Tek Yumurta İkizleri

Tüm dünya üzerinde yaşanan gebeliklerin büyük bir çoğunluğu tekilken, küçük bir bölümü ise çoğul gebelik, özellikle de ikiz gebelik olur. İkiz, üçüz diğer çoğul gebelikler, tekil gebeliklere göre çok daha nadir görülmektedir ve bunun meydana gelmesinde pek çok faktör rol oynamaktadır.Gebelik doğal yolla oluşmuşsa ikiz gebelik olma şansı her 80 gebelikte sadece 1’idir. Fakat doğal…