Paylaş:

 1. M.Bülent TIRAŞ :Obstetrik ve Jinekoloji: Çağdaş Tedavi ; Çeviri Editörü : Doç.Dr.Haldun Güner.Atlas Kitapçılık, Sıhhiye, Ankara.Zuspan & Quilligan :Current Therapy in Obstetrics and Gynecology , W.B.Saunders company 1995.

  • Müller Kanalı anomalilerinin Histeroskopik değerlendirilmesi ve tedavisi
  • Ovulasyon İndüksiyonu
  • İntrauterin Araçlar
  • Leiomyoma Uteri
  • Luteal Faz defektleri
  • Erkek infertilitesi:İntrauterin inseminasyon
  • Erkek sterilizasyonu
  • Menopoz
  • Mikrocerrahi olarak epididimal sperm aspirasyonu
  • Oral Kontraseptifler
  • Pelvik İnflamatuvar hastalık
  • Polikistik Over Sendromu (PCOS)
  • Puberte prekoks
  • Premenstrüel sendrom
  • Primer Amenore
  • Sekonder Amenore
  • Seksüel Disfonksiyon
  • Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
  • Tirotoksikoz

 2. Bülent TIRAŞ: Tümör Biyolojisi ve immünolojisi; Pratik Jinekolojik Onkoloji, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, (1997), S.75-115: Berek JS, Hacker NF. Practical Gynecological Oncology.2nd Ed.1994.
 3. Bülent TIRAŞ: Normal ve indüksiyonla oluşturulan ovulasyonun ultrasonografik değerlendirilmesi;Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997).S.652-672: Callen PW.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.3rd Ed.1994.
 4. Bülent TIRAŞ:Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri .Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997): Quenan JT. Protocols for high risk pregnancies. 3rd Ed.1996.

  • Rutin Antenatal Laboratuvar Testleri Sh.51-57
  • Gestasyonel Yaşın Değerlendirilmesi Sh.58-63
  • Nöral tüp defektleri için Alfa-fetoprotein taraması Sh.64-67
  • Down sendromu için prenatal tanı yöntemleri Sh.68-74

 5. M. Bülent Tıraş, M. Baran Celtemen :Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler ; Çeviri Editörü : Prof. Dr. Bülent Tıraş, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 : Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 10th Ed. 2007
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar