İğne İle Yumurtlama Tedavisi (KOH)

KOH ( iğne tedavisi ) ile nasıl hamilelik elde edilir?

KOH, Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon olarak ifade edilmektedir. Toplum arasında iğne tedavisi olarak geçer. İğne tedavileri, (kas veya cilt içerisine enjeksiyon) daha çok aşılama yöntemi ilebirlikte uygulanmaktadır. Çeşitli durumlarda aşılama ile kombine edilmez ve tek başına uygulanabilir. Çoğunlukla yumurtlama hapları kullanmış olan ancak gebelik elde edememiş kişilerde, bir sonra ki adım olarak yumurtlama iğneleri (gonadotropinler) uygulanır.

Yumurtlama iğneleri nasıl kullanılır?

Yumurtlama iğneleri kalça ya da koldan cilt altına veya kas içine enjekte edilmektedir. Günde bir defa kullanılmaktadır.  Kullanma şekli her ilaç için değişkendir. -F, Puregon, Menegon Kutuları içerisinden bir toz ve bir su çıkar. Bunların içerisinde ki su, tozun içerisine katılarak elde edilen karışımdan, uygun ölçüde hazırlanır. Ardından ise uzmanlar tarafından kas ya da cilt içine enjekte edilir.

İğne tedavileri; adet döneminin 3. Günü başlar. Günde bir defa kullanılması önerilmektedir. Genel olarak ilk enjeksiyondan 5 ya da 7 gün sonra transvajinal ultrason kontrollerinin yapılmasına başlanır. Bu sayede, yumurtanın (folkülün) büyüklüğü de göz önünde tutularak uygulanan ilacın dozunda değişiklik yapılabilir. 1 veya 2 gün ara ile yapılan transvajinal ultrason ölçümleri ve kanda E2 (östradiol) hormon ölçümleri de araştırılır. Ardından ise yumurta çatlatma iğnesi (ovulasyon sağlayıcı iğne) uygulanır.

Çatlatma iğnesi için, yumurtalıkların durumunun ve yumurtaların istenilen boyutta olması gerekmektedir.  Aşılama yapılacak ise; bu iğne yapıldıktan 36 saat sonra uygulanır. Çünkü yumurtlama bu saatlerde yapılmaktadır. Ancak aşılama yöntemi ile kombine bir tedavi gerçekleşmeyecekse, cinsel ilişkiye başlanır.

aylık iğneler

3 ) KOH (gonadotropinler) iğne tedavisi ile hangi kısırlık tedavisi gören hastalara uygulanır?

  • Hipotalama hipofizer yetmezlik (WHO grup 1)
  • Polikistik over sendormu
  • Açıklanamayan infertilite
  • haplar ile tedavide başarı sağlanamamış hasta grubu
  • Erken evre endometriyozis tespit edilen hastalar

4 ) KOH (kontrollü ovaryan hipersitümülasyon) uygulamasının olası etki mekanizmaları nelerdir?

İğne tedavileri ile kısırlık tedavisi,  aşağıda bulunan mekanizmalar ile beraber hamilelik şansızı daha fazla arttırır.

Yumurtlama dönemi içerisinde salınan oosit (yumurta) sayısını artırmaya yardımcı olarak, döllenme şansını arttırır.

Aşılama (IUI) ile birlikte, spermlerin rahim ağzı engelini direkt aşarak, rahim içerisine gelmesi sağlanır.

aşılama tedavisi

5 ) İnsan menopoz gonadotropini (HMG) içeren ilaçlar (menotrpinler)

HMG ilaçları ve menotrpinler,  menopoz dönemine girmiş olan kadınların, idrarlarında tespit edilen hormonlardan üretilmektedir. Menogon olarak adlandırılan ilaç; bunlardan biridir. Bu ilaçlar hem FSH, hem de LH  hormonu (herbiri 75 ünite) içerir.

6 ) Rekombinant FSH hormonu içeren ilaçlar (follitropinler)

Bu ilaçlarda mevcut olan FSH hormonu, rekombinant DNA teknolojisi ile birlikte üretilir.  Bu ilaçların içerisinde LH hormonu mevcut değildir.

Bahsi geçen ilaçlar dışında;, GnRH analogları ve GnRH antagonistleri gibi kısırlık tedavisinde kullanılan çeşitli iğne tedavileri de mevcuttur. Bu tedavilere çeşitli durumlarda  ilaçlar da kombine edilerek uygulanmakta olan çeşitli protokoller mevcuttur. Kısırlık tedavisi, her geçen gün gelişen ve yeni protokoller belirlenen bir tedavi yöntemidir.