Hamilelikte Tetanos Aşısı

Tetanos, clostridium tetani bakterisinin vücuda girmesiyle meydana gelen bir enfeksiyondur. Clostridium tetani bakterisinin, tetanos aşısı olmamış bir vücuda girmesi tetanospazmin adı verilen bir maddenin salgılanmasına yol açar. Tetanospazmin adlı maddenin vücuda girmesi sebebiyle de vücutta bulunan kaslar, kontrolsüz şekilde kasılır, ciddi bir hastalık durumu ortaya çıkar. Böyle bir durumda hastanın solunum kasları ilerleyen dönemde felç…