Hamilelikte Brusella Nedir?

brusela

Brusella nedir?

Brusella kendi adını taşıyan bakterinin neden olduğu bir hastalıktır. Bu bakteri insanlarda, koyun, sığır, keçi ve domuz gibi hayvanlarda görülebilmektedir. Özellikle kadınları etkileyerek, düşükle sonuçlanan gebeliklere, meme hastalıklara ve kısırlığa neden olabilmektedir.

Brusellanın gebeliğe etkisi var mı?

Brusella bakterisi genellikle hayvanlara yakın temas halinde bulunan ya da bu bakteriyi taşıyan hayvanları yaşadığı yerde bulunan her insana bulaşma eğilimine sahiptir. Özelikle gebe kadınlarda bağışıklık problemlerine ve gebelik sürecini etkileyen bazı komplikasyonlara neden olabilir. Gebe kadılardaki brusellanın tedavisi, bebeğe zarar vermeyecek ve anne sütünü bozmayacak ilaçlarla yapılmaktadır. Ayrıca hastalığın neden olduğu belirtiler doğrultusunda tedavi kişiye göre değişkenlik gösterir.

Brusella bakterisi nasıl bulaşır?

Brusella bakterisi hasta olan hayvanların dışkılarından, süt ve atık yavru zarları ile çevreye bulaşır ve insanların soluması veya temas halinde bulunması sonucunda çeşitli hastalıkların görülmesine neden olur. Bunun yanı sıra, bakterinin olduğu et, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi, enfekte olan hayvan dokusu, kanı, lenfasının, konjuktivayı (gözün dıştan görülen beyaz kısmı) direkt teması ve infeksiyöz aerosollerin nefes ile alınması halinde bulaşabilmektedir. Brusella bakterisinin kuluçka süresi, yaklaşık olarak 1 ile 3 hafta arasında değişmektedir.

Brusellanın belirtileri

Brusella bakterisi karaciğer, lenf bezleri, salgı bezleri, dalak ve sinirlerde konumlanarak ilerlemeye devam eder. Görülen birçok ateşli hastalıklar ile aynı belirtileri sahiptir. Fakat Brusella genellikle kas ağrıları ve terleme gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise, titreme eşliğinde gelen, hafif ateşlenmelerle görülebilir. Diğer belirtileri ise, halsizlik, iştahsızlık ve enfeksiyona bağlı olarak kilo kaybı da görülebilir. Brusella birkaç hafta boyunca devam edebileceği gibi, bir iki ay süresince de etkisine sürdürmektedir. Brusellanın ardından, farklı patolojik bulgulara da rastlanabilmektedir.

Brusellanın ardından;

  • Granulomatöz (inflamasyonla seyreden tüberküloz)
  • Hepatit,
  • Artrit,
  • Spondilit (ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalık),
  • Anemi, lökopeni (kanda bulunan akyuvarların azalması),
  • Trombositopeni (kandaki trombosit miktarının azlığı),
  • Menenjit,
  • üveit (gözün iris kısmında iltihaplanma),
  • Optik nörit (görme sinirinin, gözün arka tarafında bulunan bölümünde ani görme kaybı ile karakterize iltihap durumu)
  • Endokardit (kalp valvülleri ya da iç zarının enflamasyonu) ile karşılaşılabilmektedir.

Brusella nasıl teşhis edilir?

Brusellanın teşhisinde, bazı test ve tetkikleri yapılması için hastalığın hangi evresinde olduğunun bilinmesi gerekir. Brusellanın belirtilerinde ateşlenme durumunda yapılan kan testleri sayesinde belirlenebilir. Fakat hastalığın kronikleşmesi halinde, serolojik tekniklerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için Rose Bengal Testi (RBPT) ile yaklaşık % 98 lik bir teşhis imkânı sağladığı için uygulanabilir. Teşhisin yapılabilmesi için enfeksiyonun derecesinin belirlenmesi gerekli ise, hastaya Serum Aglütinasyon Test’i (SAT), Komplement Fiksasyon Testi (KFT) veya Coomb’s testinin de uygulanması gerekebilir.

Brusella hastalığı nasıl tedavi edilir? 

Brusella hastalığının tedavisi için, çeşitli antibiyotiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Yaklaşık bir iki hafta boyunca, birden fazla antibiyotiğin birlikte kullanılması gerekmektedir.

Brusellanın bebek üzerinde yarattığı etkiler nelerdir?

Gebelik dönemi içerisinde bulaşmış olan brusella bakterisi yüksek ateşe sebebiyet vererek, düşük veya erken doğuma neden olmaktadır. Ayrıca, brusella bebekte bir anomali veya sakatlığa da yol açabilir. Brusella tedavisi, hamilelik dönemi sırasında bebeğe karşı herhangi bir zararı ve yan etkisi bulunmayan, anne ve bebek için uygun antibiyotiklerin kullanılması ile tedavi edilebilmektedir.