Pap Smear Testi Nedir, Neden Yapılır?

Kadınlardan en yaygın olarak görülen kanser türlerinden ilk meme kanseri iken, ikincisi rahim ağzı kanseridir. Bu kanser türlerinin her ikisi de erken dönemde teşhis edilir ve tedavisi gerçekleştirilirse sorun ortadan kalkabilirken, teşhis ve tedavisinde geç kalınması durumu hayati tehlike yaratabilmektedir. Bu bakımdan diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi rahim ağzı kanserinin de erken dönemde teşhis edilebilmesi için gerekli test olan pap smear testini kadınların kadınların düzenli olarak yaptırmaları önerilir. “Pap testi” olarak da adlandırılan Pap smear, kadınlarda servikal kanseri test etmek için gerekli olan ve çok kolay yapılabilen bir prosedürdür.

Pap smear, kadının vajinasının tepesinde bulunan rahmin alt, dar ucu olan rahim ağzından hücrelerin toplanması ve bunlar kanser bakımından incelenmesini içermektedir. Rahim ağzı kanserini erken bir dönemde Pap smear ile tespit etmek, iyileşme şansını artırmaktadır. Pap smear, serviks hücrelerinde gelecekte kanserin gelişebileceğini, gelişme riskini de gösteren değişiklikleri de tespit edebildiği için çok önemlidir. Bu anormal hücreleri bir Pap smear ile erken dönemde tespit etmek, serviks kanserinin olası gelişimini durdurmada ilk adım olmaktadır. Bu bakımdan öncelikle kadınlar düzenli olarak jinekolojik muayeneye gitmeli ve doktorun önerdiği aralıklarla da mutlaka pap smear testi yaptırmalılar.

pap smear testi

Pap smear testi neden yapılmalı?

Rahim ağzı kanseri taraması için Pap smear testi kullanılmaktadır. Pap smear testi genellikle bir pelvik muayene ile birlikte yapılır. 30 yaşından büyük kadınlarda Pap testi, rahim ağzı kanserine neden olabilecek cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyon insan papilloma virüsü (HPV) testi ile de birleştirilebilir. Bazı durumlarda ise Pap smear yerine sadece HPV testi yapılabilir. Burada neyin gerekli olduğuna doktor karar verecektir.

Kimler Pap smear testi yaptırmalıdır?

Kadınların, ilk cinsel ilişki yaşadıktan sonraki dönemde belki de yaşam boyunca düzenli olarak 6 ayda ya da yılda bir jinekolojik muayene yaptırmaları önerilir. Bu şekilde rutin muayene olan kadınlar için doktor zaten Pap testine ne zaman başlanacağına ve ne sıklıkta test yaptırılması karar verecek, bu konuda öneride bulunacaktır. Ancak genel olarak, doktorlar Pap smear testine 21 yaşında başlamayı önerir. Ancak cinsel deneyimini daha erken yaşta yaşayan ve de erken 21 yaşından erken yaşta gebelik ve doğum öyküsü olan kadınlarda teste ne zaman başlanacağına doktor karar verir. 

Pap smear testi ne sıklıkla tekrarlanmalıdır?

PAP Smear testi

Doktorlar genellikle Pap testinin 21 – 65 yaşlar arasındaki kadınlar için her 3 yılda bir tekrarlanmasını önerir. 30 yaş ve üstü kadınlarda, pap smear prosedürü HPV testi ile birleştirilirse her 5 yılda bir Pap testi yaptırılabilir. Bundan başka Pap testi yerine HPV testinin yapılması da söz konusu olabilir. Ancak kadının belirli risk faktörlerini taşıması durumunda doktor yaşa bakılmaksızın daha sık aralıklarla Pap smear testinin tekrarlanmasını önerebilir. 

Pap smear testinin daha sık tekrarlanması için risk faktörleri:

  • Serviks kanseri tanısı veya prekanseröz hücreler gösteren bir Pap smear,
  • Doğumdan önce dietilstilbestrol (DES) (düşük yapmayı önleyen bir steroid olmayan bir östrojen ilacı) kullanımı,
  • HIV enfeksiyonu,
  • Organ nakli, kemoterapi veya kronik kortikosteroid kullanımı nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,
  • Sigara bağımlılığı

Yukarıdaki risk faktörlerinin varlığında hasta ve doktor Pap smear’ın faydalarını ve risklerini tartışabilir ve risk faktörlerine dayanarak hasta için en iyi olana karar verilebilir.

Kimlerin Pap smear testi yaptırması gerekmez?

Bazı durumlarda bir kadın ve onu izleyen doktor pap smear testi yaptırmanın gerekli olmadığına karar verebilir. Bu tür durumlar genel olarak:

  • Total histerektomi sonrası

Total histerektomi; rahim ağzını da içeren rahmin cerrahi olarak çıkarılması, alınması işlemidir. Bu ameliyattan sonra bazı kadınların pap smear testi yaptırmaya devam etmeleri gerekirken, bazılarının artık bu teste ihtiyacı olmayabilir. Bu durumda doktora, Pap smear testine devam etmek gerekip gerekmediğini sormak önemlidir. Eğer kadına histerektomi rahim fibroidleri gibi kanserli olmayan bir durum için yapıldıysa, rutin Pap smear testleri bırakılabilir. Ancak histerektomi, serviksin prekanseröz veya kanserli bir durumu için yapıldıysa doktor, rutin Pap testine devam etmeyi önerebilir.

  • Yaşlılık

Doktorlar genellikle, daha önceki servikal kanser testleri negatifse, kadınların 65 yaşında rutin Pap testini durdurmayı düşünebilecekleri konusunda hemfikirdir. Zaten pap smear testi için genellikle 21- 65 yaş aralığı öneriliyor. 65 yaşına gelmiş ve kanser riski tespit edilmemişse pap smear testi konusunda doktorla konuşmak ve birlikte risk faktörlerine göre en doğru olana karar vermek önerilir. Örneğin; kadının 65 yaş üstünde olması ve kanser riski görülmemesine ek olarak birden fazla partnerle cinsel olarak aktif bir yaşamının olması durumunda doktor pap testine devam etmeyi önerebilir.

Bakirelerin Pap smear testine ihtiyacı var mı?

PAP Smear Testi

Çoğu sağlık kuruluşu, kadınların 21 yaşında düzenli Pap testlerine başlamasını önerir. Bakire olan kadınlarda, yani henüz vajinal cinsel ilişkiye girmemiş olanlarda serviks kanseri riski düşük olabilir, ancak yine de test yaptırmak gerekebilir. .

Pap smear testinin amacı rahmin alt ucu olan rahim boynundaki hücreleri toplamaktır. Pap smear testi için toplanan hücreler, rahim ağzı kanseri olduğu veya rahim ağzı kanseri geliştirebileceğini gösteren şüpheli hücreler olup olmadığını tespit edebilir. Çoğu durumda, serviks kanserine, insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon neden olur. Daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş olan kızlarda, HPV’ye rastlanması imkansız olmasa da, pek olası değildir. Bununla birlikte serviks kanseri geliştirmek için aile öyküsü ve sigara içmek gibi başka risk faktörleri vardır. Bu nedenle bu konuda risk taşıdığını düşünen ve endişeleri olanlar doktorla görüşmeliler. 

En etkili ve doğru servikal kanser taraması için, birçok kuruluş 21 yaşında ilk Pap smear testi yaptırmayı öneriyor. Rahim ağzı kanseri taramasına ne zaman başlamak gerektiğini doktorla konuşmak ve özelde kendi durumu için neyin en iyisi olduğuna birlikte karar vermek doğru olur.

Rahim çıkarma ameliyatı (histerektomi) sonrasında hala Pap smear testleri gerekli mi?

Bu sorunun yanıtı duruma göre değişebilmektedir. Pap smear olarak da adlandırılan Pap testi, serviks kanserinin erken teşhisi için rutin bir tarama testidir. 

Kadına parsiyel histerektomi (rahmin sadece üst kısmının çıkarılması ve rahim ağzının yerinde bırakılması) yapılması durumunda doktorunuz muhtemelen Pap smear testlerinin devam etmesini önerecektir. 

Kanserli veya prekanseröz bir risk için kısmi histerektomi veya total histerektomi (hem rahim hem de rahim ağzının alınması) yapılan kadınlar yeni bir kanser veya prekanseröz değişikliği izlemek için düzenli olarak Pap testi yaptırmalılar. 

Annesi ona hamileyken dietilstilbestrol (DES) ilacını almış olan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme riski yüksek olduğu için düzenli olarak Pap testleri önerilir.

Kanserli olmayan bir durum için total histerektomi yapılan kadınlar, artık Pap smear testlerini bırakabilir.

Pap smear testinin yapılmaya devam edilip edilmemesinde yaş da önemli bir faktördür. Zira doktorlar genellikle, normal sonuçlarla düzenli tarama geçmişi olan ve yüksek rahim ağzı kanseri riski altında olmayan kadınların 65 yaşından sonra rutin Pap testi taramasını bırakmalarını önerir.