Pelvik Cerrahinin Psikolojik Yönleri

Pelvik Cerrahinin Psikolojik Yönleri

5 sene önce
TANIMLAR Anksiyete—Belirgin, görünen bir uyaran olmaksızın kaygı, belirsizlik ve korku ile birlikte giden duygu durumu olup fizyolojik değişiklikler eşlik eder (taşikardi, terleme, titreme gibi).Keder—Dışsal ve bilinçli şekilde tanınan bir kayba verilen normal duygusal bir cevaptır; kendi kendini sınırlar ve makul bir süre sonra giderek yatışır.Akıl Hastalığı—Mental bozukluk veya hastalık. Bu terim tıbbi olmaktan çok sosyal […]
Devamını Oku

Pelvik Cerrahi ve Etik

5 sene önce
TANIMLAROtonomi—Kişinin kendi fikirleri ve inanışları doğrultusunda yaşamı hakkında kendi başına karar alması olarak tanımlanır.İyilik—Hastaya minimum zarar ile en fayda göreceği şekilde yardım olma görevidir.Aydınlatılmış Onam—Hasta ile hekim arasında uygun görülen medikal tedavi ve uygulamaların risklerini, faydalarını ve alternatiflerini kapsayan bilgi alışverişi ve bu bilgilerin hasta tarafından gönüllü olarak kabulunü içeren bir bildirimdir.Bilerek Zarar Vermeme—Zarar vermeme […]
Devamını Oku

20. Yüzyılda Jinekoloji ve Telinde’nin Kitabı

5 sene önce
1890’larda(1868-1953) Thomas Cullen Toronto’da bir tıp öğrencisi iken bunu söyleseyledi’ orada anteversiyon, anteflexion, retroversion ve retrofleksiyonu ve deplasmanların bazı uygun pessar ile rahatlatabilecekleri mevcut idi’Karın jinekolojik operasyonlar Cullen devam etti’ büyük over kistlerinin neredeyse tamamen kaldırılması ile ilgiliydi’ Miyomatöz bir rahim çıkartıldı, ancak vakaların bu sınıfta ölüm oranı o kadar yüksek olduki operasyon nadiren denendi […]
Devamını Oku

19. Yüzyıl Amerikada Jinekolojik Cerrahisinin Başlangıçları

5 sene önce
\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n18. yüzyılda Daha sonra Ekstrauterin gebeliklerin kaldırmak için başarılı başarılı birkaç kez karın boşluğuna açılış yapıldı fa- kat anestezi ve antisepsi / asepsi gelişine kadar rutin haline gelmedi. Ephraim McDowell (1771–1830) (Şekil 1.1) Jane Todd Crawford isimli hastasına 1809 yılında tedavi için herhangi bir güvence olmadan ve anestezi almadan bir denenmemiş ameliyat […]
Devamını Oku

Laparoskopik Dönemi Öncesi Operatif Jinekoloji: Kısa Bir Tarihçe

5 sene önce
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\nTANIMLAR\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\nKadavra Parçacıkları—19. yüzyılda daha sonra Robert Koch ve Louis Pasteur tarafından mikrop teorisinin gelişiminden önce Dr. Ignaz Semmelweis tarafından tarif edilen puerpe- ralsepsis iletimi ile ilişkili olan elementler. Dr. Semmelweis Tıp öğrencilerin 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi Birinci Obstetrik kliniğinde hastalığı anatomik diseksiyon odasından ellerinde kadavra […]
Devamını Oku