Kontraksiyon Stres Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

gebelikte-test

Kontraksiyon stress testi (CST) (OCT) nedir?

Yapılan bu test ile anne adayının rahminde meydana gelen kasılmalara, bebeğin vermiş olduğu tepkinin değerlendirilmesidir. Doğumun yaklaşması ile beraber rahimde meydana gelen kasılmalar doğum esnasında ortaya çıkan sancılarla benzerlik gösterir. Bu nedenle doğuma yakın haftalarda ortaya çıkan sancıların erken doğumuna neden olamaması için son dönemlerde yapılması tercih edilir. Fetüste herhangi bir sorunun olduğuna dair şüphe bulunuyor ise OCT testi ile fetüs tekrar değerlendirilebilir.

Kontraksiyon stress testi nasıl yapılır?

Anne adayının rahim kaslarını uyarmak amacı ile serum içerisinde oksitosin hormonu verilerek suni sancı meydana getirilir. Daha sonra anne adayının karın bölgesine kardiyografi ( NST ) bağlanarak, oluşan kasılmaların bebek üzerindeki etkisini belirten çizelge ile analizi edilir.Efektif kasılmaları meydana getirildikten sonra yani 10 dakika içerisinde 3 sancı şeklinde, bebeğin kalp atımları incelenir. Bebeğin kalp atımları bu kasılmanın etkisi ile yavaşlar ise, OCT testinin pozitif olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda bebekte bir sorunun olduğu yani fetal distress durumunu öne sürer. Yapılan bu test sonucunda normal doğum esnasında meydana gelebilecek kasılmalarda bebeğin kalp atımının yavaşlayabileceği düşüncesi ile normal doğum yerine sezaryen ile doğum şekline karar verilir. Eğer yapılan test sonucunda bebeğin kalp atımlarında bir yavaşlama durumu söz konusu değil ise, OCT negatif kabul edilerek normal doğumun gerçekleştirilmesi için herhangi bir sorunun olmadığına karar verilir. Kısacası normal doğum ile sağlıklı bir şekilde bebeğin dünyaya gelebileceği anlamına gelmektedir.

Gebeliğin hangi dönemlerinde yapılır?

Kontraksiyon stress testi anne adayına verilen suni sancılar ile ortaya çıkan kasılmaların bebek üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu sancılar gerçek doğum sancısına benzerlik gösterirken, erken doğum riskine karşılık doğuma yakın haftalarda uygulanmaktadır. NST sonucunda bebekte herhangi bir sorunun olduğu saptanan gebeliklerde, bebeğin tepkisi doğrultusunda inceleme altına alınabilir.

CST testinin yapılmaması gereken durumlar nelerdir?

  • Sezaryen ve miyomektomi ameliyatı geçirmiş anne adaylarına
  • Bebeğin eşinin önde olduğu durumlarda ( plasenta previa )
  • Bebeğin eşinin erken ayrılması durumunda ( plasenta dekolman )
  • Erken doğum riski taşıyan anne adaylarına
  • Çoğul gebeliklerde
  • Servikal (rahim ağzında) yetmezlik durumu olan anne adaylarına uygulanması tercih edilmemektedir.

Kontraksiyon stress testinin değerlendirilmesi

Nonreaktif: Yapılan test doğrultusunda fetüsün kalp atımında hızlanmanın olmadığını ( akselerasyon ) ifade eder.Reaktif: Test sırasında bebeğin akselerasyonun izlenmesi durumudur.Negatif olması: Test esnasında 10 dakikada en az 3 kontraksiyonun olmaması yani geç deselarasyon olmaması durumunu ifade eder.Pozitif olması: Kontraksiyonların yarısından fazlasında görülen kalıcı ve tekrarlayan geç deselarasyonun olmasınıKuşku: Kalıcı olmayan ve tekrarlamayan geç deselarasyon durumuHiperstimülasyon olması: 10 dakika içerisinde, 5 ten daha fazla ve 90 saniyeden daha fazla süren kasılmaların görülmesi halinde, geç deselarasyon olduğunu ifade eder.Yetersiz olması: Anne adayına yapılan test sonucunda rahim kasılmalarının elde edilememesi durumunu ifade eder.