Gebelikte Yapılması Gereken 9 Aşı

hamilelikte aşılar

Hamilelik dönemi süresince ve sonrasında, anne ve bebeğin sağlığını koruma altında tutmak amacı ile aşı desteği sağlanır. Uygulanan bu aşılar bebeğin sağlıklı gelişimini destekleyerek, olası tehlikelere karşı önlem niteliğindedir.  Ancak bu dönemlerde bazı aşılar sakıncalı durumlar yaratabilirken, bazı aşılar uzmanlar tarafından önerilmektedir. İşte gebelikte yapılması gereken 9 aşı:

Hepatit B aşısı

Annenin taşıyıcı konumda olması, doğum esnasında bebeğe de hepatit virüsünü bulaştırma ihtimalini yaratır. Bu nedenle doğumun ardından geçen ilk 12 saat içerisinde bebeğe Hepatit B aşısının vurulması gerekir. Eğer anne değil de baba Hepatit B taşıyıcısı ise, annenin gebelik dönemi öncesinde aşı yaptırması gerekir. Çünkü eşinde hepatit B taşıyıcılığı olan kadınlarda bu hastalığa yakalanabilirler. Bu nedenden dolayı, annenin koruma sağlayacak Hepatit B aşısını yaptırması gerekir. Anne adayı hamilelik dönemi öncesinde yaptırması gereken aşıyı yaptırmadı ise, gebelik dönemi içerisinde mutlaka yaptırması gerekir.

Grip aşısı

Grip virüsleri her sene gelişime uğrayarak, farklı yapısal formda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle her sene direncine yönelik yeni aşılar oluşturulur. Hamile kadınlarında bu virüslerden korunmak için, grip aşısını yaptırmasında hiçbir sakınca yoktur. 

Tetanos aşısı

Daha önce hiç tetanos aşısı yaptırmayan anne adayları, gebelik dönemi içerisinde tetanos aşısını yaptırması gerekir. Tetanos aşısı; gebeliğin ikinci ve üçüncü aylarında yapılır. Birer ay aralıklarla yapılan bu aşıların 2. si yapıldıktan 6 ay sonra, 3. tetanos aşısı ile tamamlanır.

Eğer anne adayı hamilelik döneminden önce tetanos aşısı yaptırdıysa ve en son yaptırdığı aşının üzerinden 10 yıldan daha az bir süre geçmiş ise, tekrar gebelik döneminde aşı yaptırmasına gerek yoktur. Fakat bu durumun tem tersi, son yaptırdığı aşının ardından 10 yıldan fazla bir süre geçmiş ise, tek doz tetanos aşısının yaptırılması gerekir. Tetanos, yeni doğan bebeklerin özellikle ilk günlerinde %60 oranında ölümcül risk durumu yarattığı için, tetanos aşısı çok önemli bir konuma sahiptir.

Meningokok aşısı

Annede meydana gelen menenjit salgıları nedeni ile uygulanan bir aşıdır. Yapılan bu aşının, anne ve bebeğe zarar verdiğine dair hiçbir bulguya rastlanılmamıştır. Oldukça iyi bir koruma sağlayan meningokok aşısı, doktor tarafından uygun görülmediği sürece yapılmamaktadır.

Hepatit A

Genelde ülke dışına çıkışlarda, anne adayı daha önce Hepatit-A virüsü ile karşılaşmamışsa eğer, hepatit- A immüngünlobulini yaptırması önerilmektedir. Ancak canlı virüs aşıları olduğu için, gebeliğin her döneminde yapılması, sakıncalı olmaktadır.

Kuduz aşısı

Anne adayının gebelik dönemi içerisinde, kuduz şüphesi bulunan hayvanlar ile temas halinde bulunduğu zaman, kuduz aşısı yaptırmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu nedenden dolayı şüpheli durumlarda, en yakın sağlık kuruluşu tarafından gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Gebelik döneminde hangi aşılar sakıncalıdır?

Hepatit B: Hamilelik döneminde, Hepatit B enfeksiyonu için riskli olan kadınlar mutlaka aşı yaptırmalıdır.

HPV: Önerilmemektedir.

MMR (Kabakulak, kızamık, kızamıkçık): Sakıncalıdır.

Suçiçeği: Sakıncalıdır.

Verem aşısı (BCG): Sakıncalıdır.

Gebelikte yalnızca doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda yapılması gereken aşılar:

Polio: Teorik olarak yapılmaması gereken bir aşıdır.  Ancak, yüksek enfeksiyon riski halinde ve acil koruma gerekli ise, yapılmalıdır.

Sarı humma: Bulaşma ihtimali yüksek olan vakalarda, ancak yapılabilir.

Hepatit A: Yüksek risk durumda gerekli görülüyor ise yapılmalıdır.

Pnömokok

Kolera

Boğmaca

9 ) Gebelikte kesinlikle yapılmaması gereken canlı virüs aşıları:

Kabakulak

Kızamıkçık

BCG

Kızamık

Suçiçeği