Rahimde Ur

myom-nedir1Ur, bir diğer adıyla “tümör”, genel olarak dokularda oluşan her hangi bir şişlik, iyi ya da kötü huylu olabilen kitlesel neoplazi dokusudur. Tümörler otonomi kazandıkları için belli bir amaç olmadan ortaya çıkarlar, sınırsızca ve kontrolsüzce üreyebilirler. Bu urların iyi huylu olanları tespit edildiğinde genellikle her hangi bir işleme gerek duyulmaz, sadece takip edilir. Ancak kötü huylu tümörler genellikle cerrahi müdahale ile alınır. Bu bağlamda urların karakteristik özellikleri ve ortaya çıktıkları organ, doku önem taşımaktadır. Örneğin rahimde ortaya çıkan urlar, genellikle düz kas dokusundan oluşan iyi huylu urlar, miyomlardır. Rahim urları, genelde pembe renkte ve yuvarlak şekilli olurlar, rahim içindeki her alanda bulunabilirler.

Kimlerde rahimde ur ortaya çıkar?

Rahimde ur bulunması kadınlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur, özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık % 20’sinde rahim uru vardır. Ergenlik çağındaki kızlarda çok nadiren görülen bu sorun, en sık olarak 35-45 yaşlar arasındaki kadınlarda gözlenmektedir. Bu bağlamda rahimde ur ortaya çıkması sorununun, kadınların üreme dönemleriyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Zira ergenlikte ya da menopoz sonrasında rahimde ur gelişen kişiye çok nadiren rastlanmaktadır. Ayrıca üreme dönemi içindeyken rahminde ur bulunan kadın, menopoza girdikten sonra bu urların küçüldüğü bazen kaybolduğu da gözlenebilmektedir.

Rahimde ur neden oluşur?

Urlar, genellikle nedensiz, amaçsızca üremektedirler. Aynı bağlamda rahimde neden ur oluştuğu da tam olarak bilinmemektedir. Ancak üreme çağı içinde yüksek seyreden kadınlık hormonlarının rahimde ur ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir.

Rahimde ur belirtileri nelerdir?

Rahimdeki urlar çoğunlukla her hangi bir şikayete yol açmaz ve belirti göstermez. Bu sebeple de aslında pek çok kadının rahminde irili, ufaklı urlar olmasına rağmen kadın bu durumdan habersizdir. Ancak gebelik aşamasında ya da başka bir şikayet için gidilen jinekolojik muayenede rahimdeki urlar tesadüfen görülebilir. Ancak urların büyüme, gelişme evreleri, yerleşim alanları dolayısıyla bazı şikayetlere yol açabildiği de bilinmektedir. Bunlar:

  • Rahminde ur bulunan kadının adet kanaması normalden uzun sürebilir, daha yoğun olabilir ve iki adet arası dönem daha kısa olabilir.
  • Adet kanamasının yoğun olması, uzun sürmesi ve ara dönemlerde de kanama olması dolayısıyla da kadında kansızlık sorunu gözlenir.
  • Rahimdeki ur idrar torbasına baskı yaparsa kadın sık sık idrara çıkma ihtiyacı hisseder, ancak bağırsaklara baskı yaparsa da kadın kabızlık sorunu yaşar.
  • Rahimde ur oluşması adet döneminde ve cinsel ilişki esnasında kadının kuyruk sokumunda ağrıya neden olur.
  • Rahimde ur sorununun ilerlediği vakalarda karın şişebilir, büyüyebilir ve dokunulduğunda elde kitle fark edilebilir.
  • Bazı vakalarda da rahimdeki ur tüpleri tıkayarak doğal yolla gebeliği engelleyebilmekte, kısırlığa yol açabilmektedir.
  • Rahim içinde gelişen urlar kadının defalarca düşük yapmasına sebep olabilir.

Rahimde ur nasıl tedavi edilir?

Rahimde oluşan urlar, genel olarak şikayete yol açmadığından tesadüfler dışında fark edilmezler. Ancak her hangi bir jinekolojik muayene esnasında görülen küçük urların da alınmasına, tedavi edilmesine gerek duyulmaz. Ancak şikayetlere yol açan, kadının gebe kalmasını engelleyen, kanser türünde kötü huylu urlar cerrahi müdahale ile alınır. Özellikle üreme çağındaki genç kadınlarda rahim korunarak miyom alınır. Burada myomektomi işlemi uygulanır. Ancak kadın istediği sayıda çocuk sahibi olmuş, bir daha gebelik istemiyorsa ve urlar rahmin içini tamamen sarmışsa miyomların çıkarılmaya çalışılması akıllıca olmaz. Zira rahim sadece bebeği taşıma amaçlı kullanılır ve eğer gebelik istenmiyorsa rahmin başka bir işlevi yoktur. Böyle durumlarda rahmin tamamen alınması çok daha mantıklı ve faydalı olacaktır.