Hidrops Fetalis Nedir?

Hidrops fetalis, fetüste ve yeni doğanda şiddetli bir ödemdir (şişme), hayatı tehdit eden şiddetli bir sorundur. Buna hidrops denir. İki tip hidrops vardır:

Hidrops Fetalis

İmmün: Annenin bağışıklık sistemi fetusta alyuvarların parçalanmasına neden olduğunda bu sorun ortaya çıkar. Bu, anne ve bebek arasındaki kan grubu uyuşmazlığının en tehlikeli komplikasyonudur. Bununla birlikte, Rh negatif kadınlar için Rh immunglobulin tedavisinin yaygın kullanımı nedeniyle bu tip hidrops nadir görülür.

İmmün olmayan: Bu daha yaygın olan türdür. Hastalık veya komplikasyonların bebeğin sıvıyı idame etme yeteneğini etkilediğinde ortaya çıkabilir.

Hidrops Fetalis’in Sebebi Nedir?

Hidrops, çok fazla sıvı kan dolaşımından çıktığında ve dokulara girdiğinde ortaya çıkar. Birçok farklı hastalık ve komplikasyon aşağıdakiler de dahil olmak üzere hidrops oluşturabilir:

 • Annede kan uyuşmazlığına bağlı immün hidrops gelişebilir. Bir Rh negatif anne, Rh pozitif bir bebeğe sahip olduğunda, annenin bağışıklık sistemi bebeğin Rh pozitif kırmızı kan hücrelerini “yabancı” olarak görür. Annenin antikorları yabancı kırmızı kan hücrelerine saldırdığında, bunlar aniden parçalanır ve yok edilir, bu da kansızlığa neden olur. Bebeğin organları anemiyi telafi edemediğinden hidrops gelişebilir. Kalp başarısız olmaya başlar ve bebeğin dokularında ve organlarında büyük miktarda sıvı oluşur.
 • İmmün olmayan hidrops, bebeğin sıvıyı yönetme kabiliyetine müdahale edebilecek tüm diğer hastalıkları veya komplikasyonları içerir. İmmün olmayan hidropsları açıklayacak hiçbir mekanizma yoktur. Genellikle hidrops ile ilişkili hastalıkların veya komplikasyonların bazıları aşağıdakileri içerir:
 • Ağır anemi
 • Doğuştan gelen enfeksiyonlar (doğumda ortaya çıkan enfeksiyonlar)
 • Kalp veya akciğer kusurları
 • Kromozom anomalileri ve doğum kusurları
 • Karaciğer hastalığı

Hidrops Fetalis Neden Bir Endişe Kaynağıdır?

Hidrops fetalisle ortaya çıkan ciddi ödem bebeğin organ sistemlerini bozar. Hidrofiller bulunan doğmamış bebeklerin yaklaşık yarısı hayatta kalamaz. Hidropslu doğan bebeklerde diğer komplikasyonlar için riskler de yüksektir; bebeğin sağ kalması sıklıkla nedene ve tedaviye bağlıdır.

Hidrops Fetalis Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdakiler hidrops fetalis’in en yaygın semptomlarıdır. Bununla birlikte, her bebek farklı belirtilerle karşılaşabilir. Gebelik sırasında belirtiler şunları içerebilir:

 • Büyük miktarda amniyo sıvısı
 • Kalınlaşmış plasenta
 • Fetüsün ultrasonunda karaciğer, dalak veya kalp büyümüştür ve fetüsün karnı, kalbi ve ciğerlerini çevreleyen sıvı birikimi görülür.

Doğumdan sonraki belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  • Soluk renk
  • Genel olarak, özellikle bebeğin karnında şiddetli ödem
  • Genişlemiş karaciğer ve dalak
  • Solunum sıkıntısı (nefes darlığı)

Hidrops fetalis semptomları diğer durumlara veya tıbbi problemlere benzeyebilir. Tanı için daima bebeğinizin doktoruna danışın.

Hidrops Fetalis Nasıl Teşhis Edilir?

Tam bir tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak, hidrops fetalis için tanı yöntemleri şunları içerebilir:

 • Ultrason: Yüksek frekanslı ses dalgalarını ve bilgisayarı; kan damarları, dokular ve organların görüntüsünü oluşturmak için kullanılan tanı görüntüleme tekniğidir. Ultrasonlar, iç organları işlev görürken görmek ve çeşitli damarlarda kan akışını değerlendirmek için kullanılır.
 • Fetal kan örneklemesi: Bu, bir iğne annenin rahmindeki fetüs veya göbek kordonunda bir kan damarından kan alınarak yapılır.
 • Amniyosentez: Test için amniyotik sıvının bir kısmını alıp incelemek gerekir.

Hidrops Fetalis Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Hidrops fetalis için özel tedavi bebeğinizin doktoru tarafından belirlenecektir ayrıca aşağıdaki etkenlere bağlıdır:

 • Bebeğinizin gebelik yaşı, genel sağlık durumu ve tıbbi öykü
 • Hastalığın büyüklüğü
 • Bebeğinizin spesifik ilaçlar, işlemler veya terapilere toleransı
 • Hastalığın seyri
 • Görüş ve tercihiniz

Hidrops fetalis tedavisi nedenine bağlıdır. Hamilelik sırasında hidrops sadece bazı durumlarda tedavi edilebilir. Erken doğum önerilebilir. Yeni doğan bebeklerde hidrops yönetimi aşağıdakileri içerebilir:

 • Ek oksijen veya mekanik bir nefes alma makinesi kullanarak solunum sıkıntısı için yardım
 • Bir iğne kullanarak akciğerler ve karnın çevresindeki boşluklardan aşırı sıvının alınması

Hidrops Fetalis ve Organlara Etkisi

Hidrops fetalis, iki veya daha fazla vücut boşluğunda veya alanda anormal sıvı birikimi oluşturur. Yumuşak doku alanları veya boşlukları şunları içerir:

 • Yumuşak doku alanı (Cilt)
 • Akciğerler (Pleura)
 • Karın (Peritoneum)
 • Kalp (Perikard)

Hidrops fetalis, vücutta normal sıvıdan daha fazla sıvı tutulduğu zaman, sıvı değişiklikleri dengesizliği oluştuğunda meydana gelir. Teşhis genellikle ultrasonla yapılmaktadır ve çoğu zaman plasental kalınlaşma (ikinci trimesterde> 4 cm, üçüncü trimesterde> 6 cm) mevcut olan polihidramnios (çok miktarda amniyon sıvısı) bulunmaktadır.

Hidrops Fetalis Teşhisinden Sonra Ne Olacak?

Son yıllardaki araştırmalar, immün olmayan hidrops nedenlerinin doğumdan önce yaklaşık % 50-60 ve doğumdan sonra % 85 oranında bulunabileceğini göstermektedir. Preterm doğumlar ve polihidramnios sıkça görülür. Bir fetal hidrops teşhisi konduktan sonra olası nedenleri kontrol etmek için aşağıdaki adımlar atılır:

 • İmmün ve immün olmayan hidropsları ayırt etmek için annenin kanında bir antikor taraması (dolaylı Coombs testi) yapılır.
 • Anormallikleri kontrol etmek için fetüs ultrasonu
 • Plasentanın sonografisi,
 • Kalp anomalileri ve fetal aritmi için fetal ekokardiyografi,
 • Anemi için orta serebral arter Doppler değerlendirmesi
 • Yapısal bir fetal anomalinin tespit edilip edilmediğine bakılmaksızın fetal karyotip veya kromozomal mikrodizil analizi (CMA) için amniyosentez.

Bir sonraki adımlarda genelde yukarıdaki testlerin yanı sıra, gebelik haftasının bulguları ve stres testi olmayan ve biyofiziksel profiller gibi diğer testler bulunur.

Fetüs stabil ise ve klinik bozulma yoksa veya daha erken müdahale için başka bir endikasyon yoksa, 37 ila 38 hafta arasında ve zamanında doğum düşünülmelidir.

Hastalığın seyri, hidropsların nedenine ve gebelik yaşına bağlıdır. Yeni doğanın sağ kalımı çoğunlukla % 50’den azdır.