Tüp Bebek Kaç Kez Denenir?

kac-kez-tup-bebek

Her evli çiftin bebek sahibi olmak hayali vardır. Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerde bu isteğin gerçekleşmesi adına tüp bebek tedavisi destek olmaktadır. Tüp bebek tedavisi, çoğunlukla başarılı sonuçların elde edildiği bir yardımcı üreme yöntemidir. Fakat her zaman başarılı neticeler alınamayabilir. Bu duruma hazırlıklı olmak gereklidir. Ancak günümüzde yeni geliştirilen yöntemler ve uygulamalar sayesinde başarı oranı giderek yükselen tedavinin ilk denemesinde başarı elde edilemezse, yeni denemeler yapılabilir. Bu yöntem doğal yollarla hamile kalamamış, sebebi belli olan veya olmayan infetilite tedavisinde en çok başarı elde edilen tekniklerden biridir.

Tüp bebek öncesi diğer yöntemlere başvurmalı mı?

Eşler bakımından biraz zorlu olsa da, bebek hasretini giderebilecek tüp bebek genel olarak eşler bakımından umut kaynağı olarak görülmektedir. Eşlerin doğal olarak kendiliğinden hamilelik elde etmesi sağlanamadığında, tüp bebek tedavisinden önce diğer yardımcı üreme tekniklerine başvurulur. Bu yöntemler tüp bebeğe oranla daha uygun maliyetli ve daha basit uygulanabildiğinden, tüp bebek tedavisinden önce denenmelidir. Bütün bu gayretler neticesinde hamilelik elde etmenin son aşamasına gelinirse, eşlerin sabırlı olması ve küçük bir şans bile olsa, tüp bebek denemelerini kendileri uygun olduğu sürece sürdürmelidirler.

Tüp bebekte ilk denemede başarı sağlanır mı?

Tüp bebek tedavisinde eşlerin ilk denemede hamilelik elde etme oranı % 100 olarak görülmemelidir. Fakat eşler başarısız ilk deneme sonrasında, yeni denemelerde bebek sahibi olabilir. Tedavinin kaç kez deneneceği ile alakalı belirlenen bir sayı bulunmamaktadır. Eşlerin talebi doğrultusunda, hekimin önerisiyle eşlerin sağlık durumunun izin verdiği müddetçe yeni denemeler yapılabilir.

Her yeni tedavinin arasında belirli bir süre bırakılarak, eşlerin uygun olduğunda tüp bebek tedavisinin tekrarlanmasında mahsur bulunmamaktadır. Uzmanlar her yeni tüp bebek denemesinde başarı oranının % 50 kadar azalacağını öngörmüş olsa da, eşlerin sabrı ve bebek isteği bunun başarıyla aşılmasını sağlayabilir. Zira eşler doğal yolları denemelerine karşın hamilelik elde edememiş, diğer üreme tekniklerinden başarı sağlayamamış olduğundan, tüp bebek tedavisinden hemen mucize beklenmemelidir. Gerekiyorsa başarısız olan ilk deneme ardından, bunun sebepleri saptanmalı ve yeni denemelerden daha başarılı sonuçlar alınmasına destek olunmalıdır.

Tüp bebek tedavinizde neticeye ulaşmak için umutsuzluğa kapılmamak ve tedaviye tam inanç gerekir. Başarısız netice elde edilebilir fakat pes edilmemelidir. Tüp bebek tedavisi tek sefer uygulanabilen bir tedavi değildir. İlk neticesinde başarısız sonuç elde edilen bir tüp bebek tedavisinde yeni deneme sonrası gerçekleşen hamileliklerle de sıkça karşılaşılmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde denemelerin başarı oranı nasıl arttırılır?

Tüp bebek tedavisinde tekrarlayan başarısızlık arka arkaya yapılacak üç deneme ardından söz konusu olur. Bu denemelerde eşlerde hamilelik elde edilemediğinde, kabul gören görüşe göre sonraki denemelerin başarı oranı çok yükselmez. Bu durumda eşlerin genel bir muayenenin sonrasında başarısızlık sebeplerinin değerlendirilmesi gerekir. Gerektiği takdirde preimplantasyon genetik tanı, yapay ana rahmi meydana getirme, sperm hücresi tercih etme yönteminin değiştirilmesi gibi uygulamalara başvurulabilir. Bu uygulamaların denemelerdeki başarıyı elde etme bakımından henüz nihai bir bilgi bulunmasa da, yapılması önerilmektedir. Başarısızlıkla neticelenen denemelerin ardından, eşlere blastosist nakli yapılması önerilir. Böylelikle eşlerin beklentileri daha reel olabilir.

Tüp bebek tedavisinde başarının arttırılması için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Preimplantasyon genetik tanı haricindeki diğer başarı oranını yükselten yöntemler;

  • Embriyoscope
  • Asisted Hatching (AHA)
  • Endometrial ko-kültür (Rahim içi doku kültürü)
  • Blastokist kültürü
  • Salfenjektomi
  • Doğal siklüs ve mini IVF

Eşler tüp bebek tedavisini kaç kez denemeli?

Tedavi uygulanan eşler arasında yapılan bir çalışmada, eşlerde hamileliğin gerçekleşmesi için % 95 kadarında tedavinin en az üç kez tekrarlanmasının uygun olduğu tespit edilmiştir. Bunun haricinde kalan grupta tedavinin sayısı hakkında herhangi bir sayı belirlenmemiştir. Bu çalışmaya göre, % 95 çiftte tüp bebek tedavisinin üç kez uygulanması ve bunların başarısız olması durumunda, yeni denemelerde başarı elde etmenin zor olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hususta uzmanların önerisine göre, tüp bebek tedavilerinde yapılacak denemelerde eşlerin hekimle görüşme yaparak belirlenmesi yararlı olacaktır.

Eşlerin tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olacaklarına dair yoğun beklentilerinin bulunması halinde, denemelerin sayısını bir hayli arttıran eşler bulunmaktadır. Uzmanlar bu hususta eşlerin kendilerini yıpratmadan yeni denemeler yapmasını sakıncalı bulmamaktadır. Deneme ardından yaşanan başarısızlıkların eşleri olumsuz yönde etkilemesi halinde, uygulamaya ara vermek hatta son vermek gerekli olabilir. Yine çok sayıda deneme ardından tüp bebekle bebek sahibi olabilen eşler bulunmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde yeni denemeler nasıl etkilenir?

Uzmanlar tüp bebek tedavisinde eşlerin yaşadığı başarısız denemeden sonra yapılacak yeni denemelere daha az şans vermektedir. Burada doğru olan yeni denemelere kalkışmadan önce, başarısız denemenin sebeplerinin araştırılması olmalıdır. Saptanan sebeplere göre, yeni bir inceleme yapılarak, tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır. Belirsiz bir şekilde sürekli yeni denemelere girişmek, sadece eşlerin özellikle kadının yıpranmasına sebep olacaktır. Başarısızlığın sebebi saptanmadıkça, yeni bir denemeye girişilmemelidir. Her deneme arasındaki zaman 2 ay kadar bir süre olmalıdır. Bu zaman zarfında eşlerin hazırlanması ve kendilerine vakit ayırarak yeni denemenin başarısına katkıda bulunması uygun olacaktır. Bu hususta en doğru kararın hekimle birlikte alınması önerilir.