Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Koryon villus

1 ) Koryon villus biyopsisi ( CVS ) nedir, nasıl uygulanır?

Anne karnında bulunan bebek ile anne arasındaki bağlantıyı sağlayan plasentadan incelenmek üzere bir miktar doku örneğinin alınması işlemine koryon villus biyopsisi adı verilir. Bu yöntem bebek ile aynı genetik yapıya sahip olan hücre dokularının değerlendirmesine dayalı, tanı ve tedavi amacı ile uygulanır.CVS işlemini uygulamadan önce ultrasonografi aracılığıyla bebeğin ve plasentanın konumu incelenir. Daha sonra ultrasonografi eşliğinde ince bir tıbbi iğne yardımı ile karın bölgesinden uygulanmaya başlanır. Deri ve rahim duvarından geçilerek plasentaya ulaşıldıktan sonra, değerlendirmeye ihtiyaç duyulan bölgeden doku örneği alınır. Ultrason sayesinde anne ve bebeğe zarar vermeden işlemin gerçekleştirilmesi sağlanır ve doku parçası incelenmek üzere laboratuvar merkezine gönderilir.

2 ) Koryon villus biyopsisi herhangi bir enfeksiyon riski oluşturur mu?

İşlem uygun ameliyathane şartları altında sterilize bir şekilde uygulanır. Bu nedenle enfeksiyon riski en aza indirgenmiş olur. Fakat her tıbbi müdahalede olduğu gibi enfeksiyon riski bu işlemde de geçerli olmaktadır. Her ne kadar hijyen kuralları çerçevesinde uygulansa da, tıbbi bir müdahale söz konusu olduğu için koryon villus biyopsisinde enfeksiyon riski vardır. Ancak yapılan işlemlerde çok nadir olarak görülmektedir.Koryon villus (2)

3 ) Gebeliğin kaçıncı haftalarında uygulanır?

Koryon villus biyopsisi genellikle gebeliğin 11. ve 14. Haftaları arasında yapılmaktadır. Fakat doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda daha erken haftalarda ya da ilerleyen haftalarda da uygulayabilir.

4 ) CVS’nin neden olabileceği komplikasyonlar nelerdir?

  • İşlemin uygulanmasından sonra anne adayında geçici kasılma ve kramplar görülebilir.
  • Yapılan her 100 işlemden yalnızca birinde gebelik kaybı yaşanabilir. Bu durum çok nadir olarak %1 oranında seyretmektedir.
  • Çok nadir de olsa bebeğin fiziksel olarak zarar görme riski de bulunmaktadır.
  • Yine işlemin yapıldığı ameliyathane koşullarına bağlı olarak enfeksiyon riski bulunmaktadır.
  • İşlemin tekrar edilebilme olasılığı vardır. Alınan dokunun yeteri kadar genetik bilgi içermesinden dolayı tekrar edilebilmektedir.
  • Yaklaşık %2 oranında hafif kanama görülebilir. Genelde bu durum işlemin yapılmasında sonraki 1 ay içerinde gerçekleşebilir. Bu da gebelik için riskli bir durum olabilir.

5 ) Koryon villus biyopsisi ( CVS ) öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Koryon villus biyopsisine karar verildiğinde randevuya gelmeden önce, anne adayının kan grubunu ve Hepatit B virüsü taşıyıcılık durumunu açıklığa kavuşturması gerekir. Kan uyuşmazlığı bulunan çiftlere, işlemin yapılmasından yaklaşık 3 veya 4 gün sonra anne adayına Anti-D immumoglobulin (Rhogam) yani kan uyuşmazlığı enjeksiyonun uygulaması önerilmektedir.Koryon villus (3)

6 ) Kimlere uygulanabilir?

  • Özellikle genetik hastalığı bulunan hastalara,
  • Kromozal hastalığı olanlara,
  • 35 yaş ve üzerindeki ileri yaş hamilelik durumu olanlara,

7 ) Bebeğin kromozom yapısı nasıl değerlendirilir? Güvenilir bir işlem midir?

Koryon villus biyopsisi işleminde, plasentadan 10-15 mikrogram arasında doku örneği alınır. Bu örneğin incelenmesi ile bebekteki kromozom veya genetik hastalıklarının teşhisi kolaylıkla yapılır. Yapılan kromozom analizi sayesinde, bebeğin sahip olduğu kromozom yapısı %99,5 güvenilirlik ile yaklaşık 15 ile 20 gün arasında genetik tanısı elde edilir. Eğer acil cevap aranan durumlar var ise, FISH veya QF-PCR tekniği ile yapılan incelemeler sonucunda belirli kromozomlara sahip özel genetik araştırmalar yapılarak, bir iki gün gibi kısa bir süre içerisinde genetik tanıya ulaşılabilmektedir.

8 ) Koryon villus biyopsisi ne kadar sürer?

CVS işlemi oldukça kısa ve güvenilir bir şekilde 10 ila 15 dakika arasından yapılmaktadır. Ancak alınan doku örneğinin istenilen bilgiyi vermemesi halinde tekrar karyotip tayini için ikinci bir işlem yapılabilir. Özellikle Mozaisizm durumunda ikinci işleme ihtiyaç duyulmaktadır.