Sorunu Gönder

Kitap Çevirisi

M.Bülent TIRAŞ :Obstetrik ve Jinekoloji: Çağdaş Tedavi ; Çeviri Editörü : Doç.Dr.Haldun Güner.Atlas Kitapçılık, Sıhhiye, Ankara.Zuspan & Quilligan :Current Therapy in Obstetrics and Gynecology , W.B.Saunders company 1995.

Müller Kanalı anomalilerinin Histeroskopik değerlendirilmesi ve tedavisi

Ovulasyon İndüksiyonu

İntrauterin Araçlar

Leiomyoma Uteri

Luteal Faz defektleri

Erkek infertilitesi:İntrauterin inseminasyon

Erkek sterilizasyonu

Menopoz

Mikrocerrahi olarak epididimal sperm aspirasyonu

Oral Kontraseptifler

Pelvik İnflamatuvar hastalık

Polikistik Over Sendromu (PCOS)

Puberte prekoks

Premenstrüel sendrom

Primer Amenore

Sekonder Amenore

Seksüel Disfonksiyon

Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar

Tirotoksikoz

Bülent TIRAŞ: Tümör Biyolojisi ve immünolojisi; Pratik Jinekolojik Onkoloji, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, (1997), S.75-115:

Berek JS, Hacker NF. Practical Gynecological Oncology.2nd Ed.1994.

Bülent TIRAŞ: Normal ve indüksiyonla oluşturulan ovulasyonun ultrasonografik değerlendirilmesi;Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997).S.652-672:

Callen PW.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.3rd Ed.1994.

Bülent TIRAŞ:Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri .Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997):

Quenan JT. Protocols for high risk pregnancies. 3rd Ed.1996.

  • Rutin Antenatal Laboratuvar Testleri Sh.51-57
  • Gestasyonel Yaşın Değerlendirilmesi Sh.58-63
  • Nöral tüp defektleri için Alfa-fetoprotein taraması Sh.64-67
  • Down sendromu için prenatal tanı yöntemleri Sh.68-74

M. Bülent Tıraş, M. Baran Celtemen :Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler ; Çeviri Editörü : Prof. Dr. Bülent Tıraş, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 :

Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 10th Ed. 2007

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar