Gebelik şüphesi söz konusu olduğunda ilk olarak anne adayları eczaneden satın aldıkları testler ile idrarda gebelik testi yaparlar. Bu testin sonucuna göre de gebelik olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. İdrar tahlilinde gebeliğin pozitif çıkması kadının gebe olduğunu kanıtlarken, idrar tahlili sonucunun negatif çıkması, anne adayının % 100 gebe olmadığını göstermez.

Bu durumda testin bir hafta sonra yeniden yapılması daha uygun olur. Zira gebelik hormonunun idrara geçmesi zaman alabilmektedir. Bu bakımdan idrar testinde gebeliğin pozitif çıkması kuşku götürmez bir şekilde hamileliğin varlığını gösterir. İdrar tahlilinin negatif çıkan sonucunu kuşkulu hale getiren husus, gebelik hormonunun idrarda teşhis edilmesinin zaman almasıdır. Oysaki kan tahlilleri için aynı durum söz konusu değildir. Kanda gebelik testleri her daim kesin sonuç verir. Gebelik şüphesinde Beta HCG testi, yani kanda gebelik testi kadınlara en doğru bilgiyi verir. Beta HCG testi ile kanda hamilelikte yükselen Beta HCG hormonu araştırılmakta ve kadının gebe olup olmadığı tespit edilmektedir.

Beta HCG hormonu nedir?

Gebelik boyunca gelişen plasentadaki hücreler, Beta HCG hormonu üretmeye başlar. Plasenta, yumurta döllendikten ve rahim duvarına tutunduktan sonra yumurtayı besleyen bir kesedir.

Beta HCG, gebe kaldıktan 11 gün sonra kanda tespit edilebilmektedir. Beta HCG seviyesi her 48 ila 72 saatte bir ikiye katlayarak artmaya devam eder. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra en yüksek seviyeye ulaşır.

Beta HCG seviyesi, gebeliğin geri kalanında azalmaya başlar ve sabit bir seviyede kalmaya devam eder.

Beta HCG, gebelik hormonudur!

Beta HCG hormonu kadında gebeliğin var olup olmadığını gösteren temel hormondur. Beta HCG testi, plasentadaki trofoblastik hücrelerden salgılanan bir hormonu ölçmek için uygulanır. Beta HCG hormonu, vücutta progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise aslında hamilelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen hormondur.

Beta HCG testi, gebelik testidir!

Beta HCG testi,  gebeliğin tespit edilmesinde kullanılan, güvenilir ve hızlı sonuç veren bir hormon testidir. Gebe olan kadınlarda döllenmeyi takiben 8. günden sonra Beta HCG hormonu kanda hızla yükselmeye başlar. Gebeliğin oluşması, yani embriyonun rahme tutunmasıyla birlikte yükselmeye başlayan Beta HCG seviyesi kısa sürede ikiye katlanır. Gebelik ilerlemeye devam ettikçe Beta HCG hormonu düzeyindeki bu hızlı yükseliş hafifçe hız keser ve yavaşlar.

Gebelik şüphesi durumunda yapılan Beta  HCG değerleri gebeliğin varlığı hakkında kesin, gebelik haftası hakkında ise yaklaşık olarak bilgi verir. Gebelik haftası hakkındaki en doğru bilgiyi ise ultrason muayenesi vermektedir. Gebeliğin varlığı ile yokluğunu gösteren Beta HCG testi, gebelik durumunda bebeğin sağlığını değerlendirmek için bir kriter değildir. Zira gebelikte bebeğin kaybedildiği, bebeğin ölü olduğu durumlarda da annenin plasentasından düşük miktarda da olsa HCG hormonu salgılanmaya devam edebilir, bu durumda da test sonucu pozitif çıkabilir. Bu bağlamda gebeliğin takibi ve bebeğin sağlığını değerlendirmede düzenli aralıklarla yapılan ultrason muayenesi tercih edilir.

Gebelik varsa Beta HCG değeri en az kaç olmalıdır?

Gebelik şüphesi olan anne adayının kanında 5 mIU/ml ve üstü Beta HCG saptandığında gebeliğin varlığından söz etmek mümkündür. Kanda Beta HCG yüksekliği gebelik yönünden ilk ön tanıyı verirken gebeliğin kesin tanısında anne adayının rahminde ultrasonla gebelik kesesinin görülmesi belirleyicidir.

Beta HCG testi normalin üstü olan değerlere göre muhtemel gebelik haftaları

(Son adet tarihi esas alınarak tahmin edilen gebelik haftaları ve Beta HCG değerleri)

beta hcg örnek sonuçlar

Beta HCG sonucu değerlendirilirken diğer bir kriter ise yumurtlamadan sonra geçen süre, yani gün sayısına göre en düşük, en yüksek ve ortalama Beta HCG değerleridir. Gebeliğin ilk tanısında yumurtlamadan sonraki ilk 20 gün içinde ölçülen Beta HCG değerlerine bakılır.

20 günlük gebelikte görülen en düşük ve en yüksek Beta HCG değerleri aşağıdaki gibidir:

beta hcg örnek sonuçlar

 

Beta HCG hormonu ne zaman artar?

Beta HCG herkeste, yaşamın her döneminde çok az da olsa bulunabilir. Yani sadece hamilelikte bulunmaz. Hamile olmayan bir kadında Beta HCG hormonun değeri, 0-10 mlU/ml değerleri arasında olur. Korumasız cinsel ilişki sonrasında spermin yumurtayı döllemesiyle birlikte hamilelik oluşmakta ve işte bu andan itibaren Beta HCG hormonunda değer artışı görülmektedir. Gebelik şüphesiyle birlikte yapılan kan testindeki sonuçlara göre Beta HCG hormon değeri dikkate alınarak kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Korumasız cinsel ilişki yaşanmış olsa bile, her korumasız ilişkiden sonra gebelikten şüphe edilmez. Ancak kadınlar daha çok adetlerinin gecikmesiyle gebelikten şüphe eder. Zira ilişkinin sonunda kadın döllenme olup olmadığını anlayamaz.

Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. günden itibaren kanda yükseliş göstermektedir. Vücutta ilk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün, kimi zaman 1 hafta sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik tespit edilebilir. Ancak gebeliğin kesin tayininde idrar değil, kan testi önem taşır. Çünkü gebelik hormonu idrarda kendini gösterene kadar, kanda çok daha belirgindir.

Hamilelik olması durumunda Beta HCG hormonu vücutta her iki günde bir artış gösterir. Bir sonraki değer, bir önceki Beta HCG hormon değerinin tam iki katı olacak şekilde ilerler. Bu bağlamda hamile kadına yapılan kan tahlili sonucu Beta HCG hormon değeri iki kat artış göstermiyorsa bu vakada bir problem olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda ultrason muayenesi ve doktorun uygun göreceği diğer uygulamalarla sorun araştırılmalı, gebeliğin var olup olmadığı, embriyonun doğru yere yerleşip yerleşmediği gibi hususlara bakılmalıdır.

Hamilelik döneminin ilk aylarında hızla artan Beta HCG değeri, gebeliğin son aylarına doğru daha yavaş bir ilerleme gösterirken bir süre sonra sabit bir değerde kalır. Bu da gebeliğin rutin ve normal bir sonucudur.

Dış gebelikte Beta HCG

Dış Gebelik

Beta HCG hormonunun kanda istenen değerlerde tespit edilmesi durumunda gebeliğin varlığından bahsedilir. Ancak Beta HCG hormonu, özellikle dış gebelik durumunun tespit edilmesinde oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Normal gebeliğin varlığında her iki günde bir iki katı artan Beta HCG değeri, dış gebelik durumunda her iki günde bir iki kat artış gösteremez. Bu artışın beklenen düzeyde olmaması da, bir anormalliktir ve kadında dış gebelik durumunun olabileceği riskini beraberinde getirir. İşte bu saptama, dış gebelik sorunu için erkenden önlem almak için oldukça önemli bir konudur. Bununla birlikte kadının Beta HCG hormonundaki değer beklendiği üzere, her iki günde bir iki katına çıkacak şekilde artış gösterirken ultrason görüntülerinde gebelik kesesi gözlemlenemeyebilir. Bu durumda da yine kadında dış gebelik riski söz konusudur.

Boş gebelikte Beta HCG

Yapılan kan testindeki Beta HCG hormonu değeri, gebeliğin hem varlığı hem de dış gebelik ya da boş gebelik varlığına dair risklerin erken anlaşılabilmesi adına önem taşır.  Bir kadının kan testi sonucunda Beta HCG değerleri normal olarak görünüyor, ultrason görüntülerinde gebelik kesesi de görünüyorsa aslında “gebelik için her şey yolunda” şeklinde yorum yapılabilir. Ancak bu iki koşul da varken gebelik kesesinin içerisinde embriyonun varlığı belirlenemiyorsa bu durumda kişide boş gebelik vakası söz konusu olabilmektedir. Boş gebelik de yine dış gebelik gibi anormal ve sorunlu bir durumdur.

Gebelikte bu tip problemlerin önceden tespit edilmesi ve erken dönemde tedavi uygulanması için Beta HCG hormonu ile birlikte ultrason görüntülerinin de önemi çok büyüktür. Zira Beta HCG değeri gebeliğin varlığına dair bilgi verirken, ultrason muayenesi de gebeliğin normal, sağlıklı, gerçek gebelik olup olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda gebelik şüphesinde öncelikle kanda Beta HCG değeri ölçülmeli, bunu takip eden hafta da ultrason muayenesi yapılmalıdır.

Beta HCG yüksekliği ne anlama gelir?

Evet, Beta HCG gebelik hormonu olarak bilinir ve yüksek Beta HCG değerinin en yaygın nedeni gebeliktir. Ancak kanda bu hormonun yüksek tespit edilmesi sağlıklı giden bir gebeliğin teşhisi için tek başına yeterli olmadığı gibi bunun kanıtı da değildir. Kadına yapılan kan testleri sonucunda 10 mlU/mL’nin üzerinde tespit edilen Beta HCG hormonu için en doğru işlem, 48-72 saat sonra testin tekrarlanması olacaktır. 

Ultrason muayenesi ile gebelik haftası belirlenmiş olan kadınlarda haftasına göre olması gereken Beta HCG değer aralıklarının üzerinde seyreden hormon seviyeleri ise farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda öncelikle gebelik haftasının yanlış hesaplanmış olduğu düşünülür. Ultrasonda daha küçük görülen bebek, aslında birkaç hafta daha büyük olduğu için hormon daha yüksek seviyede olabilir. Gebelik haftasından daha yüksek olan hormon seviyesinin bir diğer sebebi molar gebelikken, başka sebebi ise çoğul gebelik olabilir. Sayılan bu üç durumda mutlaka takip edilmesi, kontrol altına alınması gereken durumlardır.

Kadının kanındaki Beta HCG seviyeleri doktorun belirleyeceği aralıklarla düzenli olarak kontrol edilmeli, gebeliğin 4. veya 5. haftalarından sonra bebek kesesinin ultrason muayenesinde görülmesi için beklenmelidir. 

Beta HCG düşüklüğü ne anlama gelir?

Olması gerekenden daha yüksek HCG değerlerinin yanı sıra, bazı kadınlarda da Beta HCG değerinin düşük olduğu görülebilir. Eğer gebelik söz konusu değilse kadının kanındaki hormon seviyesinin 0 veya 0’a çok yakın olması gerekir. Gebelik şüphesi bulunan kadınlarda ise Beta HCG hormonu düşüklüğünün nedenleri; dış gebelik, hamilelik haftasının yanlış hesaplanmış olması, beklenmeyen düşükler gibi pek çok sorunlu durum olabilir. Bu tür durumlarda sorunu araştırmaya yönelik daha ileri tanı testleri yapılmalıdır.

Beta HCG seviyesi hangi faktörlerden etkilenir?

Beta HCG testi pozitif sonuçlanan kadınlar, çok yüksek bir olasılıkla gebedir. İdrarda yapılan gebelik testi hatalı sonuçlar verebilmekle birlikte, kanda gebelik testlerinde yanılma payı oldukça düşüktür. Bunun dışında kimi zaman aşağıdaki sebeplerle Beta HCG testi yanlış sonuç verebilmektedir:

 • Çok sık olmasa da prostat kanseri gibi bazı kanser türleri ve gebeliğin henüz tespit edilemeyecek kadar erken evrelerinde gerçekleşen düşükler de hatalı pozitif test sonuçlarına neden olabilir.
 • Kısırlık tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, bir miktar Beta HCG hormonu içerebiliyor. Bu ilaçları kullanan kadınlarda Beta HCG hormonunun bir miktar yüksek tespit edilmesi normaldir ve gebeliğe işaret etmeyebilir. 
 • Bazı antibiyotikler, oral kontraseptif ilaçlar (doğum kontrol hapları), hormon içerikli ilaçlar da kandaki Beta HCG düzeylerini etkileyebileceğinden kişiler, gebelik testi yaptırmadan önce doktorlarına kısırlık tedavisi alıp almadıkları ve kullandıkları ilaçlar hakkında detaylı şekilde bilgi vermeliler.
 • Erken dönemde düşükle sonuçlanan gebeliklerde Beta HCG hormon seviyeleri genellikle 4-6 hafta içerisinde normal aralıklara varır. Gebeliğin kürtajla sonlandırılması durumunda ise hormon seviyesinin normale dönemsi daha uzun veya daha kısa sürebilir. Düşük yapma ve kürtaj işlemlerinden sonra Beta HCG hormonunun normal seviyesine gelip gelmediği mutlaka belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 
 • Gebeliğin varlığı tespit edildikten sonra herhangi bir düşük riski ya da bir sorun olmadığı durumlarda hormon seviyesinin kontrol edilmesi gerekmez. 

Hamile olabileceğinden şüphelenen kadınlar vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurarak Beta HCG testi yaptırmalılar ve gebeliğin varlığını ya da yokluğunu mümkün olan en erken zamanda tespit etmeliler. 

Beta HCG testi her zaman doğru sonuç verir mi?

Hiçbir testin her zaman yüzde yüz doğru sonuç verdiği söylenemez.

Beta HCG testi gebelik için hem yalancı negatif hem de yalancı pozitif sonuçlar verebilmektedir. Doktorunuz, test sonuçları ile ilgili size yardımcı olacak ve ortada şüpheli bir durum varsa tekrar rest yapılmasını isteyecektir.

HCG hormonu bulunduran bazı ilaçlar, kan testinin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Bunlara bazı doğurganlık ilaçları da dahildir.

Germ hücreli tümörlerin olması halinde de test sonucu etkilenebilmektedir. Germ hücreli tümörler kanserli ya da iyi huylu olabilmekte ve genelde üreme organlarında bulunmaktadır. Bu tümörler, yumurta ve spermlerin geliştikleri hücrelerde gelişirler. Gebelik olmaması durumunda Beta HCG seviyesi yüksekse kanser ihtimalini ihtimal dışı bırakmak için daha fazla test yapılması gerekebilir. 

Beta HCG değerinde yalancı negatif sonuçlar

Beta HCG testinin sonucunun negatif çıkması, genelde gebe olunmadığı anlamına gelir.

Ancak test, vücudunuzun yeterli beta HCG hormonunu üretemeden erken bir dönemde yapıldıysa da yalancı negatif sonuç alabilirsiniz.

Yalancı negatif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olsa dahi gebe olmadığını göstermektedir.

Gebelikte beta HCG seviyeleri çok hızlı bir şekilde değişebildiği için hormon seviyelerinin nasıl değiştiğini gözlemlemek için 48-72 saat içinde Beta HCG kan testi yapmak gerekir.

Beta HCG değerinde yalancı pozitif sonuçlar

Beta HCG değeri gebe olunmayan bazı durumlarda görülebilmekte ve bu nedenle gebelik testinde yalancı pozitif sonuç alınmasına neden olabilmektedir.

Yalancı pozitif test sonucu halinde bu durum, kadın gerçekte gebe olmasa dahi gebe olduğunu göstermektedir.

Vücudunuzun, içinde beta HCG parçacığı bulunan bazı antikorları üretmesi halinde ya da laboratuvarda hata olması sonucu da yalancı pozitif sonuç görülebilmektedir.

Sonuçlar hakkında şüpheleriniz varsa farklı test yöntemleri ile test sonucunuzu doğrulayabilirsiniz.

Doktorunuzla konuşun

Beta HCG seviyeniz “normal” değerlerle tamamen örtüşmüyorsa endişelenmeyin. Hesaplanan değerler, ortalama değerleri yansıtmaktadır. Normalden daha düşük Beta HCG seviyesine sahip olsanız da hala sağlıklı bir bebeğiniz olabilir.

Gebeliğinizde 6. hafta civarına geldiğinizde ultrason yapılır. Ultrason sonuçlarının, gebelik hakkında HCG değerlerinden daha doğru sonuç verdiği düşünülür.

Gebeliğiniz ile ilgili endişeleriniz varsa durumunuzu değerlendirmek için birkaç gün arayla birden fazla kez Beta HCG değerlerine bakılabilir.

Beta HCG değerleri farklılık gösterebileceği için gebeliğiniz hakkında doktorunuzu dinlemeniz önemlidir. Doktorunuz, bir sorun görmesi halinde Beta HCG seviyesini kontrol edecektir. Ancak yine de endişelendiğiniz şeyler varsa doktorunuza sormanız ve karşılaştığınız bir sorun varsa bunu haber vermeniz önemlidir.

1522 YORUMLAR

 1. Merhaba hocam eşim 06 03 2019 da test yaptırdı sonuç 115 çıktı ve 08 03 2019 da yani bügün tekrar yaptırdık testi sonuç 186 çıktı sizce gebelikte bi sorun varmıdır teşekkürler

 2. Merhaba hocam eşim 06 03 2019 da test yaptırdı sonuç 115 çıktı ve 08 03 2019 da yani bügün tekrar yaptırdık testi sonuç 186 çıktı sizce gebelikte bi sorun varmıdır teşekkürler

 3. Merhaba hocam eşim 06 03 2019 da test yaptırdı sonuç 115 çıktı ve 08 03 2019 da yani bügün tekrar yaptırdık testi sonuç 186 çıktı sizce gebelikte bi sorun varmıdır teşekkürler

 4. Merhaba hocam eşim 06 03 2019 da test yaptırdı sonuç 115 çıktı ve 08 03 2019 da yani bügün tekrar yaptırdık testi sonuç 186 çıktı sizce gebelikte bi sorun varmıdır teşekkürler

 5. Hocam merhaba SAT 13 şubat sırasıyla HCG değerlerim şöyle;\r\n13.03: 332\r\n15.03: 641\r\n19.03: 1729\r\n21.03: 2680\r\n25.03: 4676\r\nProgesteron çok düşüktü destek tedavi uygulandı.Bu arada daha önce dış gebelik ile tüpümü kaybettim ve Kanımda pıhtılaşma var.Kese göründü hatta bebek bile göründü ama HCG artışının düzensiz olması beni korkutuyor

 6. Hocam merhaba SAT 13 şubat sırasıyla HCG değerlerim şöyle;\r\n13.03: 332\r\n15.03: 641\r\n19.03: 1729\r\n21.03: 2680\r\n25.03: 4676\r\nProgesteron çok düşüktü destek tedavi uygulandı.Bu arada daha önce dış gebelik ile tüpümü kaybettim ve Kanımda pıhtılaşma var.Kese göründü hatta bebek bile göründü ama HCG artışının düzensiz olması beni korkutuyor

 7. Hocam merhaba SAT 13 şubat sırasıyla HCG değerlerim şöyle;\r\n13.03: 332\r\n15.03: 641\r\n19.03: 1729\r\n21.03: 2680\r\n25.03: 4676\r\nProgesteron çok düşüktü destek tedavi uygulandı.Bu arada daha önce dış gebelik ile tüpümü kaybettim ve Kanımda pıhtılaşma var.Kese göründü hatta bebek bile göründü ama HCG artışının düzensiz olması beni korkutuyor

 8. Hocam merhaba SAT 13 şubat sırasıyla HCG değerlerim şöyle;\r\n13.03: 332\r\n15.03: 641\r\n19.03: 1729\r\n21.03: 2680\r\n25.03: 4676\r\nProgesteron çok düşüktü destek tedavi uygulandı.Bu arada daha önce dış gebelik ile tüpümü kaybettim ve Kanımda pıhtılaşma var.Kese göründü hatta bebek bile göründü ama HCG artışının düzensiz olması beni korkutuyor

 9. Merhaba hocam adetime 4 gun kala test yaptm pozitif cikti 2 gun kala.hastaneye gttim kan verdim 269 cikti beta hcg domtor vajinal ultrasonla baktı kese gözükmüyor dedi daha varlığı kesin diyemem dedi sevineyimmi uzuleyimmi anlmadim lutfen sizde birsey dermisiniz endiselenmem gerekiyormu normal mi

 10. Merhaba hocam adetime 4 gun kala test yaptm pozitif cikti 2 gun kala.hastaneye gttim kan verdim 269 cikti beta hcg domtor vajinal ultrasonla baktı kese gözükmüyor dedi daha varlığı kesin diyemem dedi sevineyimmi uzuleyimmi anlmadim lutfen sizde birsey dermisiniz endiselenmem gerekiyormu normal mi

 11. Merhaba hocam adetime 4 gun kala test yaptm pozitif cikti 2 gun kala.hastaneye gttim kan verdim 269 cikti beta hcg domtor vajinal ultrasonla baktı kese gözükmüyor dedi daha varlığı kesin diyemem dedi sevineyimmi uzuleyimmi anlmadim lutfen sizde birsey dermisiniz endiselenmem gerekiyormu normal mi

 12. Merhaba hocam adetime 4 gun kala test yaptm pozitif cikti 2 gun kala.hastaneye gttim kan verdim 269 cikti beta hcg domtor vajinal ultrasonla baktı kese gözükmüyor dedi daha varlığı kesin diyemem dedi sevineyimmi uzuleyimmi anlmadim lutfen sizde birsey dermisiniz endiselenmem gerekiyormu normal mi

 13. Hocam merhabalar eşim 31.03.2019 da test yaptırdık bhcg 79 çıktı 2 Nisan’da yaptırdık 117 çıktı 4 Nisan’da ise 177 çıktı sizce normal mi teşekkürler hocam

 14. Hocam merhabalar eşim 31.03.2019 da test yaptırdık bhcg 79 çıktı 2 Nisan’da yaptırdık 117 çıktı 4 Nisan’da ise 177 çıktı sizce normal mi teşekkürler hocam

 15. Hocam merhabalar eşim 31.03.2019 da test yaptırdık bhcg 79 çıktı 2 Nisan’da yaptırdık 117 çıktı 4 Nisan’da ise 177 çıktı sizce normal mi teşekkürler hocam

 16. Hocam merhabalar eşim 31.03.2019 da test yaptırdık bhcg 79 çıktı 2 Nisan’da yaptırdık 117 çıktı 4 Nisan’da ise 177 çıktı sizce normal mi teşekkürler hocam

 17. Merhaba 23 Mart’ta embriyo transferi oldu.tüp bebek tedavisi gördüm.kan testine 4 Nisan da gitmem gerekirken 3 Nisan da gittim ve o gün HCG 117 çıktı . progesteron iğne kullandım.5 Nisa ndaki sonuç 125 çıktı

 18. Merhaba 23 Mart’ta embriyo transferi oldu.tüp bebek tedavisi gördüm.kan testine 4 Nisan da gitmem gerekirken 3 Nisan da gittim ve o gün HCG 117 çıktı . progesteron iğne kullandım.5 Nisa ndaki sonuç 125 çıktı

 19. Merhaba 23 Mart’ta embriyo transferi oldu.tüp bebek tedavisi gördüm.kan testine 4 Nisan da gitmem gerekirken 3 Nisan da gittim ve o gün HCG 117 çıktı . progesteron iğne kullandım.5 Nisa ndaki sonuç 125 çıktı

 20. Merhaba 23 Mart’ta embriyo transferi oldu.tüp bebek tedavisi gördüm.kan testine 4 Nisan da gitmem gerekirken 3 Nisan da gittim ve o gün HCG 117 çıktı . progesteron iğne kullandım.5 Nisa ndaki sonuç 125 çıktı

 21. Merhaba Hocam\r\n10.04.2019 tarihinde adet günüm ben 09.04.2019 tarihinde kan testi yaptırdım 0,293 çıktı.\r\nsonuç 2 gün sonra yaptırdığımda değişir mi yaptırmama gerek var mı?.

 22. Merhaba Hocam\r\n10.04.2019 tarihinde adet günüm ben 09.04.2019 tarihinde kan testi yaptırdım 0,293 çıktı.\r\nsonuç 2 gün sonra yaptırdığımda değişir mi yaptırmama gerek var mı?.

 23. Merhaba Hocam\r\n10.04.2019 tarihinde adet günüm ben 09.04.2019 tarihinde kan testi yaptırdım 0,293 çıktı.\r\nsonuç 2 gün sonra yaptırdığımda değişir mi yaptırmama gerek var mı?.

 24. Merhaba Hocam\r\n10.04.2019 tarihinde adet günüm ben 09.04.2019 tarihinde kan testi yaptırdım 0,293 çıktı.\r\nsonuç 2 gün sonra yaptırdığımda değişir mi yaptırmama gerek var mı?.

 25. Ben doktora gittim ve adet oldum ama adetim iki gün sürdü adet kanı koyu kahverengiydi bide mide bulantısı baş dönmesi halsizlik uykusuzluk karında acıma ama gebemiyi

 26. Ben doktora gittim ve adet oldum ama adetim iki gün sürdü adet kanı koyu kahverengiydi bide mide bulantısı baş dönmesi halsizlik uykusuzluk karında acıma ama gebemiyi

 27. Ben doktora gittim ve adet oldum ama adetim iki gün sürdü adet kanı koyu kahverengiydi bide mide bulantısı baş dönmesi halsizlik uykusuzluk karında acıma ama gebemiyi

 28. Ben doktora gittim ve adet oldum ama adetim iki gün sürdü adet kanı koyu kahverengiydi bide mide bulantısı baş dönmesi halsizlik uykusuzluk karında acıma ama gebemiyi

 29. Slm hocam eşimin testi ilk 4526 çıktı 2 sonra test yaptırdık 4919 çıktı beta hcg değeri normal mi daha çocuk 3 hafta 5 günlük

 30. Slm hocam eşimin testi ilk 4526 çıktı 2 sonra test yaptırdık 4919 çıktı beta hcg değeri normal mi daha çocuk 3 hafta 5 günlük

 31. Slm hocam eşimin testi ilk 4526 çıktı 2 sonra test yaptırdık 4919 çıktı beta hcg değeri normal mi daha çocuk 3 hafta 5 günlük

 32. Slm hocam eşimin testi ilk 4526 çıktı 2 sonra test yaptırdık 4919 çıktı beta hcg değeri normal mi daha çocuk 3 hafta 5 günlük

 33. Merhaba hocam adetim 3 gün geçikti adetdönemindeki belirtiler var ama steres yaptım eczaneden aldım tek çizgi vardı kanda bsktırdım 2,47 çıktı hamile olma olasılıgım nedir. Mail benim yok eşiminkini verecem

 34. Merhaba hocam adetim 3 gün geçikti adetdönemindeki belirtiler var ama steres yaptım eczaneden aldım tek çizgi vardı kanda bsktırdım 2,47 çıktı hamile olma olasılıgım nedir. Mail benim yok eşiminkini verecem

 35. Merhaba hocam adetim 3 gün geçikti adetdönemindeki belirtiler var ama steres yaptım eczaneden aldım tek çizgi vardı kanda bsktırdım 2,47 çıktı hamile olma olasılıgım nedir. Mail benim yok eşiminkini verecem

 36. Merhaba hocam adetim 3 gün geçikti adetdönemindeki belirtiler var ama steres yaptım eczaneden aldım tek çizgi vardı kanda bsktırdım 2,47 çıktı hamile olma olasılıgım nedir. Mail benim yok eşiminkini verecem

 37. Hocam benim beta hcg değerim 17253.1 5 haftalık hamileyim sizce bu değerin açıklaması nedir yani merak ettiğim yüksek çıkması ne ile ilgilidir . Şimdiden teşekkürler

 38. Hocam benim beta hcg değerim 17253.1 5 haftalık hamileyim sizce bu değerin açıklaması nedir yani merak ettiğim yüksek çıkması ne ile ilgilidir . Şimdiden teşekkürler

 39. Hocam benim beta hcg değerim 17253.1 5 haftalık hamileyim sizce bu değerin açıklaması nedir yani merak ettiğim yüksek çıkması ne ile ilgilidir . Şimdiden teşekkürler

 40. Hocam benim beta hcg değerim 17253.1 5 haftalık hamileyim sizce bu değerin açıklaması nedir yani merak ettiğim yüksek çıkması ne ile ilgilidir . Şimdiden teşekkürler

 41. Ben 19 Nisan da test yaptım pozitif çıktı ama çok belirgin değildi sonra emin olmak için 10 nisanda yine yaptim bu sefer çok belirgin çıktı sürekli karnım ağrıyor ama adet olacak gibi inceden bir sorun çıkarmı acaba çok korkuyorum 1 tane kızım var ama 5 sene oldu unutmuşum endişeleniyorum çünkü 2 yıldır çocuğum olmuyordu birden kendi kendine oldu ilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 42. Ben 19 Nisan da test yaptım pozitif çıktı ama çok belirgin değildi sonra emin olmak için 10 nisanda yine yaptim bu sefer çok belirgin çıktı sürekli karnım ağrıyor ama adet olacak gibi inceden bir sorun çıkarmı acaba çok korkuyorum 1 tane kızım var ama 5 sene oldu unutmuşum endişeleniyorum çünkü 2 yıldır çocuğum olmuyordu birden kendi kendine oldu ilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 43. Ben 19 Nisan da test yaptım pozitif çıktı ama çok belirgin değildi sonra emin olmak için 10 nisanda yine yaptim bu sefer çok belirgin çıktı sürekli karnım ağrıyor ama adet olacak gibi inceden bir sorun çıkarmı acaba çok korkuyorum 1 tane kızım var ama 5 sene oldu unutmuşum endişeleniyorum çünkü 2 yıldır çocuğum olmuyordu birden kendi kendine oldu ilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 44. Ben 19 Nisan da test yaptım pozitif çıktı ama çok belirgin değildi sonra emin olmak için 10 nisanda yine yaptim bu sefer çok belirgin çıktı sürekli karnım ağrıyor ama adet olacak gibi inceden bir sorun çıkarmı acaba çok korkuyorum 1 tane kızım var ama 5 sene oldu unutmuşum endişeleniyorum çünkü 2 yıldır çocuğum olmuyordu birden kendi kendine oldu ilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 45. İyi akşamlar hocam beta değerim 2395 çıktı ancak kese görülmedi ulturason ve alttan bakıldı ikisindede görülmedi dış gebelik olasılığından bahsetti doktor çok korkuyorum bu değere göre dış gebelik olabilir mi 😔😢 cevap verirseniz çok sevinirim

 46. İyi akşamlar hocam beta değerim 2395 çıktı ancak kese görülmedi ulturason ve alttan bakıldı ikisindede görülmedi dış gebelik olasılığından bahsetti doktor çok korkuyorum bu değere göre dış gebelik olabilir mi 😔😢 cevap verirseniz çok sevinirim

 47. İyi akşamlar hocam beta değerim 2395 çıktı ancak kese görülmedi ulturason ve alttan bakıldı ikisindede görülmedi dış gebelik olasılığından bahsetti doktor çok korkuyorum bu değere göre dış gebelik olabilir mi 😔😢 cevap verirseniz çok sevinirim

 48. İyi akşamlar hocam beta değerim 2395 çıktı ancak kese görülmedi ulturason ve alttan bakıldı ikisindede görülmedi dış gebelik olasılığından bahsetti doktor çok korkuyorum bu değere göre dış gebelik olabilir mi 😔😢 cevap verirseniz çok sevinirim

 49. Ben düşük yaptım adet döngüm33-34-35 oldu. Dün döngünün 35. günüydü adet olmadım ve kan testi yaptırdım. 8.01 çıktı. ama adet günü değer yüksek olabilir 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Ama daha önceki adet günümde yaptırdıklarım hep 0.1di. Sizce sonuç nedir ? Lütfe yorumlar mısınız..

 50. Ben düşük yaptım adet döngüm33-34-35 oldu. Dün döngünün 35. günüydü adet olmadım ve kan testi yaptırdım. 8.01 çıktı. ama adet günü değer yüksek olabilir 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Ama daha önceki adet günümde yaptırdıklarım hep 0.1di. Sizce sonuç nedir ? Lütfe yorumlar mısınız..

 51. Ben düşük yaptım adet döngüm33-34-35 oldu. Dün döngünün 35. günüydü adet olmadım ve kan testi yaptırdım. 8.01 çıktı. ama adet günü değer yüksek olabilir 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Ama daha önceki adet günümde yaptırdıklarım hep 0.1di. Sizce sonuç nedir ? Lütfe yorumlar mısınız..

 52. Ben düşük yaptım adet döngüm33-34-35 oldu. Dün döngünün 35. günüydü adet olmadım ve kan testi yaptırdım. 8.01 çıktı. ama adet günü değer yüksek olabilir 2 gün sonra tekrar gelin dediler. Ama daha önceki adet günümde yaptırdıklarım hep 0.1di. Sizce sonuç nedir ? Lütfe yorumlar mısınız..

 53. Hocam merhaba. Son adet günüm 21.03.2019 adetim gecikti kanda gebelik testi yaptırdım 24 Nisan 2019 tarihinde ultrasonda gözükmedi. Beta HCG ise : 41.71 çıktı . İki gün sonra tekrar gittim. Sadece test yaptı ultrasona bakmadı . Bu sefer de beta HCG 36.1 çıktı neden i ne olabilir acaba

 54. Hocam merhaba. Son adet günüm 21.03.2019 adetim gecikti kanda gebelik testi yaptırdım 24 Nisan 2019 tarihinde ultrasonda gözükmedi. Beta HCG ise : 41.71 çıktı . İki gün sonra tekrar gittim. Sadece test yaptı ultrasona bakmadı . Bu sefer de beta HCG 36.1 çıktı neden i ne olabilir acaba

 55. Hocam merhaba. Son adet günüm 21.03.2019 adetim gecikti kanda gebelik testi yaptırdım 24 Nisan 2019 tarihinde ultrasonda gözükmedi. Beta HCG ise : 41.71 çıktı . İki gün sonra tekrar gittim. Sadece test yaptı ultrasona bakmadı . Bu sefer de beta HCG 36.1 çıktı neden i ne olabilir acaba

 56. Hocam merhaba. Son adet günüm 21.03.2019 adetim gecikti kanda gebelik testi yaptırdım 24 Nisan 2019 tarihinde ultrasonda gözükmedi. Beta HCG ise : 41.71 çıktı . İki gün sonra tekrar gittim. Sadece test yaptı ultrasona bakmadı . Bu sefer de beta HCG 36.1 çıktı neden i ne olabilir acaba

 57. Hocam merhaba adetimden 2 gün geciyo idrar testi yaptım ikinci çizgi silik cıktı kan testi yaptırdım emin olmak için 38.24 cıktı sonuç nedir acaba??

 58. Hocam merhaba adetimden 2 gün geciyo idrar testi yaptım ikinci çizgi silik cıktı kan testi yaptırdım emin olmak için 38.24 cıktı sonuç nedir acaba??

 59. Hocam merhaba adetimden 2 gün geciyo idrar testi yaptım ikinci çizgi silik cıktı kan testi yaptırdım emin olmak için 38.24 cıktı sonuç nedir acaba??

 60. Hocam merhaba adetimden 2 gün geciyo idrar testi yaptım ikinci çizgi silik cıktı kan testi yaptırdım emin olmak için 38.24 cıktı sonuç nedir acaba??

 61. Merhaba hocam daha önceden 3 hamilelik geçirdim. 2 düşük (spontane hamilelik)1 sağlıkla sonuçlanan ( clomen tedavisiyle) hamileliklerim oldu. Şimdi yine spontane hamile kaldım SAT:17.03.2019 \r\nBeta hcg sonuçlarım 28.04.2019==>471 30.04.2019==>555 çıktı \r\nSonucumda yeterli yükselme olmamış\r\nBirde adet düzensizliğim ve yumurtlama sorunlarım var \r\nBu sonuçlara göre hamileliğimde bir sorun varmıdır. Cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 62. Merhaba hocam daha önceden 3 hamilelik geçirdim. 2 düşük (spontane hamilelik)1 sağlıkla sonuçlanan ( clomen tedavisiyle) hamileliklerim oldu. Şimdi yine spontane hamile kaldım SAT:17.03.2019 \r\nBeta hcg sonuçlarım 28.04.2019==>471 30.04.2019==>555 çıktı \r\nSonucumda yeterli yükselme olmamış\r\nBirde adet düzensizliğim ve yumurtlama sorunlarım var \r\nBu sonuçlara göre hamileliğimde bir sorun varmıdır. Cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 63. Merhaba hocam daha önceden 3 hamilelik geçirdim. 2 düşük (spontane hamilelik)1 sağlıkla sonuçlanan ( clomen tedavisiyle) hamileliklerim oldu. Şimdi yine spontane hamile kaldım SAT:17.03.2019 \r\nBeta hcg sonuçlarım 28.04.2019==>471 30.04.2019==>555 çıktı \r\nSonucumda yeterli yükselme olmamış\r\nBirde adet düzensizliğim ve yumurtlama sorunlarım var \r\nBu sonuçlara göre hamileliğimde bir sorun varmıdır. Cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 64. Merhaba hocam daha önceden 3 hamilelik geçirdim. 2 düşük (spontane hamilelik)1 sağlıkla sonuçlanan ( clomen tedavisiyle) hamileliklerim oldu. Şimdi yine spontane hamile kaldım SAT:17.03.2019 \r\nBeta hcg sonuçlarım 28.04.2019==>471 30.04.2019==>555 çıktı \r\nSonucumda yeterli yükselme olmamış\r\nBirde adet düzensizliğim ve yumurtlama sorunlarım var \r\nBu sonuçlara göre hamileliğimde bir sorun varmıdır. Cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 65. Merhaba hocam esim ilac kullaniyo gebelik icin en son 30/03/2019 da adet oldu bugun kan testi yaptik 1.90 cikti acaba gebelige isaret midir

 66. Merhaba hocam esim ilac kullaniyo gebelik icin en son 30/03/2019 da adet oldu bugun kan testi yaptik 1.90 cikti acaba gebelige isaret midir

 67. Merhaba hocam esim ilac kullaniyo gebelik icin en son 30/03/2019 da adet oldu bugun kan testi yaptik 1.90 cikti acaba gebelige isaret midir

 68. Merhaba hocam esim ilac kullaniyo gebelik icin en son 30/03/2019 da adet oldu bugun kan testi yaptik 1.90 cikti acaba gebelige isaret midir

 69. Merhabalar hocam tup bebek 9 gunu idrar tahlili yaptim pozitif cikti 10 gunu kan testim 205.87 12gun345.87 14 gunude1054.81 cikti deyerlerim iyimi acaba

 70. Merhabalar hocam tup bebek 9 gunu idrar tahlili yaptim pozitif cikti 10 gunu kan testim 205.87 12gun345.87 14 gunude1054.81 cikti deyerlerim iyimi acaba

 71. Merhabalar hocam tup bebek 9 gunu idrar tahlili yaptim pozitif cikti 10 gunu kan testim 205.87 12gun345.87 14 gunude1054.81 cikti deyerlerim iyimi acaba

 72. Merhabalar hocam tup bebek 9 gunu idrar tahlili yaptim pozitif cikti 10 gunu kan testim 205.87 12gun345.87 14 gunude1054.81 cikti deyerlerim iyimi acaba

 73. Merhabalar. Ben 11 Mayıs’ta embriyo transferi oldum 24 Mayıs’ta test yaptırmam söylendi fakat ben daha erken kan değerime baktirdim transferin 7. Günü 56 çıktı 10. Günü 244 çıktı acaba bu artış normal mi ikiz gebelikten supheleniyorum

 74. Merhabalar. Ben 11 Mayıs’ta embriyo transferi oldum 24 Mayıs’ta test yaptırmam söylendi fakat ben daha erken kan değerime baktirdim transferin 7. Günü 56 çıktı 10. Günü 244 çıktı acaba bu artış normal mi ikiz gebelikten supheleniyorum

 75. Merhabalar. Ben 11 Mayıs’ta embriyo transferi oldum 24 Mayıs’ta test yaptırmam söylendi fakat ben daha erken kan değerime baktirdim transferin 7. Günü 56 çıktı 10. Günü 244 çıktı acaba bu artış normal mi ikiz gebelikten supheleniyorum

 76. Merhabalar. Ben 11 Mayıs’ta embriyo transferi oldum 24 Mayıs’ta test yaptırmam söylendi fakat ben daha erken kan değerime baktirdim transferin 7. Günü 56 çıktı 10. Günü 244 çıktı acaba bu artış normal mi ikiz gebelikten supheleniyorum

 77. Merhaba hocam. 16.05.2019 da hcg değerim 33.22 çıktı. 24.05.2019 da yani bugün yaptırdığım tahlilde hcg 1136.59 çıktı. Şehir hastanesine gittim. Doktor kese henüz görünmüyor dedi. Bir sorun yoktur inşallah değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin

 78. Merhaba hocam. 16.05.2019 da hcg değerim 33.22 çıktı. 24.05.2019 da yani bugün yaptırdığım tahlilde hcg 1136.59 çıktı. Şehir hastanesine gittim. Doktor kese henüz görünmüyor dedi. Bir sorun yoktur inşallah değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin

 79. Merhaba hocam. 16.05.2019 da hcg değerim 33.22 çıktı. 24.05.2019 da yani bugün yaptırdığım tahlilde hcg 1136.59 çıktı. Şehir hastanesine gittim. Doktor kese henüz görünmüyor dedi. Bir sorun yoktur inşallah değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin

 80. Merhaba hocam. 16.05.2019 da hcg değerim 33.22 çıktı. 24.05.2019 da yani bugün yaptırdığım tahlilde hcg 1136.59 çıktı. Şehir hastanesine gittim. Doktor kese henüz görünmüyor dedi. Bir sorun yoktur inşallah değil mi? Cevap verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin

 81. Adetim 8 gun geciknce kan verdin veta hcg 0.100 çıktı iki gun sonra tekrar kan verdim sonuc yine 0.100 bugun adet gecikmenin 15. Gunu beta hcg 1.20 hamilelik var midir

 82. Adetim 8 gun geciknce kan verdin veta hcg 0.100 çıktı iki gun sonra tekrar kan verdim sonuc yine 0.100 bugun adet gecikmenin 15. Gunu beta hcg 1.20 hamilelik var midir

 83. Adetim 8 gun geciknce kan verdin veta hcg 0.100 çıktı iki gun sonra tekrar kan verdim sonuc yine 0.100 bugun adet gecikmenin 15. Gunu beta hcg 1.20 hamilelik var midir

 84. Adetim 8 gun geciknce kan verdin veta hcg 0.100 çıktı iki gun sonra tekrar kan verdim sonuc yine 0.100 bugun adet gecikmenin 15. Gunu beta hcg 1.20 hamilelik var midir

 85. Merhaba ben kan testi yaptırdım referans ağırlığı 0_5 değer 10953 çıktı hemşire hamilesin dedi ama burda yaptığım arastirmalara göre hamile değilim çıkıyor bugün eczaneden gebelik testi aldım oda pozitif çıktı ne yapacağını bilmiyorum kafam durdu resmen acil cevap verin yardım edin lütfen

 86. Merhaba ben kan testi yaptırdım referans ağırlığı 0_5 değer 10953 çıktı hemşire hamilesin dedi ama burda yaptığım arastirmalara göre hamile değilim çıkıyor bugün eczaneden gebelik testi aldım oda pozitif çıktı ne yapacağını bilmiyorum kafam durdu resmen acil cevap verin yardım edin lütfen

 87. Merhaba ben kan testi yaptırdım referans ağırlığı 0_5 değer 10953 çıktı hemşire hamilesin dedi ama burda yaptığım arastirmalara göre hamile değilim çıkıyor bugün eczaneden gebelik testi aldım oda pozitif çıktı ne yapacağını bilmiyorum kafam durdu resmen acil cevap verin yardım edin lütfen

 88. Merhaba ben kan testi yaptırdım referans ağırlığı 0_5 değer 10953 çıktı hemşire hamilesin dedi ama burda yaptığım arastirmalara göre hamile değilim çıkıyor bugün eczaneden gebelik testi aldım oda pozitif çıktı ne yapacağını bilmiyorum kafam durdu resmen acil cevap verin yardım edin lütfen

 89. Merhaba doktor bey yeni evlendim ve eşimle korunmuyoruz. Bu süreçte ayağım kırıldı ve röntgen çekilmek zorunda kaldım. Gebelik testi yaptılar ve kesin sonuç olduğunu söylediler ( hamileysem 2.günde test yapmış oldular) beta hcg testi 1.20 çıktı hamile değilsiniz dediler. Merak ettiğim 2. günde gebelik kanda çıkabilir mi? Birde şimdi tekrar kontrole gideceğim 2. Kez röntgen çekilmem eğer gebeysem sakıncalı olur mu? ( yine gebelik testi isteyeceğim )

 90. Merhaba doktor bey yeni evlendim ve eşimle korunmuyoruz. Bu süreçte ayağım kırıldı ve röntgen çekilmek zorunda kaldım. Gebelik testi yaptılar ve kesin sonuç olduğunu söylediler ( hamileysem 2.günde test yapmış oldular) beta hcg testi 1.20 çıktı hamile değilsiniz dediler. Merak ettiğim 2. günde gebelik kanda çıkabilir mi? Birde şimdi tekrar kontrole gideceğim 2. Kez röntgen çekilmem eğer gebeysem sakıncalı olur mu? ( yine gebelik testi isteyeceğim )

 91. Merhaba doktor bey yeni evlendim ve eşimle korunmuyoruz. Bu süreçte ayağım kırıldı ve röntgen çekilmek zorunda kaldım. Gebelik testi yaptılar ve kesin sonuç olduğunu söylediler ( hamileysem 2.günde test yapmış oldular) beta hcg testi 1.20 çıktı hamile değilsiniz dediler. Merak ettiğim 2. günde gebelik kanda çıkabilir mi? Birde şimdi tekrar kontrole gideceğim 2. Kez röntgen çekilmem eğer gebeysem sakıncalı olur mu? ( yine gebelik testi isteyeceğim )

 92. Merhaba doktor bey yeni evlendim ve eşimle korunmuyoruz. Bu süreçte ayağım kırıldı ve röntgen çekilmek zorunda kaldım. Gebelik testi yaptılar ve kesin sonuç olduğunu söylediler ( hamileysem 2.günde test yapmış oldular) beta hcg testi 1.20 çıktı hamile değilsiniz dediler. Merak ettiğim 2. günde gebelik kanda çıkabilir mi? Birde şimdi tekrar kontrole gideceğim 2. Kez röntgen çekilmem eğer gebeysem sakıncalı olur mu? ( yine gebelik testi isteyeceğim )

 93. Merhaba hocam 9 mayista transfer oldum pozitif sonuc aldim baslarda beta hcg ikikatindan fazla ilerliyordu iki gune bir.. transferin 20. Gununde lekelenme yasadim acile gittim kese gorundu ama sonra beta degerim ikiye katlamadi ornegin 4990 olan degerim ikigun sonra 6610 olmus lekelenme de gecti beta degerleri beni cok korkutuyor

 94. Merhaba hocam 9 mayista transfer oldum pozitif sonuc aldim baslarda beta hcg ikikatindan fazla ilerliyordu iki gune bir.. transferin 20. Gununde lekelenme yasadim acile gittim kese gorundu ama sonra beta degerim ikiye katlamadi ornegin 4990 olan degerim ikigun sonra 6610 olmus lekelenme de gecti beta degerleri beni cok korkutuyor

 95. Merhaba hocam 9 mayista transfer oldum pozitif sonuc aldim baslarda beta hcg ikikatindan fazla ilerliyordu iki gune bir.. transferin 20. Gununde lekelenme yasadim acile gittim kese gorundu ama sonra beta degerim ikiye katlamadi ornegin 4990 olan degerim ikigun sonra 6610 olmus lekelenme de gecti beta degerleri beni cok korkutuyor

 96. Merhaba hocam 9 mayista transfer oldum pozitif sonuc aldim baslarda beta hcg ikikatindan fazla ilerliyordu iki gune bir.. transferin 20. Gununde lekelenme yasadim acile gittim kese gorundu ama sonra beta degerim ikiye katlamadi ornegin 4990 olan degerim ikigun sonra 6610 olmus lekelenme de gecti beta degerleri beni cok korkutuyor

 97. Merhaba idrar testi yaptığım da pozitif silik çıktı aynı gün acile gittik ve kan testi yaptığımız da beta hcg 25.04 çıktı doktor 1 haftalık hamilesin dedi fakat hcg hesaplanmalarında yada farklı sitelerde hcg’ye göre haftalık hamilelik göstergelerinde 3 hafta yazıyor ben şuan 1 haftalık mi 3 haftalık mi hamileyim bilemedim

 98. Merhaba idrar testi yaptığım da pozitif silik çıktı aynı gün acile gittik ve kan testi yaptığımız da beta hcg 25.04 çıktı doktor 1 haftalık hamilesin dedi fakat hcg hesaplanmalarında yada farklı sitelerde hcg’ye göre haftalık hamilelik göstergelerinde 3 hafta yazıyor ben şuan 1 haftalık mi 3 haftalık mi hamileyim bilemedim

 99. Merhaba idrar testi yaptığım da pozitif silik çıktı aynı gün acile gittik ve kan testi yaptığımız da beta hcg 25.04 çıktı doktor 1 haftalık hamilesin dedi fakat hcg hesaplanmalarında yada farklı sitelerde hcg’ye göre haftalık hamilelik göstergelerinde 3 hafta yazıyor ben şuan 1 haftalık mi 3 haftalık mi hamileyim bilemedim

 100. Merhaba idrar testi yaptığım da pozitif silik çıktı aynı gün acile gittik ve kan testi yaptığımız da beta hcg 25.04 çıktı doktor 1 haftalık hamilesin dedi fakat hcg hesaplanmalarında yada farklı sitelerde hcg’ye göre haftalık hamilelik göstergelerinde 3 hafta yazıyor ben şuan 1 haftalık mi 3 haftalık mi hamileyim bilemedim

 101. Merhaba gebeyim daha yeni öğrendim 16.05.2019 tarihinde kanamam oldu yani bebeğin yerleşim kanaması test yaptım pozitif çıktı hastaneye gittim 173,61 değerinde pozitiflik çıktı kaç haftalıktır sizce ?

 102. Merhaba gebeyim daha yeni öğrendim 16.05.2019 tarihinde kanamam oldu yani bebeğin yerleşim kanaması test yaptım pozitif çıktı hastaneye gittim 173,61 değerinde pozitiflik çıktı kaç haftalıktır sizce ?

 103. Merhaba gebeyim daha yeni öğrendim 16.05.2019 tarihinde kanamam oldu yani bebeğin yerleşim kanaması test yaptım pozitif çıktı hastaneye gittim 173,61 değerinde pozitiflik çıktı kaç haftalıktır sizce ?

 104. Merhaba gebeyim daha yeni öğrendim 16.05.2019 tarihinde kanamam oldu yani bebeğin yerleşim kanaması test yaptım pozitif çıktı hastaneye gittim 173,61 değerinde pozitiflik çıktı kaç haftalıktır sizce ?

 105. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba

 106. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba

 107. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba

 108. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba

 109. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba ?

 110. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba ?

 111. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba ?

 112. Benim beta hcg sonucum 22358.00 yazıyor 5 haftalık hamileyim yukardaki sonuçlardan fazla olduğu için beni tedirgin etti bir sorun mu var acaba ?

 113. Hocam ben ıkı tane düşük yaptım kan pıhtılasmasından dolayı doktur bana dedı bi daki gebeliginde hemen buraya gelmen lzm gıttım bebegim 4 haftaliktı kan pıhtısı için iğne vermediler .cogun kalp atısını goremeden yazamayız.bende dedım ki bu esnada ya kananam olursa ne yapmm gerekıyo kafam allak bullak oldu lütfen yardımcı olurmusunuz hocam.

 114. Hocam ben ıkı tane düşük yaptım kan pıhtılasmasından dolayı doktur bana dedı bi daki gebeliginde hemen buraya gelmen lzm gıttım bebegim 4 haftaliktı kan pıhtısı için iğne vermediler .cogun kalp atısını goremeden yazamayız.bende dedım ki bu esnada ya kananam olursa ne yapmm gerekıyo kafam allak bullak oldu lütfen yardımcı olurmusunuz hocam.

 115. Hocam ben ıkı tane düşük yaptım kan pıhtılasmasından dolayı doktur bana dedı bi daki gebeliginde hemen buraya gelmen lzm gıttım bebegim 4 haftaliktı kan pıhtısı için iğne vermediler .cogun kalp atısını goremeden yazamayız.bende dedım ki bu esnada ya kananam olursa ne yapmm gerekıyo kafam allak bullak oldu lütfen yardımcı olurmusunuz hocam.

 116. Hocam ben ıkı tane düşük yaptım kan pıhtılasmasından dolayı doktur bana dedı bi daki gebeliginde hemen buraya gelmen lzm gıttım bebegim 4 haftaliktı kan pıhtısı için iğne vermediler .cogun kalp atısını goremeden yazamayız.bende dedım ki bu esnada ya kananam olursa ne yapmm gerekıyo kafam allak bullak oldu lütfen yardımcı olurmusunuz hocam.

 117. Iyi gunler hocam Ben adet olmadan 4 gun once beta hcg yaptirdim 9:56 cikti sonra iki gun sonra 8:08 dusdu ama daha adet olmadim kesin hamile degilsiniz diyebilirmiyiz yorumunu bekliyoruz

 118. Iyi gunler hocam Ben adet olmadan 4 gun once beta hcg yaptirdim 9:56 cikti sonra iki gun sonra 8:08 dusdu ama daha adet olmadim kesin hamile degilsiniz diyebilirmiyiz yorumunu bekliyoruz

 119. Iyi gunler hocam Ben adet olmadan 4 gun once beta hcg yaptirdim 9:56 cikti sonra iki gun sonra 8:08 dusdu ama daha adet olmadim kesin hamile degilsiniz diyebilirmiyiz yorumunu bekliyoruz

 120. Iyi gunler hocam Ben adet olmadan 4 gun once beta hcg yaptirdim 9:56 cikti sonra iki gun sonra 8:08 dusdu ama daha adet olmadim kesin hamile degilsiniz diyebilirmiyiz yorumunu bekliyoruz

 121. merhaba hocam esımın beta hcg degeri mayıs ayında 1,20 cıktı hazıran ayı diğer degeri 0,10 cıktı bunlar ne anlama gelir bılgı verırsenız sevınır

 122. merhaba hocam esımın beta hcg degeri mayıs ayında 1,20 cıktı hazıran ayı diğer degeri 0,10 cıktı bunlar ne anlama gelir bılgı verırsenız sevınır

 123. merhaba hocam esımın beta hcg degeri mayıs ayında 1,20 cıktı hazıran ayı diğer degeri 0,10 cıktı bunlar ne anlama gelir bılgı verırsenız sevınır

 124. merhaba hocam esımın beta hcg degeri mayıs ayında 1,20 cıktı hazıran ayı diğer degeri 0,10 cıktı bunlar ne anlama gelir bılgı verırsenız sevınır

 125. Merhaba hocam ben adet olacagim gun test yaptım pozitif cikti o gün ki kan degerim 46,89 cikti 1 hafta sonra tekrar yaptırdım 657,88 çıktı bu degerler normal mi bu degere göre kac haftalık

 126. Merhaba hocam ben adet olacagim gun test yaptım pozitif cikti o gün ki kan degerim 46,89 cikti 1 hafta sonra tekrar yaptırdım 657,88 çıktı bu degerler normal mi bu degere göre kac haftalık

 127. Merhaba hocam ben adet olacagim gun test yaptım pozitif cikti o gün ki kan degerim 46,89 cikti 1 hafta sonra tekrar yaptırdım 657,88 çıktı bu degerler normal mi bu degere göre kac haftalık

 128. Merhaba hocam ben adet olacagim gun test yaptım pozitif cikti o gün ki kan degerim 46,89 cikti 1 hafta sonra tekrar yaptırdım 657,88 çıktı bu degerler normal mi bu degere göre kac haftalık

 129. Günaydın hocam benım ay başım 10 gün oldu gecikti test yaptırdım dün beta 112.7 çıktı , fakat bundan 25 gün önce gebelik şüphesi için gittiğimde 100 çıkmıştı , 25 gün öncede hamilemiydim

 130. Günaydın hocam benım ay başım 10 gün oldu gecikti test yaptırdım dün beta 112.7 çıktı , fakat bundan 25 gün önce gebelik şüphesi için gittiğimde 100 çıkmıştı , 25 gün öncede hamilemiydim

 131. Günaydın hocam benım ay başım 10 gün oldu gecikti test yaptırdım dün beta 112.7 çıktı , fakat bundan 25 gün önce gebelik şüphesi için gittiğimde 100 çıkmıştı , 25 gün öncede hamilemiydim

 132. Günaydın hocam benım ay başım 10 gün oldu gecikti test yaptırdım dün beta 112.7 çıktı , fakat bundan 25 gün önce gebelik şüphesi için gittiğimde 100 çıkmıştı , 25 gün öncede hamilemiydim

 133. İyi günler hocam adet kanaması sandığım adet kanaması değilmiş ve kaşıklar da sıklıkla ağrı var ve yürümeyi zorluyor HCG 1.20 çıktı ama gebelik olmadığını 10 gün sonra adet kanamasınin başlanacağıni söyledi gebe olma ihtimali var mı yok mu cvp verirseniz çok sevinirim.

 134. İyi günler hocam adet kanaması sandığım adet kanaması değilmiş ve kaşıklar da sıklıkla ağrı var ve yürümeyi zorluyor HCG 1.20 çıktı ama gebelik olmadığını 10 gün sonra adet kanamasınin başlanacağıni söyledi gebe olma ihtimali var mı yok mu cvp verirseniz çok sevinirim.

 135. İyi günler hocam adet kanaması sandığım adet kanaması değilmiş ve kaşıklar da sıklıkla ağrı var ve yürümeyi zorluyor HCG 1.20 çıktı ama gebelik olmadığını 10 gün sonra adet kanamasınin başlanacağıni söyledi gebe olma ihtimali var mı yok mu cvp verirseniz çok sevinirim.

 136. İyi günler hocam adet kanaması sandığım adet kanaması değilmiş ve kaşıklar da sıklıkla ağrı var ve yürümeyi zorluyor HCG 1.20 çıktı ama gebelik olmadığını 10 gün sonra adet kanamasınin başlanacağıni söyledi gebe olma ihtimali var mı yok mu cvp verirseniz çok sevinirim.

 137. Hocam meraba ben 2 dusuk yaptim biri KIMYASAL GEBELIKDI DIGERI 10 HAFTALIKDI BEBEK GELISMEDI.2.dusugumu 2 ay once yaptm ilk adetmi 1 ay sonra gordum ama bu ay adet gormedim 9 gun geciktim duntest yaptm 2.1 cikti bu nedemek hic kistimve adet duzensizligimde olmadi bu durum beni biraz korkuttu ilk defa basima geliyor

 138. Hocam meraba ben 2 dusuk yaptim biri KIMYASAL GEBELIKDI DIGERI 10 HAFTALIKDI BEBEK GELISMEDI.2.dusugumu 2 ay once yaptm ilk adetmi 1 ay sonra gordum ama bu ay adet gormedim 9 gun geciktim duntest yaptm 2.1 cikti bu nedemek hic kistimve adet duzensizligimde olmadi bu durum beni biraz korkuttu ilk defa basima geliyor

 139. Hocam meraba ben 2 dusuk yaptim biri KIMYASAL GEBELIKDI DIGERI 10 HAFTALIKDI BEBEK GELISMEDI.2.dusugumu 2 ay once yaptm ilk adetmi 1 ay sonra gordum ama bu ay adet gormedim 9 gun geciktim duntest yaptm 2.1 cikti bu nedemek hic kistimve adet duzensizligimde olmadi bu durum beni biraz korkuttu ilk defa basima geliyor

 140. Hocam meraba ben 2 dusuk yaptim biri KIMYASAL GEBELIKDI DIGERI 10 HAFTALIKDI BEBEK GELISMEDI.2.dusugumu 2 ay once yaptm ilk adetmi 1 ay sonra gordum ama bu ay adet gormedim 9 gun geciktim duntest yaptm 2.1 cikti bu nedemek hic kistimve adet duzensizligimde olmadi bu durum beni biraz korkuttu ilk defa basima geliyor

 141. İyi akşamlar adet olmam Gerekirken geciktim 5 günü doktora gittim kan testinde beta hcg 0.320 çıktı doktorum geç döllenme olabilir dedi şuan 8 gündür adet olamıyorum bel ağrım var ve akıntım çok erken gebelik testi yaptım negatif çıktı haftaya tekrar gideceğim ama korkuyorum 🥺🥺

 142. İyi akşamlar adet olmam Gerekirken geciktim 5 günü doktora gittim kan testinde beta hcg 0.320 çıktı doktorum geç döllenme olabilir dedi şuan 8 gündür adet olamıyorum bel ağrım var ve akıntım çok erken gebelik testi yaptım negatif çıktı haftaya tekrar gideceğim ama korkuyorum 🥺🥺

 143. İyi akşamlar adet olmam Gerekirken geciktim 5 günü doktora gittim kan testinde beta hcg 0.320 çıktı doktorum geç döllenme olabilir dedi şuan 8 gündür adet olamıyorum bel ağrım var ve akıntım çok erken gebelik testi yaptım negatif çıktı haftaya tekrar gideceğim ama korkuyorum 🥺🥺

 144. İyi akşamlar adet olmam Gerekirken geciktim 5 günü doktora gittim kan testinde beta hcg 0.320 çıktı doktorum geç döllenme olabilir dedi şuan 8 gündür adet olamıyorum bel ağrım var ve akıntım çok erken gebelik testi yaptım negatif çıktı haftaya tekrar gideceğim ama korkuyorum 🥺🥺

 145. Merhaba hocam ben tüp bebek tedavisi ile hamile çıktım kan değerim 156 çıkmış. Haftaya cuma tekrar test yapılcakmış. Ne kadarlık hamileyim ?

 146. Merhaba hocam ben tüp bebek tedavisi ile hamile çıktım kan değerim 156 çıkmış. Haftaya cuma tekrar test yapılcakmış. Ne kadarlık hamileyim ?

 147. Merhaba hocam ben tüp bebek tedavisi ile hamile çıktım kan değerim 156 çıkmış. Haftaya cuma tekrar test yapılcakmış. Ne kadarlık hamileyim ?

 148. Merhaba hocam ben tüp bebek tedavisi ile hamile çıktım kan değerim 156 çıkmış. Haftaya cuma tekrar test yapılcakmış. Ne kadarlık hamileyim ?

 149. Merhaba son adet tarihim 1 haziran.on gun once gebe oldugumu ogrendim o zmn kese wrdi vajinal muayene oldum.iki gun oncesi kahverengi lekelenmelerim basladi ck dgk peceteye bulasack kadr ayakta oldgm zamn biraz fazla oluyo ayrica.dun doktora gttim karinda muayenede goremedi kesenin icini.vajinal muayenede duzensiz gorunuyo bozulmus olabilir dedi 7+3 doktora gore.kanda bakildi 6223 normal bi degermi sizce degisme olrmu kesenin icnde.ayrica gec dollenme gibi bi durum olabilirmi inanin kafamda deli sorular.

 150. Merhaba son adet tarihim 1 haziran.on gun once gebe oldugumu ogrendim o zmn kese wrdi vajinal muayene oldum.iki gun oncesi kahverengi lekelenmelerim basladi ck dgk peceteye bulasack kadr ayakta oldgm zamn biraz fazla oluyo ayrica.dun doktora gttim karinda muayenede goremedi kesenin icini.vajinal muayenede duzensiz gorunuyo bozulmus olabilir dedi 7+3 doktora gore.kanda bakildi 6223 normal bi degermi sizce degisme olrmu kesenin icnde.ayrica gec dollenme gibi bi durum olabilirmi inanin kafamda deli sorular.

 151. Merhaba son adet tarihim 1 haziran.on gun once gebe oldugumu ogrendim o zmn kese wrdi vajinal muayene oldum.iki gun oncesi kahverengi lekelenmelerim basladi ck dgk peceteye bulasack kadr ayakta oldgm zamn biraz fazla oluyo ayrica.dun doktora gttim karinda muayenede goremedi kesenin icini.vajinal muayenede duzensiz gorunuyo bozulmus olabilir dedi 7+3 doktora gore.kanda bakildi 6223 normal bi degermi sizce degisme olrmu kesenin icnde.ayrica gec dollenme gibi bi durum olabilirmi inanin kafamda deli sorular.

 152. Merhaba son adet tarihim 1 haziran.on gun once gebe oldugumu ogrendim o zmn kese wrdi vajinal muayene oldum.iki gun oncesi kahverengi lekelenmelerim basladi ck dgk peceteye bulasack kadr ayakta oldgm zamn biraz fazla oluyo ayrica.dun doktora gttim karinda muayenede goremedi kesenin icini.vajinal muayenede duzensiz gorunuyo bozulmus olabilir dedi 7+3 doktora gore.kanda bakildi 6223 normal bi degermi sizce degisme olrmu kesenin icnde.ayrica gec dollenme gibi bi durum olabilirmi inanin kafamda deli sorular.

 153. Merhaba hocam, ben 33 yaşındayım. Ilk kez regl düzenin bozuldu. 9 gün kadar gecikince hamile olduğumu sandım. Fakat sonrasında önce 3 gün azar azar ardından da 6 gün adet olur gibi kanamam oldu. Normalde regl surem 3-4 gündü. Hastaneye gittim beta değerim 30 cıktı. Alttan muayene oldum. Kese görünmediği söylenildi. 2 gün sonra beta değerinde bir artış olacak mi diye yeniden kan verdim. Ve değern 15e duçtuğunu öğrendim. Doktor, düşük yaptığımi söyledi. Başka bir olasılık var mı? Acaba hiç hamile olmamış olabilir miyim, yalancı hamilelik gibi, ya da disgebelik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tesekkurler

 154. Merhaba hocam, ben 33 yaşındayım. Ilk kez regl düzenin bozuldu. 9 gün kadar gecikince hamile olduğumu sandım. Fakat sonrasında önce 3 gün azar azar ardından da 6 gün adet olur gibi kanamam oldu. Normalde regl surem 3-4 gündü. Hastaneye gittim beta değerim 30 cıktı. Alttan muayene oldum. Kese görünmediği söylenildi. 2 gün sonra beta değerinde bir artış olacak mi diye yeniden kan verdim. Ve değern 15e duçtuğunu öğrendim. Doktor, düşük yaptığımi söyledi. Başka bir olasılık var mı? Acaba hiç hamile olmamış olabilir miyim, yalancı hamilelik gibi, ya da disgebelik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tesekkurler

 155. Merhaba hocam, ben 33 yaşındayım. Ilk kez regl düzenin bozuldu. 9 gün kadar gecikince hamile olduğumu sandım. Fakat sonrasında önce 3 gün azar azar ardından da 6 gün adet olur gibi kanamam oldu. Normalde regl surem 3-4 gündü. Hastaneye gittim beta değerim 30 cıktı. Alttan muayene oldum. Kese görünmediği söylenildi. 2 gün sonra beta değerinde bir artış olacak mi diye yeniden kan verdim. Ve değern 15e duçtuğunu öğrendim. Doktor, düşük yaptığımi söyledi. Başka bir olasılık var mı? Acaba hiç hamile olmamış olabilir miyim, yalancı hamilelik gibi, ya da disgebelik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tesekkurler

 156. Merhaba hocam, ben 33 yaşındayım. Ilk kez regl düzenin bozuldu. 9 gün kadar gecikince hamile olduğumu sandım. Fakat sonrasında önce 3 gün azar azar ardından da 6 gün adet olur gibi kanamam oldu. Normalde regl surem 3-4 gündü. Hastaneye gittim beta değerim 30 cıktı. Alttan muayene oldum. Kese görünmediği söylenildi. 2 gün sonra beta değerinde bir artış olacak mi diye yeniden kan verdim. Ve değern 15e duçtuğunu öğrendim. Doktor, düşük yaptığımi söyledi. Başka bir olasılık var mı? Acaba hiç hamile olmamış olabilir miyim, yalancı hamilelik gibi, ya da disgebelik gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Tesekkurler

 157. hocam tüp bebek transferi sonrası 12.gün beta hgc pozitif 156 çıktı 14. gün 227 16. gün 329 beklenen artış yavaş sizce düşüklemi sonlancak?

 158. hocam tüp bebek transferi sonrası 12.gün beta hgc pozitif 156 çıktı 14. gün 227 16. gün 329 beklenen artış yavaş sizce düşüklemi sonlancak?

 159. hocam tüp bebek transferi sonrası 12.gün beta hgc pozitif 156 çıktı 14. gün 227 16. gün 329 beklenen artış yavaş sizce düşüklemi sonlancak?

 160. hocam tüp bebek transferi sonrası 12.gün beta hgc pozitif 156 çıktı 14. gün 227 16. gün 329 beklenen artış yavaş sizce düşüklemi sonlancak?

 161. Merhabalar benim normal yolla gebe kalmamda bi sakinca yok fakat cinsiyet tutturmak icin klen ve catlatma ignesi kullandim 13.gununde betahcg baktirdm ama 1.98 cikti yukselme ihtimali varmi adet olmadim bugn 15.gun bu deger yukselirmi

 162. Merhabalar benim normal yolla gebe kalmamda bi sakinca yok fakat cinsiyet tutturmak icin klen ve catlatma ignesi kullandim 13.gununde betahcg baktirdm ama 1.98 cikti yukselme ihtimali varmi adet olmadim bugn 15.gun bu deger yukselirmi

 163. Merhabalar benim normal yolla gebe kalmamda bi sakinca yok fakat cinsiyet tutturmak icin klen ve catlatma ignesi kullandim 13.gununde betahcg baktirdm ama 1.98 cikti yukselme ihtimali varmi adet olmadim bugn 15.gun bu deger yukselirmi

 164. Merhabalar benim normal yolla gebe kalmamda bi sakinca yok fakat cinsiyet tutturmak icin klen ve catlatma ignesi kullandim 13.gununde betahcg baktirdm ama 1.98 cikti yukselme ihtimali varmi adet olmadim bugn 15.gun bu deger yukselirmi

 165. 23.07.2019 dondurulmuş emriyo transfer edildi bugün 6. günüm dayanamayıp idrar testi yaptım negatif çıktı bazı yerlerde okudum hamileligi pozitif olanlar 5. veya 6. günde ikinci çizginin silik olabilecegi yazıyor bu dogrumu yoksa daha cokmu erken lütfen acil cevap verin beklemek çok zor gücüm kalmadi…

 166. 23.07.2019 dondurulmuş emriyo transfer edildi bugün 6. günüm dayanamayıp idrar testi yaptım negatif çıktı bazı yerlerde okudum hamileligi pozitif olanlar 5. veya 6. günde ikinci çizginin silik olabilecegi yazıyor bu dogrumu yoksa daha cokmu erken lütfen acil cevap verin beklemek çok zor gücüm kalmadi…

 167. 23.07.2019 dondurulmuş emriyo transfer edildi bugün 6. günüm dayanamayıp idrar testi yaptım negatif çıktı bazı yerlerde okudum hamileligi pozitif olanlar 5. veya 6. günde ikinci çizginin silik olabilecegi yazıyor bu dogrumu yoksa daha cokmu erken lütfen acil cevap verin beklemek çok zor gücüm kalmadi…

 168. 23.07.2019 dondurulmuş emriyo transfer edildi bugün 6. günüm dayanamayıp idrar testi yaptım negatif çıktı bazı yerlerde okudum hamileligi pozitif olanlar 5. veya 6. günde ikinci çizginin silik olabilecegi yazıyor bu dogrumu yoksa daha cokmu erken lütfen acil cevap verin beklemek çok zor gücüm kalmadi…

 169. Merhaba hocam ben yeni gebeyim perşembe günü kan testi yaptığımda değeri 2575 ken pazar günü yine test yaptığımda 600 ml ilerleme olmuş sizce iyi mi gidiyor

 170. Merhaba hocam ben yeni gebeyim perşembe günü kan testi yaptığımda değeri 2575 ken pazar günü yine test yaptığımda 600 ml ilerleme olmuş sizce iyi mi gidiyor

 171. Merhaba hocam ben yeni gebeyim perşembe günü kan testi yaptığımda değeri 2575 ken pazar günü yine test yaptığımda 600 ml ilerleme olmuş sizce iyi mi gidiyor

 172. Merhaba hocam ben yeni gebeyim perşembe günü kan testi yaptığımda değeri 2575 ken pazar günü yine test yaptığımda 600 ml ilerleme olmuş sizce iyi mi gidiyor

 173. Merhaba sevgili doktor …\r\nİlişkiden 14 gün sonra kan testi yaptırdım değerim\r\n2.00 çıktı hamile kalma olasılığım varmıdır Lütfen cevaplarsanız sevinirim

 174. Merhaba sevgili doktor …\r\nİlişkiden 14 gün sonra kan testi yaptırdım değerim\r\n2.00 çıktı hamile kalma olasılığım varmıdır Lütfen cevaplarsanız sevinirim

 175. Merhaba sevgili doktor …\r\nİlişkiden 14 gün sonra kan testi yaptırdım değerim\r\n2.00 çıktı hamile kalma olasılığım varmıdır Lütfen cevaplarsanız sevinirim

 176. Merhaba sevgili doktor …\r\nİlişkiden 14 gün sonra kan testi yaptırdım değerim\r\n2.00 çıktı hamile kalma olasılığım varmıdır Lütfen cevaplarsanız sevinirim

 177. Mrb hocam evde idrar testi yaptım silik sekilde cizgi cikti adetim 5 gün gecikti. Kan verdim doktor seferler basa bas ddi ne hamilesin ne de degilsn bu sonuca göre ddi ve 1 gün sonra tekrar kan vermen gerek ddi. Bi sorun mu var neden görünmüyor

 178. Mrb hocam evde idrar testi yaptım silik sekilde cizgi cikti adetim 5 gün gecikti. Kan verdim doktor seferler basa bas ddi ne hamilesin ne de degilsn bu sonuca göre ddi ve 1 gün sonra tekrar kan vermen gerek ddi. Bi sorun mu var neden görünmüyor

 179. Mrb hocam evde idrar testi yaptım silik sekilde cizgi cikti adetim 5 gün gecikti. Kan verdim doktor seferler basa bas ddi ne hamilesin ne de degilsn bu sonuca göre ddi ve 1 gün sonra tekrar kan vermen gerek ddi. Bi sorun mu var neden görünmüyor

 180. Mrb hocam evde idrar testi yaptım silik sekilde cizgi cikti adetim 5 gün gecikti. Kan verdim doktor seferler basa bas ddi ne hamilesin ne de degilsn bu sonuca göre ddi ve 1 gün sonra tekrar kan vermen gerek ddi. Bi sorun mu var neden görünmüyor

 181. Meraba hocam benim adetim bi hafta oldu gecikeli bi gun once eczaneden test aldim ikinci cizgi silik cikti dun saglik ocaginda kan verdim sonucu 36.4 cikti gebelik var mi hocam ? saglik ocagindaki doktor kesin bisey demedi yarin yine gel yapalim obur gu sonuc cikar dedi

 182. Meraba hocam benim adetim bi hafta oldu gecikeli bi gun once eczaneden test aldim ikinci cizgi silik cikti dun saglik ocaginda kan verdim sonucu 36.4 cikti gebelik var mi hocam ? saglik ocagindaki doktor kesin bisey demedi yarin yine gel yapalim obur gu sonuc cikar dedi

 183. Meraba hocam benim adetim bi hafta oldu gecikeli bi gun once eczaneden test aldim ikinci cizgi silik cikti dun saglik ocaginda kan verdim sonucu 36.4 cikti gebelik var mi hocam ? saglik ocagindaki doktor kesin bisey demedi yarin yine gel yapalim obur gu sonuc cikar dedi

 184. Meraba hocam benim adetim bi hafta oldu gecikeli bi gun once eczaneden test aldim ikinci cizgi silik cikti dun saglik ocaginda kan verdim sonucu 36.4 cikti gebelik var mi hocam ? saglik ocagindaki doktor kesin bisey demedi yarin yine gel yapalim obur gu sonuc cikar dedi

 185. Hocam merhaba. Beta hcg degerim ilk 86.4 cikti sonra 167 cikti. 2 gun sonrasinda yaptirdim 267 cikti. Sonra 4gun sonra 555.6 ve bundan 3gun sonra yaptirdigimda 575 cikti. Doktor kimyasal gebelik dedi. Bu esnadada bobrek tasi dusurdum cok sancim vardi. Bu dusugu tetiklermi.

 186. Hocam merhaba. Beta hcg degerim ilk 86.4 cikti sonra 167 cikti. 2 gun sonrasinda yaptirdim 267 cikti. Sonra 4gun sonra 555.6 ve bundan 3gun sonra yaptirdigimda 575 cikti. Doktor kimyasal gebelik dedi. Bu esnadada bobrek tasi dusurdum cok sancim vardi. Bu dusugu tetiklermi.

 187. Hocam merhaba. Beta hcg degerim ilk 86.4 cikti sonra 167 cikti. 2 gun sonrasinda yaptirdim 267 cikti. Sonra 4gun sonra 555.6 ve bundan 3gun sonra yaptirdigimda 575 cikti. Doktor kimyasal gebelik dedi. Bu esnadada bobrek tasi dusurdum cok sancim vardi. Bu dusugu tetiklermi.

 188. Hocam merhaba. Beta hcg degerim ilk 86.4 cikti sonra 167 cikti. 2 gun sonrasinda yaptirdim 267 cikti. Sonra 4gun sonra 555.6 ve bundan 3gun sonra yaptirdigimda 575 cikti. Doktor kimyasal gebelik dedi. Bu esnadada bobrek tasi dusurdum cok sancim vardi. Bu dusugu tetiklermi.

 189. Merhaba doktor bey. En son 9 haziran 2019 da regl oldum.bir ay önce sol yumurtalığımda sanki kaşınma varmış gibi bir ağrı oldu.son 2 haftadırda rahmimde kaşıntı gibi bir ağrım var.çoğunlukla ayakta durduğum da ya da yürüdüğümde oluyor bu durum.2 Ağustos ta gebelik testim 0.26 negatif çıktı tahlil sonucundan önce doktor ultrason ile baktı ilk gebelik mi diye sordu bende evet hamilemiyim diye sordum o da rahim duvarın kalınlaşmamış tahlil yapalım konuşuruz dedi ama istanbul a dönme durum oldu.istanbuldaki 14Ağustos ta ki testim de ise 0.659 sonucu çıktı şimdi bu sonuçlara göre hamile değilim ama dış gebelik ya da boş kese olma olasılığı varmıdır?şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 190. Merhaba doktor bey. En son 9 haziran 2019 da regl oldum.bir ay önce sol yumurtalığımda sanki kaşınma varmış gibi bir ağrı oldu.son 2 haftadırda rahmimde kaşıntı gibi bir ağrım var.çoğunlukla ayakta durduğum da ya da yürüdüğümde oluyor bu durum.2 Ağustos ta gebelik testim 0.26 negatif çıktı tahlil sonucundan önce doktor ultrason ile baktı ilk gebelik mi diye sordu bende evet hamilemiyim diye sordum o da rahim duvarın kalınlaşmamış tahlil yapalım konuşuruz dedi ama istanbul a dönme durum oldu.istanbuldaki 14Ağustos ta ki testim de ise 0.659 sonucu çıktı şimdi bu sonuçlara göre hamile değilim ama dış gebelik ya da boş kese olma olasılığı varmıdır?şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 191. Merhaba doktor bey. En son 9 haziran 2019 da regl oldum.bir ay önce sol yumurtalığımda sanki kaşınma varmış gibi bir ağrı oldu.son 2 haftadırda rahmimde kaşıntı gibi bir ağrım var.çoğunlukla ayakta durduğum da ya da yürüdüğümde oluyor bu durum.2 Ağustos ta gebelik testim 0.26 negatif çıktı tahlil sonucundan önce doktor ultrason ile baktı ilk gebelik mi diye sordu bende evet hamilemiyim diye sordum o da rahim duvarın kalınlaşmamış tahlil yapalım konuşuruz dedi ama istanbul a dönme durum oldu.istanbuldaki 14Ağustos ta ki testim de ise 0.659 sonucu çıktı şimdi bu sonuçlara göre hamile değilim ama dış gebelik ya da boş kese olma olasılığı varmıdır?şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 192. Merhaba doktor bey. En son 9 haziran 2019 da regl oldum.bir ay önce sol yumurtalığımda sanki kaşınma varmış gibi bir ağrı oldu.son 2 haftadırda rahmimde kaşıntı gibi bir ağrım var.çoğunlukla ayakta durduğum da ya da yürüdüğümde oluyor bu durum.2 Ağustos ta gebelik testim 0.26 negatif çıktı tahlil sonucundan önce doktor ultrason ile baktı ilk gebelik mi diye sordu bende evet hamilemiyim diye sordum o da rahim duvarın kalınlaşmamış tahlil yapalım konuşuruz dedi ama istanbul a dönme durum oldu.istanbuldaki 14Ağustos ta ki testim de ise 0.659 sonucu çıktı şimdi bu sonuçlara göre hamile değilim ama dış gebelik ya da boş kese olma olasılığı varmıdır?şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

 193. Merhaba hocam adetine 3 gün kala kan testi yaptırdım 1.7 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 2.0 çıktı acaba gebemiyim yükselme şansı varmi

 194. Merhaba hocam adetine 3 gün kala kan testi yaptırdım 1.7 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 2.0 çıktı acaba gebemiyim yükselme şansı varmi

 195. Merhaba hocam adetine 3 gün kala kan testi yaptırdım 1.7 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 2.0 çıktı acaba gebemiyim yükselme şansı varmi

 196. Merhaba hocam adetine 3 gün kala kan testi yaptırdım 1.7 çıktı 3 gün sonra tekrar yaptırdım 2.0 çıktı acaba gebemiyim yükselme şansı varmi

 197. Merhaba hocam baş dönmesi mide bulantısı vücut ısısında değişme ani uyku bastırma halsizlik ile hastaneye gittim test yaptılar 0.261 çıktı doktor 10 gün sonra Kadın Doğuma gidin dedi acaba hamileyimiyim.

 198. Merhaba hocam baş dönmesi mide bulantısı vücut ısısında değişme ani uyku bastırma halsizlik ile hastaneye gittim test yaptılar 0.261 çıktı doktor 10 gün sonra Kadın Doğuma gidin dedi acaba hamileyimiyim.

 199. Merhaba hocam baş dönmesi mide bulantısı vücut ısısında değişme ani uyku bastırma halsizlik ile hastaneye gittim test yaptılar 0.261 çıktı doktor 10 gün sonra Kadın Doğuma gidin dedi acaba hamileyimiyim.

 200. Merhaba hocam baş dönmesi mide bulantısı vücut ısısında değişme ani uyku bastırma halsizlik ile hastaneye gittim test yaptılar 0.261 çıktı doktor 10 gün sonra Kadın Doğuma gidin dedi acaba hamileyimiyim.

 201. Mrb doktor bey benim son adet tarihim 15 temmuz iki defa kan testi yaptırdım ikisinde de negatif çıktı bugün yine evde test yaptım negatif çıktı hala regl olmadım sizce hamilelik varmıdır

 202. Mrb doktor bey benim son adet tarihim 15 temmuz iki defa kan testi yaptırdım ikisinde de negatif çıktı bugün yine evde test yaptım negatif çıktı hala regl olmadım sizce hamilelik varmıdır

 203. Mrb doktor bey benim son adet tarihim 15 temmuz iki defa kan testi yaptırdım ikisinde de negatif çıktı bugün yine evde test yaptım negatif çıktı hala regl olmadım sizce hamilelik varmıdır

 204. Mrb doktor bey benim son adet tarihim 15 temmuz iki defa kan testi yaptırdım ikisinde de negatif çıktı bugün yine evde test yaptım negatif çıktı hala regl olmadım sizce hamilelik varmıdır

 205. İşlem Adı Sonuç Sonuç Birimi Referans Değeri\r\nBeta-hCG (Total hCG) < 2.0 mIU/mL < 10 \r\nKan verdim bu şekilde sonucum < 2.0 çıktı hamile olma ihtimalim var mıdır.

 206. İşlem Adı Sonuç Sonuç Birimi Referans Değeri\r\nBeta-hCG (Total hCG) < 2.0 mIU/mL < 10 \r\nKan verdim bu şekilde sonucum < 2.0 çıktı hamile olma ihtimalim var mıdır.

 207. İşlem Adı Sonuç Sonuç Birimi Referans Değeri\r\nBeta-hCG (Total hCG) < 2.0 mIU/mL < 10 \r\nKan verdim bu şekilde sonucum < 2.0 çıktı hamile olma ihtimalim var mıdır.

 208. İşlem Adı Sonuç Sonuç Birimi Referans Değeri\r\nBeta-hCG (Total hCG) < 2.0 mIU/mL < 10 \r\nKan verdim bu şekilde sonucum < 2.0 çıktı hamile olma ihtimalim var mıdır.

 209. merhaba hoca ben 2ye aya yaklaşık adet olmadim doctors gittim beta HCGtesti yaptı 21 çıktı yuksek çıktı 2 gun sonra tekrar gittim 26 çıktı bunun sonucuda 1 hafa bekledim ezzaneden tes aldim negative cıktı ve halla adet olmadim bunun sonucu ne olur

 210. merhaba hoca ben 2ye aya yaklaşık adet olmadim doctors gittim beta HCGtesti yaptı 21 çıktı yuksek çıktı 2 gun sonra tekrar gittim 26 çıktı bunun sonucuda 1 hafa bekledim ezzaneden tes aldim negative cıktı ve halla adet olmadim bunun sonucu ne olur

 211. merhaba hoca ben 2ye aya yaklaşık adet olmadim doctors gittim beta HCGtesti yaptı 21 çıktı yuksek çıktı 2 gun sonra tekrar gittim 26 çıktı bunun sonucuda 1 hafa bekledim ezzaneden tes aldim negative cıktı ve halla adet olmadim bunun sonucu ne olur

 212. merhaba hoca ben 2ye aya yaklaşık adet olmadim doctors gittim beta HCGtesti yaptı 21 çıktı yuksek çıktı 2 gun sonra tekrar gittim 26 çıktı bunun sonucuda 1 hafa bekledim ezzaneden tes aldim negative cıktı ve halla adet olmadim bunun sonucu ne olur

 213. Hocam merhabalar ben ayın 6 sında test yaptim pozitif cıktı ama ikinci çizgi silikti kan testi yaptırdım 266.4 cıktı 3 . 4 haftalik dediler 2 3 gun sonra kontrole gittim doktor gözükmediğini 1 hafta sonra tekrar gelmem gerektiği söyledi sizde normal mı acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim

 214. Hocam merhabalar ben ayın 6 sında test yaptim pozitif cıktı ama ikinci çizgi silikti kan testi yaptırdım 266.4 cıktı 3 . 4 haftalik dediler 2 3 gun sonra kontrole gittim doktor gözükmediğini 1 hafta sonra tekrar gelmem gerektiği söyledi sizde normal mı acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim

 215. Hocam merhabalar ben ayın 6 sında test yaptim pozitif cıktı ama ikinci çizgi silikti kan testi yaptırdım 266.4 cıktı 3 . 4 haftalik dediler 2 3 gun sonra kontrole gittim doktor gözükmediğini 1 hafta sonra tekrar gelmem gerektiği söyledi sizde normal mı acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim

 216. Hocam merhabalar ben ayın 6 sında test yaptim pozitif cıktı ama ikinci çizgi silikti kan testi yaptırdım 266.4 cıktı 3 . 4 haftalik dediler 2 3 gun sonra kontrole gittim doktor gözükmediğini 1 hafta sonra tekrar gelmem gerektiği söyledi sizde normal mı acaba bilgilendirirseniz çok sevinirim

 217. Merhaba hocam \r\n25günlük evliyim hiç korunmadım. Ayın 22si yumurtlama günümde, ayın 25inde beta hcg testi sonucum <0-100 aralığında <7 yazıyo. Ultrasonda gözükmedi, doktor erken belli olmaz dedi. Sizce test sonucum ilk hafta olduğunu mu gösteriyo? Teşekkürler

 218. Merhaba hocam \r\n25günlük evliyim hiç korunmadım. Ayın 22si yumurtlama günümde, ayın 25inde beta hcg testi sonucum <0-100 aralığında <7 yazıyo. Ultrasonda gözükmedi, doktor erken belli olmaz dedi. Sizce test sonucum ilk hafta olduğunu mu gösteriyo? Teşekkürler

 219. Merhaba hocam \r\n25günlük evliyim hiç korunmadım. Ayın 22si yumurtlama günümde, ayın 25inde beta hcg testi sonucum <0-100 aralığında <7 yazıyo. Ultrasonda gözükmedi, doktor erken belli olmaz dedi. Sizce test sonucum ilk hafta olduğunu mu gösteriyo? Teşekkürler

 220. Merhaba hocam \r\n25günlük evliyim hiç korunmadım. Ayın 22si yumurtlama günümde, ayın 25inde beta hcg testi sonucum <0-100 aralığında <7 yazıyo. Ultrasonda gözükmedi, doktor erken belli olmaz dedi. Sizce test sonucum ilk hafta olduğunu mu gösteriyo? Teşekkürler

 221. Mrb doktor bey son adet tarihim 24 agustos iki kere test yaptim ilki silik çiktı ikinci bi kacgun sonra yaptim net cikti bugun doktor muayenesinde kese gorunmedi kan tahlilinde ise 4490 cikti iki dusugum 2 canli cocugum var digerlerinde hcg hic bukadar yuksek cikmamisti dış gebelik olma ihtimali olabilir mi yada çogul gebelik olabilir mi korkuyorum biraz lutfen yanitlar misiniz.

 222. Mrb doktor bey son adet tarihim 24 agustos iki kere test yaptim ilki silik çiktı ikinci bi kacgun sonra yaptim net cikti bugun doktor muayenesinde kese gorunmedi kan tahlilinde ise 4490 cikti iki dusugum 2 canli cocugum var digerlerinde hcg hic bukadar yuksek cikmamisti dış gebelik olma ihtimali olabilir mi yada çogul gebelik olabilir mi korkuyorum biraz lutfen yanitlar misiniz.

 223. Mrb doktor bey son adet tarihim 24 agustos iki kere test yaptim ilki silik çiktı ikinci bi kacgun sonra yaptim net cikti bugun doktor muayenesinde kese gorunmedi kan tahlilinde ise 4490 cikti iki dusugum 2 canli cocugum var digerlerinde hcg hic bukadar yuksek cikmamisti dış gebelik olma ihtimali olabilir mi yada çogul gebelik olabilir mi korkuyorum biraz lutfen yanitlar misiniz.

 224. Mrb doktor bey son adet tarihim 24 agustos iki kere test yaptim ilki silik çiktı ikinci bi kacgun sonra yaptim net cikti bugun doktor muayenesinde kese gorunmedi kan tahlilinde ise 4490 cikti iki dusugum 2 canli cocugum var digerlerinde hcg hic bukadar yuksek cikmamisti dış gebelik olma ihtimali olabilir mi yada çogul gebelik olabilir mi korkuyorum biraz lutfen yanitlar misiniz.

 225. Saygideger hocam; son adet tarihim 24 Agustos tam gunumde leke geldi birdaha bisey olmadi test yaptim silik çikti bi kacgun sonra tekrar yaptim iki cizgide net cikti bugun emin olmak icin doktor muayenesine gittim kese gorunmedi tahlilim de gebelik var dedi 4490 hcg degerim bana cok yuksek geldi.iki canli ikide dusugum var bu kadar yuksek degerde sonuc gormedim dış gebelik olma ihtimali var mi yada çogul gebelik beni aydinlatir misinz lutfen.simdiden tesekkur edrim.

 226. Saygideger hocam; son adet tarihim 24 Agustos tam gunumde leke geldi birdaha bisey olmadi test yaptim silik çikti bi kacgun sonra tekrar yaptim iki cizgide net cikti bugun emin olmak icin doktor muayenesine gittim kese gorunmedi tahlilim de gebelik var dedi 4490 hcg degerim bana cok yuksek geldi.iki canli ikide dusugum var bu kadar yuksek degerde sonuc gormedim dış gebelik olma ihtimali var mi yada çogul gebelik beni aydinlatir misinz lutfen.simdiden tesekkur edrim.

 227. Saygideger hocam; son adet tarihim 24 Agustos tam gunumde leke geldi birdaha bisey olmadi test yaptim silik çikti bi kacgun sonra tekrar yaptim iki cizgide net cikti bugun emin olmak icin doktor muayenesine gittim kese gorunmedi tahlilim de gebelik var dedi 4490 hcg degerim bana cok yuksek geldi.iki canli ikide dusugum var bu kadar yuksek degerde sonuc gormedim dış gebelik olma ihtimali var mi yada çogul gebelik beni aydinlatir misinz lutfen.simdiden tesekkur edrim.

 228. Saygideger hocam; son adet tarihim 24 Agustos tam gunumde leke geldi birdaha bisey olmadi test yaptim silik çikti bi kacgun sonra tekrar yaptim iki cizgide net cikti bugun emin olmak icin doktor muayenesine gittim kese gorunmedi tahlilim de gebelik var dedi 4490 hcg degerim bana cok yuksek geldi.iki canli ikide dusugum var bu kadar yuksek degerde sonuc gormedim dış gebelik olma ihtimali var mi yada çogul gebelik beni aydinlatir misinz lutfen.simdiden tesekkur edrim.

 229. hocam merhaba beta hcg şu şekilde ilerliyor :
  22.09 : 26.30
  24.09 : 60,89
  28.09 : 466.29
  04.10 : 2475

  sonuçlar nasıl sizce hocam keseyi yarın gitsem görebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden .

 230. hocam merhaba beta hcg şu şekilde ilerliyor :
  22.09 : 26.30
  24.09 : 60,89
  28.09 : 466.29
  04.10 : 2475

  sonuçlar nasıl sizce hocam keseyi yarın gitsem görebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden .

 231. hocam merhaba beta hcg şu şekilde ilerliyor :
  22.09 : 26.30
  24.09 : 60,89
  28.09 : 466.29
  04.10 : 2475

  sonuçlar nasıl sizce hocam keseyi yarın gitsem görebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden .

 232. hocam merhaba beta hcg şu şekilde ilerliyor :
  22.09 : 26.30
  24.09 : 60,89
  28.09 : 466.29
  04.10 : 2475

  sonuçlar nasıl sizce hocam keseyi yarın gitsem görebilirmiyim teşekkür ederim şimdiden .

 233. i 2 gün gectiginde yaptım kan testi 162 çıktı. 2 gün sonra yine yaptım 185 çıktı çok az yükselmiş dedi. Bidaha Jan testi istedi bunun sonucuna göre doktora gidecem.sizce dış gebelik mı . normal bir gebelik olma ihtimali yokmu bu değer e göre

 234. i 2 gün gectiginde yaptım kan testi 162 çıktı. 2 gün sonra yine yaptım 185 çıktı çok az yükselmiş dedi. Bidaha Jan testi istedi bunun sonucuna göre doktora gidecem.sizce dış gebelik mı . normal bir gebelik olma ihtimali yokmu bu değer e göre

 235. i 2 gün gectiginde yaptım kan testi 162 çıktı. 2 gün sonra yine yaptım 185 çıktı çok az yükselmiş dedi. Bidaha Jan testi istedi bunun sonucuna göre doktora gidecem.sizce dış gebelik mı . normal bir gebelik olma ihtimali yokmu bu değer e göre

 236. i 2 gün gectiginde yaptım kan testi 162 çıktı. 2 gün sonra yine yaptım 185 çıktı çok az yükselmiş dedi. Bidaha Jan testi istedi bunun sonucuna göre doktora gidecem.sizce dış gebelik mı . normal bir gebelik olma ihtimali yokmu bu değer e göre

 237. Adatime 15 gun varken 0.227 cikti hamilemiyim yada erkenmi yaptirdim daha once yaptiklarimda hep 0.100 hcg degeri simdiki 0.227 adetime 15 gun var olma riski varmi

 238. Adatime 15 gun varken 0.227 cikti hamilemiyim yada erkenmi yaptirdim daha once yaptiklarimda hep 0.100 hcg degeri simdiki 0.227 adetime 15 gun var olma riski varmi

 239. Adatime 15 gun varken 0.227 cikti hamilemiyim yada erkenmi yaptirdim daha once yaptiklarimda hep 0.100 hcg degeri simdiki 0.227 adetime 15 gun var olma riski varmi

 240. Adatime 15 gun varken 0.227 cikti hamilemiyim yada erkenmi yaptirdim daha once yaptiklarimda hep 0.100 hcg degeri simdiki 0.227 adetime 15 gun var olma riski varmi

 241. Mrhb hocam 6 gun günüm gectı büğün kan testi yaptırdım 4562 cıktı degerlerim sizce normal mi acaba. 3 ay önce bebegımi kalp atısı olmadıgı içn kurtaj ıle almıslar dıı. Degerlerim yuksek mıı sizce sorun olur muu

 242. Mrhb hocam 6 gun günüm gectı büğün kan testi yaptırdım 4562 cıktı degerlerim sizce normal mi acaba. 3 ay önce bebegımi kalp atısı olmadıgı içn kurtaj ıle almıslar dıı. Degerlerim yuksek mıı sizce sorun olur muu

 243. Mrhb hocam 6 gun günüm gectı büğün kan testi yaptırdım 4562 cıktı degerlerim sizce normal mi acaba. 3 ay önce bebegımi kalp atısı olmadıgı içn kurtaj ıle almıslar dıı. Degerlerim yuksek mıı sizce sorun olur muu

 244. Mrhb hocam 6 gun günüm gectı büğün kan testi yaptırdım 4562 cıktı degerlerim sizce normal mi acaba. 3 ay önce bebegımi kalp atısı olmadıgı içn kurtaj ıle almıslar dıı. Degerlerim yuksek mıı sizce sorun olur muu

 245. Merhaba hocam ben adet düzensizliği yaşıyorum ve polikist hastasıyım 2 ayda bir adet oluyorum doktora gittim gebelik ve hormonlarıma baktı, kan testim 0,222 hamile değilsin dedi Daha önce de 2 defa yapmıştım 0,1 çıkmıştı bu ne demek oluyor acaba ?

 246. Merhaba hocam ben adet düzensizliği yaşıyorum ve polikist hastasıyım 2 ayda bir adet oluyorum doktora gittim gebelik ve hormonlarıma baktı, kan testim 0,222 hamile değilsin dedi Daha önce de 2 defa yapmıştım 0,1 çıkmıştı bu ne demek oluyor acaba ?

 247. Merhaba hocam ben adet düzensizliği yaşıyorum ve polikist hastasıyım 2 ayda bir adet oluyorum doktora gittim gebelik ve hormonlarıma baktı, kan testim 0,222 hamile değilsin dedi Daha önce de 2 defa yapmıştım 0,1 çıkmıştı bu ne demek oluyor acaba ?

 248. Merhaba hocam ben adet düzensizliği yaşıyorum ve polikist hastasıyım 2 ayda bir adet oluyorum doktora gittim gebelik ve hormonlarıma baktı, kan testim 0,222 hamile değilsin dedi Daha önce de 2 defa yapmıştım 0,1 çıkmıştı bu ne demek oluyor acaba ?

 249. Merhaba,
  Benim adetim 2 gün gecikti bhcg testı yaptırdım olumsuz (0.5) cıktı. Hasta olacak gbı hıssetmıyorum. 2 haftadır kasık agrım var. Doktor ultrasonla baktı usutme durumu yok dedı. Haftaya tekrar kan testı yapsam hamıle cıkar mıyım? 1 yıldır evlıyım. 3 aydır korunmuyoruz. Adetım duzenli. Gecen ay 7 gun gecikti. Bu ay 2 ay gecıktı. Haftaya kan testı yapsam tekrat cıkar mı?

 250. Merhaba,
  Benim adetim 2 gün gecikti bhcg testı yaptırdım olumsuz (0.5) cıktı. Hasta olacak gbı hıssetmıyorum. 2 haftadır kasık agrım var. Doktor ultrasonla baktı usutme durumu yok dedı. Haftaya tekrar kan testı yapsam hamıle cıkar mıyım? 1 yıldır evlıyım. 3 aydır korunmuyoruz. Adetım duzenli. Gecen ay 7 gun gecikti. Bu ay 2 ay gecıktı. Haftaya kan testı yapsam tekrat cıkar mı?

 251. Merhaba,
  Benim adetim 2 gün gecikti bhcg testı yaptırdım olumsuz (0.5) cıktı. Hasta olacak gbı hıssetmıyorum. 2 haftadır kasık agrım var. Doktor ultrasonla baktı usutme durumu yok dedı. Haftaya tekrar kan testı yapsam hamıle cıkar mıyım? 1 yıldır evlıyım. 3 aydır korunmuyoruz. Adetım duzenli. Gecen ay 7 gun gecikti. Bu ay 2 ay gecıktı. Haftaya kan testı yapsam tekrat cıkar mı?

 252. Merhaba,
  Benim adetim 2 gün gecikti bhcg testı yaptırdım olumsuz (0.5) cıktı. Hasta olacak gbı hıssetmıyorum. 2 haftadır kasık agrım var. Doktor ultrasonla baktı usutme durumu yok dedı. Haftaya tekrar kan testı yapsam hamıle cıkar mıyım? 1 yıldır evlıyım. 3 aydır korunmuyoruz. Adetım duzenli. Gecen ay 7 gun gecikti. Bu ay 2 ay gecıktı. Haftaya kan testı yapsam tekrat cıkar mı?

 253. Merhaba hocam 13 senelik evliyim 5 kez tüp bebek yaptım 4 üncü tüp bebeğim 13 haftalık oldu ve düştü sonra 4 yıldır ara verdim şimdi 26 gündür adettim geçiyor 15 şinci gün kandan test yaptım 0-64 çıktı 4 gün sonra tekrar yaptım 0-01 çıktı otrasyonla baktırdım hic bir şey çıkmadı sürekli kasık ağrılarım var sırtım çok ağırıyor 10 gün önce az bir koyu reng kanamam oldu sonra hiç görmedim ne yapmaliyim bu durumda

 254. Merhaba hocam 13 senelik evliyim 5 kez tüp bebek yaptım 4 üncü tüp bebeğim 13 haftalık oldu ve düştü sonra 4 yıldır ara verdim şimdi 26 gündür adettim geçiyor 15 şinci gün kandan test yaptım 0-64 çıktı 4 gün sonra tekrar yaptım 0-01 çıktı otrasyonla baktırdım hic bir şey çıkmadı sürekli kasık ağrılarım var sırtım çok ağırıyor 10 gün önce az bir koyu reng kanamam oldu sonra hiç görmedim ne yapmaliyim bu durumda

 255. Merhaba hocam 13 senelik evliyim 5 kez tüp bebek yaptım 4 üncü tüp bebeğim 13 haftalık oldu ve düştü sonra 4 yıldır ara verdim şimdi 26 gündür adettim geçiyor 15 şinci gün kandan test yaptım 0-64 çıktı 4 gün sonra tekrar yaptım 0-01 çıktı otrasyonla baktırdım hic bir şey çıkmadı sürekli kasık ağrılarım var sırtım çok ağırıyor 10 gün önce az bir koyu reng kanamam oldu sonra hiç görmedim ne yapmaliyim bu durumda

 256. Merhaba hocam 13 senelik evliyim 5 kez tüp bebek yaptım 4 üncü tüp bebeğim 13 haftalık oldu ve düştü sonra 4 yıldır ara verdim şimdi 26 gündür adettim geçiyor 15 şinci gün kandan test yaptım 0-64 çıktı 4 gün sonra tekrar yaptım 0-01 çıktı otrasyonla baktırdım hic bir şey çıkmadı sürekli kasık ağrılarım var sırtım çok ağırıyor 10 gün önce az bir koyu reng kanamam oldu sonra hiç görmedim ne yapmaliyim bu durumda

 257. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 258. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 259. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 260. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 261. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 262. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 263. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 264. İyi günler hocam ben7tane kimyasal gebelik geçirdim adet günümde kan tahlili yaptırdım 32 9 çıktı gün sonra 56.25 çıktı yarın yine kan tahlili yaptıracam kan sulandırıcı oksapar 400luk kullanıyorum sizce şahane yapmam gerekiyor

 265. Iyi geceler hocam son adet tarihim 20 eylül 24 ekimde idrarda test yaptim pozitif hcg baktirdim 33.7 bugün doktora gittim normal ultrasonda kese goremedi vajinal ultrasonda yapmadi hcg 90.3 çıktı. Bu arada hafif lekelenmelerim oluyor 2,3 gündür. Doktor progesteronun ignesini başladı. Sizce bir anormallik varmı?

 266. Iyi geceler hocam son adet tarihim 20 eylül 24 ekimde idrarda test yaptim pozitif hcg baktirdim 33.7 bugün doktora gittim normal ultrasonda kese goremedi vajinal ultrasonda yapmadi hcg 90.3 çıktı. Bu arada hafif lekelenmelerim oluyor 2,3 gündür. Doktor progesteronun ignesini başladı. Sizce bir anormallik varmı?

 267. Iyi geceler hocam son adet tarihim 20 eylül 24 ekimde idrarda test yaptim pozitif hcg baktirdim 33.7 bugün doktora gittim normal ultrasonda kese goremedi vajinal ultrasonda yapmadi hcg 90.3 çıktı. Bu arada hafif lekelenmelerim oluyor 2,3 gündür. Doktor progesteronun ignesini başladı. Sizce bir anormallik varmı?

 268. Iyi geceler hocam son adet tarihim 20 eylül 24 ekimde idrarda test yaptim pozitif hcg baktirdim 33.7 bugün doktora gittim normal ultrasonda kese goremedi vajinal ultrasonda yapmadi hcg 90.3 çıktı. Bu arada hafif lekelenmelerim oluyor 2,3 gündür. Doktor progesteronun ignesini başladı. Sizce bir anormallik varmı?

 269. iyi günler hocam hamileyim beta hcg sonucum 4kasımda kanda 104 cıktı 7kasım tekrar kan verdim 494.9 cıktı sizce bu artış normal mi cumartesi doktorum tekrar çağırdı kan vermem için lütfen cevap verirseniz çok sevinirim.

 270. iyi günler hocam hamileyim beta hcg sonucum 4kasımda kanda 104 cıktı 7kasım tekrar kan verdim 494.9 cıktı sizce bu artış normal mi cumartesi doktorum tekrar çağırdı kan vermem için lütfen cevap verirseniz çok sevinirim.

 271. iyi günler hocam hamileyim beta hcg sonucum 4kasımda kanda 104 cıktı 7kasım tekrar kan verdim 494.9 cıktı sizce bu artış normal mi cumartesi doktorum tekrar çağırdı kan vermem için lütfen cevap verirseniz çok sevinirim.

 272. iyi günler hocam hamileyim beta hcg sonucum 4kasımda kanda 104 cıktı 7kasım tekrar kan verdim 494.9 cıktı sizce bu artış normal mi cumartesi doktorum tekrar çağırdı kan vermem için lütfen cevap verirseniz çok sevinirim.

 273. Merhaba hocam 24 eylulde adet oldum en son 31 ekimde kan tahlili yaptım gebelkik cıkmadı bugun tahlıl yaptm 3267 cıktı sizce bu kadar yukseklık normalmi

 274. Merhaba hocam 24 eylulde adet oldum en son 31 ekimde kan tahlili yaptım gebelkik cıkmadı bugun tahlıl yaptm 3267 cıktı sizce bu kadar yukseklık normalmi

 275. Merhaba hocam 24 eylulde adet oldum en son 31 ekimde kan tahlili yaptım gebelkik cıkmadı bugun tahlıl yaptm 3267 cıktı sizce bu kadar yukseklık normalmi

 276. Merhaba hocam 24 eylulde adet oldum en son 31 ekimde kan tahlili yaptım gebelkik cıkmadı bugun tahlıl yaptm 3267 cıktı sizce bu kadar yukseklık normalmi

 277. Merhaba hocam Adetim 11 gün gecikti bu yüzden bugün beta hcg testi yaptırdım henüz sonucu almaya gitmedim ama internet üzerinden sonuçlarıma ulaştım sonuca göre 2.30 yazıyor değer acaba gebelik var mıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim

 278. Merhaba hocam Adetim 11 gün gecikti bu yüzden bugün beta hcg testi yaptırdım henüz sonucu almaya gitmedim ama internet üzerinden sonuçlarıma ulaştım sonuca göre 2.30 yazıyor değer acaba gebelik var mıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim

 279. Merhaba hocam Adetim 11 gün gecikti bu yüzden bugün beta hcg testi yaptırdım henüz sonucu almaya gitmedim ama internet üzerinden sonuçlarıma ulaştım sonuca göre 2.30 yazıyor değer acaba gebelik var mıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim

 280. Merhaba hocam Adetim 11 gün gecikti bu yüzden bugün beta hcg testi yaptırdım henüz sonucu almaya gitmedim ama internet üzerinden sonuçlarıma ulaştım sonuca göre 2.30 yazıyor değer acaba gebelik var mıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim

 281. Merhaba hocam kendim test yaptım sonuç pozitif cıktı hemen aynı gün hastaneye gittim 26.11 hcg 23.82 cikti daha sonra ertesi gün doktora gittim 27.11 tekrar kan testi yapıldı 36.8 cıktı 29.11 de tekrar test yapıldı 62.32 cıktı sizce sonuçlar normal mi doktorum 10 gün sonra gel dedi ama aralıklarla kan testi yaptır dedi birde hicam sağ kaşık bölgemde ara ara gelen 3 dakika süren ağrılarım oluyor bazen çok şiddetli oluyor sizce ters bir durum mu gaz dan kaynaklı olabilir mi

 282. Merhaba hocam kendim test yaptım sonuç pozitif cıktı hemen aynı gün hastaneye gittim 26.11 hcg 23.82 cikti daha sonra ertesi gün doktora gittim 27.11 tekrar kan testi yapıldı 36.8 cıktı 29.11 de tekrar test yapıldı 62.32 cıktı sizce sonuçlar normal mi doktorum 10 gün sonra gel dedi ama aralıklarla kan testi yaptır dedi birde hicam sağ kaşık bölgemde ara ara gelen 3 dakika süren ağrılarım oluyor bazen çok şiddetli oluyor sizce ters bir durum mu gaz dan kaynaklı olabilir mi

 283. Merhaba hocam kendim test yaptım sonuç pozitif cıktı hemen aynı gün hastaneye gittim 26.11 hcg 23.82 cikti daha sonra ertesi gün doktora gittim 27.11 tekrar kan testi yapıldı 36.8 cıktı 29.11 de tekrar test yapıldı 62.32 cıktı sizce sonuçlar normal mi doktorum 10 gün sonra gel dedi ama aralıklarla kan testi yaptır dedi birde hicam sağ kaşık bölgemde ara ara gelen 3 dakika süren ağrılarım oluyor bazen çok şiddetli oluyor sizce ters bir durum mu gaz dan kaynaklı olabilir mi

 284. Merhaba hocam kendim test yaptım sonuç pozitif cıktı hemen aynı gün hastaneye gittim 26.11 hcg 23.82 cikti daha sonra ertesi gün doktora gittim 27.11 tekrar kan testi yapıldı 36.8 cıktı 29.11 de tekrar test yapıldı 62.32 cıktı sizce sonuçlar normal mi doktorum 10 gün sonra gel dedi ama aralıklarla kan testi yaptır dedi birde hicam sağ kaşık bölgemde ara ara gelen 3 dakika süren ağrılarım oluyor bazen çok şiddetli oluyor sizce ters bir durum mu gaz dan kaynaklı olabilir mi

 285. Merhaba hocam;
  Kasıklarımda aşırı ağrı var Başım dönüyor falan adetime daha 15 gün var ama kan testi yaptırsam bi gebelik varsa çıkar mi? Kanda gebelik kaç haftadan itibaren çıkar

 286. Merhaba hocam;
  Kasıklarımda aşırı ağrı var Başım dönüyor falan adetime daha 15 gün var ama kan testi yaptırsam bi gebelik varsa çıkar mi? Kanda gebelik kaç haftadan itibaren çıkar

 287. Merhaba hocam;
  Kasıklarımda aşırı ağrı var Başım dönüyor falan adetime daha 15 gün var ama kan testi yaptırsam bi gebelik varsa çıkar mi? Kanda gebelik kaç haftadan itibaren çıkar

 288. Merhaba hocam;
  Kasıklarımda aşırı ağrı var Başım dönüyor falan adetime daha 15 gün var ama kan testi yaptırsam bi gebelik varsa çıkar mi? Kanda gebelik kaç haftadan itibaren çıkar

 289. Merhabalar hocam sat:30/10/2019 adetime 5 qün kala idrar testi yaptım pozitif çıktı ertesi qün 25/11/2019 da bhcg 42.85 27/11/2019 da 82.35 çıktı 4/12/2019 da doktora gittiğimde henüz çok erken 600 lerde olması lazım hcg değerin daha gözükmez ama sezeryan yerinde sıvı birikintisi var sezeryan yeri gebeliği olabilir dedi çok araştırdım ama net bi cevap bulamadım 6/11/2019 da tekrar kan verdim ve bhcg 2746. 00 çıktı bu değerlere göre doktorun dediği gibi bi durum olabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 290. Merhabalar hocam sat:30/10/2019 adetime 5 qün kala idrar testi yaptım pozitif çıktı ertesi qün 25/11/2019 da bhcg 42.85 27/11/2019 da 82.35 çıktı 4/12/2019 da doktora gittiğimde henüz çok erken 600 lerde olması lazım hcg değerin daha gözükmez ama sezeryan yerinde sıvı birikintisi var sezeryan yeri gebeliği olabilir dedi çok araştırdım ama net bi cevap bulamadım 6/11/2019 da tekrar kan verdim ve bhcg 2746. 00 çıktı bu değerlere göre doktorun dediği gibi bi durum olabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 291. Merhabalar hocam sat:30/10/2019 adetime 5 qün kala idrar testi yaptım pozitif çıktı ertesi qün 25/11/2019 da bhcg 42.85 27/11/2019 da 82.35 çıktı 4/12/2019 da doktora gittiğimde henüz çok erken 600 lerde olması lazım hcg değerin daha gözükmez ama sezeryan yerinde sıvı birikintisi var sezeryan yeri gebeliği olabilir dedi çok araştırdım ama net bi cevap bulamadım 6/11/2019 da tekrar kan verdim ve bhcg 2746. 00 çıktı bu değerlere göre doktorun dediği gibi bi durum olabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 292. Merhabalar hocam sat:30/10/2019 adetime 5 qün kala idrar testi yaptım pozitif çıktı ertesi qün 25/11/2019 da bhcg 42.85 27/11/2019 da 82.35 çıktı 4/12/2019 da doktora gittiğimde henüz çok erken 600 lerde olması lazım hcg değerin daha gözükmez ama sezeryan yerinde sıvı birikintisi var sezeryan yeri gebeliği olabilir dedi çok araştırdım ama net bi cevap bulamadım 6/11/2019 da tekrar kan verdim ve bhcg 2746. 00 çıktı bu değerlere göre doktorun dediği gibi bi durum olabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 293. Merhaba hocam benim reglim 11 gün geçti idrar testi yaptım hatta 5 tane ama negatif sadece 1 tanesinde ikincisi silik cıktı. Bugün kan testi yaptırdım <5,00 çıktı hamilelik var mi çok merak ediyorum ??

 294. Merhaba hocam benim reglim 11 gün geçti idrar testi yaptım hatta 5 tane ama negatif sadece 1 tanesinde ikincisi silik cıktı. Bugün kan testi yaptırdım <5,00 çıktı hamilelik var mi çok merak ediyorum ??

 295. Merhaba hocam benim reglim 11 gün geçti idrar testi yaptım hatta 5 tane ama negatif sadece 1 tanesinde ikincisi silik cıktı. Bugün kan testi yaptırdım <5,00 çıktı hamilelik var mi çok merak ediyorum ??

 296. Merhaba hocam benim reglim 11 gün geçti idrar testi yaptım hatta 5 tane ama negatif sadece 1 tanesinde ikincisi silik cıktı. Bugün kan testi yaptırdım <5,00 çıktı hamilelik var mi çok merak ediyorum ??

 297. Hocam iyi günler ilk beta hcg 432 4gün sonra yaptırdığımda 1944 ve 1 hafta sonra yaptırdım 1000.00 diye bir sonuç çıktı ilk ikisi özelde en son sağlık ocağında yaptırdım sonuç nedir binmi on binmi çözemedik. Acaba yanlış mı çıktı. 5+6

 298. Hocam iyi günler ilk beta hcg 432 4gün sonra yaptırdığımda 1944 ve 1 hafta sonra yaptırdım 1000.00 diye bir sonuç çıktı ilk ikisi özelde en son sağlık ocağında yaptırdım sonuç nedir binmi on binmi çözemedik. Acaba yanlış mı çıktı. 5+6

 299. Hocam iyi günler ilk beta hcg 432 4gün sonra yaptırdığımda 1944 ve 1 hafta sonra yaptırdım 1000.00 diye bir sonuç çıktı ilk ikisi özelde en son sağlık ocağında yaptırdım sonuç nedir binmi on binmi çözemedik. Acaba yanlış mı çıktı. 5+6

 300. Hocam iyi günler ilk beta hcg 432 4gün sonra yaptırdığımda 1944 ve 1 hafta sonra yaptırdım 1000.00 diye bir sonuç çıktı ilk ikisi özelde en son sağlık ocağında yaptırdım sonuç nedir binmi on binmi çözemedik. Acaba yanlış mı çıktı. 5+6

 301. Hocam Benin sonadet tarihimi ilk günü 17.11.2019 Aralık yının 19 da kan tahlili yaptırdım 312.69 cıktı bu sonuca göre kac haftalık hamileyim kese ne zaman görünür

 302. Hocam Benin sonadet tarihimi ilk günü 17.11.2019 Aralık yının 19 da kan tahlili yaptırdım 312.69 cıktı bu sonuca göre kac haftalık hamileyim kese ne zaman görünür

 303. Hocam Benin sonadet tarihimi ilk günü 17.11.2019 Aralık yının 19 da kan tahlili yaptırdım 312.69 cıktı bu sonuca göre kac haftalık hamileyim kese ne zaman görünür

 304. Hocam Benin sonadet tarihimi ilk günü 17.11.2019 Aralık yının 19 da kan tahlili yaptırdım 312.69 cıktı bu sonuca göre kac haftalık hamileyim kese ne zaman görünür

 305. Merhaba ben kasım ayında bir başında adet gördüm birde sonunda aralık ayında adet görmedim aralık ayında adet olmadım hamilelikten şüpheleniyorum eczane ‘den test aldım yaptım ikinci çizgi silik çıktı kan testi yaptırdım 0.100 çıktı beta sizce hamile olabilir mıyım?

 306. Merhaba ben kasım ayında bir başında adet gördüm birde sonunda aralık ayında adet görmedim aralık ayında adet olmadım hamilelikten şüpheleniyorum eczane ‘den test aldım yaptım ikinci çizgi silik çıktı kan testi yaptırdım 0.100 çıktı beta sizce hamile olabilir mıyım?

 307. Merhaba ben kasım ayında bir başında adet gördüm birde sonunda aralık ayında adet görmedim aralık ayında adet olmadım hamilelikten şüpheleniyorum eczane ‘den test aldım yaptım ikinci çizgi silik çıktı kan testi yaptırdım 0.100 çıktı beta sizce hamile olabilir mıyım?

 308. Merhaba ben kasım ayında bir başında adet gördüm birde sonunda aralık ayında adet görmedim aralık ayında adet olmadım hamilelikten şüpheleniyorum eczane ‘den test aldım yaptım ikinci çizgi silik çıktı kan testi yaptırdım 0.100 çıktı beta sizce hamile olabilir mıyım?

 309. Hocam bnm adetim gecikti ayın 27 oluyordu bugün 30 Aralık oldu adetim hala gelmedi bugün kan testi yaptırdım 0-100 çıktı bu ne demek kasik ağrılarım mide bulantım halsizlik uyku uyuma isteği oluyo cvplarinizi bklyrm şimdiden teşekkürler

 310. Hocam bnm adetim gecikti ayın 27 oluyordu bugün 30 Aralık oldu adetim hala gelmedi bugün kan testi yaptırdım 0-100 çıktı bu ne demek kasik ağrılarım mide bulantım halsizlik uyku uyuma isteği oluyo cvplarinizi bklyrm şimdiden teşekkürler

 311. Hocam bnm adetim gecikti ayın 27 oluyordu bugün 30 Aralık oldu adetim hala gelmedi bugün kan testi yaptırdım 0-100 çıktı bu ne demek kasik ağrılarım mide bulantım halsizlik uyku uyuma isteği oluyo cvplarinizi bklyrm şimdiden teşekkürler

 312. Hocam bnm adetim gecikti ayın 27 oluyordu bugün 30 Aralık oldu adetim hala gelmedi bugün kan testi yaptırdım 0-100 çıktı bu ne demek kasik ağrılarım mide bulantım halsizlik uyku uyuma isteği oluyo cvplarinizi bklyrm şimdiden teşekkürler

 313. Hocam tup bebek yaptirdim transferimin 8. Gunu kan tahlili yaptirdim hcg 1.2 cikti hamile olabilirmiyim yoksa negatifmi ne olur bi cevap hocam

 314. Hocam tup bebek yaptirdim transferimin 8. Gunu kan tahlili yaptirdim hcg 1.2 cikti hamile olabilirmiyim yoksa negatifmi ne olur bi cevap hocam

 315. Hocam tup bebek yaptirdim transferimin 8. Gunu kan tahlili yaptirdim hcg 1.2 cikti hamile olabilirmiyim yoksa negatifmi ne olur bi cevap hocam

 316. Hocam tup bebek yaptirdim transferimin 8. Gunu kan tahlili yaptirdim hcg 1.2 cikti hamile olabilirmiyim yoksa negatifmi ne olur bi cevap hocam

 317. Hocam merhaba. Tup bebek tedavisinde beta hcg değerleri
  10. Gün 24.6
  12.Gün 92
  14. Gün 196
  20. Gün 3010
  Sağlıklı bi gebelik diyebilir miyiiz

 318. Hocam merhaba. Tup bebek tedavisinde beta hcg değerleri
  10. Gün 24.6
  12.Gün 92
  14. Gün 196
  20. Gün 3010
  Sağlıklı bi gebelik diyebilir miyiiz

 319. Hocam merhaba. Tup bebek tedavisinde beta hcg değerleri
  10. Gün 24.6
  12.Gün 92
  14. Gün 196
  20. Gün 3010
  Sağlıklı bi gebelik diyebilir miyiiz

 320. Hocam merhaba. Tup bebek tedavisinde beta hcg değerleri
  10. Gün 24.6
  12.Gün 92
  14. Gün 196
  20. Gün 3010
  Sağlıklı bi gebelik diyebilir miyiiz

 321. Hocam meraba 14 gün önce iki tane 4 gün embriyosu transferi oldum.İdrar tahlilin pozitif 12. Günde kan tahlilım negatif çıktı dr aradım 9 ocak da günün dedi ama ben iki gün önce yaptırdım ne değişir sizce ben 7 ocakta yaptim

 322. Hocam meraba 14 gün önce iki tane 4 gün embriyosu transferi oldum.İdrar tahlilin pozitif 12. Günde kan tahlilım negatif çıktı dr aradım 9 ocak da günün dedi ama ben iki gün önce yaptırdım ne değişir sizce ben 7 ocakta yaptim

 323. Hocam meraba 14 gün önce iki tane 4 gün embriyosu transferi oldum.İdrar tahlilin pozitif 12. Günde kan tahlilım negatif çıktı dr aradım 9 ocak da günün dedi ama ben iki gün önce yaptırdım ne değişir sizce ben 7 ocakta yaptim

 324. Hocam meraba 14 gün önce iki tane 4 gün embriyosu transferi oldum.İdrar tahlilin pozitif 12. Günde kan tahlilım negatif çıktı dr aradım 9 ocak da günün dedi ama ben iki gün önce yaptırdım ne değişir sizce ben 7 ocakta yaptim

 325. Hocam merhaba en son adet tarihim 1 aralıktı 4 aralıkta test yaptım ikinci çizgi hafif silik çıktı kan değerim 18.63 çıktı şüpheli gebelik dendi doktorum tarafından
  Bir hafta daha bekleyeceğim değerim yükselme olur

 326. Hocam merhaba en son adet tarihim 1 aralıktı 4 aralıkta test yaptım ikinci çizgi hafif silik çıktı kan değerim 18.63 çıktı şüpheli gebelik dendi doktorum tarafından
  Bir hafta daha bekleyeceğim değerim yükselme olur

 327. Hocam merhaba en son adet tarihim 1 aralıktı 4 aralıkta test yaptım ikinci çizgi hafif silik çıktı kan değerim 18.63 çıktı şüpheli gebelik dendi doktorum tarafından
  Bir hafta daha bekleyeceğim değerim yükselme olur

 328. Hocam merhaba en son adet tarihim 1 aralıktı 4 aralıkta test yaptım ikinci çizgi hafif silik çıktı kan değerim 18.63 çıktı şüpheli gebelik dendi doktorum tarafından
  Bir hafta daha bekleyeceğim değerim yükselme olur

 329. Meraba hocam ben normal günümde adet oldum ama bir gün oldum korunmasız ilişki yaşadım testte 0.100 du doktor gebelik yok dedi ama hala adet olamiyrum gebe olma ihtimalim var mi

  • Merhabalar sorunuz tam anlaşılmıyor adeti 1 gün olup üzerine mi iliski yaşadınız ?? Beklenen adetiniz gecikip uzerine test yaptirip sonuc 0.100 çıkti ise evet gebelik yok biraz daha bekleyin stres yaptıysanız da adetiniz gecikebilir. Aksi takdirde muayene olduktan sonra doktorunuz tavsiyeleri dogrultusunda söktürücü kullanabilirsiniz. Saygılarımla

 330. Meraba hocam ben normal günümde adet oldum ama bir gün oldum korunmasız ilişki yaşadım testte 0.100 du doktor gebelik yok dedi ama hala adet olamiyrum gebe olma ihtimalim var mi

  • Merhabalar sorunuz tam anlaşılmıyor adeti 1 gün olup üzerine mi iliski yaşadınız ?? Beklenen adetiniz gecikip uzerine test yaptirip sonuc 0.100 çıkti ise evet gebelik yok biraz daha bekleyin stres yaptıysanız da adetiniz gecikebilir. Aksi takdirde muayene olduktan sonra doktorunuz tavsiyeleri dogrultusunda söktürücü kullanabilirsiniz. Saygılarımla

 331. Meraba hocam ben normal günümde adet oldum ama bir gün oldum korunmasız ilişki yaşadım testte 0.100 du doktor gebelik yok dedi ama hala adet olamiyrum gebe olma ihtimalim var mi

  • Merhabalar sorunuz tam anlaşılmıyor adeti 1 gün olup üzerine mi iliski yaşadınız ?? Beklenen adetiniz gecikip uzerine test yaptirip sonuc 0.100 çıkti ise evet gebelik yok biraz daha bekleyin stres yaptıysanız da adetiniz gecikebilir. Aksi takdirde muayene olduktan sonra doktorunuz tavsiyeleri dogrultusunda söktürücü kullanabilirsiniz. Saygılarımla

 332. Meraba hocam ben normal günümde adet oldum ama bir gün oldum korunmasız ilişki yaşadım testte 0.100 du doktor gebelik yok dedi ama hala adet olamiyrum gebe olma ihtimalim var mi

  • Merhabalar sorunuz tam anlaşılmıyor adeti 1 gün olup üzerine mi iliski yaşadınız ?? Beklenen adetiniz gecikip uzerine test yaptirip sonuc 0.100 çıkti ise evet gebelik yok biraz daha bekleyin stres yaptıysanız da adetiniz gecikebilir. Aksi takdirde muayene olduktan sonra doktorunuz tavsiyeleri dogrultusunda söktürücü kullanabilirsiniz. Saygılarımla

  • Merhabalar bhcg artisini 48 saat icinde yaklasik 2 katina cikmasini bekleriz fakat ayni laboratuvarda bakılması gerekir 14. Gün tekrar vermeniz gerekir muayene etmeden yorum yapmak dogru olmaz. Geçmiş olsun

  • Merhabalar bhcg artisini 48 saat icinde yaklasik 2 katina cikmasini bekleriz fakat ayni laboratuvarda bakılması gerekir 14. Gün tekrar vermeniz gerekir muayene etmeden yorum yapmak dogru olmaz. Geçmiş olsun

  • Merhabalar bhcg artisini 48 saat icinde yaklasik 2 katina cikmasini bekleriz fakat ayni laboratuvarda bakılması gerekir 14. Gün tekrar vermeniz gerekir muayene etmeden yorum yapmak dogru olmaz. Geçmiş olsun

  • Merhabalar bhcg artisini 48 saat icinde yaklasik 2 katina cikmasini bekleriz fakat ayni laboratuvarda bakılması gerekir 14. Gün tekrar vermeniz gerekir muayene etmeden yorum yapmak dogru olmaz. Geçmiş olsun

 333. Merhaba hocam adetim 1 hafta geçti 4 şubatta beta hcg 450.2 çıktı ve tekrar 6 şubatta test yapıldı 660.0 çıktı sonuç iki gğndür kahverengi lekelenme oluyor sizce bu normalmi

  • Merhabalar testi aynı laborotuvarda 48 saat ara ile yaptırmanız gerekli kahverengi lekelenme düsük tehdidi lehine yorumlanabilir taze kırmizi renk olmaması taze kan degilde beklemiş kanın gelmesi kahverengi renkte lekelenme yapar. 2 gun sonra tekrar bhcg veriniz ve usg kontrolu yaptırmanız daha saglıklı olur.

 334. Merhaba hocam adetim 1 hafta geçti 4 şubatta beta hcg 450.2 çıktı ve tekrar 6 şubatta test yapıldı 660.0 çıktı sonuç iki gğndür kahverengi lekelenme oluyor sizce bu normalmi

  • Merhabalar testi aynı laborotuvarda 48 saat ara ile yaptırmanız gerekli kahverengi lekelenme düsük tehdidi lehine yorumlanabilir taze kırmizi renk olmaması taze kan degilde beklemiş kanın gelmesi kahverengi renkte lekelenme yapar. 2 gun sonra tekrar bhcg veriniz ve usg kontrolu yaptırmanız daha saglıklı olur.

 335. Merhaba hocam adetim 1 hafta geçti 4 şubatta beta hcg 450.2 çıktı ve tekrar 6 şubatta test yapıldı 660.0 çıktı sonuç iki gğndür kahverengi lekelenme oluyor sizce bu normalmi

  • Merhabalar testi aynı laborotuvarda 48 saat ara ile yaptırmanız gerekli kahverengi lekelenme düsük tehdidi lehine yorumlanabilir taze kırmizi renk olmaması taze kan degilde beklemiş kanın gelmesi kahverengi renkte lekelenme yapar. 2 gun sonra tekrar bhcg veriniz ve usg kontrolu yaptırmanız daha saglıklı olur.

 336. Merhaba hocam adetim 1 hafta geçti 4 şubatta beta hcg 450.2 çıktı ve tekrar 6 şubatta test yapıldı 660.0 çıktı sonuç iki gğndür kahverengi lekelenme oluyor sizce bu normalmi

  • Merhabalar testi aynı laborotuvarda 48 saat ara ile yaptırmanız gerekli kahverengi lekelenme düsük tehdidi lehine yorumlanabilir taze kırmizi renk olmaması taze kan degilde beklemiş kanın gelmesi kahverengi renkte lekelenme yapar. 2 gun sonra tekrar bhcg veriniz ve usg kontrolu yaptırmanız daha saglıklı olur.

 337. Merhabalar hocam size nir sorum olucakti yardimci olurmusunuz ben selin ben 3kere pes pese evde test yaptim 3 testde 22cizgi çıktı böyle durum olunca paylasmak istedim kesin bir gebelik varmi

 338. Merhabalar hocam size nir sorum olucakti yardimci olurmusunuz ben selin ben 3kere pes pese evde test yaptim 3 testde 22cizgi çıktı böyle durum olunca paylasmak istedim kesin bir gebelik varmi

 339. Merhabalar hocam size nir sorum olucakti yardimci olurmusunuz ben selin ben 3kere pes pese evde test yaptim 3 testde 22cizgi çıktı böyle durum olunca paylasmak istedim kesin bir gebelik varmi

 340. Merhabalar hocam size nir sorum olucakti yardimci olurmusunuz ben selin ben 3kere pes pese evde test yaptim 3 testde 22cizgi çıktı böyle durum olunca paylasmak istedim kesin bir gebelik varmi

 341. Merhaba hocam ben 5 gündür regl dönemim geçiyo bel ağrım karın ağrım çok kötü ağrıyo bugün tahlil yaptırdım 0.100 gebe olma olasılığı var mı ?

 342. Merhaba hocam ben 5 gündür regl dönemim geçiyo bel ağrım karın ağrım çok kötü ağrıyo bugün tahlil yaptırdım 0.100 gebe olma olasılığı var mı ?

 343. Merhaba hocam ben 5 gündür regl dönemim geçiyo bel ağrım karın ağrım çok kötü ağrıyo bugün tahlil yaptırdım 0.100 gebe olma olasılığı var mı ?

 344. Merhaba hocam ben 5 gündür regl dönemim geçiyo bel ağrım karın ağrım çok kötü ağrıyo bugün tahlil yaptırdım 0.100 gebe olma olasılığı var mı ?

 345. Merhaba hocam ben 3 defa kan testi yaptım farklı zman diliminde 0.1 çıktı ama dün yaptığım kan testi 2.0 çıktı bunun yükselme olasılığı var mıdır hamile olabilir miyim teşekkürler

 346. Merhaba hocam ben 3 defa kan testi yaptım farklı zman diliminde 0.1 çıktı ama dün yaptığım kan testi 2.0 çıktı bunun yükselme olasılığı var mıdır hamile olabilir miyim teşekkürler

 347. Merhaba hocam ben 3 defa kan testi yaptım farklı zman diliminde 0.1 çıktı ama dün yaptığım kan testi 2.0 çıktı bunun yükselme olasılığı var mıdır hamile olabilir miyim teşekkürler

 348. Merhaba hocam ben 3 defa kan testi yaptım farklı zman diliminde 0.1 çıktı ama dün yaptığım kan testi 2.0 çıktı bunun yükselme olasılığı var mıdır hamile olabilir miyim teşekkürler

 349. Merhabalar hocam ben selin kan tahlili sonucumu ogrendim paylasmak istedim beta hcg sonucum 1342.00cikti hamilelik varmi hocam yardimci olur musunuz

 350. Merhabalar hocam ben selin kan tahlili sonucumu ogrendim paylasmak istedim beta hcg sonucum 1342.00cikti hamilelik varmi hocam yardimci olur musunuz

 351. Merhabalar hocam ben selin kan tahlili sonucumu ogrendim paylasmak istedim beta hcg sonucum 1342.00cikti hamilelik varmi hocam yardimci olur musunuz

 352. Merhabalar hocam ben selin kan tahlili sonucumu ogrendim paylasmak istedim beta hcg sonucum 1342.00cikti hamilelik varmi hocam yardimci olur musunuz

 353. merhaba hocam
  Benim pkos um var yumurtalık takibi yaptırıyordum 3 aydır 3. Ayımda 13 ocakta Dr a gittiğimde yumurtam kendiliğinden çatlamıştı.
  Sonra ki iki hafta düzenli ilişkiye girdik.
  31 ocakta beta hcg yaptırdım 240 çıktı
  7 şubatta tekrarladığımda 641
  Bugün ise 730 çıktı 🙄
  Kendi doktorumun hemşiresi ile görüştüm ama değerin yavaş yükseliyor şuan gelsen bile kese gözükmez diyor ama olumsuz bir durum olabilir mi ?
  Olumsuz olsa değerin düşer diyorlar ama size de danışmak istedim

  • Gecmis olsun gercekten degeriniz dusuk cikmis. İki gun sonra tekrar baktiriniz kasik agrisi kanama olursa acile basvurunuz. Dış gebelik yönünden dikkatli olunmalı.

 354. merhaba hocam
  Benim pkos um var yumurtalık takibi yaptırıyordum 3 aydır 3. Ayımda 13 ocakta Dr a gittiğimde yumurtam kendiliğinden çatlamıştı.
  Sonra ki iki hafta düzenli ilişkiye girdik.
  31 ocakta beta hcg yaptırdım 240 çıktı
  7 şubatta tekrarladığımda 641
  Bugün ise 730 çıktı 🙄
  Kendi doktorumun hemşiresi ile görüştüm ama değerin yavaş yükseliyor şuan gelsen bile kese gözükmez diyor ama olumsuz bir durum olabilir mi ?
  Olumsuz olsa değerin düşer diyorlar ama size de danışmak istedim

  • Gecmis olsun gercekten degeriniz dusuk cikmis. İki gun sonra tekrar baktiriniz kasik agrisi kanama olursa acile basvurunuz. Dış gebelik yönünden dikkatli olunmalı.

 355. merhaba hocam
  Benim pkos um var yumurtalık takibi yaptırıyordum 3 aydır 3. Ayımda 13 ocakta Dr a gittiğimde yumurtam kendiliğinden çatlamıştı.
  Sonra ki iki hafta düzenli ilişkiye girdik.
  31 ocakta beta hcg yaptırdım 240 çıktı
  7 şubatta tekrarladığımda 641
  Bugün ise 730 çıktı 🙄
  Kendi doktorumun hemşiresi ile görüştüm ama değerin yavaş yükseliyor şuan gelsen bile kese gözükmez diyor ama olumsuz bir durum olabilir mi ?
  Olumsuz olsa değerin düşer diyorlar ama size de danışmak istedim

  • Gecmis olsun gercekten degeriniz dusuk cikmis. İki gun sonra tekrar baktiriniz kasik agrisi kanama olursa acile basvurunuz. Dış gebelik yönünden dikkatli olunmalı.

 356. merhaba hocam
  Benim pkos um var yumurtalık takibi yaptırıyordum 3 aydır 3. Ayımda 13 ocakta Dr a gittiğimde yumurtam kendiliğinden çatlamıştı.
  Sonra ki iki hafta düzenli ilişkiye girdik.
  31 ocakta beta hcg yaptırdım 240 çıktı
  7 şubatta tekrarladığımda 641
  Bugün ise 730 çıktı 🙄
  Kendi doktorumun hemşiresi ile görüştüm ama değerin yavaş yükseliyor şuan gelsen bile kese gözükmez diyor ama olumsuz bir durum olabilir mi ?
  Olumsuz olsa değerin düşer diyorlar ama size de danışmak istedim

  • Gecmis olsun gercekten degeriniz dusuk cikmis. İki gun sonra tekrar baktiriniz kasik agrisi kanama olursa acile basvurunuz. Dış gebelik yönünden dikkatli olunmalı.

 357. Merhabalar bir sorum olacak ilk baktırdığım beta 0.1 cıktı 4 gün sonra baktırdım 5 olmustu bunun nedeni neden hamilelik başlıyor olabilir mi

 358. Merhabalar bir sorum olacak ilk baktırdığım beta 0.1 cıktı 4 gün sonra baktırdım 5 olmustu bunun nedeni neden hamilelik başlıyor olabilir mi

 359. Merhabalar bir sorum olacak ilk baktırdığım beta 0.1 cıktı 4 gün sonra baktırdım 5 olmustu bunun nedeni neden hamilelik başlıyor olabilir mi

 360. Merhabalar bir sorum olacak ilk baktırdığım beta 0.1 cıktı 4 gün sonra baktırdım 5 olmustu bunun nedeni neden hamilelik başlıyor olabilir mi

 361. İyi günler Hocam embriyo transferinden sonraki 13. günde test yaptım. Sonuç 76.30 poz. Değerlendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 362. İyi günler Hocam embriyo transferinden sonraki 13. günde test yaptım. Sonuç 76.30 poz. Değerlendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 363. İyi günler Hocam embriyo transferinden sonraki 13. günde test yaptım. Sonuç 76.30 poz. Değerlendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 364. İyi günler Hocam embriyo transferinden sonraki 13. günde test yaptım. Sonuç 76.30 poz. Değerlendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

 365. Merhabalar 12.02.2020 de yaptırdığım tahlilde 415 çıkan beta hcg bugün yaptırdığım tahlilde 1380 çıktı acaba normal mi yoksa artış hızında düşüklük var mı ?

 366. Merhabalar 12.02.2020 de yaptırdığım tahlilde 415 çıkan beta hcg bugün yaptırdığım tahlilde 1380 çıktı acaba normal mi yoksa artış hızında düşüklük var mı ?

 367. Merhabalar 12.02.2020 de yaptırdığım tahlilde 415 çıkan beta hcg bugün yaptırdığım tahlilde 1380 çıktı acaba normal mi yoksa artış hızında düşüklük var mı ?

 368. Merhabalar 12.02.2020 de yaptırdığım tahlilde 415 çıkan beta hcg bugün yaptırdığım tahlilde 1380 çıktı acaba normal mi yoksa artış hızında düşüklük var mı ?

 369. Merhaba ilişki üzerinden 5 hafta geçti 2. Adetimi oldum ilk adetimde zamanında geldi ancak bu iki adetimde çok pıhtılıydı bugün gittim hcg testi yaptırdım 2.9 çıktı. Tetradox sivilce ilacı kullanmaktayım acaba onun bi etkisi var mıdır?
  36 gün oldu ilişkiye gireli adet gecikmemde olmadı ama belirtiler yaşıyorum hcg ise 2.9 lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 370. Merhaba ilişki üzerinden 5 hafta geçti 2. Adetimi oldum ilk adetimde zamanında geldi ancak bu iki adetimde çok pıhtılıydı bugün gittim hcg testi yaptırdım 2.9 çıktı. Tetradox sivilce ilacı kullanmaktayım acaba onun bi etkisi var mıdır?
  36 gün oldu ilişkiye gireli adet gecikmemde olmadı ama belirtiler yaşıyorum hcg ise 2.9 lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 371. Merhaba ilişki üzerinden 5 hafta geçti 2. Adetimi oldum ilk adetimde zamanında geldi ancak bu iki adetimde çok pıhtılıydı bugün gittim hcg testi yaptırdım 2.9 çıktı. Tetradox sivilce ilacı kullanmaktayım acaba onun bi etkisi var mıdır?
  36 gün oldu ilişkiye gireli adet gecikmemde olmadı ama belirtiler yaşıyorum hcg ise 2.9 lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 372. Merhaba ilişki üzerinden 5 hafta geçti 2. Adetimi oldum ilk adetimde zamanında geldi ancak bu iki adetimde çok pıhtılıydı bugün gittim hcg testi yaptırdım 2.9 çıktı. Tetradox sivilce ilacı kullanmaktayım acaba onun bi etkisi var mıdır?
  36 gün oldu ilişkiye gireli adet gecikmemde olmadı ama belirtiler yaşıyorum hcg ise 2.9 lütfen yardımcı olurmusunuz teşekkürler

 373. Merhaba hocam 14 subat adet gunumdu ve ben bir gun boyunca adetimi oldum.15.16.17ve bugun 18 subat benim bu gunlerde kanamam gun icinde ve gece olmadi sadece vcye girdigimde bazi zamanlar peceteye geldi.bende dun 17 subatta kan verdim b.hcg negatif cikdi simdiden tesekkurler

 374. Merhaba hocam 14 subat adet gunumdu ve ben bir gun boyunca adetimi oldum.15.16.17ve bugun 18 subat benim bu gunlerde kanamam gun icinde ve gece olmadi sadece vcye girdigimde bazi zamanlar peceteye geldi.bende dun 17 subatta kan verdim b.hcg negatif cikdi simdiden tesekkurler

 375. Merhaba hocam 14 subat adet gunumdu ve ben bir gun boyunca adetimi oldum.15.16.17ve bugun 18 subat benim bu gunlerde kanamam gun icinde ve gece olmadi sadece vcye girdigimde bazi zamanlar peceteye geldi.bende dun 17 subatta kan verdim b.hcg negatif cikdi simdiden tesekkurler

 376. Merhaba hocam 14 subat adet gunumdu ve ben bir gun boyunca adetimi oldum.15.16.17ve bugun 18 subat benim bu gunlerde kanamam gun icinde ve gece olmadi sadece vcye girdigimde bazi zamanlar peceteye geldi.bende dun 17 subatta kan verdim b.hcg negatif cikdi simdiden tesekkurler

 377. Merhabalar hocam benim bartholin apsem var ve ve patladı kanamam oldu adetime de daha 3 gün var test yaptırdım 0.100 çıktı bunun sebebi ne olabilir

 378. Merhabalar hocam benim bartholin apsem var ve ve patladı kanamam oldu adetime de daha 3 gün var test yaptırdım 0.100 çıktı bunun sebebi ne olabilir

 379. Merhabalar hocam benim bartholin apsem var ve ve patladı kanamam oldu adetime de daha 3 gün var test yaptırdım 0.100 çıktı bunun sebebi ne olabilir

 380. Merhabalar hocam benim bartholin apsem var ve ve patladı kanamam oldu adetime de daha 3 gün var test yaptırdım 0.100 çıktı bunun sebebi ne olabilir

 381. Mrb hocam benim 11 gün günüm geçiyo b hcg 12 buck çıktı sonra tekrardan 9 a düştü kanamam sancım yok ultrasonda gebelik görünüyor

 382. Mrb hocam benim 11 gün günüm geçiyo b hcg 12 buck çıktı sonra tekrardan 9 a düştü kanamam sancım yok ultrasonda gebelik görünüyor

 383. Mrb hocam benim 11 gün günüm geçiyo b hcg 12 buck çıktı sonra tekrardan 9 a düştü kanamam sancım yok ultrasonda gebelik görünüyor

 384. Mrb hocam benim 11 gün günüm geçiyo b hcg 12 buck çıktı sonra tekrardan 9 a düştü kanamam sancım yok ultrasonda gebelik görünüyor

 385. Iyi akşamlar hocam gebelik belirtisi yaşıyordum adetim 7gün önce oldum ve 1gun sürdü kan testi yaptırdım hocam 0.100çıktı neyapmam lazım hocam doktora gözükeyimmi

 386. Iyi akşamlar hocam gebelik belirtisi yaşıyordum adetim 7gün önce oldum ve 1gun sürdü kan testi yaptırdım hocam 0.100çıktı neyapmam lazım hocam doktora gözükeyimmi

 387. Iyi akşamlar hocam gebelik belirtisi yaşıyordum adetim 7gün önce oldum ve 1gun sürdü kan testi yaptırdım hocam 0.100çıktı neyapmam lazım hocam doktora gözükeyimmi