok dedi ama hala adet olamiyrum gebe olma ihtimalim var mi

 • asel

  5 Şubat 2020 - 14:20

  hocam merhaba
  10.gün 809,2
  12.gün 1000,0
  14.gün tekrar tahlil vereceğim ama değer yavaş ilerliyor. sizce kötü bir durum mu?

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Şubat 2020 - 15:19

  Merhabalar sorunuz tam anlaşılmıyor adeti 1 gün olup üzerine mi iliski yaşadınız ?? Beklenen adetiniz gecikip uzerine test yaptirip sonuc 0.100 çıkti ise evet gebelik yok biraz daha bekleyin stres yaptıysanız da adetiniz gecikebilir. Aksi takdirde muayene olduktan sonra doktorunuz tavsiyeleri dogrultusunda söktürücü kullanabilirsiniz. Saygılarımla

 • Fatma ogul

  6 Şubat 2020 - 21:57

  Bugün asilamanin 11.gunu dün 10 .gun kan tahlili yaptirdim 2.0 cikti ama adetim 2 gün geçti kesin sonuç olarak ne diyebilirz

 • Tuğba Aydın

  7 Şubat 2020 - 08:53

  Merhaba hocam adetim 1 hafta geçti 4 şubatta beta hcg 450.2 çıktı ve tekrar 6 şubatta test yapıldı 660.0 çıktı sonuç iki gğndür kahverengi lekelenme oluyor sizce bu normalmi

 • Selin

  7 Şubat 2020 - 14:39

  Merhabalar hocam size nir sorum olucakti yardimci olurmusunuz ben selin ben 3kere pes pese evde test yaptim 3 testde 22cizgi çıktı böyle durum olunca paylasmak istedim kesin bir gebelik varmi

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  7 Şubat 2020 - 17:33

  Merhabalar kesin gebelik kanda bakılan bhcg degeri ile belli olur. Geçmiş olsun

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  7 Şubat 2020 - 18:12

  Merhabalar testi aynı laborotuvarda 48 saat ara ile yaptırmanız gerekli kahverengi lekelenme düsük tehdidi lehine yorumlanabilir taze kırmizi renk olmaması taze kan degilde beklemiş kanın gelmesi kahverengi renkte lekelenme yapar. 2 gun sonra tekrar bhcg veriniz ve usg kontrolu yaptırmanız daha saglıklı olur.

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  7 Şubat 2020 - 19:57

  10. Gun erken 14. Gunden tekrar baktırınız.

 • Necla efe

  7 Şubat 2020 - 21:14

  Merhaba hocam ben 5 gündür regl dönemim geçiyo bel ağrım karın ağrım çok kötü ağrıyo bugün tahlil yaptırdım 0.100 gebe olma olasılığı var mı ?

 • Emine

  7 Şubat 2020 - 21:53

  Merhabalar ben 2 hafta önce aşılama yaptırdım bu gün 13. Günü beta hcg yaptırdım sonuç 0.947 çıktı hamilelik varmı

 • Pınar

  8 Şubat 2020 - 10:37

  Merhaba hocam ben 3 defa kan testi yaptım farklı zman diliminde 0.1 çıktı ama dün yaptığım kan testi 2.0 çıktı bunun yükselme olasılığı var mıdır hamile olabilir miyim teşekkürler

 • Selin Özcan

  8 Şubat 2020 - 12:18

  Merhabalar hocam ben selin kan tahlili sonucumu ogrendim paylasmak istedim beta hcg sonucum 1342.00cikti hamilelik varmi hocam yardimci olur musunuz

 • Sümeyye er

  9 Şubat 2020 - 23:23

  Benim beta HCG bu zamana kadar hep 0 çıktı yeni yaptırdım ve adet günüme 14 gün var şuanda ki sonuc 3.00

 • Sibel

  10 Şubat 2020 - 18:18

  merhaba hocam
  Benim pkos um var yumurtalık takibi yaptırıyordum 3 aydır 3. Ayımda 13 ocakta Dr a gittiğimde yumurtam kendiliğinden çatlamıştı.
  Sonra ki iki hafta düzenli ilişkiye girdik.
  31 ocakta beta hcg yaptırdım 240 çıktı
  7 şubatta tekrarladığımda 641
  Bugün ise 730 çıktı 🙄
  Kendi doktorumun hemşiresi ile görüştüm ama değerin yavaş yükseliyor şuan gelsen bile kese gözükmez diyor ama olumsuz bir durum olabilir mi ?
  Olumsuz olsa değerin düşer diyorlar ama size de danışmak istedim

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  12 Şubat 2020 - 12:40

  Gecmis olsun gercekten degeriniz dusuk cikmis. İki gun sonra tekrar baktiriniz kasik agrisi kanama olursa acile basvurunuz. Dış gebelik yönünden dikkatli olunmalı.

 • Aybüke

  13 Şubat 2020 - 20:06

  Merhabalar bir sorum olacak ilk baktırdığım beta 0.1 cıktı 4 gün sonra baktırdım 5 olmustu bunun nedeni neden hamilelik başlıyor olabilir mi

 • Selma ekinci

  16 Şubat 2020 - 14:05

  İyi günler Hocam embriyo transferinden sonraki 13. günde test yaptım. Sonuç 76.30 poz. Değerlendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 • Peri

  16 Şubat 2020 - 19:13

  Merhabalar 12.02.2020 de yaptırdığım tahlilde 415 çıkan beta hcg bugün yaptırdığım tahlilde 1380 çıktı acaba normal mi yoksa artış hızında düşüklük var mı ?

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  17 Şubat 2020 - 12:55

  İki gun ara ile baktirdiysaniz sonuc gayet normal

 • Esra Akyol

  17 Şubat 2020 - 16:24

  Merhaba ilişki üzerinden 5 hafta geçti 2. Adetimi oldum ilk adetimde zamanında geldi ancak bu iki adetimde çok pıhtılıydı bugün gittim hcg testi yaptırdım 2.9 çıktı. Tetradox sivilce ilacı kullanmaktayım acaba onun bi etkisi var mıdır?
  36 gün oldu ilişkiye gireli adet gecikmemde olmadı ama belirtiler yaşıyorum hcg ise 2.9 lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  17 Şubat 2020 - 17:18

  iki gun sonra tekrar ayni lab tekrarlayiniz.

 • Kezban

  18 Şubat 2020 - 09:16

  Merhaba hocam 14 subat adet gunumdu ve ben bir gun boyunca adetimi oldum.15.16.17ve bugun 18 subat benim bu gunlerde kanamam gun icinde ve gece olmadi sadece vcye girdigimde bazi zamanlar peceteye geldi.bende dun 17 subatta kan verdim b.hcg negatif cikdi simdiden tesekkurler

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  18 Şubat 2020 - 18:51

  Gebelik görünmüyor pihtili gelebilir.

 • Elif demir

  18 Şubat 2020 - 20:43

  Merhabalar hocam benim bartholin apsem var ve ve patladı kanamam oldu adetime de daha 3 gün var test yaptırdım 0.100 çıktı bunun sebebi ne olabilir

 • Emel kaya

  20 Şubat 2020 - 23:01

  Merhaba hocam adetime 5 gun var test yaptırdım 96.2 cikti hamilelik varmi acaba

 • Suna YILDIRIM

  21 Şubat 2020 - 13:21

  Mrb hocam benim 11 gün günüm geçiyo b hcg 12 buck çıktı sonra tekrardan 9 a düştü kanamam sancım yok ultrasonda gebelik görünüyor

 • Meltem Demir

  21 Şubat 2020 - 19:24

  Merhaba 682,36 beta hcg kaç haftalık acaba ultrasonda görünür mü

 • Mahide kılınç

  21 Şubat 2020 - 21:34

  Iyi akşamlar hocam gebelik belirtisi yaşıyordum adetim 7gün önce oldum ve 1gun sürdü kan testi yaptırdım hocam 0.100çıktı neyapmam lazım hocam doktora gözükeyimmi

 • Aytn

  22 Şubat 2020 - 11:39

  Hocam merhaba ben 20.02.2020 de beta hcg yaptırdım 22 çıktı 2 gün sonra tekrar yaptırdım 98 çıktı artış normal mi korkuyorum çünkü 3 ay önce kimyasal gebelik geçirdim 64 e kadar yükselip düşmeye başlamıştı

 • Ayşenur

  22 Şubat 2020 - 18:10

  Merhabalar hocam benim son adet tarihim 9ocak 9 şubatta bhcg baktirdim 28 cıktı 13 şubatta 113 cıktı bugün ise 840 lekeleme şeklinde ara ara kanamam oluyor adet sancısı gibi sancim oluyor doktora gittim ultrason da gebelik kesesini göremedi kanamam devam esiyor sizce normal mi yerleşme kanaması olabilir mi ya da dış gebelik bhcg değerimde düşük gibi

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  24 Şubat 2020 - 15:48

  Maalesef gebelik görünmüyor

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  24 Şubat 2020 - 22:38

  Yukselis normal fakat tekrar iki gun sonra ayni lab baktiriniz

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  25 Şubat 2020 - 11:43

  Dis gebeligi dislayamamiz gerekli fakat dusuk yapiyor da olabilirsiniz bhcg sifirlanana kadar takip olmalisiniz

 • Büşra Davran

  25 Şubat 2020 - 22:14

  Merhaba Doktor Bey ayın 20 sinde hcg 185 , 24 ünde 352 çıktı çok yavaş yükseliyor dedi doktorum fakat hiç bir şekilde ne alttan muayene nede ultrasonda kontrol yapmadı tekrar test istedi dış gebelik olabilir yada çoğul gebelik teke düşmüş olabilir dedi yardımcı olurmusunuz lütfen şimdiden teşekkür ederim

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  27 Şubat 2020 - 09:56

  Yavas yukselmis 26 sinda tekrar baktirmadiysaniz bugun baktiriniz

 • Gozde AVCI

  27 Şubat 2020 - 12:30

  Hocam transferimin 14.gunu her 2 gune bir 10-22-48 şeklinde artıyor fakat şuan B-HGC değerim 48 ve doktorum bu değer bu güne gore dusuk ve ultrasonda da rahim duvarın biraz ince kalmış dedi muhtemelen dusuk olacak dedi ve ben hic birşey anlamadım

 • Burcu kahya

  27 Şubat 2020 - 16:18

  Merhaba hocam son adet tarihim 15 ocak 22 şubatta kan testi yaptırdım değerim 3015.35 çıktı muayne oldum kese göründü 5 haftalık hamileliğim olduğu söylendi ama ağrım var kasıklarımda adet olcakmış gibi bazende sol kasıkta iğne batması gibi ani kramplar oluyo bunlar normal mi ne zmaana kadar sürer eğer normalse yardımcı olurmusunuz lütfen!

 • Fatma kurt

  27 Şubat 2020 - 16:49

  Hocam merhaba
  Reglime 9 gün var bugün az miktarda kanamam oldu Dr gittim kan sonucu HCG 6 çıktı, iki gün sonra tekrar bakalım yok gibi dediler.
  Gebelik olma ihtimali var midir

 • Kürşat uzun

  27 Şubat 2020 - 18:18

  Merhaba doktor bey. 1hafta gecikmeli Adetin sonunda ortalama 8-10gün sonra kadın doğum bçlümünde kan testinde hcg 0 çıktı. Ayrıca kist olduğu anlaşıldı yumurtalıklarda. Karın da şişip inmeler karında ağrılar gibisinden şikayetler oluyor bir buçuk aydır. Dün de idrar tahlili yapıldı idrar yollarında enfeksiyon ya da iltihaplanma varmış tam hatırlamıyorum . Yine de çekincelerim var sizce hamilelikle ilgili bir durum var mıdır. Cevaplarsanız sevinirim saygılar.

 • Fatma kurt

  28 Şubat 2020 - 12:21

  Doktor Bey Merhaba;
  Reglime 9 gün var ara kanama ile Dr başvuruda bulundum. Kanda HCG 6 çıktı. Gebelik olma ihtimali var mı?

 • Sümeyye

  28 Şubat 2020 - 15:36

  Merhaba benim beta hcg değerim 0,100 çıktı sonuç negatif mı ?

 • Mina sevimli

  28 Şubat 2020 - 15:38

  Merhaba ben düzensiz adet olan biriyim adetimin üzerinden 27 gün geçti iki haftadır goguslerde sisme kasiklarda ağrı vardı bugun kan testi yaptirdim sonuç 0,100 bu ne anlama geliyor acaba

 • Rojda seven

  28 Şubat 2020 - 20:17

  Hocam 3. Gün 7 hücreli tek embriyo transferi oldum bugün 10. Günüm testte beta hcg 22 cıktı kimyasal mıdır tutunmuşmudur

 • Aynur Algan

  28 Şubat 2020 - 22:59

  Sat 19 ocak 21 subatta 4 gun suren pembe lekelenme oldu doktora gttim ultrasonda kese gorunmedi hcg degeri 84 tu ertesi gun iki gun suren buraz fzla kanama oldu deger 36 dustu simdi kanama yok hamilemiyim

 • Sinemis Salman

  29 Şubat 2020 - 06:04

  Merhaba
  Regl günün 17 gün gecikti beta Hcg testinde
  değer 0.59
  Referans aralığı 0-5 görünüyor maalesef testten sonra dr ile görüşme fırsatım olmadı gebelik sö konusu mudur ?

 • Zeynep Zeynep

  1 Mart 2020 - 00:45

  Yükseldimi acaba bende şuanda aynı sorunu yaşıyorum 17 çıktı bnmde

 • Neslihan

  1 Mart 2020 - 13:10

  Merhaba doktor bey. 24.02.2020 de test yapıp doktor muayenesine gittim betahcg 46,2 çıktı doktor keseyi göremedi birde rahim içinde 5 cm kist gördü. 26.02.2020 de kanamam ve karın ağrım başladı acile başka hastaneye gittim orada betahcg 55 çıktı. Aynı gün kendi doktoruma da göründüm düşükten şüpheleniyorum dedi. 28.02.2020 de kan testi tekrarladık 81 çıktı. ikinci ve içincü testler başka laboratuarda yapıldı. Kanamam olduğu gün kan ile birlikte parçalar geldiğini de görmüştüm. Dış gebelik geçiriyor olabilir miyim? Üçüncü beta değeri tam doğru sonuç vermşyor olabilir mi?

 • ayşe

  1 Mart 2020 - 18:06

  Beta HCG (Serum/Plazma) < 0,100 mU/mL 0-7
  hocam sizce hamileyim?

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  2 Mart 2020 - 14:40

  Maalesef gebelik yok

 • Selma bal

  2 Mart 2020 - 18:24

  Hocam merhabalar 21 şubatta beta değerim 49.1 Di
  24 şubatta 110.9
  2 martta 820.1 sağlıklı bir gebelik mi sizce

 • Elvan Albayrak

  2 Mart 2020 - 19:48

  Merhaba,
  5+2 haftalık gebeyim. Cumartesi günü beta hcg 3.500 idi. Kese görünmemişti. Bugün kese göründü fakat doktorum düzensiz bir şekle sahip olduğunu takip etmemiz gerektiğini söyledi. Sizce hangi sebepler kesenin şeklinin bozuk olmasına yol açar? Sonuç nedir bu durumda? İlaç vs vermedi bana çünkü. Kafam çok karışık. Şimdiden teşekkür ederim.

 • Aybuke

  3 Mart 2020 - 14:38

  Hocam merhaba adetime daha 10 gün varken kasıklarımda hafif hafif batma ve ağrı oluyordu. Yine adetime 10 gün varken çok az kahverengi lekelenmem oldu bugün doktora gittim kan tahlili 2.0 çıktı daha erken olabilir mi gebelik ihtimalim varmı acaba?

 • Melek boz

  3 Mart 2020 - 18:14

  Merhabalar hocam
  Benim adet tarihim gelmeden test yaptım hem idrar hemde kan testi ikiside pozitif çıktı kan testimde 44.41 doktor biraz yüksek çıktığını söyledi son adet tarihimin ilk günü şubatın 10 u yani 5-6 gün önce testi yaptırdım sizin görüşünüz nedir ?

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  3 Mart 2020 - 19:11

  İlac maalesef yok zamanla tablo netlesecektir

 • Ayse Aytac

  4 Mart 2020 - 16:50

  Merhaba hocam benim adetimden 2 gun once lekelenmem oldu test yaptım pozitif cikti. Adet gunumde 1 martta kan verdim beta hcg 547 cikti bugun kadin doguma gittim ulturasonda rahim hazir dedi beta hcg 16 binlerde ama kontrolde tutmamiz lazim tam anlamiyla saglikli gebelik diyebilmek icin test vermeniz lazim dedim dis gebelik olmak ihtimali ya da saglikli gebelik olmama ihtimali nedir sizce?

 • Ebru aydiner

  6 Mart 2020 - 02:42

  Merhaba hocam ben catlatma ignesi yaptim daha öncede iki defa aşilama yaptim sonuc negatif cikti bu sefer catlatma ignesi yaptim yumurtam catladi ama sonuc ngatif cikti adet oldum adet oldugum gun cok sancim oldugu icin doktora gittim kan testi yaptim sonuc 2.0 cikti 1 bucuk gun adet gordum dahada gormedim doktor sancim icin barca diye bi ilav verdi acaba ilactan dolayi mi adet goremedim simdiden tskrlr

 • Pelinsa

  6 Mart 2020 - 22:06

  Merhaba, 12. Gun beta hcg 35 cikti, 14. Gun ise 65 degerler dusuk mu, yorumlarda okudugum cogu kisi 12. Gun degeri icin 100lu hatta 200lu rakamlardan bahsediyorlar..
  Simdiden yanitiniz icin cok tesekkur ederim

 • Seyde değer

  7 Mart 2020 - 22:56

  İyi akşamlar hocam . Bir şey danışmak istiyorum size. 50 gündür adet olmuyorum . Beta testim 43. günümde 5 çıktı. 47. günümde 0,5 çıktı. Tabi bu süre zarfında mantar ilacı ve tarlusal kullandım . Tarlusalı kullandığım 2. günde kahverengi bir akıntım oldu. Adet olduğumu düşünüp ilacı bıraktım ancak iki gündür hiçbir şey yok. Sadece kasıklarımda hafif ağrı var. Doktor polikistlerm olduğunu da söylemişti. Bu dengesiz durumun sebebi bu olabilir mi?Sizce bunun sebebi ne olabilir

 • Merve boz

  8 Mart 2020 - 22:22

  Hocam merhaba . İlk beta HCG m 360 bundan dört gün sonra yaptığım 3050 bundan da bir beş gün sonra yaptığım beta HCG de başında büyüktür işareti bulunuyor >1350.00 bu şekilde anlamadım ne demek yardımcı olur musunuz. Birde doktorum ilk muayenede rahimde kesenin olduğunu ama biraz yukarıda olduğunu söyledi aşağıya kayabilir yada dış gebelik olabilir dedi ama kese rahimde. Yorumunuzu alabilirmiyim lutfen

 • Nuray

  9 Mart 2020 - 18:02

  Aşılamamnin 11.gunu beta hcg 1 cikti testi tekrarlamama gerek varmi yoksa sonuc kesin negatif mi

 • Birsen Gül

  10 Mart 2020 - 18:28

  Merhabalar benimde hcg hormon değerim 24 cıktı adetim 8 gün gecikti sizce hamilemiyim

 • Sevgi demir

  11 Mart 2020 - 01:38

  Hocam reglim gecikti testim pozitif çıktı fakat beta değerim 13.80 çıktı şuan kanamam var bir miktar ve sancı gebemiyim değilmiyim düşük mü yapıyorum lütfen beni biraz aydınlatırmısınız.Bu süreçte antidepresan ve tansiyon ilacı kullanıyordum hepsini bıraktım. Yaşım 40 şimdiden teşekkürler

 • Berna kalaylı

  11 Mart 2020 - 17:30

  Merhaba normlde adetim düzenlidir 1.2 gün oynar son adettarihim 3subat ve 17 ve 18 subatta acık pembe ve sadece silince cıkan lekelenmem oldu 2gün sürdü bu ay 38.gündeyim üügecikmem oldu kan verdim dün 0.100 cıktı hic oynama olmuyo kan degerimde 4. 5 aydır kist vs yok belim agrıyo kasıklarım agrıyo vebugun pembe akıntım yine var hocam szcw hamikelik olabilirmi

 • Meyra Karakuzu

  12 Mart 2020 - 19:08

  Merhaba hocam sat 1 şubat 5 martta b hcg değeri 552 12 martta bugün yani 2092 kese göründü fakat küçük dendi değer artışı nasıl.ve kesenin küçük olmasi ( 4mm ) sorunmudur

 • Hicret

  13 Mart 2020 - 09:55

  Merhaba eşim ve ben talesemi tasiyicisiyiz 3 ay önce 10 haftada kalbi durdu ikizlerimin ve kürtaj oldum. Trombifoli paneli 4/G/5/G homozigot çıktı 3 ay adet olmadim ilk adet ve son adet tarihim 4 şubat
  17 ve 19 şubat yumurtlama femara ve progestan ile gebe kaldım ovulasyon dan 17 gün sonra
  4 mart 693 çıktı
  6 mart 2120
  9 mart 4362
  12 mart 12.031 ve kese 0.46cm çok küçük belli belirsiz dedi doktor progestan,oksapar 4000, decavit,ferda sanol, corospin ve folbiol yazdı daha 5+3 hamileyim birsürü ilaç çok tedirgin oldum normal mi? Bu gidişat sizce. Cevap yazarsanız çok mutlu olurum bilginize guveniyorum

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  13 Mart 2020 - 14:27

  Hayirli olsun decaviti ilerleyen zamanlarda alabilirsiniz bir dusugunuz var ve homozigot tasiyici oldugunuz icin iki kan sulandirici verilmis

 • sultan afra

  13 Mart 2020 - 17:42

  merhaba hocam
  7 martta 1094.5
  10 martta 1745
  13 martta 2938.4
  kese göründü doktor degerler düşük düşük yapacaksın diyor cevap yazarsanı sevinirim

 • Zeynep aden

  14 Mart 2020 - 09:26

  Sonuc nedir paylaşır misiniz benim de ayni sekilde

 • Mehtap yıldız

  15 Mart 2020 - 22:28

  Hocam benim ilk beta hcg 96 iki gün sonra 174 çıktı nasıl sizce

 • Hacer eldemir

  16 Mart 2020 - 12:53

  Hocam ablamın tahlili 0.100 çıktı gebelik yok dediler ama karnı büyüyor dış gebelik olma ihtimali var mi

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  16 Mart 2020 - 20:04

  Sonuc %68 den fazla yukselmis olumlu iki gun sonra ayni lab tekrar baktiriniz

 • Tugçe

  16 Mart 2020 - 20:05

  Hocam beta degerim 500.8 çıktı sizce hamile miyim

 • Burcu arslanoğlu

  16 Mart 2020 - 21:48

  Hocam merhaba ilk gün beta hcg 26,5 çıktı 17 saat sonra 33,7 çıktı sizce nasıl teşekkürler

 • Deniz Karagöz

  17 Mart 2020 - 01:39

  Hocam Mrb ben Adetime 10 gün kala beta hcg kan testi yaptırdım sonuç 2 çıktı yükselme olur mu acaba ?

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  18 Mart 2020 - 10:28

  10 gun kala aceleci davranmissiniz adet gecikmeniz halinde yeniden baktiriniz

 • Gülizar Karapolat

  18 Mart 2020 - 12:03

  Merhabalar hocam ben yeni hamileyim adetim 2 gün gecikti pazartesi beta hcg yaptırdım 264.1 çıktı 2 gün sonra yani bugün hcg değeri m 672.71 çıktı artış iyimi değerler iyimi suan adetim 4 gün geciyor

 • Merve tosun

  18 Mart 2020 - 14:47

  Mrb. 13 Mart’ta 74 çıkan b HCG sonucu 18 Mart ta 132 çıktı. Normal mi hocam. Az mı yükseldi.

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  18 Mart 2020 - 15:52

  Hayirli ugurlu olsun guzel artmis

 • Fulya gülhan

  18 Mart 2020 - 16:27

  Bugün hcg baktırdım sonuç:0.549 çıktı yalnız adetime daha 6 gün var.bu gebelik hiçmi yok demek yoksa erken baktırdığım için yükselme ihtimali var mı hocam.

 • Merve

  18 Mart 2020 - 16:39

  Merhaba hocam, 11 şubat ilk regl günüm, dün sabah kan testi verdim sonuç 400 çıktı bu normal mi? Yaklaşık 10 gün sonra ultrason girmenin daha iyi olacağını söyledikler kalp atışlarının başlaması için beklemeliymisim, sizce bu durum doğru mu? Teşekkür ediyorum

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  18 Mart 2020 - 17:44

  Az yukselmis evet takibe devam agriniz vs olursa acile basvurunuz

 • Fulya gülhan

  18 Mart 2020 - 17:49

  Bugün hcg baktırdım sonuç 0.549 çıktı.yalnız adetime daha 6 gün var.bu sonuca göre gebelik yokmu yoksa erken yaptırdığım için tahlil bu değerin yükselme ihtimali var mı hocam

 • Elif Ertaş

  18 Mart 2020 - 21:15

  Iyi akşamlar hocam 17 şubatta adet oldum adetlerim düzenli 2 yada 3 gün öne kaya kaya geliyor her ay 3 mart ‘ta eşimle korunmasız ilişkiye girdim bu ay 15 de adet olmam gerekiyordu ama halen olmadım 17 martta beta hcg yaptırdım 1.20 negatif çıktı geç döllenme olabilir mi testi tekrarlamalıyım saygılar

 • Sosül

  18 Mart 2020 - 23:29

  Hocam mrb.Ben 11 martta 5günlük embriyo transferi yapıldı.Dr um 20 martta tahlil yaptırabileceğimi söyledi. Dün geceden beri bel ve hafif karın ağrım var normal mi bu aydınlatır mısınız lütfen beni.

 • Gizem

  19 Mart 2020 - 08:20

  Merhabalar hocam 29 şubatta aşılama yapıldı ve 13 gün sonra beta hcg baktır denildi.
  13 martta 105.25
  16 martta 530.67 ve
  18 martta 1944 bu artışlar normal mi ddoktorum hep çok güzel olduğunu söyledi ve yarın gel vajinal ultrasonla bakalım dedi bi sorun olmaz dimi?

 • Fulya gülhan

  19 Mart 2020 - 09:18

  Bugün hcg baktırdım sonuç 0.549 çıktı.yalnız adetime daha 6 gün var.bu sonuca göre gebelik yokmu yoksa erken yaptırdığım için tahlil bu değerin yükselme ihtimali var mı

 • Gülizar Karapolat

  19 Mart 2020 - 11:25

  Hocam bu kan değeri artışına göre ne zaman kese muayenesine gitmeliyim

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  19 Mart 2020 - 19:55

  6 gun kala gebelik degeri dusukte olsa cikabilir ama tabii adetleriniz duzenli ise

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  19 Mart 2020 - 19:56

  Gebelik gorunmuyor

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  20 Mart 2020 - 11:47

  Gayet guzel hayirli olsun kontrole gidiniz

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  20 Mart 2020 - 11:47

  Normal olabilir istirahat edip bol su iciniz

 • Gizem

  20 Mart 2020 - 12:06

  16 mart hcg 674
  18 mart hcg 980
  Dis gebelik mi merak icindeyim

 • Songül

  20 Mart 2020 - 13:14

  Hocam mrb.tekrar 11 mart ta transfer yepıldı ve bufün tahlil yaptırdım.
  Beta hcg 0, 5
  Progestron 45, 8
  yazıyor ve ayrıca yeterli pozitiflikte değil 48 sonra tekrarlanmalıdır diyor.
  Gebelik yok mu şimdi yada olabilme ihtimali var mı hocam

 • Esin öz

  20 Mart 2020 - 21:13

  Merhaba hocam kan değerim 63bin ultrasonda kese rahim içinde göründü ama doktorumuzun tabiriyle tomurcuk oluşumunu göremedim kese boştu dedi. 15gün sonra tekrardan ultrasonda kontrol edecek. Bu durumda boş gebelik mi oluyor?

 • Ayşe güler

  21 Mart 2020 - 00:13

  Merhaba hocam gebelik belirtisi ile gittim reglma 4 gün vardı 12.03.2020 hcg 24.33 doktor yine istedi 16.03. 2020 hcg 240.37 ve son 18.03.2020 de hcg 551.33 çıktı normal mi artışlar

 • Ayşe yaldız

  22 Mart 2020 - 14:11

  Hocam ilk beta hcg 178 bi hafta sonra farklı hastane ve saatlerde tekrar yaptırdım 1800 çıktı nasıl değerleri

 • Esra canci

  22 Mart 2020 - 14:44

  Merhaba hocam son adet tarihim 9 şubat. 7 mart tan itibaren lekelenme oldu Beta hcg degerlerim 10 mart 148, 12 mart 326, 15 mart 1251. Doktor progestan ve proluton igne verdi haftada bir vurulan iki tane igne. Ilaclari kullaniyorum ama 15 mart günü kanamam başladı adet gibi. Beta hcg değerim 19 mart 3269, 21 martta 4229 degerlerim iyi mi sizce düşük var mı. Kanama başladığından beri ikiye katılamıyor hcg değerim. 15 mart ‘ta da kese gorundu

 • Deniz Karagöz

  22 Mart 2020 - 17:14

  Merhaba hocam iki gün önce beta hcg testi yaptırdım 59.97 çıktı bugün testi tekrarladım sonuç 138.97 çıktı dr ne zaman gitmeliyim

 • Ayşe yaldız

  22 Mart 2020 - 17:57

  Hocam merhaba ilk beta hcg 178 bir hafta sonra farklı hastane ve saatlerde 1800 çıktı nasıl değerlerim şimdiden teşekkürler

 • Esra canci

  23 Mart 2020 - 08:59

  Hocam benim değerlerim kese görüldükten sonra 2 katına çıkmıyo düşük tehlikesi var mı acaba.

 • Esra canci

  23 Mart 2020 - 10:27

  Hocam kese görüldükten sonra kanamam başladı ve değerlerim iki katına çıkmıyor düşük var mı acaba sorularım yazıyorum siliniyor anlamiyorum

 • Ayşe yaldız

  23 Mart 2020 - 10:43

  Hocam merhaba 21.03.2020 tarihinde ilk beta hcg 178 bir hafta sonra farklı hastane ve saatlerde 1789 çıktı nasıl sizce

 • Esma

  23 Mart 2020 - 10:46

  Hocam merhaba beta hcg ilk 180 1 hafta sonra farklı bi hastanede 1800 çıktı verdiğim saatlerde farklıydı

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  24 Mart 2020 - 11:33

  1800 degerinde vajinal usg ile kese gorulebilir dr una basvurunuz

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  24 Mart 2020 - 11:33

  Normal kontrole gidebilirsiniz

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  24 Mart 2020 - 11:35

  Gecmis olsun dusuk tehdidiniz var artik bhcg takibine gerek yok kese gorulmus usg kontrolleri ile dr nuuzun tavsiyelerine uyunuz.

 • Reyhan

  25 Mart 2020 - 14:40

  Merhaba doktır bey benim beta hcg degerim 6360.76 çıktı nekadar gebelik var cevap verirseniz sevinirim.tşkler.

 • İrem aslan

  27 Mart 2020 - 18:26

  Hocam merhabalar ben 14 martta 1 tane orta kalite dondurulmuş embriyo transferi oldum transferin 10.günübeta 55 geldi 12.günde 111 geldi hocam normali degerlerim. Gebelik var dimi hocam

 • Asena Cansever

  29 Mart 2020 - 12:49

  Doktor bey merhaba her ay düzenli adet görürüm ancak bu ay 9 gün adetim geçikti bende şüphelenip test yaptım. Testte ikinci çizgi silik çıktı. Test yaptıktan iki gün sonra adet gördüm ancak bir test daha yaptım ve bu seferki testte ikinci çizgi daha belirgindi. Adetimin 3. günü et parçasına benzer parçacıklar vardı uzun. Ertesi gün (yani dün) doktora gittim ve ultrasonda her hangi bir kese göremedi büyük ihtimal gebe değilsin dedi ve yine de her ihtimale karşı kan testi istedi. Birkaç saat sonra doktorum beni geri aradığında kan değerimin 20 olduğunu bu durumda tekrar yapılması gerektiğini söyledi. Sizce gebelik var mıdır yoksa düşük yapmış olma gibi bir ihtimalim var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  30 Mart 2020 - 13:57

  Biyokimyasal gebelik yasamis olabilirsiniz bu durumda test degeriniz sifirlanana kadar takipte kalin

 • damla özmen

  30 Mart 2020 - 15:00

  Sonuç degisti mi gebe misinizz

 • Hry ogr

  30 Mart 2020 - 19:49

  Adetim 4 gün gecikti erken gebelik testi yaptım pozitif cıktı doktora gittim bebek görünmüyor dedi ultrasonda.kan testi yaptı oranım 40 cıktı düşük yapcaksın dedi.ve bugn 5. Gün gecikmedeki kanamam var sizce düşükmü acaba?

 • İrem Aslan

  30 Mart 2020 - 21:39

  Hocam kolay gelsin ben 14 marta orta kalite dondurulmuş embriyo transferi oldum. Transferin 10.günü beta 55 12.günü111 16.günüde 333 geldi hocam normal gebelik mi

 • Fatma E

  31 Mart 2020 - 13:26

  Hocam merhaba ben adet gunum geçmeden test yaptırdım 32.61 cıktı 2 gun sonra farklı bir hastanede yaptırdım 37.0 bu sağlıksız oldugu anlamına mı geliyor doktorum vajınal muane de rahim duvarının gayet guzel dedi haftaya tekrar cagırdı yorumunuzu merak ediyorum

 • Selin Şireci

  31 Mart 2020 - 21:08

  beta hgc testi 0.200 çıkdı hamilelik varmıdır neden kaldırdınız hocam yorumumu.

 • Nazlı öztürk

  1 Nisan 2020 - 08:46

  Hocam merhaba ben 17 martda aşılama oldum 25 martda beta 11.56 27 martda 36.66 28 martda 66.76 30 martda 129.99 cıktı sizce ilerleme nasil

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  1 Nisan 2020 - 14:48

  Yoktur.

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  1 Nisan 2020 - 14:49

  Guzel ilerlemis takibe devam

 • Seydanur Beyazyüz

  1 Nisan 2020 - 17:57

  Merhabalar kan testi sonucum 1986 çıktı. Başka bir doktora ultrasona gittim bu değerlere göre 4,5 haftalık gibi duruyor karından usg de kese pek gözükmez ama biz genede deneyelim dedi. Usg de kese gözüktü. Doktor kesenin 15 mm olduğunu bu keseye göre sonucumun daha yüksek olmasını beklediğini söyledi. Haftaya tekrar gel kontrol edelim tekrar dedi. Ama içimde bir korku var hocam. Sizde yorumlar mısınız acaba?

 • Nur gunday

  1 Nisan 2020 - 19:07

  Merhaba doktor bey, ben bu ay klomen kullandım ve çatlama iğnesi vuruldum. Adetime 2 gun kala beta hcg değerim 8,68 çıktı. Adetim gecikti ve geciktiği 4. Gün tekrar test yaptık ve sonuç 0,948 çıktı. Durum nedir acaba?

 • Yeşim pusa

  2 Nisan 2020 - 14:45

  Hocam bende dün 3 gün geçen adet gecikmesinden dolayı gittim hcg 0.100 cikti adet söktürücü tarlusal verildi zamanında olur hiç gecikmem olmazdı nedeni Ne olabilir iyi çalışmalar

 • Sema Kaçar

  2 Nisan 2020 - 21:11

  Merhaba hocam 19 mart 2 embriyo transfer edildi . Beta hcg 12.günde:307 14.günde:743 durumu değerlendirirseniz sevinirim . Bu arada ikiz durumu söz konusu mu

 • Cemile B.

  2 Nisan 2020 - 22:28

  Hocam merhaba
  Beta – HCG
  Sonuç birimi- mlU – mL
  Referans degeri – 0,5 – 5
  Sonuç = 0,39
  Hocam bu degerler ne anlama geliyor.cok tesekkur ederim

 • Selcan çakmak

  4 Nisan 2020 - 14:24

  Kan sonuçlarında 40 79 ne demek. Ordaki hemşire bana tam varda diyemeyiz yokta diyemeyiz dedi ama kanamam var artik

 • Zeynep Çetinkaya

  4 Nisan 2020 - 15:30

  Merhaba benim sonucunda sizinkiyle aynı nerdeyse 6620 siz bir sonuç alabildiniz mi

 • Fatma tatlı

  5 Nisan 2020 - 06:04

  Hocam merhaba grıs yapamadım burdan yazdım ben 3 gun gecıkmeyle test yaptım silik çizgi çıktı sonra hcg testın de 14.47 cıktı doktorum cok dusuk dedı gebelik var ama sonu bellı degıl dedı dıs gebelik olabılırmı

 • Nazlı öztürk

  5 Nisan 2020 - 21:43

  Hocam merhaba geçen gün yine yazmıştım allah razı olsun cevap verdiniz ben aşılama oldum değerlerimi sormuştum size güzel ilerlemiş demiştiniz en son 30 mart beta 129 3 nisan 615 cıktı ilerleme 2 katı yada fazlası ilerliyor ancak sorum şu benim hiç hamilelik belirtim yok göğüste hassaslaşma bulantı vs. Bu normal mi acaba çok tedirgin oluyorum

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 13:42

  Endiselenmeniz icin cok erken haftaya tekrar baktirin hayirli olsun

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 13:43

  Guzel yukselmis kese gormemiz gerekli kan degerine bakarak yorum yapmayalim

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 13:45

  Maalesef gebelik gorunmuyor gecmis olsun

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 13:45

  Stress salgin derken olabilir endise etmeyin

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 16:01

  Deger gercekten dusuk fakat kaninizda sifirlanana kadar takip etmek gerekli biyokimyasal gibi duruyor

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  6 Nisan 2020 - 16:10

  40.79 ise iki gun sonra tekrari gerekli

 • Gamze Aşık

  6 Nisan 2020 - 16:29

  Merhabalar hocam benim ikinci gebeliğim sağ 3.5 yaşında bir kizim var 29 şubat son adet tarihim adetim gelmedi 1 nisanda test yaptim pozitif çıktı 3nisanda tekrar yaptim pozitif çıktı virüsten dolayı doktorumla görüştüm 7 8 haftalık olunca gelmemi söylemişti ama pazar günü sabah kananam başladı sadece devlet hastanesindeki dr olduğu için oraya gittik beta hcg 13.9 çıktı bugün kendi dr uma gittim 13.18 çıktı farkli labaratuvarlar da yapıldı testler halen kanana az geliyor protestan 200 luk kullanıyorum sizce normal mi düşük mu yapmışım. Nasıl bir yol izlemeliyim.

 • Nazlı öztürk

  6 Nisan 2020 - 20:00

  Hocam merhaba geçen gün yine yazmıştım allah razı olsun cevap verdiniz ben aşılama oldum değerlerimi sormuştum size güzel ilerlemiş demiştiniz en son 30 mart beta 129 3 nisan 615 cıktı ilerleme 2 katı yada fazlası ilerliyor ancak sorum şu benim hiç hamilelik belirtim yok göğüste hassaslaşma bulantı vs. Bu normal mi acaba çok tedirgin oluyorum

 • Feride dönmez

  6 Nisan 2020 - 21:19

  Hocam meraba. Benim şüpheli ilişki sonrası 6. günde kanda beta HCG 0 çıktı .Bu kesin sonucmudur 6 günlük de olsa kanda görülurmuydu ve değeri kaç olurdu .Tesekur ederim

 • yağmur taş

  7 Nisan 2020 - 17:52

  merhabalar. nişanlımla 23 aralıkta adetimin son gününde geri çekilme yoluyla ilişkiye girdik. daha sonra da ilişkimiz oldu fakat prezervatif kullandık. geçen ay kan testimde beta hcg 0,0 prolaktin 14 çıktı. 6 gün sonra adet oldum. ilişkiden sonraki aylar da 43 – 45 günde bir düzenli ve yoğun olarak adet gördüm. dün de sadece sol göğsümden sıkınca az miktarda şeffaf bir sıvı geldi. fakat bi türlü emin olamıyorum. testlerde bir yanlışlık olma ihtimali var mıdır? yahut sizce hamilelik riski var mı?

 • Elif Akuş

  8 Nisan 2020 - 14:56

  Merhabalar son adet tarihim 6 Mart 6 Nisa’nda bastırdığım bhcg 39,78 8 Nisan’da baktırdığım ise 44 çıktı bu ne anlama geliyor acaba boş gebelik falan mı teşekkürler

 • Meltem Tetik

  8 Nisan 2020 - 23:00

  Hocam ıyi gunler dılerım son adet tarıhım 29 subat 2 nısanda acıle gıttım beta hcg 1000.0 cıktı 6 nısanda kadın doguma gıttı 5+2 gun gebelık dedı kese gozuktu fakat bebek gozukmedı ama plasentez olusmaya baslamıs dedı bugun yanı 8 nısan bulantıdan acıle gıttım beta hcg <1000.0 cıktı hemsıreye sordum yukselmesı gerekmezmı dıye hemşirede zaten binden buyuk cıkmıs normal dedı sızce bu normal bır gebelıkmı endışelıyım yardımcı olurmusunuz?

 • İsim isim

  10 Nisan 2020 - 00:19

  Merhaba hocam betahcg 256 5. Hafta 3 gündür kanama oluyor bu ne demek

 • Gül Keçeci

  10 Nisan 2020 - 22:30

  Hocam merhaba, 27-28 günde bir regli oluyorum ve son regli tarihim 13 Mart. 8 Nisan’da beta hcg yaptırdım sonuç 53.25 di. 10 Nisan’da yine aynı yerde ve aynı saatte tahlili tekrarlattım ve sonuç 108.99 çıktı. Bu normal bir artış mıdır?

 • Arife sak

  11 Nisan 2020 - 11:16

  İyi günler hocam 28 Şubat son adet tarihim hcg 186 ml 0-5 hamilesin dedi bir doktor aile hekimimiz değilsin dedi doktora gittim 6 haftalık hamile olmalisn ama değerin düşük dedi net bsey demedi merak ediyorum düsük mü olur yükselir mi

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  11 Nisan 2020 - 19:41

  Kanama dusuk tehdidi anlamina geliyor tekrar bhcg veriniz

 • Sibel

  11 Nisan 2020 - 22:37

  Hocam özel hastanede 08.04.2020 tarihinde saat 10 da beta hcg testi yaptik sonuç 717 çıktı. Sonra 10.04.2020 tarihinde saat 8 de tekrar test yaptirdik sonuç 1306 çıktı. Doktor dış gebelik ihtimali olabileceğini söyledi. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Ne yapmam gerekiyor?

 • Esra canci

  12 Nisan 2020 - 01:44

  Hocam 21 mart ‘ta düşüğüm oldu ve 2 nisan da falan kanamam bitti doktor kuretaj a gerek görmemişti kendiliğinden düşük oldu. 8 nisandan beri de aşırı şekilde bel agrım var ara ara da kasik agrım var sebebi ne olabilir hocam

 • Yeliz

  12 Nisan 2020 - 08:36

  Merhaba hocam adet tarihlerim düzenli 28 günde bir 5 gün adet oluyorum.
  Son adet tarihi 9 mart ve 8 nisanda 3 günlük gecikme de beta hcg 353.6 çıktı
  10 nisanda ise 533 %70 artmış sizce normalmi bu değerler.

 • Fatma Ş.

  14 Nisan 2020 - 01:28

  Hocam merhaba sat :12 mart
  10 nisan da yaptırdığım beta hcg 1287
  13 nisanda yaptırdığım ise 3648
  Bu yükseliş 3 gün için düşük müdür? Yatdımcı olursanız çok sevinirim. İyi çalışmalar

 • Esra canci

  14 Nisan 2020 - 11:19

  Hocam 21 mart ‘ta düşük yaptım ve yaklasik 12 gün sürdü kanama. Sonrasında bir-kac gündür bel ve ara ara kasik ağrısı var pembemsi sarımsı şu gibi lekelenme geliyo ve ardından kanlı akinti gibi bir şeyler geliyo anlık sonra geciyo bu durum iki günde bir defa oldu. Sebebi ne olabilir hocam lütfen yardımcı olur musunuz

 • ayşe uçar

  14 Nisan 2020 - 15:58

  hocam merhaba, bugün test yaptırdık ve beta hCG, Total 156717,00 ( Tekrar ) çıktı. bu ne anlama geliyor. gebe miyim ve kaç haftalığım yardımcı olabilir misiniz ? Yorumlarda da okudum. bu değerlerde kimse yazmamış. acil cevap verirseniz sevinirim.

 • Aysecan

  15 Nisan 2020 - 14:46

  Hocam HCG değerleri 2 günde tam olarak 2 katına mı çıkmalı yoksa belirli bi yüzdeliği geçince sağlıklı sayılıyor mu? Örneğin benim 3232 olan değerim 2 gün sonra 6313 oldu bir sorun teşkil eder mi acaba bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  15 Nisan 2020 - 17:58

  Akinti ates varsa iltihap olabilir yada rahim kasiliyor onun agrisi olabilir yada idrar sikayetleriniz varsa idrar yolu enfeksiyonu olabilir

 • sevim

  16 Nisan 2020 - 15:26

  merbaha ben 41 gün adetim gelmedi kan almaya gittim sonuç beta hcg 0.8 nasıl var mı merak ediyorum

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  16 Nisan 2020 - 16:25

  Az yukselmis deger biyokimyasal olabilir takibe devam ediniz

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  16 Nisan 2020 - 16:38

  5 in uzerin de hamilelik var demektir fakat bu deger yuksek gorunuyor baska lab heniden yaptirin yada dr basvurun

 • Merve Bal

  16 Nisan 2020 - 20:42

  Hocam merhabalar

  Betahcg <0.5 çıktı sonuçun negatif olduğunu ilettiler doğru mudur?

 • Dicle ARGUN

  17 Nisan 2020 - 10:07

  Merhaba hocam bugün kan testi verdim gebelik için
  Referans 0-5 değer 1867.0 IU/L ne anlama geliyor

 • Ser ser

  18 Nisan 2020 - 00:47

  Hocam adetim 5 gün gecikti teste yaptim hamileyim kan tahlili yaptim 1849 cıktı sizce kac haftalık dr ne zaman randevu almam lazım tessekurler şimdide

 • Sibel Yılmaz

  18 Nisan 2020 - 11:38

  Hocam merhaba 02.03.2020 de 13+6 haftada bebeğin kalbinin durması sonucu normal Doğum ile düşük yaptım ve kürtaj ile kalan parçalar alındı. 14 gün lekelenme şeklinde kanamam oldu ve bitti. Kontrole gittiğimde rahmin temiz olduğu ve parça vs kalmadığı söylendi. 03.04.2020 de kanda beta hcg değerim 117 çıktı. 18.04.2020 tarihinde idrar gebelik testinde de sonuç pozitif ve 46 gün oldu hala regl olmadım. Hamile miyim yoksa daha önceki gebelikten kalan bir pozitif sonuç mu?

 • Burcu zngn

  20 Nisan 2020 - 15:27

  Merhaba son adet tarihim 13 mart. Ayın 17 sinde kan verdim 151 çıktı 5. Haftalık gözüküyor değerim çok mu düşük acaba ultrasonda ne zaman gözükür

 • Derya ozerdogan

  20 Nisan 2020 - 15:38

  Merhaba hocam son adet tarihimi hatırlamıyorum evde test yaptım pozitif cıktı aynigun doktora gittim 06.04.2020 beta hcg 1519 olarak cıktı sonra 11.04.2020 de gene gittim 2800 cıktı doktor kese görüldü bebek yok dedi 10 gun sonra tekrar gel dedi sizce bebek nezaman görünür

 • Ümran

  21 Nisan 2020 - 00:41

  Hocam merhaba 25martta 1 tane dondurulmuş 5.gün embriyosu transfer edildi 14 nisanda kese görüldü doktor 20 nisanda tekrar beta HCG yapıldı sonuç >10000 kaç haftalık hamileyim

 • Ayşe cağatay

  21 Nisan 2020 - 15:46

  Hocam evde gebelik testi yaptım biri tam çizgi biride belirtisi belli ama silik çizgi çıktı sonra kan tahlili yaptırdım beta HCG 0.05 mIU ml 0 5 çıktı ne anlama geliyor

 • Merve Akpınar

  23 Nisan 2020 - 16:34

  Hocam merhaba . Son adet tarihim 22 mart. 19 nisanda lekelenme yasadim fakat devami gelmedi. Suphelenip dun kan verdim betam 675 cikti kahverengi akinti geldi ara ara bugun doktora gittim tekrar kan verdim 743 cikti kese icin erken oldugundan doktor duzenli artmadigi icin dis gebelik vs olabilir dedi suan lekelenmem yok yatiyorum surekli sizde durum nedir ?

 • Sonay sarmusak

  24 Nisan 2020 - 18:14

  Hocam 16 mart son adet tarihim çarşamba günü kan testi yaptım sonuç 131,23 cıktı bu normalmi

 • Derin

  25 Nisan 2020 - 11:49

  Merhaba ben test yaptırdım ancak anlamadım sonuç böyle çıktı bu ne demek lütfen yardımcı olun. Testten sonra regl oldum ancak şüphelendim yine.
  <0.100

 • Hatice

  26 Nisan 2020 - 01:03

  Adetim bugün 14 gündür geçiyor 10. Gün hcg yaptım 7 çıktı sizce gebelik varmı lekelenme vs yok kanama da yok

 • Pelin Kıymaz

  26 Nisan 2020 - 10:28

  Hocam Merhabalar

  Desteğinize ihtiyacım var 🙁
  16Mart yumurtlama günümde ilişki sonrası ella kullandım adetim 30gündür gecikti tarlusal kullandım yine olamadım 🙁
  Hamilelik testi kan yaptırdım <0.5 aynı zamanda predictor idrar testi de negatif hocam neden adet olamıyorum 🙁

 • Alya Nur

  26 Nisan 2020 - 22:18

  Hocam merhabalar

  Lütfen bana yanıt yazın
  16mart yumurtlama günümde ilişki yaşadım ardından ella aldım.
  32gündür adet olamadım kan testi yapıldı <0.5 idrar test negatif.2 kutu tarlusal da içtim adet olamıyorum.hocam desteğinize ihtiyacım var

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  27 Nisan 2020 - 12:15

  Cok guzel hayirli olsun 10 gun sonraki kontrolunzde gorulebilir bebek

 • Irem goker

  27 Nisan 2020 - 16:12

  Hocam adetim 4 gun gecikti kan tesi yaptirdim sonrasında geldi adetim sonucum 0 . 100 çıktı internetten baktım uzman doktara gorünün diyor şuan doktorada gidemiyorum ne olabilir şimdiden teşekkür ederim

 • Gülay MutLu

  1 Mayıs 2020 - 02:00

  Hocam merhaba benim beta hcg5 sonuç 2443 yazıyor pozitif dendi ama doktora gitmedim henüz 5 haftalık hamileyim tahmini bi bilgi verebilir misiniz?

 • Merve Türk

  5 Mayıs 2020 - 17:59

  Merhabalar bocam ben en son 15mart da regl oldum ve daha olmadım 5gün önce kan testi yaptım olumsuz çıktı o günden sonra eşim ile vakıt gecırdık bırkere ve şuanda idarar testi yaptım çok silik çıktı ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz teşekkürler.

 • Azra yılmaz

  5 Mayıs 2020 - 23:27

  Hocam son adet tarihim 9 nisan gebelik testi yaptım biraz silik çıktı ama belirgin bi siliklik beta hcg testi yaptırdım sonuc 25,18 cıktı sizcd sonuc nedir

 • Burcu

  6 Mayıs 2020 - 19:03

  Kan testi sonucum 0.100 cıktı bu ne demek oluyor

 • Ayse

  8 Mayıs 2020 - 01:26

  Adetime 1gun kala idrara testi yaptım çizginin teki hafif silik çıktı kan testi yaptım 6.69 çıktı hamilemiyim

 • Şenay Zumbaroğlu

  9 Mayıs 2020 - 00:30

  Merhaba hocam ben 42 yaşında bir yıllık evliyim ve tüp bebek yaptırdım ama virüsten dolayı doktorumun tavsiyesi ile dondurduk en son adet dönemi tarihi 31 martta oldum ve ikinci adet dönemini olmayı beklerken hamile olduğumu öğrendim ve beta sonucun 1.159
  2.175 ve üçüncü beta sonucum doktorumun isteği üzerine yeniden yaptırdım ve 160 çıktı bana sağlıklı bir hamilelik olamayacağını söyledi sizinde yorumlarınızda böyle de olsa sağlıklı bebeklerin doğabileceğini söylüyorsunuz benim için ne kadar geçerli bu

 • Elmas Yılmaz

  11 Mayıs 2020 - 14:30

  Hocam merhaba
  Adetime 12 gün kala test yaptırdım 0.100 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 5.0 çıktı sizce hamile olma şansım var mı

 • Zeynep aslan

  12 Mayıs 2020 - 20:13

  Beta hcg değerine göre hamilesiniz ama değer çok düşük çıkmış 1 haftalık gebelik gibi duruyor bende beta hcg testi yaptırdım sonuç 62 çıktı sizin gebeliğiniz devam ediyor mu tekrarladınız mı beta hcg testini ?

 • Gamze keskin

  19 Mayıs 2020 - 12:44

  Benim adetim 1 gün gecikti kan testi 4,06 cıktı yükselir mi

 • Berrin gülnez

  19 Mayıs 2020 - 22:25

  Hocam merhabalar, 13 aylık evliyim en Son adetim 22 mart da oldu şuan gecikti 58.gün oldu hala olmadım. Daha önce de 56 gün geciktiğim olmuştu doktora gitmiştim geç yumurtlama olmuş demişti. 18 mayıs dün kaset idrar testi yaptım c net kırmızı t silik ama baya belli kırmızı çıktı. Bugün 19 mayıs kan verdim 0.100 çıktı sizce gebelik olma durumum olabilir mi test tekrarı yapmalımıyım hala adet olmadım. Teşekkür ederim acil cevap verirseniz çok merak ediyorum

 • Nazlı genç

  20 Mayıs 2020 - 00:01

  Bende aynı şeyi yaşadım ama benim hcg hormonum 0.500 çıktı

 • Berrin gülmez

  20 Mayıs 2020 - 22:48

  Merhaba hamile kaldınız mı sonuç değişti mi beni de durumum aynı sizinle şuan

 • ilklev

  22 Mayıs 2020 - 02:59

  Beta hcg testlerim 2 ser gun ve tam saatlerinde yapildi
  1. test= 42.5
  2.test = 79
  3. test= 142
  4.test = 255
  5.test= 408

  ilk dort test genelde yuzde 80 artis ama son testte yuzde 60 artis oldu bi sıkıntı olurmu?

 • Fatoş

  24 Mayıs 2020 - 00:56

  Hocam benim sorum beta hcgm iki kat artmıyor yüzde 70-80 oranında artış gösteriyor beş haftalık hamileyim yolk keseyi gördük bu düzeyde artış olması sorun mu

 • Ümran

  27 Mayıs 2020 - 00:32

  Adet gecikmesi sonucu beta hcg <100 çıktı .gebelik olabilirmi hocam .

 • Ümmühan

  27 Mayıs 2020 - 01:24

  Adet gecikmenin ardından betahcg <100 ćıktı .gebe kalmış olabilirmiyim hocam.daha önceleri .100 olarak çıkıyordu bu sefer <100 böyle çıkmış anlamadım.tesekkürler

 • Dilan buran

  28 Mayıs 2020 - 23:19

  Merhaba adetime 9 gün kala kan testi pozitif çıktı gebelik var ama daha çok küçük dendi ben yine kan verdim kafam çok karıştı hamilemiyim değilmiyim hemen çıkar mı kandq

 • Ayşen

  29 Mayıs 2020 - 17:33

  Son adetin baslama tarihi 2 mayis 10 mayista bitti 6 gundur lekelenmem ve sancim var adetim gecikeli 3 gun oldu ve test yaptim pozitif cikti. Bugun kan verdim Beta-HCG483,9 cikti degerlerim normalmi acaba. Daha once bi dusuk yasadim.

 • hatice

  30 Mayıs 2020 - 11:07

  simdi durumun nasil

 • halime kara

  1 Haziran 2020 - 19:57

  merhabalar 1 hahta gecikmeli adet oldum mayıs 9 da oldum ve 25 ne kadar kahverengi kanamam oldu akıntı gibi hormon testi yapdırdım hamile çıktı betahcg 2657 çıktı ama 3 gün sonra yaptırdım 2800 çıkdı kese gözükmedi dış gebelikden şüpeleniyor ne yapmalıyım

 • Nur

  5 Haziran 2020 - 23:47

  Bülent hocam merhabalar, son adet tarihim 28 nisan 27 Mayıs’ta adet olmam gerekiyordu 26 Mayıs’ta eşimle birliktelik esnasında kanama meydana geldi ve 9 gündür kahverengi lekelenme şeklinde devam ediyor 5 haftalıkken beta HCG değerim 6234 ultrasona girdim doktorum kesemin sağlıklı olduğunu lekelenmenin yerleşme kanaması olabileceğini söyledi aynı zamanda progestan 200 mg fitil kullanmamı söyledi gebeliğimle ilgili korkularım var bu belirtiler boş gebeliğin olma ihtimalini veya düşük riski olduğu anlamına mı geliyor

 • Melis meşe

  10 Haziran 2020 - 23:59

  Mrb efendim ben en son 23 nisan da regl oldum ve 30 Nisan’da da çıktım daha sonra 18 Mayıs’ta toprak renginde regl gördüm 20sine kadar daha da regl olmadım ve 8 Haziran’da kadın doğuma gittim test için sonucun 0.100 çıktı sizce bu ne demektir henüz doktoruma da gidememdim haftaya pazartesiye kadar muayenesi yok diye ama merak ediyom yardımcı olur musunuz

 • Dry

  13 Haziran 2020 - 19:45

  Hocam merhabalar
  Ben betahcg değerlerimi yaptırdım
  9 Haziran’da 1015
  13 Haziranda 2135 çıktı
  9 Haziran’da ultrasonla bakıldığında kese 0,33 cm görüldü
  13 Haziran’da ultrasonla tekrar bakıldığında 0,55cm görüldü ve düzensiz kese denildi bu dış gebelik olabilir denildi dış gebelik olma ihtimali gerçekten varmı?
  Yanıtlarsanız çok sevinirim

 • Birsen Yeşiloğlu

  14 Haziran 2020 - 01:46

  Hocam merhaba hayırlı akşamlar ben 43 yaşındayım ve hamile kalmak istiyorum. Doktora gittim menepoza girmiyorsun herşey çok iyi dedi. Fakat Mart’ta beta gebelik testi yaptırdım 0.52 çıktı bir ay sonra gene adetim geçiti tekrar test yaptırdım 0.66 her seferinde yükseliyor. Sizce hamile kalma ihtimali varmı. Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla

 • Prof. Dr. Bülent Tıraş

  15 Haziran 2020 - 14:30

  Hamile kalma sansiniz adetleriniz duzenli ise kalabilirsiniz usg de yumurtaliklarinizi degerlendirmek gerekir

 • Seren Seçim

  16 Haziran 2020 - 16:51

  Hocam merhaba benim adetim 10 gün gecikti bugün kan testi yaptırdım ve sonucum 0,25 geldi. Testi tekrarlamam gerekir mi?

 • Gül yesilbas

  16 Haziran 2020 - 22:39

  Adet gecikmesinden sonra test 0.100 çıktı bu ne demek

 • Zeliha Bayrak

  19 Haziran 2020 - 00:47

  Merhaba, 4 haziran da test yaptırdım ve gebe olduğumu öğrendim. Hcg m 759 idi. 8 haziran da doktorum çağırdı gittim ultrasonla baktı 5 haftalık kese görünüyor sağlıklı dedi. Bide hcg ne tekrar bakalım dedi 1162 çıktı. Beklenilen kadar çıkmadı dedi 11 Haziran da tekrar çağırdı hcg 1652 çıktı keseye baktı iyi görünüyor dedi gebelik devam da edebilir erken bir düşükte olabilir dedi o an çok üzüldüm.Renkli ultrasona gönderdi orada kalp atışı duyuldu sağlıklı bir kese dedi dr. Sonra sonuçları alıp kendi dr ma tekrar çıktık dr aa kalp atışları duyulmuş artık üzülmene korkmana gerek yok iyi göndermişim seni renkli ultrasona dedi. Dikkat et dedi ve progestan verdi. 12 hazirandan beri günde 3 kere progestan alıyorum. 15 Haziran da tekrardan hcg me baktırdım 1901 e çıkmış. Hcg m yükselir mi? Çok endişeliyim 😔

 • Sena Doğuş

  19 Haziran 2020 - 20:37

  Merhaba,
  11 haziranda Beta Hcg testi yaptırdım sonuç 97 çıktı.
  17 haziranda tekrar test yaptırdım sonuç 1877 çıktı. 6 günde bu kadar yükselmesi normal mi?

  İyi günler dilerim.

 • BÜŞRA GÜNYÜZÜ

  20 Haziran 2020 - 19:47

  Iliskiye gireli 10 gun adet gecikmesi yaşayali 5 gun oldu 4. Gunde kan degerim beta 5 negatif cikti evdeki testte de negatif cikti hamile olma ihtimalim var mı bekleyip tekrar test yapmalimiyim ?

 • Aysel

  23 Haziran 2020 - 00:13

  Merhaba hocam ben çocuk için tedavi görüyorum çatlatma iğnesi kullandım iğneden bir hafta sonra rahmimde çok şiddetli bir ağrı girdi 4 gün devam etti ağrılarım merakımdan test aldım. Yaptım pozitif çıktı diyer gün bitane daha getirdim oda pozitif çıktı 3 gün geçti kan testi yaptım negatif çıktı acaba hamile miyim

 • Zeliha

  25 Haziran 2020 - 10:30

  Kolay gelsin hocam transferin 12gunu beta hcg sonucu 542 çıktı, sonucun yüksek çıkmasında bir anormallik varmı sevineyim mi bilemedim çok merak ediyorum cevap verirseniz sevinirim

 • Nur güzel

  30 Haziran 2020 - 00:26

  Hocam Beta HCG değer sonucum 1.4 adete 5gun var sizce sonuç nedir

 • Cansu

  4 Temmuz 2020 - 21:47

  Hamile misiniz

 • Aygül Yılmaz

  14 Ağustos 2020 - 15:28

  Gebe değilsiniz

 • Hakan

  20 Ağustos 2020 - 20:41

  Hamile değilsiniz

 • Ayşe Arslan

  25 Ağustos 2020 - 03:37

  Sonuç kısmında 0,7 yaziyor

 • Neslihan

  26 Ağustos 2020 - 22:37

  Adetim 7 gün geçti kan testi yaptırsım beta hcg 3.15 bu ne demek yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 • Aysel padak

  31 Ağustos 2020 - 20:54

  Mrb hocam benim 10 günüm geçti beta 2.04 çıktı hamilemiyim

 • Aylin birden

  13 Eylül 2020 - 14:50

  KUsura bakmayın rahatsız ediyorum bende de aynı sorun var bta hcgm 0.26 çıktı sizin sonucunuz ne çıktı acaba ögrenebilrmiyim ?

 • meryem

  8 Haziran 2021 - 13:35

  Mrb hocam benim hcg sonuç 0,7 sonuç nedir ?

 • Deniz Kaya

  6 Aralık 2021 - 16:17

  Merhaba ben adetime 2 gün kala erken gebelik testi ile normal test alıp yaptım ikisindede 2nci çizgi silik çıktı kan verdim beta hcg 4.70 çıktı doktoruma gösterdim şuan gebelik yok gibi dedi ama sınırdasın 1 hafta bekle yine gel dedi 2 gün snra adet oldum ne anlama geldiğinide çözemedim adet olunca Bi daha gitmedim hastaneye tekrar Bi test alıp yapmam gerekiyormu bu durumda bilgilendirirseniz sevinirim

Comments are closed.