Sperm ve Embriyo Dondurma İşlemi

embriyo-dondurmaLaboratuarlarda hastalarımızın yumurta, sperm ve embriyolarını dondurup depolayan bir doku bankası bulunur. Bu doku bankası, laboratuvar yönetmeninin gözetiminde çalışan tam zamanlı bir yöneticiye sahiptir. Bankadaki tüm dokular, bilgisayar kontrollü ve günün 24 saati alarm sistemi ile izlenen vakum kaplı tanklarda -1960 ° C lik bir sıcaklıkta, sıvı azot içerisinde dondurulurlar. Embriyologlar bankayı idame ettirmekten sorumludurlar ve başka çalışanların da bu bankaya erişimi yoktur.

Sperm Dondurma İşlemi

Bilim adamları yıllardır sperm dondurma işlemini uygulamaktadır ve bunun sonucunda spermler korunur ve saklanır. Merkezimizde, yaklaşık her gün sperm örnekleri dondurulur ve bunlar, ihtiyaç duyuluncaya kadar dondurularak saklanır. Ayrıca, hasta hazır oluncaya kadar sakladığımız sperm bankalarından ve diğer doku bankalarından donmuş sperm alınır. Sperm donma sürecini iyi tolere eder, ancak hastadan hastaya bazı değişiklikler görülebilir. Birçok hasta ilerde kolaylık olması açısından spermlerini dondurur, ancak çoğu hastada sperm dondurmak için özel bir sebep vardır.

Bazı erkekler için epididim veya testisden sperm elde etmek için ameliyat yapıyoruz ve hastayı gelecekte tekrar ameliyat yapmak zorunda kalmamak için bu spermler birkaç alikuotla dondurulur. Başka hastalarda ise, sperm sayısı düşüktür, bu nedenle dondurucuda çiftin tohumlama veya tüp bebek yapması için sperm biriktirmeye çalışırız. Ayrıca eşinin döllemesinin veya yumurta alımının yapıldığı gün bir örnek üretmekten endişe duyabilecek her erkek için önceden sperm dondurma öneriyoruz. Sperm bankadan alınıp çözüldüğünde, bazı spermlerin ölmesi normaldir. Tüm hücreler donma ve çözülmeden sağ çıkmaz, ancak çoğu sperm örneğinde milyonlarca canlı sperm bulunur, bu hücreden küçük bir kısmını kaybetmek sonuca az etki eder. Bununla birlikte, donma işleminden sonra canlı sperm sayısında beklenen düşüşünün de bilinmesi gerekir, böylece yeterli sayıda sperm bir veya daha fazla gebe kalma amacıyla ön tarafta dondurulabilir. Öncelikle, spermler dikkatle etiketlenmiş şişelerde saklanır ve bir soğutma tankına yerleştirilir. Şişeler daha sonra bir tepsiye yerleştirilir, etiketli bir saklama çekmecesine konur ve azot tankına indirilir. 

Embriyoları Dondurma ve Saklama İşlemi

Donmuş embriyolarla ilgili deneyimimiz dondurucu sperm kadar önemli değildir. Bununla birlikte, ilk insan embriyoları 1984 yılında başarıyla dondurulduktan sonra, yüzbinlerce bebek dondurucuda beklemiş  embriyolardan doğdu. Embriyo dondurma, tüp bebek sürecinin çok rutin bir parçasıdır ve hastaların yaklaşık % 60’ı donmuş embriyolarla hamile kalır. Tüp bebek’den sonra kaliteli embriyoların dondurulması, uyarılmış Tüp bebek döngüsünde daha az embriyo transferine imkan verir ve bu nedenle daha az sayıda çoklu (üçüz veya daha fazla) doğum olur. Bu işlem, ilk taze embriyo transferi sonrasında hamilelik olmaması durumunda daha sonra denenecek Tüp bebek’in çok daha düşük bir maliyetle olmasını sağlar. Dondurulmuş embriyo transferleri, hastalarımızın çoğunun tek bir yumurtalık stimülasyon döngüsünden birden fazla gebelik elde etmesine izin vermiştir. Embriyo, Tüp bebek işlemi sırasında gelişimin herhangi bir aşamasında dondurulabilir. Döllenmiş yumurtalar yumurta toplama prosedüründen 1 gün sonra dondurulabilir, ancak embriyoların dondurulmadan önce birkaç gün gelişmesine izin verilmesi daha yaygındır. Bu şekilde, embriyoların ne kadar iyi geliştiğini gözlemlememiz sağlanır. Embriyolar donma işlemini çok iyi tolere eder ve embriyonların % 90’ından fazlasının bu süreci atlatmasını bekleriz. Dondurulmuş / çözülmüş embriyolar ile gebelik oranları, hiç donmadan yenilenmiş embriyolar için gebelik oranları kadar iyidir.

Embriyolar nasıl dondurulur?

Herhangi bir hücrenin dondurulması sırasında asıl endişe, hücrenin gerçekten öldürülmeden suyunun alınmasıdır. Dondurulduğunda su hacim olarak genişlediğinden, bir hücrenin içindeki buz oluşumu hücrenin kopmasına ve ölmesine neden olur. Bu nedenle, hücre suyu soğutulmadan önce geleneksel olarak bir kriyoprotektan (antifriz) ile değiştirilir. Bu işlem, artan konsantrasyonda kriyoprotektan konsantrasyonunda hücrenin sırayla kuluçkalanmasıyla başarılır. Kriyoprotektan, suyu hücrenin dışına çeker ve kendisi de ozmoz ile hücrenin içine girer. Suyun çoğu alındıktan sonra, hücre -30 ° C’nin altına soğutulana kadar -0.3 ° C / dakikalık çok yavaş bir hızda soğutulur ve bu şekilde tamamen dondurulur. Bundan sonra dondurulmuş hücrelerin depolanması basit ve pratik bir saklama ortamı olan sıvı azot (-196 ° C) içindedir.

Daha yeni bir yöntem olan vitrifikasyon, kriyoprotektan kullanımını gerektirir ve hücre de sıvı nitrojende depolanır, ancak kuluçka makinesinden (37 ° C’de) azota (-196 ° C) kadar olan yolculuk çok daha hızlıdır. Ortaçağ Latince’sinde “vitrum” kelimesi “cam” anlamına gelir ve hücre içeriğini buz yerine cam benzeri bir maddeye çevirir. Buz oluşumu çok az veya hiç olmadığından, hücrenin kopma riski ortadan kalkar. Buz yerine camın oluşması için, soğutma hızı yavaş dondurmada kullandığımız 0.3 derece / dakika yerine, dakika başına binlerce derece olmalıdır. Bu nedenle, süreç “hızlı dondurma” olarak adlandırılsa da, hücre dondurulmadığı için (yani, buz oluşmadığı için) “dondurma” kelimesi gerçek anlamda uygun değildir. Yumurta dondurma sırasındaki büyük engellerden biri, hücrenin ebatıydı ve bu nedenle yüksek bir su içeriğine sahipti. Sadece hücrenin hayatta kalması zor bir engeldir. Yumurtaların % 50-60’ının hayatta kaldığı çalışmalar çığır açıcı olarak kabul edildi ve 1990’lı yılların başında ve 2000’lerin başında daha iyi sonuç veren çok az çalışma yapıldı.Tüp bebek topluluğu teknik olarak daha zorlayıcı olduğu için, etkili bir teknik olarak vitrifikasyondan sonra büyük oranda göz ardı edildi. Ancak, geleneksel yavaş dondurma kullanarak başarı oranlarının iyileştirilmemesi, vitrifikasyona ciddi bir alternatif olarak gösterildi.

Tanıtımından sonraki birkaç yıl içinde vitrifikasyon, yavaş dondurma ve vitrifikasyon sonuçlarının karşılaştırmalı bir derlemesi olan klinik çalışmalarda umut verici ve mükemmel sonuçlar ortaya koymuştur. (bkz. Oktay ve diğerleri, Fertility and Sterility, 2006, Cilt 86 (1), sayfa 70-80) insan oositleri ile). Yavaş dondurmama işleminden vitrifikasyona geçiş yapmak tüp bebek topluluğu için zorluk teşkil etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, teknik açıdan zor bir işlemdir ve embriyologların tekniğe yönelik eğitimi yavaştır. Yavaş dondurma ile, embriyolar bir seferde 5 dakika süreyle kriyoprotektana nispeten zayıf çözümleri yerleştirilir. Ardından genellikle büyük pipetlere veya küçük şişelere yerleştirilmeden önce biraz daha kuvvetli çözümlerle taşınırlar ve daha sonra -30 ° C’ye yavaş yavaş yolculuk etmek için bilgisayar kontrollü bir dondurucuya yüklenirler. Embriyoloji uzmanı, kontrollü olarak yaklaşık 30 dakika boyunca embriyoları inkübatörden çıktıkları andan dondurucuya girene kadar gözlemler. 2 veya daha fazla saat sonra, embriyolar sıvı nitrojene yerleştirilebilir ve işlem tamamlanır.Genellikle yalnızca bir yumurta veya embriyo üzerinde bir defada çalışılabilecek bir vitrifikasyon işlemi sırasında, inkübatörden nitrojene geçiş yalnızca bir kaç dakika alır. Saniye cinsinden ölçülen son aşamada, yumurta veya embriyo, yüksek konsantrasyonda bir kriyoprotektan solüsyonu içine yerleştirilir ve daha sonra yumurta veya embriyoya kıyasla ancak daha küçük olan küçük bir pipete hızla yüklenir. Pipet daha sonra her iki uçtan kapatılır ve derhal sıvı nitrojene daldırılır.

Pipet o kadar iyidir ki, vitrifikasyon işleminin önemli bir parçası olan şekilde anında donar. Pipete yüklemesi oda sıcaklığında (IVF laboratuarında 25 ° C) gerçekleşir ve soğutma hızı 4000-6000 ° C / dak olan iki veya üç saniyede -196 ° C’ye soğutulur. Pipetin  soğutulması ne kadar hızlı olursa, prosedür o kadar başarılı olur.Bu son adımı çok yavaş veya çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek başarı ve başarısızlık arasındaki fark olabilir ve bu nedenle kapsamlı bir eğitim gerektirir.Merkezimizde uzun süredir vitrifikasyon üzerinde çalışıyoruz. Teknolojimizi embriyonlara, özellikle de yavaş donmanın her zaman optimal şekilde çalışmadığı blastosist safhasında genişletme niyetiyle, yumurta dondurma konusundaki ilk ilgi alanımız oldu. Yavaş dondurmada embriyolar, yumurta toplanmasından 1, 2 veya 3 gün sonra en etkili dönemindedir.. Bununla birlikte, 5 ila 6 günlük embriyoların blastokistleri, yavaş donma ile çok verimli olmadılar.

Tüp bebek hastalarının çoğunluğunun blastosist evrede  embriyo transferlerine sahip olması nedeniyle şu anda bu değerli embriyolar için en iyi korunma yöntemi olarak vitrifikasyona bakıyoruz. Bir blastosist,  rahim içine yerleştirilmeye hazır aşamaya gelmiş bir embriyodur. Daha önce embriyonik evrelerde karakterize olan az sayıdaki hücreye sahip olmak yerine, 2 tanımlanmış hücre ve bir sıvı dolgulu boşluk (veya kist) içerir. Boşluğu çevreleyen hücreler plasentayı oluşturacak ve boşluk içindeki hücreler embriyo ve embriyonik zarların bir kısmı haline gelecektir. İç cephede oldukları ve kriyoprotektana maruz kalmaları güç olduğu için  dondurma sırasında asıl sorun yaratan bu iç hücrelerdir. Yavaş dondurma, kriyoprotektan, dış plasental hücreler, daha sonra boşluk ve son olarak fetal hücrelere doğru hareket ederken suyun ters yönde ilerleme sistemine  dayanır. Bu fetal hücrelerin tamamen dehidrate edilmesi, daima zordur ve bu hücrelerin donma ve çözülmeden kurtulamayan bir embriyo, bir
gebelikle sonuçlanmaz. Vitrifikasyon eğitimine büyük yatırım yaptıktan sonra, Merkezimiz uzun süre önce blastosist vitrifikasyon üzerinde çalışmaya başladı. Düzenlediğimiz bir program sonunda blastokistlerin prosedüre ne kadar kolay tolerans gösterdiğinden memnun olduk. Genellikle, prostasyondan önce nasıl göründükleri ile karşılaştırıldığında, vitrifikasyondan sonra blastokistler farklı görünmediler. Bu sonuçlar, yavaş dondurma sisteminin tam aksini göstermekteydi.

Sonunda tamamen vitrifikasyona geçtik ve halihazırda hastalarımıza ve uygulamamıza getirdiği başarıyı izliyoruz. İlk vitrifikasyon ekibimiz teknik zorluklar nedeniyle sadece 3 embriyologdan oluşuyordu. Bununla birlikte vitrifikasyonun, tüm embriyoların öne çıkma şansı olacağını anladığımız için, embriyoloji ekibinin geri kalanı 1 yıllık bir süre boyunca eğitildi. Tüp bebek laboratuarı yılın her günü açıktır, bu nedenle burada çalışan herkesin vitrifikasyon konusunda yetkin olması çok önemlidir. Ayrıca, donma öncesi blastosist boşluğunu yapay olarak çökertmek için bir lazer kullanmak için teknikler de geliştirdik. Böylece kriyoprotektan kavite girip iç hücreler üzerindeki basıncı rahatlattı.Vitrifikasyon şimdi yumurta ve embriyoları  laboratuardaki gelişimin her aşamasında dondurmak için tercih edilen bir yöntemdir. Prosedür, embriyo sağkalım oranları sürekli olarak yıldan yıla % 95’in üzerinde olduğunda çok iyi çalışıyor demektir. Embriyolar prosedürü çok iyi tolere eder ve vitrifiye embriyolarla gebelik oranları taze embriyolardan daha iyidir. Vitrifiye embriyoların bu kadar iyi olduklarını bilen birçok hasta, çoklu hamilelik riskini en aza indirgemek için taze devrelerinde yalnızca bir embriyo transfer edilmesini seçiyor.

Embriyo dondurma işleminin aşamaları nelerdir?

Aşama 1. Embriyolar, 370C inkübatörden çıkarılır ve oda sıcaklığında zayıf bir CPA çözeltisine yerleştirilir. Embriyolar bu çözümde 8 dakika kalır, bu da su ve CPA’ların dengelenmesi için yeterli zamandır.. EBM çözümünde ilk ortaya çıktığında, embriyo başlangıçta küçülür (embriyo suyu bırakır gibi) ve EBM hücreleri embriyoya girdikçe tekrar genişler.

Aşama 2. Embriyolar daha güçlü bir EBM çözeltisine yerleştirilir ve sadece 1 dakika boyunca dengelenmesine izin verilir.

Aşama 3. Her bir embriyo, tanımlama ve izleme bilgileri ile etiketlenmiş ince bir pipetin içine yüklenir. Etiket, embriyonu oluşturan bireyler (tam adlar ve doğum tarihleri), kullanılan herhangi bir sperm ve / veya oosit donörü için izleme bilgisi, dondurma işlemi tarihi ve o zaman embriyonun durumu hakkında bilgi içerir.

Aşama 4. Pipet her iki uçtan kapatılır ve -1960 ° C’de sıvı azota batırılır. Embriyo talebi gelene kadar bu sıfırın altındaki sıcaklıkta kalırlar.

Dondurulmuş embriyolar nasıl saklanır ve izlenir?

Nefes aldığımız havada azot adı verilen bir gaz var. Bu gaz çevremizdeki havanın yaklaşık % 78’ini oluşturuyor. Azot gazı soğutulursa, -1960 ° C’de sıvı olur. Bu sıvı çok kararlı ve çalışması kolaydır. Laboratuarda, dondurulmuş embriyoların depolandığı sıvı azotla dolu büyük tanklar var. Her tank, vakum kaplı olduğu için büyük bir termos şişesi gibi etkindir. Tüm hastalar, embriyolarının tutulduğu bir depo içinde belirlenmiş depo alanlarına sahiptir. Embriyoları içeren pipetler renk kodludur ve yukarıda açıklandığı gibi kesin ve benzersiz tanımlama bilgileri ile etiketlenmiştir. Dondurulmuş embriyolar içeren tanklar günde 24 saat, haftada 7 gün, yılda 365 gün izlenir. Her depo, gündelik iki kez fiziksel muayene edilerek sorunlar veya hata işaretleri aranır. Depodaki azot miktarı, muhtemel bir yavaş sızıntı veya yaklaşmakta olan bir tank arızası için bir izleme aracı olarak değerlendirilir. Depodaki azot, haftada bir veya iki kez doldurulur, çünkü yavaş yavaş buharlaşır (düzenli olarak doldurulmazsa azot yaklaşık 6 hafta içinde tamamen buharlaşır). Elektronik tank denetimi, tankların spesifikasyonlarını sağlamak için 3 farklı sensör kullanır. Deponun kapağına tutturulan bir prob aslında embriyolarla azot içinde oturur. Sonda, depodaki sıcaklık artışını veya depoda bulunan sıvı seviyesini düşürür. Laboratuarın ayrıca, azotun yüksek bir oranda buharlaştığı ve oksijenin havadan uzaklaştırıldığı zaman algılayacağı bir oksijen alarmı var. Bu sensörlerin 3 tanesi, personeli normal çalışma saatleri dışında bir alarm durumuna uyaracak bir telefon alarm sistemine bağlanmıştır. Telefon uyarı sistemi karmaşık bir izleme cihazıdır. Herhangi bir zamanda 8 kişinin iletişim kurabilmesini ve birisinin laboratuara girip alarmı iptal edene kadar her bir kişiyi sırayla geri çağırmasını gerektirir. Alarm uzaktan iptal edilemez ve protokolümüz, alarm kurulduktan sonra bir embriyologun laboratuarda en fazla 30 dakikada (gece veya gündüz) olmasını gerektirir. Alarm sistemi her gün test edilir ve bir elektrik kesilmesi durumunda pil gücüyle çalışmaya devam eder. Alarm sistemi ayrıca uzaktan kontrol edilebilir. Her bir tankın durumu telefonla istenildiği zaman tespit edilebilir.

Embriyolar ne kadar süre saklanabilir?

Hiç kimse maksimum depolama süresi ne kadar olabilir bilemez. İnsan embriyo dondurma prosedürleri 1984’te geliştirildi ve sadece 1980’lerin sonlarında yaygın kullanıma girdi. Bu durum, bir insan embriyonunun depolandığı en uzun süre olarak 25-30 yıl demektir ve genellikle embriyoları bu uzun süre depolamada bırakmış olan hastalar onlar için geri gelmezler demektir. Ancak bazı hastalar 10-12 yıl sonra geri döndüler ve embriyolar başarıyla çözüldü ve sağlıklı bebekler dünyaya geldi. Bu zaman aralığının ötesinde, bir embriyonun ne kadar süreyle canlı kalacağını bilmenin imkansız olması demektir, ancak sıvı nitrojende tutulduğunda embriyo süresiz olarak canlı kalabilir.

Embriyolar nasıl çözülür?

Embriyoların çözülmesi dondurma işleminin tersine çevrilmesidir.Çözülme, SurTransferTM protokolümüzü içerir. Bir embriyolog, dondurucudaki embriyoları çıkardığında, ikinci bir embriyologun, şahitlik etmesi ve çözülmeden önce embriyoların kimliğini doğrulaması gerekir. Hiçbir koşulda, yalnız bir embriyolog, doğru tanımlamayı onaylamak için embriyoları dondurucudan başka bir embriyolog olmadan çıkaramaz. Dondurucudan çıkan embriyolar (-196 ° C’de) oda sıcaklığına 3 saniyede ısıtılır. Bu hızlı çözülme yöntemi, ısınma sırasında oluşabilecek embriyonun buz üzerindeki hasarını en aza indirir. Embriyoloji uzmanı, antifrizi embriyodan çıkarmak ve dondurma sırasında çıkarılan suyun yerini almak zorundadır. Bu, embriyonun antifriz konsantrasyonlarında azalma ve artan konsantrasyonda suda inkübe edilmesi ile yapılır. 20 dakika boyunca embriyo, antifriz bitene ve tüm su değiştirilinceye kadar farklı çözeltilerden geçirilir.Çözme işlemi oda sıcaklığında yapılır ve tamamlandıktan sonra embriyo vücut sıcaklığına (37 ° C) kadar ısıtılır. Derin dondurucudan ayrıldıktan sonra 40 dakika gibi kısa bir sürede nakliye için hazır olabilir.

Dondurma işlemi embriyolara zarar verir mi?

İşlem sırasında embriyoların korunması için her bakım yapılırken bazı embriyoların çözülmesinden sonra bir veya daha fazla ölü hücre olabilir. Merkezde’de şu anda vitrifiye embriyoların ısıtılmasından sonra % 98 hayatta kalma oranı var. Isıtılmış (çözülmüş) bir embriyonun, nakilden sonra nakil için normal bir şans olduğu düşüncesindeyiz.

Donmuş embriyo transferi sonrasında hamile kalıyorum, genetik veya konjenital bir anormalliği olan bir çocuğa sahip olma ihtimalim var mı?

20 yıl sonra bile, embriyo kriyop rezervasyonundan sonra sonuçlar ile ilgili bilimsel ve tıbbi literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, yayınlanmış birkaç çalışma bugüne kadar çok güven verici olmuştur.  Dondurulmuş embriyolardan doğan çocuklar, donmuş olmayan embriyolardan doğan çocuklardan farklı görünmüyor. Bir embriyo, çözülme sırasında bazı hücreleri kaybetse bile, bu herhangi bir anormallik oluşturmaz. Donma, genetik anormalliklere neden olmaz.

Dondurulmuş depoda embriyoların tutulması için maliyetler nasıldır?

Merkezimizin maliyetlerinin çoğu, depoları korumak ve depolanan embriyoların envanterini yönetmek için gerekli olan işgücü tarafından hesaplanmaktadır. Embriyologlar, sıvı azotun taşınması ve dondurulmuş embriyo bankasının muhafazasında özel eğitim alırlar. Azot sıvısı nispeten kararlı olmasına rağmen, ciddi soğukkanlılığa, hızlı boğulmaya ve yanlış kullanıldığında ölümlere bile neden olabilir. Binadan sadece sıvı alması için şehirden gelen özel bir izne sahibiz ve acil servislerimiz faaliyetlerimizden haberdar edilmelidir. Depoları dolu tutmak ve yeni embriyoların dondurulması için her hafta birkaç yüz litre azot alıyoruz. Tanklar sıkı bir programa göre servise alınır, değiştirilir ve muhafaza edilir ve alarm sistemleri de çok yüksek bir standartta tutulur.

Depolama tankları büyük bir deprem ya da diğer doğal felaketlerden sağlam çıkabilir mi?

Muhtemelen hayır. Depolar sağlam olmasına rağmen düşen duvarlar ya da duvar parçaları ile ağır hasar görebilirler. Binayı çökertecek herhangi bir felaket, tankları hemen hemen tamamen yok edecektir. Depolama tankları güç gerektirmez ve bir elektrik kesintisinden veya elektrik kesilmesinden etkilenmez. Metalden yapılmışlardır ve muhtemelen küçük veya orta dereceli bir yangında hayatta kalacaklardır. Depolar fiziksel
olarak hasar görmüyorsa ya da bir felaketle devirildiyse, bozulmadan hayatta kalmaları gerekir. Hiç kimse tankları fiziksel olarak kontrol edemese de ya da sıvı azot alamadıysak tanklar hala birkaç hafta boyunca sıcaklıklarını muhafaza etmelidir.

Embriyoları kullanmak için seçeneklerim nelerdir?

Dondurulmuş embriyo transferi geçiren hastalar, ofisimizi bu işlem için ziyaret eden hastaların yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bazıları, tüp bebek döngüsü sırasında başarısız olduktan sonra embriyoları donduruyor ve bazıları, ikinci veya üçüncü bir çocuğa sahip olmak için başarılı bir tüp bebek döngüsünden sonra bir ya da daha fazla embriyo kullanıyor. Dondurulmuş embriyolarını kullanmak istemeyen çok sayıda insanın olduğunu öğrenmekten sizi şaşırtabilir. Bunlar genellikle ailelerini tamamlayan ve daha fazla çocuk sahibi olmak istemeyen insanlardır. Embriyoların kalması bu aileler için çok zor bir durum oluşturur. Embriyolar tıbbi atık olarak atılabilir, ancak embriyoları yok etme kararı kolay  alınmaz. Tüp bebek tedavisinden dünyaya gelen çocukları olan çiftler, genellikle donmuş embriyoları mevcut çocukları için potansiyel kardeşler olarak görürler. Embriyoları tahrip etme şartlarına uymak çok zor olabilir ve birçok çift embriyoları süresiz dondurulmuş bırakarak bu karardan kaçınır. Birleşik Krallık’ta hükümet, bu çiftlere karşı, donmuş depolamadaki bütün embriyoların 5 yıldan daha uzun bir süre kalanların imha edilmesini emrederek harekete geçti. ABD’de henüz böyle bir yasa ya da eylem yok . Yine de tüm çiftler ve bireyler, gelecekte böyle bir durumda embriyoları ne yapacaklarına karar vermelidir. Potansiyel olarak pahalı bir çözüm olmasına rağmen, gelecekteki bir noktada imkansız bir seçim yapmaktan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Hastaların talebi üzerine embriyolar nasıl yok edilir?

Embriyoları yok etmek için resmi talebin hastalardan yazılı olarak alınması gerekir. İstek, her iki tarafça imzalanmış ve noter tasdikli veya personelimizin bir üyesi tarafından tanık belirlenrek yapılmalıdır. Laboratuar elden çıkarma bildirimini aldıktan sonra, 30 gün boyunca herhangi bir işlem yapılmaz. Bu, çiftin kararlarını değiştirme fırsatı verir. 30 günlük bekleme süresi dolduğunda, iki embriyolog birlikte hastanın isteklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Embriyologlar elden çıkarma talebini kontrol ettiklerini ve hastanın embriyoların atılmasını istediğini kabul eden bir formu doldururlar. Depodaki embriyoları bulurlar ve evrakla kimliğini tekrar kontrol ederler. Embriyolar daha sonra eritilir ve atılır. Evrak işi, hem embriyologlar imzaladığında hem hastanın isteklerine göre imha ettikleri ve tanık olduklarını belgeleyerek tamamlanmıştır. Evrak laboratuar dosyalarında saklanır ve bir kopyası hastanın tıbbi kayıtlarına geçirilir. 

Embriyoların Merkeze’ye veya Merkez’den nakledilmesi

Nakliyat şeklinde dondurulmuş embriyoları bir klinikten diğerine taşımaya kimseyi teşvik etmiyoruz, çünkü nakliye sırasında embriyoların kaybolması veya hasar görmesi ihtimali her zaman vardır. Büyük ulusal / uluslararası nakliye şirketleri (FedEx, UPS, DHL vb.) arasında hiçbiri bilerek insan embriyolarını sevkiyat için kabul etmeyecek ve embriyoların bir yerden  diğerine taşınmasını kapsayan sigorta da temin edilemeyecektir. Eğer embriyolar taşınacaksa, ‘’dewar’’ adlı küçük bir tankın içinde taşınırlar. Dewar, embriyoların düzenli olarak depolandığı büyük tankların minyatür bir versiyonudur, ancak soğutma için gereken sıvı azot, dewar’daki özel emici duvarların içine sıkıca tutulur. Bu şekilde nakliye esnasında sıvının dökülmesini veya kaybolması önlenir ve tankı kullanan personel için güvenlik riskleri azalır. Bir dewar nispeten küçük bir tank olduğundan, daha fazla sıvı azot eklenmesi gerekmeden önce ısıyı yaklaşık 7 gün boyunca muhafaza edebilir. Bu sınırlama, özellikle 7 gün veya daha uzun bir yolculuk olacaksa ya da olası gecikmeler veya gümrük sorunları olabileceği şekilde uzun mesafeli gönderiler için kritik önem taşır. Sonuç olarak, tüm embriyo gönderilerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını şiddetle tavsiye ederiz, böylece embriyoların alıcı klinikte hala donması için en iyi şansa sahip oluruz. Herhangi bir gecikme, tüm embriyoların kaybedilmesi anlamına gelebilir.