Ödüller

4. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu Poster Yarışması 2.lik Ödülü , 26-28 Ekim 1996, Ankara.: M.Bülent TIRAŞ, M. Zeki TANER, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK, M.Cahit Gözüakça, Sevtap Selçuk, Mülazım YILDIRIM: Kalıcı Mesh ve Tacker kullanılarak yapılan laparoskopik ekstraperitoneal Burch operasyonu.

4. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu :Türk Fertilite Dergisi Makale Yarışması 2.lik Ödülü , 26-28 Ekim 1996, Ankara.: Kürşat BAYSAL, Mülazım YILDIRIM,M.Bülent TIRAŞ, Tuncay NAS: Tubal gebelik olgularında serum kreatin kinaz’ın tanısal değeri. Türk Fertilite Dergisi 1996;1:47-53.

Tübitak “Uluslararası bilimsel yayınları teşvik programı” Ödülü, 31.Ocak 1997, Ankara :Haldun GÜNER, M. Bülent TIRAŞ, Onur KARABACAK, Hülya SARIKAYA, Mehmet ERDEM, Mülazım YILDIRIM: Endometrial assessment bytransvaginal ultrasonography might reduce endometrial sampling in patients with postmenopausal bleeding :A prospective study.Australian and New Zealand Obstetrics and Gynecology 1996;36:1-4

8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi: En iyi bildiri-dördüncülük ödülü, 17-21 Ocak 2007, Bursa-Uludağ: Aydan Biri, Ercan Yılmaz, Ümit Korucuoğlu, Güven Günaydın, Nuray Bozkurt, M.Bülent TIRAŞ: Umbilikal kord koilizasyon indeksi ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi.

VI.International Congress of the Turkish –German Gynecological Association, Antalya, Turkey, 18-22 May 2005. Türkiye, Sözel bildiri 3.’ lük ödülü.Aydan BİRİ, B.ÇİFTÇİ, A.ERKAN, M.A. ERGÜN, A.YILMAZ,M.Bülent TIRAŞ, Haldun Güner ve R.YALÇIN: The Associatıon Of Raloxifene Treatment With Estrogen Receptor Gene Polymorphism.

4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya, Sözel bildiri 2.’ lik ödülü.Aydan BİRİ, S. ÖZTÜRK, M. Bülent TIRAŞ: Impaired enzymatic antioksidant defense in uterine myoma tissues.

4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya, Sözel Bildiri 4.’lük ödülü. M. YILMAZ, Aydan BİRİ, A. KARAKOÇ, F. TÖRÜNER, B. BİNGÖL,N. ÇAKIR,M.Bülent TIRAŞ, Ayvaz G., Arslan M., Akçin Ü.: Obez ve obez olmayan PCOS hastalarında roziglitazone ve metforminin insülin rezistansı ve serum androjen seviyeleri üzerindeki etkileri.