Spinal (Omurilik) Anestezi Nedir?

Spinal anestezi, alt ekstremitelerde (vücudun alt bölgesinde) yapılacak cerrahi işlemler için, perineumda (örn., Genital organ veya anüs üzerinde cerrahi) veya daha düşük vücut duvarı (örneğin inguinal herniorrhaphy) bulunduğu zamanlarda, genel anesteziye karşı güvenli ve etkili bir alternatiftir. Epidural anestezi için gerekli olan lokal anesteziklerin epidural alanını ve toksisitesini kolayca tespit etmenin teknik zorlukları nedeniyle spinal anestezi, 20. yüzyıla kadar nöraksiyel anestezinin baskın şekli idi.

Genel anestezi, tek anestezi kaynağı olarak kullanılabilir. Alternatif olarak spinal ve epidural anestezi, her iki tekniğin özelliklerinden de yararlanılarak birlikte kullanılabilir: Spinal anesteziklerin hızlı, yoğun hissiyat blokajı ve hastayı epidural kateter anestezi ile iyileştirme fırsatı vermesi bir arada güzel bir ikili oluşturabilir.

Spinal anestezi, bölgesel hissiyatı azaltmanın yanı sıra yoğun duyu ve motor blokaj oluşturur. Epidural anesteziye karşı spinal anestezinin amacı, beyin omurilik sıvısına (BOS) istenen ilaçları yerleştirmektir. Üretilen sensorimotor blok (hem duyu hem de hareketsel blokaj) daha küçük dozlarda lokal anestezi gerektirir (dolayısıyla lokal anestetik toksisite nadiren bir endişe kaynağıdır) ve daha sık karakterde yoğunlaşır.

Bu konunun odak noktası spinal anestezi olmasına rağmen, epidural anestezi ile kıyaslama bilgilendirici olabilir. Örneğin, beyin omurilik sıvısına enjekte edilen lokal anesteziye bir uyuşturucu eklenerek kısa periyotlar (24 saatten az) postoperatif (ameliyet sonrası ağrı) analjezi kolaylaştırılabilir. Postoperatif analjezi süresinin uzatılması en iyi postoperatif ilk birkaç gün içinde sürekli olarak infüze edilen bir opioid (uyuşturucu) ve lokal anestetik kombinasyon kullanılarak epidural kateter yerleştirilmesiyle sağlanır.

Spinal Anestezi Yararları ve Endikasyonları Nelerdir?

Spinal anestezi, cerrahi bir işlem görecek alt ekstremitelerde, perineumda (örn., Genital organ veya anüs cerrahisinde) veya vücut duvarının alt kısmında (örn. Inguinal herniorrhafi) bulunduğu zaman genel anesteziye karşı güvenli ve etkili bir alternatiftir. Total kalça artroplastisi, total diz artroplastisi ve ezaryen doğumlar çoğunlukla spinal anestezi altında rutin olarak yapılır.

Avantajları arasında genel anesteziden kaçınılması ve genel anesteziye eşlik eden hava yolu yönetimi endişeleri sayılabilir. Bununla birlikte, spinal anestezinin, endotrakeal entübasyon (doğal solunum) ile güçlük çeken bir hastada daima en iyi yol olduğunu önermek doğru değildir. Hava yolu zorluğu çeken tüm hastalar, hangi anestetik plan seçilirse seçilsin, ihtiyaç duyulursa hava yolu yönetimi için iyi düşünülmüş bir ikinci plana sahip olmalıdır.

Ek faydalar; cerrahiye verilecek metabolik stres cevabının azaltılması, kan kaybının azaltılması, venöz tromboemboli insidansında azalma, pulmoner uzamada azalma (özellikle ileri pulmoner hastalığı olan hastalarda azalma) ve hastanın zihinsel durumunu izleyebilme becerisini içerebilir.

Spinal Anestezinin Uygulanmaması Gereken Durumlar veya Kontrendikasyonları Nelerdir?

Güçlü kontrendikasyonlar arasında hasta reddi, hasta işbirliğinin olmaması, pozisyonlandırma zorlukları ve intrakranyal (kafa içi) basıncın artması yer alır. Diğer kontrendikasyonlar; hipovolemi (dolaşımdaki sıvı yoğunluğunun azalması), pıhtılaşma bozuklukları, stenotik kapak hastalığı, bakteriyemi ve iğne yerleştirme bölgesindeki enfeksiyon gibi bazı risk-fayda analizlerini gerektiren durumları içerir.

Spinal anestezinin multipl sklerozlu hastalarda semptomatik bozulmaya yol açtığı da kaydedilmiştir. Bel ağrısı olan hastalar artmış bel ağrısı endişeleri nedeniyle spinal anesteziyi düşünebilirler. Dejeneratif lomber omurga hastalığı veya önceden lomber cerrahi öyküsü olan hastalarda spinal anestezinin yapılması teknik olarak zor olabilir, ancak bunlar mutlaka kontrendikasyon değildir.

Lokal anestezikler alerjisi de kontrendikasyon olabilir, ancak gerçek alerjiler genellikle amid bazlı lokal anestezikleri (örneğin bupivakain) değil ester bazlı lokal anesteziklerle (örn., Tetrakain) bulunur, bu nedenle uygun bir lokal anestezi bulmak zor değildir.

Spinal Anestezi Hakkında Bilmeniz Gereken Şeyler Nelerdir?

Omurgaya yapılan spinal anestezi aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlasına neden olabilir:

  • Hipotansiyon (düşük tansiyon)
  • Doğumun son aşamasında itme ve ıkınma güçlüğü
  • Epidural kan yaması gerektiren şiddetli baş ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Pruritus (kaşıntı)
  • Nadir durumlarda, konvülsiyonlar
  • Hem narkotik hem de anestezik ilaçlar plasentayı çaprazlar ve bebeğin kan dolaşımına girerler
  • Doğumdan sonra annenin bebeği emzirmekte zorluk çekmesi

Spinal Anestezi Altında Hangi Ameliyatlar Yapılabilir?

Üroloji: Prostat, mesane veya genital operasyonlar.

Ortopedik: Kalça, bacak ve ayaktaki kemiklerde operasyonlar.

Jinekoloji: Rahim (uterus), vajina veya yumurtalıklar üzerindeki operasyonlar.

Vasküler: Bacaklardaki kan damarlarındaki işlemler.

Genel: Kasık fıtığı ve hemoroidler.

Obstetrik: Sezaryen doğum.

Spinal Anestezinin Avantajları Var mıdır?

Genel anestezi (GA) riskini artıran bazı tıbbi durumlar vardır; örneğin önemli solunum sorunları. Anestezist, sizinle seçenekleri tartışacak ve hangi seçeneğin sizin durumunuza en uygun olduğuna karar vermenizde yardımcı olacaktır. Spinal anestezi uygulanmasının avantajları şunlardır:

  • Ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonu riski daha düşüktür.
  • Akciğerler ve solunum üzerinde zararlı etkisi yoktur.
  • Ameliyattan hemen sonra mükemmel ağrı kesici etkisi
  • Hastalık hissi (mide bulantısı), hastalanma (kusma), konfüzyon ve konstipasyona neden olabilecek güçlü ağrı kesiciler alma ihtiyacında azalma.
  • Genel anestezideki “akşamdan kalma” etkisi yok
  • Operasyondan sonra, özellikle yaşlı hastalarda, daha az karışıklık riski.
  • Genel anestezi ilaçlarının neden olabileceği mide bulantısı veya kusma hissi daha az.
  • Ameliyattan hemen sonra yiyip içebilmek.

Spinal Anestezi Nasıl Yapılır?

Anestezist, vücudun blokaj seviyesini ve kalitesini kontrol etmesi gerekecektir. Bunu yapmak için bacaklarınızı yataktan kaldırıp kaldıramayacağınız sorulacaktır, bacaklarınızı kaldırabilmek için çok ağır hissetmek zorundasınız veya hiç hareket ettiremeyebilirsiniz.

Anestezist daha sonra anestezi seviyesini kontrol etmek için soğuk sprey kullanabilir. Bacaklarınıza ve karnınıza buz gibi bir sprey püskürtürler.

Spinal (Omurilik) anestezi iyi çalışıyorsa, bacaklarınızdaki soğuğu algılayamazsınız (bir aerosol kutusu kullanılıyorsa havanın ‘patlamasını hissedebilirsiniz’). Buz soğukluğunu hissettiğinizde, bu spinal anestezisinin o noktayı etkilemediği anlamına gelir.

Anestezist aynı zamanda spinal anesteziyi bir iğne ile veya nazikçe dokunarak kontrol edebilir. Anestezist, spinal anestezinin tamame uygun olduğunu düşündüğünde ameliyatınız başlayabilir.

Spinal Anestezi Sonrası Ne Olur?

Bir süre sonra spinal anestezinin etkisi kaybolur. Bacaklarınızı yavaşça hissedebilir ve hareket ettirebilirsiniz. Spinal anestezik aşınmasıyla karıncalanma veya bacaklarda iğnelenmeler olabilir.

Spinal anestezinin etkisinin geçme süresinin uzunluğu anestezist tarafından omurilik anestezi için kullanılan ilaçlara bağlı olacaktır. Genellikle anestezi dört saat içinde azlmış olacak ve spinal anesteziden altı saat sonra yatağından tamamen çıkabileceksiniz.

Anestezist, ameliyattan sonra ağrıyı hafifletmek için spinal anesteziye ağrı kesici ilaçlar ekleyecektir. Bu etkiler bacaklarınıza his ve hareket geri döndükten sonra son bulur.