Paylaş:

 1. M.Sait YÜCEBİLGİN, Erdinç ÖZKINAY, Ömer DİNÇER, M.Bülent TIRAŞ: Legal kürtajın septik abortus ve komplikasyonlarına etkisi.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989;28:825-831
 2. Ömer DİNÇER, M.Bülent TIRAŞ: Erken Doğum tehdidinde tanı ve tedavi.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989;28:1893-1898
 3. M.Bülent TIRAŞ, Ömer DİNÇER,Serdar AYDIN,Hüseyin YILMAZ:Sezaryen endikasyonları ve perinatal mortalite.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1989;28:1231-1238
 4. Hüseyin YILMAZ, M.Bülent TIRAŞ, Kemal ÖZTEKİN, Onur BİLGİN:Erken doğum tehdidinde fetal solunum hareketlerinin değeri.Ege Tıp Dergisi 1990;29:118-120
 5. Cihan TUĞRAN, M.Bülent TIRAŞ, Erkan SEVİNÇ, Hadi ÖZER:Erken gebeliklerde transvaginal ultrasonografi.Ege Tıp Dergisi 1990;29:141-145
 6. Cihan TUĞRAN, M.Bülent TIRAŞ, Erkan SEVİNÇ, Refik ÇAPANOĞLU: Postmenapozal kanamalı hastalarda ultrasonografinin tanı değeri.Ege Tıp Dergisi 1990;29:146-149
 7. Cihan TUĞRAN, M.Bülent TIRAŞ, Erkan SEVİNÇ, Hadi ÖZER:Adneksiyal kitlelerin tanısında transvaginal ultrasonografinin yeri.Ege Tıp Dergisi 1990;29:150-155
 8. Nedim KARADADAŞ,M.Bülent TIRAŞ,Onur BİLGİN,Refik ÇAPANOĞLU : Carbon dioxide (CO2) hysteroscopy:Results of 63 cases.Medical Journal of Ege University 1991;1:41-44
 9. Nedim KARADADAŞ, M.Bülent TIRAŞ, M.Sait YÜCEBİLGİN, Ahmet GÖRÜŞ, Onur BİLGİN, Mustafa ULUKUŞ: Histerektomi ve ooferektominin seks hormonlarına etkisi.Ege Tıp Dergisi 1991;30:97-102
 10. Gürsen GÜNDEM, M.Bülent TIRAŞ, Semra ORUÇ, Erdinç ÖZKINAY: Ovaryal gebelikler: İki olgu nedeniyle.Ege Tıp Dergisi 1991;30:149-151
 11. Nedim KARADADAŞ, M.Bülent TIRAŞ, M.Sait YÜCEBİLGİN, Onur BİLGİN , Refik ÇAPANOĞLU :Operatif histeroskopi uygulamaları.Ege Tıp Dergisi 1991;30:186-188
 12. M.Bülent TIRAŞ, Onur BİLGİN, M.Sait YÜCEBİLGİN, Nedim KARADADAŞ: Down sendromu ve anne yaşı arasındaki ilişki: Kliniğimizdeki sonuçlar.Ege Tıp Dergisi 1992;31:501-503
 13. Onur BİLGİN, M.Bülent TIRAŞ, Aydın ÖZSARAN, İsmail M. İTİL: Polikistik over sendromunda insülin rezistansının yeri.Türk Fertilite Dergisi 1993;1:45-49
 14. Serdar AYDIN, M.Bülent TIRAŞ, Kemal ÖZTEKİN, Refik ÇAPANOĞLU: The fetal biophysical profile and its predictive value in antenatal assessment.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1993;3:122-125
 15. M.Bülent TIRAŞ, Niyazi AŞKAR, Uçar ASENA, Beyhan TEVFİK: Dismenoresi olan ve olmayan kadınlarda menstruasyon sırasında CA-125 düzeyleri.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1993;3:222-224
 16. Aydın ÖZSARAN, M.Bülent TIRAŞ, İsmail M. İTİL, Kemal ÖZTEKİN: Abortus imminens ve missed abortusta CA-125’in tanıdaki değeri.Türk Fertilite Dergisi 1994;1:23-29
 17. Sermet SAĞOL, Yılmaz DİKMEN, M.Bülent TIRAŞ, Refik ÇAPANOĞLU, Hakan ERTUNÇ: Postmenapozal dönemdeki kadınlarda insülin ve ovaryal androjenlerin endometrium karsinomu etyopatogenezindeki rolü.Türk Fertilite Dergisi 1994;1:62-67
 18. Niyazi AŞKAR, M.Bülent TIRAŞ, Uçar ASENA, Beyhan TEVFİK, Aydın ÖZSARAN: Normal gebeliklerde serum CA-125 düzeyleri.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1994;1:6-8
 19. M.Bülent TIRAŞ, Aydın ÖZSARAN, Sermet SAĞOL, Serdar ÖZŞENER, Refik ÇAPANOĞLU: Oligomenore, amenore ve idiopatik hirsutismi olan kadınlarda polikistik overlerin sıklığı.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1994;1:62-64
 20. Gülseren ERHAN, M.Sait YÜCEBİLGİN, Onur BİLGİN, M.Bülent TIRAŞ: Gebelerde alfafetoprotein düzeyleri ve nöral tüp defektleri.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1994;4:74-77
 21. Niyazi AŞKAR, Sezen KOŞAY, Erdinç ÖZKINAY, M.Bülent TIRAŞ, Eser ONAT: Digoxin-like immuno-reactive substance: Is it important in preeclampsia etiology?Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1994;4:223-225
 22. M.Bülent TIRAŞ,Kürşat BAYSAL, M.Zeki TANER: Birinci ve ikinci trimestrde gebelik sonlandırılması.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:71-77
 23. M.Bülent TIRAŞ, Adnan KAYA, M.Zeki TANER, Leyla MEMİŞ, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM, Leyla CİNEL : Ligamentum rotundumdan kaynaklanan bir ‘mitotik olarak aktif leiomyom’ olgusu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:119-122
 24. M.Zeki TANER, Ali ULUTÜRK, M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER,Mülazım YILDIRIM: Tuba uterinanın primer karsinomu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:138-140
 25. M.Bülent TIRAŞ, Rifat GÜRSOY, Mülazım YILDIRIM, Adnan KAYA, Onur KARABACAK, M.Zeki TANER: Türk kadınlarında uygulanan 1000 diagnostik laparoskopinin sonuçları.Türk Fertilite Dergisi 1995;2:135-141
 26. Mülazım YILDIRIM, Onur KARABACAK, Rifat GÜRSOY, M.Bülent TIRAŞ, M.Zeki TANER, Adnan KAYA: Operatif laparoskopi: 449 vakanın sonuçları.Türk Fertilite Dergisi 1995;2:142-151
 27. Onur KARABACAK, M.Bülent TIRAŞ, Tuncay NAS, M.Zeki TANER, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM: Laparoskopi asistansı ile vaginal intrafasyal subtotal histerektomi (LAVISH) operasyonu: Olgu Sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:283-285
 28. M.Zeki TANER, Erol BAYRAKTAR, M.Nedim SULTAN, M.Bülent TIRAŞ, Akgün YILDIZ, Haldun GÜNER: Nonspesifik vajinitislerin tedavisinde lokal estriol ve laktobasillus asidofilusun etkinliği.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:286-289
 29. M.Zeki TANER, Nezih BARLAS, M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK, Mülazım YILDIRIM: Matür Kistik teratomlarda klinik ve tedavi yaklaşımları.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1995;5:303-306
 30. Adnan KAYA, Onur KARABACAK, M.Bülent TIRAŞ, Rifat GÜRSOY, Mülazım YILDIRIM: İnfertilitede pentoksifilin ile sperm yıkamanın sperm parametrelerine etkisi.Türk Fertilite Dergisi 1995;2:274-286
 31. Adnan KAYA, Onur KARABACAK, Rifat GÜRSOY, M.Bülent TIRAŞ, Mülazım YILDIRIM: İnfertil hastalarda süperovulasyon ve pentoksifilinle yıkanmış spermlerle homolog intrauterin inseminasyon uygulaması ve gebelik sonuçları.Türk Fertilite Dergisi 1995;2:142-151
 32. Akgün YILDIZ, M.Bülent TIRAŞ, Anıl ONAN: Genital klamidya enfeksiyonları.Klinik Seriler Tıp Dergisi 1995;5:134-137
 33. M.Bülent TIRAŞ, Volkan NOYAN: Serviks kanserini önlemede kolay ve etkin bir yöntem:Pap Smear.Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1996;5:26-27
 34. Tuncay NAS, Haldun GÜNER, M.Zeki TANER, M.Bülent TIRAŞ, Saadet AHMED, Cahit GÖZÜAKÇA, Mülazım YILDIRIM: Kadınlarda idrar inkontinansı tanısında öykünün güvenirliliğinin değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1996;6:71-77
 35. Kürşat BAYSAL, Mülazım YILDIRIM, M.Bülent TIRAŞ, Tuncay NAS: Tubal gebelik olgularında serum kreatin kinaz’ın tanısal değeri.Türk Fertilite Dergisi 1996;1:47-53
 36. Haldun GÜNER,M.Bülent TIRAŞ,Tuncay NAS, M.Zeki TANER, Saadet AHMED, Mülazım YILDIRIM: Vaginal Agenez olgularında yeni bir yöntem: Pudendal uyluk flebi ile vajen rekonstrüksiyonu.Türk Fertilite Dergisi 1996;1:82-86
 37. M.Zeki TANER, Akgün YILDIZ, M.Bülent TIRAŞ, Esin KOÇ, Rosa ESKANDARİ, Can BAŞAKLAR: Fetal Ovarian Cyst:A Case Report and Review The Literature.Gynecology-Obstetrics & Reproductive Medicine 1996;2:97-99
 38. M.Zeki TANER,M.Bülent TIRAŞ,Ali ULUTÜRK, Akgün YILDIZ, Mülazım YILDIRIM: Akut karın nedeni olarak Leiomyomatozis Peritonealis Disseminata.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1996;6:155-156
 39. M.Bülent TIRAŞ, Adnan KAYA, M.Zeki TANER, Tuncay NAS, Rifat GÜRSOY ,Onur KARABACAK, Mülazım YILDIRIM: Ektopik gebelik tedavisinde laparoskopinin yeri ve önemi: 5 yıllık sonuçlar.Türk Fertilite Dergisi 1996;2:159-163
 40. M.Zeki TANER, Tuncay NAS, M.Bülent TIRAŞ,Ali ULUTÜRK, Mülazım YILDIRIM: PCO olgularında laparoskopik ovaryan elektrokoterizasyon sonrası pelvik adezyon sıklığı.Türk Fertilite Dergisi 1996;2:169-173
 41. M.Zeki TANER, Tuncay NAS, M.Bülent TIRAŞ,Ali ULUTÜRK, Rifat GÜRSOY, Mülazım YILDIRIM: Benign uterus patolojilerinde histerektomi öncesi dilatasyon ve küretajın yeri: 366 vakanın değerlendirilmesi.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1996;6:251-253
 42. M.Bülent TIRAŞ, Mülazım YILDIRIM: Polikistik over sendromu: Tanı ve tedavideki son yaklaşımlar.Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi 1996;1:40-57
 43. M.Bülent TIRAŞ,Hakan ÖZDEMİR, Saadet AHMED, Anday ATAMAN, Sevtap SELÇUK, Mülazım YILDIRIM, Sedat IŞIK: Laparoskopik tuba ligasyonu sonrası ovaryen hormon ve doppler akım değişiklikleri.Türk Fertilite Dergisi 1996;3:278-282
 44. M.Bülent TIRAŞ, M.Zeki TANER, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK, M.Cahit GÖZÜAKÇA, Sevtap SELÇUK, Mülazım YILDIRIM: Kalıcı Mesh ve Tacker kullanılarak yapılan laparoskopik ekstraperitoneal Burch operasyonu.Türk Fertilite Dergisi 1996;3:287-292
 45. Akgün YILDIZ,M.Bülent TIRAŞ,M.Zeki TANER, Tuncay NAS, Anıl ONAN, Sevtap SELÇUK: Postmenapozal osteoporoz tedavisi: Estrojen replasmanı,salmon kalsitonin ve bunların kombinasyonu ile karşılaştırmalı çalışma.Türk Fertilite Dergisi 1996;3:293-298
 46. Haldun GÜNER, Nadir ÇIRAY, Meral TEKELİOĞLU, M.Bülent TIRAŞ, M.Zeki TANER: Electron microscopical survey of human myometrium during pregnancy .Fine structural variations compared with the non-pregnant ones.Gazi Medical Journal 1997; 8:191-194
 47. M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER, Rifat GÜRSOY, M.Zeki TANER, Nezih BARLAS, Akgün YILDIZ, Mülazım YILDIRIM: Aylık GnRH-a (Goserelin) enjeksiyonları ile endometrial hiperplazi tedavisi : Prospektif, kontrollü çalışma.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1997;7:34-36
 48. M.Bülent TIRAŞ, Volkan NOYAN, M.Zeki TANER, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK, Rifat GÜRSOY, Mülazım YILDIRIM : Adneksiyel kitlelerin laparoskopik cerrahi ile tedavisi.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1997;7:44-47
 49. M.Bülent TIRAŞ, Ömür ATAOĞLU, Rifat GÜRSOY, Gülen AKYOL, Saadet AHMED :Intravenous leiomyomatozis :A Case Report.Gynecology-Obstetrics & Reproductive Medicine 1997;3:316-318
 50. M.Naci EDALI, Leyla CİNEL, Gülen AKYOL, Rifat GÜRSOY, M.Bülent TIRAŞ: An adenofibroma of the corpus and the cervix uteri with an unusual agressive behavior.Gynecology-Obstetrics & Reproductive Medicine 1997;3:311-313
 51. M.Zeki TANER, Haldun GÜNER, Anıl ONAN, M.Bülent TIRAŞ, Mülazım YILDIRIM: Menorajilerde termal balon ile endometrial ablasyonun etkinliği.Türk Fertilite Dergisi 1997; 2:112-117
 52. Tuncay Nas, M.Zeki TANER, M.Anıl Onan, M.Bülent TIRAŞ, Akgün Yıldız, Mülazım Yıldırım: Transdermal östrojen, konjuge östrojen + Medroksiprogesteron asetat ve Tibolonun Kemik Mineral Dansitesi ve Lipoprotein Profilleri üzerine etkileri.Türk Fertilite Dergisi 1997; 5:314-316
 53. M.Bülent TIRAŞ, M.Anıl Onan: Klomifen Sitrat: Endikasyonları ve klinik kullanımı.Obstetrik ve Jinekoloji Sürekli Eğitim Dergisi 1997 ; 1: 235-245
 54. M.Bülent TIRAŞ, Onur KARABACAK, Özdemir HİMMETOĞLU, Sefa YÜKSEL : Seroprevalence of hepatitis B and HIV infection in high-risk Turkish population.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1998;8:157-158
 55. M.Bülent TIRAŞ: Polikistik over sendromunda tanı ve yönetim.Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 1998 ;1:53-60
 56. Serdar URAL M.Bülent TIRAŞ:Gebelik ve Diabet.Health News 1999 ; 2:44-46
 57. Ali ULUTÜRK, Haldun GÜNER, M.Bülent TIRAŞ, Mülazım YILDIRIM: İntrauterin gelişme geriliğinin tanısında Doppler ultrasonografinin yeri.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 1999;9:149-154
 58. Neşe ILGIN, Onur KARABACAK, M.Bülent TIRAŞ, Rifat GÜRSOY, Özdemir HİMMETOĞLU, Şehri ELBEG: Is the serum CA-125 level originating from endometrium is influenced by exogenous estrogen administration.Turkish Journal of Medical Sciences 1999;29:44-47
 59. M.Bülent TIRAŞ, Gürkan YAZICI, Hakan ÖZDEMİR, Akgün YILDIZ, Mülazım YILDIRIM : Antenatal dönemde yapılan Doppler ultrasonografi ile saptanan nukal kordun doğum bulgularıyla korelasyonu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10:16-20
 60. M.Bülent TIRAŞ, Murat ARSLAN, Gürkan YAZICI, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM : Stress inkontinans tedavisinde yeni bir yöntem :T.V.T. (Tension-free vaginal tape) uygulaması: Olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10:49-52
 61. M.Bülent TIRAŞ,Nedim SULTAN, Murat ARSLAN, Betül ÇELİK, Semiha ÖZKAN, Ömür ATAOĞLU, Mülazım YILDIRIM : Preterm Eylem ve Erken Membran Rüptürü vakalarında klamidyal enfeksiyonu saptamada Enzim İmmünoassay (EIA) ve Giemsa sitolojinin korelasyonu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10:162-166
 62. M.Bülent TIRAŞ, Gürkan YAZICI, Gizem YILDIRIM, Onur KARABACAK, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM : Laparoskopi Asiste Vajinal Histerektomi (LAVH) olgularının Total Abdominal Histerektomi ve Vajinal Histerektomi ile karşılaştırılması:Prospektif bir çalışma.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10:178-184
 63. M.Bülent TIRAŞ, Uzay YILDIRIM: Menopoz ve hormon replasman tedavisinin önemi.Posyon Dergi 2000 ; 9:33-35
 64. M.Bülent TIRAŞ, Öznur GÖKÇE, Onur KARABACAK, Işıl MARAL,Mülazım YILDIRIM : Endometriozis tedavisinde kullanılan Gonadotropin Releasing Hormon Analogunun (Decapeptyl) tek başına ve Tibolon ile birlikte kullanımının kemik mineral dansitesine etkilerinin karşılaştırılması.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10:260-265
 65. M.Bülent TIRAŞ, Gürkan YAZICI, Murat ARSLAN, Onur KARABACAK, Haldun GÜNER,Özdemir HİMMETOĞLU: Vajinal kaf prolapsusunda laparoskopik olarak sakral kolpopeksi operasyonu : Bir olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000; 10:273-277
 66. M.Bülent TIRAŞ, Uzay YILDIRIM: Ürojinekolojik sorunlarda laparoskopik tedavinin yeri.Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 2000;3:63-68
 67. M.Bülent TIRAŞ, Murat ARSLAN, Gürkan YAZICI, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM: Stres Inkontinans Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: T.V.T. (Tension-free Vaginal Tape) Uygulaması: Olgu Sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2000;10(1):49-52
 68. M.Bülent TIRAŞ, Murat ARSLAN, Gürkan YAZICI, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM: İntrinsek Sfinkter Yetmezliği tedavisinde macroplastique implants injeksiyonu: Olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2001;11:48-51
 69. M.Bülent TIRAŞ, T. Umut K.DİLEK, Ali Rıza ODABAŞI, Mesut ÖKTEM, Haldun GÜNER: Stage 1 Endometrium kanseri tedavisinde laparoskopik histerektomi ve laparoskopik lenf nodu örneklemesi : İki olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2001;11:106-109
 70. M.Bülent TIRAŞ, Cahit GÖZÜAKÇA, Akgün YILDIZ, Haldun GÜNER, Mülazım YILDIRIM : Myoma Uteri’li hastalarda insülin rezistansı.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2001; 11:169-173
 71. Onur KARABACAK, Mesut ÖKTEM, M.Bülent TIRAŞ, Ebru KARAGENÇ, Ali Rıza ODABAŞI, , Anıl ONAN : Laparoskopik isthmoampüller mikroanastomoz: Olgu sunumu.JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK Bülteni 2001;10:127-131
 72. M.Bülent TIRAŞ, Uzay YILDIRIM: İmplant KontrasepsiyonTürk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 2001; 3(4);83-88
 73. Onur KARABACAK, Gizem YILDIRIM, M.Bülent TIRAŞ, Arzu ÖÇ, Özdemir HİMMETOĞLU: Histerektomiler-Nereye gidiyoruz?JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK Bülteni 2001; 10:163-168
 74. M.Bülent TIRAŞ, T. Umut K.DİLEK, Sühan AYHAN, Mesut ÖKTEM, Haldun GÜNER: Yüksek vaginal agenezis olgusunda pull-through vaginoplasti: Olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2002; 2:177-180
 75. M.Bülent TIRAŞ, T. Umut K.DİLEK, M.Anıl ONAN, Mesut ÖKTEM, Haldun GÜNER: Laparoskopik Sakroservikopeksi ve intraperitoneal burch operasyonu: İki olgu sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2002; 3:249-252
 76. M.Bülent TIRAŞ, Gizem YILDIRIM, T. Umut K.DİLEK, Haldun GÜNER Mesut ÖKTEM, Anıl ONAN, Özdemir HİMMETOĞLU: Stress İnkontinansın cerrahi tedavisinde Tension-Free Vaginal Tape (TVT) operasyonu: Kısa dönem sonuçlarımız.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2002; 12:447-451
 77. M.Bülent TIRAŞ, Uzay YILDIRIM: Gerçek Stress İnkontinansın Cerrahi tedavisi.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2002; 12:509-516
 78. F. ŞENDAĞ, M.Bülent TIRAŞ:Myom, İnfertilite ve Abortus İlişkisi.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2003;13(3):260-265
 79. F. ŞENDAĞ, M.Bülent TIRAŞ: Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2003;13(4):332-337
 80. M.Bülent TIRAŞ, M. KURDOĞLU: Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar.Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 2004;13(9):332-334
 81. T.Umut K.DİLEK, M.Bülent TIRAŞ, Ö.ERDEM, Mesut ÖKTEM: Theca Cell Tumor Originating from Ovarian Serous Cystadenoma Wall: A Case Report.Journal of TURKISH GERMAN GYNECOL ASSOC, Vol. 5(4): 327-29, (2004)
 82. M.Bülent TIRAŞ, Ç. TAŞKIRAN, Anıl ONAN, Ali Rıza ODABAŞI, Umut K.DİLEK, Haldun GÜNER: Total Laparoskopik Histerektomi Yapılan 30 Olgunun DeğerlendirilmesiTürkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi 2005;15(3):116-122
 83. M.Bülent TIRAŞ, Onur KARABACAK, Nuray BOZKURT, Ercan YILMAZ, Mehmet ERDEM: ICSI Sonrası Turner Sendromu : Olgu Sunumu.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2005;2(2):125-127
 84. M.Bülent TIRAŞ, Ç. TAŞKIRAN, Anıl ONAN, Umut K. DİLEK, Aydan BİRİ, Nuray BOZKURT, Haldun GÜNER: Total Laparoskopik Histerektomi ile Eş Zamanlı Yapılan Laparoskopik Burch Operasyonunun Sonuçlarının Değerlendirilmesi.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2005;2(2):111-115
 85. M.Bülent TIRAŞ, Nuray BOZKURT : Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesinde Endoskopinin Yeri.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2005;2(3):164-171
 86. M.Bülent TIRAŞ,Ercan YILMAZ, Nuray BOZKURT, Aydan BİRİ: Mikro-Insert Kullanılarak Yapılan Histeroskopik Sterilizasyon Olgu Sunumu.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2005;2(3):236-238
 87. M.Bülent TIRAŞ, Nuray BOZKURT :Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesinde Endoskopinin Yeri.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2005;2(4):265-272
 88. M.Bülent TIRAŞ, Ç. TAŞKIRAN: Postmenopozal Osteoporozda Tedavi Modaliteleri.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD)Dergisi 2005;2(EK-1):21-30
 89. Aydan BİRİ, Anıl ONAN, Ümit KORUCUOĞLU, M.Bülent TIRAŞ, Özdemir HİMMETOĞLU: Bir Üniversite Hastanesinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı.Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):86-90
 90. Haldun Güner, Anıl Onan, M.Kurdoglu, M.Bülent TIRAŞ, Ö.ERDEM: Primer Over Kaynaklı Burkitt Lenfoma: Olgu Sunumu.Türkiye Klinikleri JİNEKOLOJİ OBSTETRİK Dergisi, 15, 103-104 (2005)
 91. B. ÇİFTÇİ Aydan BİRİ, M.Bülent TIRAŞ, Onur KARABACAK, L. DELİLBAŞI ve R.H GÜRSOY: Obstetric and Perinatal Outcomes, Among Couples With Male Factor Infertility, After Assisted Conception: A Matched Case-Control Study.TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi,2-2,76-84(2005)
 92. M.Bülent TIRAŞ, Funda AYBAR: İmplant Kontraseptifler.Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri 2006;2(22):24-29
 93. M.Bülent TIRAŞ, Funda AYBAR: İnvitro Fertilizasyon (IVF)-İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) Endikasyonlari.Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri 2006;2(5):37-41
 94. Ö.ARISOY, Ercan YILMAZ, Ümit KORUCUOĞLU, Aydan BİRİ, M.Bülent TIRAŞ: 20 Haftalık Bir Fetusta Diastometamyeli’nin Prenatal Tanısı.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2006;3(2):122-124
 95. E. ÖZTÜRK, B. GÜNAYDIN, Onur KARABACAK, B. TUNCER, Mehmet ERDEM, Ahmet ERDEM, M.Bülent TIRAŞ, K. KAYA: Remifentanil Infusion and Paracervical Block Combination Versus Remifentanil Infusion Alone During in Vitro Fertilisation (IVF).Turkish Journal of Medical Sciences 2006;36(2):105-111
 96. Ümit Korucuoğlu, Seyhan Gümüşlü, İdil N. Alpas, Esra Nas, M.Bülent TIRAŞ, Onur Karabacak: İntakt oosit oranı-sperm parametrelerinin IVF başarısı üzerine etkisini tahmin etmede en etkili parametre.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2006; 13(1):124-131
 97. Ümit KORUCUOĞLU, Aydan BİRİ, Nuray BOZKURT, Pınar ÖZCAN, Ercan YILMAZ, M.Bülent TIRAŞ: Kadınların Acil Kontrasepsiyon Konusunda Bilgi ve Tutumları.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2007;4(3):195-198
 98. Mehtap POLAT, M.Bülent TIRAŞ: Polikistik Over Sendromunda Cerrahi Tedavi Seçenekleri.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2007;22(3):53-56
 99. Şahin ZETEROĞLU, Eray ÇALIŞKAN, Mustafa HARMAN, Muzaffer ŞENGÜL, Ebru COŞKUN, M.Bülent TIRAŞ, Mansur KAMACI: Uterin Arterlerin Kateterizasyonu ve Seçici Leiomyom Embolizasyonu: Klinik Sonuçlar ve Hastalar için Kabul Edilebilirliği.The Journal of the Turkish German Gynecological Association – ARTEMIS 2007;8(2):203-207
 100. İsmail GÜLER, Ercan YILMAZ, Anıl ONAN, M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER: İleri Evre Over Tümnörünü Taklit Eden Milier Tüberkülozis: Olgu Sunumu.Türk JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2008;5(2):130-133
 101. Aydan BİRİ, Nuray BOZKURT, Ümit KORUCUOĞLU, Ercan YILMAZ, M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER: Use of pictorial chart for managing menorrhagia Turkish women.The Journal of the Turkish German Gynecological Association – ARTEMIS 2008;9(1):35-37
 102. Ercan YILMAZ, Çağatay TAŞKIRAN, M.Bülent TIRAŞ, Haldun GÜNER, Onur KARABACAK: Kliniğimizin 6 Yıllık Histerektomi Tecrübesi.Türk JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK Derneği (TJOD) Dergisi 2008;5(3):195-201
Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar