Anensefali Nedir?

Anensefali, beyin ve kafa kemiğinin fena halde şekil bozukluğu ile oluştuğu merkezi sinir sisteminin ciddi bir gelişimsel kusurudur. Beyin ve beyincik azaltılır veya yok olur, ancak beynin arka kısmı mevcuttur. Anensefali nöral tüp defekti (NTD) spektrumunun bir parçasıdır. Bu kusur, nöral tüp gelişimin üçüncü ila dördüncü haftasında kapanmazsa ortaya çıkar ve cenin kaybı, ölü doğum veya yeni doğan ölümüne yol açar.

Anensefali, nöral tüp defektlerinin diğer biçimleri gibi, genelde çok faktörlü bir iletim modelini izler; ne genin etkileşimi, ne genler ne de çevresel faktörler iyi karakterize edilmez. Bazı durumlarda anensefali bir kromozom anomalisinden kaynaklanabilir veya tek gen kusurlarını veya amniotik zarın bozulmasını içeren daha karmaşık bir işlemin parçası olabilir. Anensefali ultrasonografiyle prenatal olarak tespit edilebilir ve ilk önce artmış maternal serum alfa-fetoprotein (MSAFP) tarama testinin bir sonucu olarak şüphelenilebilir. Folik asidin; anensefali ve diğer nöral tüp defektlerinin potansiyel riskini yaklaşık üçte ikisini azaltan etkili bir önleyici madde olduğu gösterilmiştir.

Anensefali Nasıl Oluşur?

Normal insan embriyosunda, sinir plakı döllenmeden yaklaşık 18 gün sonra ortaya çıkar. Gelişimin dördüncü haftasında sinir plakası, nöral oluk oluşturmak için embriyonik orta hat boyunca kapanmaktadır. Nöral tüp, nöral olukun kapanması, her iki yönde ortadan uçlara doğru ilerledikçe, kafatası için 24 gün ile kuyruk sokumu için 26 gün arasında tamamlandığı zaman oluşur. Normal kapatma sürecinin aksaması nöral tüp defektlerine neden olur. Anensefali, gelişmekte olan embriyonun kafatası ucundaki nöral tüpün kapatılmamasından kaynaklanır. Beyin ve kafatası tepesi kısmi olarak var olabilir veya eksik olabilir.

Çoğu anensefali vakası, çok faktörlü kalıtım kalıplarını, birden çok genin etkileşimi ve çevresel faktörleri takip eder. Nöral tüp defektlerinde en önemli olan spesifik genler henüz tanımlanmamıştır, ancak folat metabolizmasına katılan genlerin önemli olduğuna inanılmaktadır. Metilenetetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gibi bir genin nöral tüp defekti riskiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. 2007’de, VANGL1 olarak adlandırılan zara bağlı bir sinyal kompleks proteini olan ikinci bir genin de sinir tüpü kusurları riski ile ilişkili olduğu gösterildi.

Sinir tüpünün kapanmasında çeşitli çevresel faktörler etkili gibi görünmektedir. En önemlisi, folik asit ve diğer doğal olarak oluşan folatlar güçlü bir koruyucu etkiye sahiptir. Folat antimetabolitleri, maternal (anneye bağlı) diyabet, maternal (anneye bağlı) obezite, kirlenmiş mısır unu miksotoksinleri, arsenik ve erken gelişmede hipertermi anensefali de dahil olmak üzere nöral tüp defekti riskini artıran stres faktörleri olarak tanımlanmıştır.

Anensefali Neden Oluşur?

Anensefali genellikle izole bir doğum kusurudur ve diğer şekil bozuklukları veya anomalilerle ilişkili değildir. İzole anensefali vakalarının büyük çoğunluğu kalıtım kalıplarında çok faktörlüdür ve çok sayıda genin çevresel ajanlarla ve şans olaylarıyla etkileşime girdiğini ima etmektedir.

Yetersiz Folik Asit

Hamilelikte yeterli folik asit tüketimi anensefaliyi önleyici niteliktedir. Nöral tüp oluşumunun kritik döneminde (son adet kanamasını takip eden 6 hafta sonrasına kadar) normal folik asit metabolizmasına müdahale eden ajanlara maruz kalmak; nöral tüp defekti olasılığını artırır.

Valproik asit, bir antikonvülzandır ve folik asidin diğer antimetabolitlerinin erken gelişme döneminde bir nöral tüp defekti olma şansını artırdığı gösterilmiştir. Bu indüklenen nöral tüp defektleri genellikle spina bifida iken, anensefali şansı muhtemelen daha da artar.

IDDM (İnsüline Bağımlı Diyabet)

Anneye bağlı tip 1 diyabet veya pregestasyonel insüline bağımlı diabetes mellitus (IDDM), nöral tüp defekti riskinde belirgin bir artış sağlar ve gebelik sırasında alfa-fetoprotein (AFP) üretimini de geciktirir. Annedeki serum AFP, nöral tüp defektlerini saptamak için bir tarama testi olarak kullanılır ve hastanın IDDM’si olduğu biliniyorsa maternal serumda AFP için beklenen değerlerin ayarlanması gerekir. Muhtemelen, iyi kontrollü IDDM; nöral tüp defektleri için daha düşük bir risk oluştururken; gestasyonel diyabet  nöral tüp defekti riskinde anlamlı bir artış ile ilişkili görünmemektedir. Diyabetik kontrol derecesi genellikle hemoglobin A1c seviyeleri kullanılarak izlenir.

Anne Hipertermisi

Annede bulunan hipertermi, nöral tüp defekti riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, hamile kadınlar sıcak küvetlerden ve geçici hipertermi oluşturabilecek diğer ortamlardan kaçınmalıdır. Benzer şekilde erken gebelikte maternal (anneye bağlı) ateş, anensefali ve diğer nöral tüp defektleri için bir risk faktörü olarak bildirilmiştir.

Genetik

Çoğu nöral tüp defekti çok faktörlü bir kalıtım modeli ile ilişkiliyken, nadir tüp defekt vakaları bazı ailelerde otozomal dominant veya otozomal resesif bir tarzda iletilir. Bu tür ailelerde spina bifida, anensefali veya nöral tüp defektlerinin diğer alt türleri olan çocuk veya cenin sahibi olunabilir. Otozomal dominant kalıtım riski olan bir soyağacı bulunan ailelerde üreme, spinal bifidalı bireyler için açıktır; anensefali olan bireylerin hayatının erken dönemlerinde görülür.

Anensefali bazı ailelerde yapısal kromozom anormalliklerinin dengesiz formuyla ilişkili olabilir. Bu vakalarda, izole anensefali vakalarında genellikle bulunmayan diğer şekil bozukluğu ve doğum kusurları mevcut olabilir.

Amniyotik Bant Bozulma Dizisi

Amniyotik bant bozulması dizisi, amniyotik zarların kopması sonucu oluşan bir durumdur. Bu, baş ve beyin yapıları da dahil olmak üzere, gelişme sırasında normalde oluşan dokuların bozulmasına neden olabilir. Amniyotik bant bozulması diziliminden kaynaklanan anensefali, amniyotik zar kalıntısıyla sıklıkla ayırt edilir. Bu mekanizmanın neden olduğu anensefali tekrarlama riski daha düşüktür ve risk folik asit kullanımı ile değiştirilmez.

Anensefali Seyri

Anensefali, her vakada mevcut ciddi beyin şekil bozukluğu nedeniyle ölümcül olabilir. Anensefalik fetüslerin önemli bir kısmı henüz doğmamıştır veya kendi kendine bırakılmıştır.

Canlı doğduğunda yeni doğanın devamlılığı son derece umutsuzdur. Canlı bir çocuğun ölümü kaçınılmazdır ve çoğunlukla ölüm erken yeni doğan döneminde görülür.