Bir kadının sigara içiyor olmasının doğurganlığını etkileyebileceğini artık biliyoruz, ancak yeni yapılan bir çalışmada sigara içenlerin yanında yaşamanın bile sigara içicisi olmak kadar zararlı olduğunu öğreniyoruz. Çalışmada alınan sonuçlara göre pasif içici olmanın, yani sigara içenlerin yanında yaşamanın ya da bulunmanın bile eşit derecede zarar veriyor olduğu kesinlikle açıklanıyor.

Sigara içmenin kadınlarda üremeye etkileri nasıldır?

sigara

Bütün bilimsel çalışmalarda sigara içmenin ya da sigara dumanına maruz kalmanın doğurganlık üzerine olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Kısırlık olasılığı daha fazla olan bu durumda, sigara içenlerin içmeyenlere oranla hamile kalmaları daha uzun zaman alır. Her iki partner tarafından da aktif içiciliğin zararlı etkileri mevcuttur ve pasif içiciliğe maruz kalmanın etkisi nerdeyse aktif içiciliğe yakındır.

Araştırmaların gösterdiğine göre, sigara içmenin aynı zamanda kadınların yumurtalıklarına direk olarak zarar verdiği ve bu zararın derecesinin kişinin ne kadardır sigara içtiğine bağlı olarak da değiştiği belirtilmektedir. Sigara içmenin; yumurta ve üreme fonksiyonlarında kayıp yaşamaya neden olduğu ve menopozu birkaç sene erkene aldığı da açıkça görülmektedir.

Sigarada bulunan maddelerin, yumurtalıklardaki hücrelerin östrojen yapabilme yetisine karıştıkları ve kadınların yumurtalarının genetik anomalilere daha yatkın olmalarını da sağlamakta oldukları gösterilmiştir.

Sigaranın, düşük risk artışı ve olası dış gebelikle çok yüksek oranda bir bağlantısı olduğu gözlenmektedir.

Sigara içen hamileler, düşük kiloda bebekler doğurmaya ve prematüre doğumlar gerçekleştirmeye daha yatkındırlar. Ani bebek ölümleri sendromu sigara içen kişilerde daha yaygın görülmektedir.

Sigaranın yardımla üreme tedavilerine etkileri nelerdir?

sigara-hamilelik

Sigara içen kişilerde içmeyenlere göre, tüp bebek yönteminde neredeyse iki katı daha fazla çaba gerekmektedir. Tüp bebek çalışmaları göstermiştir ki kadınlarda sigara içmek yumurtalıklarının iki kat daha fazla uyarılması gereksinimi ortaya çıkartır ve östrojen seviyeleri içmeyene göre daha düşüktür. Ayrıca çok az yumurtalık hücresi elde edilir ve döngüler daha azdır, ayrıca implantasyon oranları daha düşüktür ve başarısız döllenmelerin sıklığı daha çoktur. Düşük oranları da daha fazladır. Sigaranın zararlı etkileri yaşı ilerlemiş kadınlarda daha çok fark edilebilir durumdadır. Her şeyden öte, yardımcı üreme teknikleri sigaranın yol açtığı bu zararların üstesinden gelemeyebilir.

Sigara Dumanı Doğurganlığı Etkiliyor

sigara

Çalışmada, kısırlık tedavisi gören 225 kadına sigara içip içmedikleri ve düzenli olarak sigara içen bir eş ile yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş. Ardından araştırmacılar, üç grup için doğurganlık tedavilerinin başarı oranlarını karşılaştırmışlar.

Kadınlar in vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) yani mikroenjeksiyon tedavisi geçirmiş olduklarını belirtiyor. Bu iki tedavi arasında bile tedavide elde edilen embriyolar arasında yapılan araştırmada implantasyon başarısı ve gebelik gerçekleşme oranlarında çarpıcı bir fark ortaya çıkıyor.

Nakledilen embriyo başına:

Sigara içmeyenlerin % 48’i hamile kalıyor

Sigara içenlerin yanında yaşayan kadınların % 19’u hamile kalıyor

Sigara içen kadınların % 20’si hamile kalıyor

Tabii ki bu araştırmada hastaların beyanına dayalı bir araştırma yapılmış oluyor. Bulgular önemli olmakla birlikte, bu sonuçların döl verimliliği üzerine doza bağlı bir etkiye bakmak gibi sigara dumanı maruziyetine ilişkin daha nesnel önlemlerle yapılan başka bir çalışmada doğrulanması gerekecektir.

Araştırmacılar daha ileri çalışmalara ihtiyaç olmasına rağmen, sigara dumanının doğurganlık üzerindeki etkileri konusunda hastalara önceden danışmanlık hizmeti verdiklerini söylüyor. Çalışmanın bulguları, özellikle kadınları sigara içme riskini azaltmaya veya mümkünse bırakmaya, özellikle de gebe kalmaya çalıştıkları takdirde bu konuda uyarılması konusunda uyarıda bulunma garantisi verebiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here