Paylaş:

miyom1

Miyomlar rahim ve rahim ağzında görülen, rahim yapısında bulunan düz kas dokusundan gelişen selim (iyi huylu) tabiatlı tümöral yapılardır. Burada şunu vurgulamakta fayda vardır ki; tümör kelimesi tüm insanlarda kanser lafını çağrıştırmaktadır. Vücutta ister iyi huylu ister kötü huylu şişliklerin hepsine birden tıbbi olarak tümör yada tümöral yapılar adı verilir. Miyomlar bir bezelye tanesi büyüklüğünden basket topu büyüklüğüne kadar değişebilen boyutlarda olabilir. Genellikle yuvarlak ve pembemsi renktedirler ve uterus (rahim) içinde her yerde bulunabilirler. Her yüz kadından yaklaşık 10-15’inde çapı ufak ya da büyük az sayıda ya da çok sayıda, belirti veren ya da vermeyen miyomlara rastlamak mümkündür. Miyomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür.

Miyomlara en çok 35-45 yaş grubu kadınlarda rastlanır. Ergenlik döneminde görülmesi çok ender bir durumdur. Keza menopoz döneminde de myom görülme sıklığı düşüktür ve doğurganlık yaşlarında myom tanısı almış çoğu kadında menopoza girdiklerinde hastalıklarında hızla gerileme görülür.

Miyomlar uterusa (Rahime) sınırlı kitleler olup, bulundukları bölgelere göre belirtiler vermektedir. Genellikle rahimde nadiren de rahim boynunda gözükürler. Bir kadının rahminde bir tek myom olabileceği gibi (ki buna myoma uteri denir) birden fazla sayıda myom bir arada da bulunabilir.

Miyom tipleri nelerdir?

  1. Subseröz myomlar (rahmin dış tabakasında)
  2. İntramural myomlar (rahmin orta tabakasında)
  3. Submüköz myomlar (rahmin iç tabakasında)

En sık görülen myomlar İntramural myomlardır.

Miyomlar ne gibi belirtiler yapar?

  Miyomlar sıklıkla belirti vermezler. Rutin jinekolojik muayeneler sırasında tesadüfen tespit edilirler. Ancak; çoğu zaman büyüme ile orantılı olarak şu bulguları verebilirler;

 • Fazla miktarda adet kanamaları
 • Cinsel ilişki sonrası kanama
 • Adet arası dönemde ara kanama
 • Sık sık idrara çıkma
 • Karında büyüme veya şişlik
 • Adet dönemlerinde yada cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı
 • Fazla miktarda kanamalar bağlı kansızlık
 • Tüplerin ya da rahmin ağzını kapayan myomlar kısırlığa neden olurlar
 • Büyük myomlar bağırsaklara bası yaparak bağırsak içinde dışkının ilerlemesine engel olmak suretiyle kabızlığa neden olurlar.

Döllenmiş yumurtanın rahmin içinde gömülüp kalmasına engelleyici şekilde yerleşmiş myomlar tekrarlayan düşüklere neden olurlar. Miyom tanısı koymak kolaydır. Tipik belirtilerle gelen bir kadında yapılan jinekolojik değerlendirme (muayene ve ultrason) %99 doğrulukta tanı koydurur.

Yöntem 1 : Ultrasonografi

Ağrısız ve acısız olan inceleme yöntemi ile karın üstünden ya da vajina içine sokulan bir aparat (cihaz) yardımıyla, eko denilen ses dalgaları yarattığı görüntülerle, iç genital organlar değerlendirilir.

Yöntem 2 : Histeroskopi

Bu ışın teloskopi cihaz ile vajina ve rahim boynu aşılarak rahim içine doğru sokularak incelenmesi esasına dayanır.

Yöntem 3 : Laparoskopi

Laparoskop adı verilen cihazla karından yapılan ufak bir kesiyle teloskopi incelenmesi esasına dayanır.

Yöntem 4 : Histerosalpingografi

Bu ilaçlı film tekniğinde ise yine vajinal yoluyla rahim ağzının hemen iç kısmına giren ince bir tüp ile verilen ilacın, rahim içinden tüpler aracılığıyla karın boşluğuna kadar yayılması görüntülenerek bu organlardaki anomaliler hakkında bilgi edinmeyi amaçlanır.

Ne kadar beklemeli?

Miyomların sayısı, büyüklükleri ve büyüme hızları kadından kadına farklılıklar göstermektedir. Genel olarak miyomların büyümesi östorojen başta olmak üzere kadınlık hormonları ile ilgili olduğundan, küçük miyomlar menopoza girince yok olabilirler veya küçülebilirler. Bununla birlikte büyük boyuttaki miyomlar daha uzun vadeli problemler teşkil edebilirler. Henüz üreme çağındaki myomlu kadınının miyomu ameliyat ile çıkarılırsa menopoza kadar tekrar miyom çıkma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle eğer herhangi bir şikayet vermiyorsa ve başka hastalıklar için potansiyel teşkil etmiyor ise; özellikle üreme çağındaki kadınlarda beklemek ya da ilaç tedavi ile idame edebilmek, daha akılcı görülmek ile birlikte doktorunuzun insiyatifi her zaman için daha önemlidir.

Korunma

Bugün hala miyomların niçin geliştiği tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda sedanter (durağan) yaşayan ve şişman kadınlarda daha çok görülmesine karşın atletik kadınlarda daha seyrek görülmesi korunmada kas aktivesinin önemi olup olmadığını düşündürmektedir.

Tedavi

Miyomlar genellikle küçük ve şikayete neden olmadıklarından tedavi gerektirmezler. Buna rağmen belirgin bulgu verenler, doğurganlığı etkileyecek büyüklükte olanlar, kanser ya da benzeri habis (kötü huylu) tümörlerle karışabilecek özellikte olanlar tedavi gerektirirler. Myomunuz eğer küçük ise “bekle ve gör” şeklinde yaklaşımla 6 ay arayla kontrol muayeneleri yapılmalıdır. Miyomun büyüme hızı böylelikle incelenmiş olur.

1-Tıbbi tedavi : GnRH analogları diye adlandırılan bir grup ilaç miyomların boyutlarını küçültmek için kullanılır. Bu ilaçlar uzun zaman kullanıldığında kemik kaybına, vajinal kurumaya ve sıcak basmalarına yol açar. Bu ilaçlar cerrahi öncesi miyomları küçültmek için kullanılır.

2-Cerrahi tedavi : Yakınmalara yol açan ve hızla büyüyen myomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Miyomun yeri ve büyüklüğü cerrahinin tipini belirler.

Myomektomi : Miyomun uterus (rahim) duvarında basitçe sıyrılarak çıkartılması işlemidir. Çocuk isteyen kişilerde uterusun korunmasını sağlayan muhafazakar bir yaklaşımdır. Daha çok laparoskopi yolu ile yapılır. Ancak; myom laporoskopik olarak alınmayacak kadar büyük ise karın açılarak uygulanan klasik ameliyat ile myomektomi gerçekleştirilir. Bu işlem uterus duvarında incelmeye neden olabileceğinden sonraki gebeliklerde normal (vajinal) doğum yerine sezeryan tercih edilmek zorunda kalınır.

Histerektomi (Rahmin alınması) : Hızla büyüyen yakınmalara yol açan myomları olan, ileride gebelik düşünmeyen hastalarda uygulanan bir yöntemdir.

Takip : Tüm miyomların cerrahi ile çıkarılmasına gerek yoktur. Ağrı, basınç hissi, düzensiz ve aşırı kanama yakınmaları olmayan hastaların düzenli kontrolleri yapılarak miyom boyutları takip edilir. İleride gebelik düşünen hastalar veya menopoza girecek olan hastalar bu şekilde takip edilir.

Paylaş:
Siz Yorumlayın Doktorumuz Cevaplasın
Benzer Yazılar