Yumurtalık Kök Hücreleri: Menopozun Sonu mu?

 

Kadın üreme endokrinolojisinin merkezi doğması, yumurtalıkların sınırlı sayıda yumurtaya sahip olmasıdır. Yani her kadın, sınırlı sayıda yumurta ile dünyaya gelir. Bu yumurta sayısı, kadın annesinin rahminde sadece bir dişi fetüs iken en yüksek halinde, zirvededir. Her ay yumurtlama ile vücuttan atılandan, çok daha fazla sayıda yumurtanın kaybolduğu aylık yıpranma, biyolojik saat ile (kadın 50 yaşına yaklaştığında) bu yumurta sayısı, tespit edilemeyecek kadar azalır. 50’li yaşlarına gelmiş bir kadının artık yumurtalıklarında yumurta sayısı son derece azalmış olup, kadın neredeyse üreme yetisini yitirmiştir. 

Peki, ama bu doğru mu? Kadınlar sahip olacakları tüm yumurtalarla mı doğarlar, yoksa daha fazlasını yapma yeteneğine sahipler mi? Massachusetts Genel Hastanesi’nde Dr. Janathan Tilly ve Edinburgh Üniversitesi’nden Evelyn Telfer liderliğindeki bir grup bilim adamı bu olağanüstü dogmaya meydan okudu. Son zamanlarda elde ettikleri bulguları Nature Medicine dergisinde yayınladılar ve izole ettikleri fare yumurtalık kök hücrelerinin (OSC) yumurtalık dokusuna nasıl yerleştirilebildiğini ve olgun yumurta ürettiklerini bildirdiler. Bu bulgu, eğer doğruysa, bir gün menopozun geçmişe karışabileceğini, tarih olabileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, İsveç’teki Göteborg Üniversitesi’nde Kui Lu tarafından yürütülen en yeni araştırma, yumurtalık kök hücreleri (OSC) çalışmalarında oositlere (yumurta hücresi) benzeyen hiçbir şey çoğalmadığını veya olgunlaşmadığını söyleyerek bu yüksek umutları azalttı. Bu nedenle kısırlık tedavisi uzmanları dünyası aslında iki gruba ayrılmıştır: yumurtalık kök hücrelerinin (OSC) var olduğuna inananlar ve inanmayanlar.

Her iki bilim ekibi de, bu konuyu izlerken vizyonları ve gösterdikleri uzmanlıklarından dolayı tebrik edilmelidir. Bunlar çok pahalı, uzun süre gerektiren, titiz çalışmalardır ve bu arada bulgular alandaki diğer bilim adamları tarafından acımasızca incelenecektir. Şu kabul edilmeli ki; kimse, uzun süredir bağlı oldukları fizyolojinin merkezi ilkelerinin yanlış olabileceğini itiraf etmek istemiyor.

Yumurtalık kök hücreleri (OSC) gerçek olduğunu düşünmeyi seviyoruz ve en azından Dr. Tilly ve Dr. Lu tarafından “yumurtalık kök hücreleri (OSC) yarışmacıları” olarak tanımlanan hücrelerin görünümünde kesinlikle bir fark var. Belki de aslında aynı hücre alt tiplerini tanımlamıyorlar. Dr. Tilly’nin grubu, Dr. Lu’nun ekibi tarafından incelenen hücrelerin, gerçek yumurtalık kök hücrelerinden (OSC) ziyade olgunlaşmamış oositlerden başka bir şey olmadığına inanıyor.

Bu bulguların klinik sonuçları ve gerçekten büyüleyici olan bilimsel ilgi göz önüne alındığında, bu araştırma hattı soğumak yerine daha çok ısınacaktır. Önümüzdeki beş yıl içinde sadece bu yumurtalık kök hücrelerinin (OSC) menopozdaki kadınların yumurtalık dokusunda gerçekten derinlerde olup olmadığını değil, eğer yaparlarsa, hamilelikleri kolaylaştırmak için yumurtlanacak yumurtalara farklılaşmak üzere aktive edip edemeyeceklerini de bilmek mümkün olacaktır.

Yumurtalık Fonksiyonlarının Restorasyonu İçin Mezenkimal Kök Hücreler

Rejeneratif tıbbın ilerlemesiyle, mezenkimal kök hücreler (MSC’ler) yumurtalık fonksiyonunu düzeltmenin bir yolu olarak dikkat çekmiştir. Kemik iliği, yağ, göbek kordon kanı, adet kanı ve amniyotik sıvıdan elde edilen MSC’lerin yumurtalık işlevini geliştirdiği birkaç araştırma sonucu olarak bildirilmiştir. Daha önceki çalışmalar ve bu alandaki ilerlemeler ışığında, MSC’lerin yumurtalık fonksiyonunu geri kazanım için kullanımıyla ilgili beklentileri artırmaktadır. Bu derleme, infertilite veya primer yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda MSC’lerin potansiyel uygulamaları üzerine son araştırmaları özetlemektedir.

Mezenkimal kök hücrelerin özellikleri

İnsandan ve kadınların memesinden alınan hücre sınıfı 25 yıldan daha uzun süredir “mezenkimal kök hücreler” (MSC’ler) olarak adlandırılmaktalar. Mezenkimal kök hücreler; kök hücrelerin kendi kendini yenileme ve farklılaşma kapasitesine sahiptir, standart kültür koşullarında plastik yapıştırıcı özelliktedir, %  95’inden fazlası farklı insan lökosit antijendir. MSC’ler (mezenkimal kök hücreler), yetişkinlerde veya bebeklerde çeşitli dokulardan türetilebilir. Bunlar yağ dokusu, periferik kan, göbek kordonu dahil insan vücudu kanı, göbek kordonu damarı, Wharton’un göbek kordonu jölesi, plasenta, decidua basalis, ligamentum flavum, amniyotik sıvı, amniotik membran, diş hamuru, insan plasentasının koryonik villus, fetal membranlar, adet kanı, anne sütü ve idrar şeklindedir. 

Mezenkimal kök hücrelerin (MSC) vücuttaki görevleri nelerdir?

MSC’ler vücutta bağışıklık tepkilerini düzenlemek için güçlü bir yetenek sergiler, T hücre proliferasyonunu baskılayarak, dendritik hücre olgunlaşmasını etkileyerek B hücresi çoğalmasını ve terminal farkını bastırma ferentasyon ve doğal öldürme gibi diğer bağışıklık hücrelerini modüle etme özelliklerine sahiptirler. MSC’lerin hücre tedavilerindeki bir diğer faydası yeniden vücuda dönen ve transendotelyal göçtür, yani bir bakıma ölümleri geri döndürmedir. Dolaşımda, MSC’ler vasküler sistem yoluyla hasar bölgesine taşınır, kemokin (C – C motifi), yapışma molekülleri (P-selektin ve VCAM-1) ve matris metaloproteinazlar MMP’ler; MMP-2 ve mem-branşman tip 1 MMP) [8]. MSC’ler hasarlı doku bölgelerine ulaştıktan sonra onarım, inflamatuar gibi yerel uyaranlarla yakın etkileşimde bulunurlar. Tüm bu eylem ve görevlerine dayanarak “mezenkimal kök hücreler” (MSC’ler) “tıbbi sinyal hücreleri” olarak da adlandırılmaktadır.

Genel yumurtalık fonksiyonu ve erken yumurtalık yetmezliği

Foliküller yumurtalığın fonksiyonel birimleridir ve bir oosit ve granüloza hücreleri, theca hücreleri gibi destekleyici hücreleri ve Stromal hücreler yumurtalıkta bulunur. Foliküldeki hücreler ayda bir yumurta hücresi salgılar ve östradiol ve progesteron gibi hormonlar üretir. Aynı zamanda kadının genel sağlığını korumak ve hamile kalmayı sürdürmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Erken yumurtalık yetmezliği, beklenen yaştan daha erken dönemde menopoza girmek demektir ve bu gizemli, karmaşık bir hastalıktır. Erken yumurtalık yetmezliği; 35 yaşın altındaki 250 kadından birinde ve 40 yaşın altındaki her 100 kadından birinde görülür. Bu sorundaki en önemli mekanizmalar folikül disfonksiyonu ve folikül azalmasıdır. 

Erken yumurtalık yetmezliği neden olur?

Nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da; genetik faktörler, endokrin, para Crine, mitokondriyal disfonksiyona bağlı ve metabolik faktörler foliküler havuz ve oositlerin kalitesini etkilemektedir. Son zamanlarda, erken yumurtalık yetmezliğinin kemoterapinin uzun vadeli bir yan etkisi olarak ortaya çıktıktan sonra, kısırlık riskini de artıran antikanser tedavilerinin ve dejeneratif sağlık sorunlarının bu probleme yol açabildiği görülmüştür. Yumurta hücrelerinin özellikle ilaç kullanımından kaynaklı toksisiteden etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenler düşünülerek kemoterapi alan kadınlar için doğurganlığın ve yumurtalığın korunmasının üreme için önemli bir konu olduğu hesaba katılmalıdır. Kemoterapi alması gereken kadınlarda doğurganlığın korunması için; embriyoların ve olgun oositlerin dondurulması veya yumurtalık dokusunun dondurulması gibi seçenekler mevcuttur. 

Mezenkimal kök hücrelerle (MSC) doğurganlığın korunması

MSC tedavisi ve yumurtalık fonksiyonunun iyileşmesi MSC tedavisi kadınları tedavi etmek için yeni bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde kısırlığı ortadan kaldırmak veya yumurtalık fonksiyonunu eski haline getirmek mümkün olabilmektedir. Bu MSC transplantasyonu çalışmaları yumurtalık fonksiyonunun restorasyonu ile iyileştirici etki göstermiş ve MSC’lerin büyüme faktörlerini salgıladıkları bulunmuştur. 

MSC ile vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), insülin benzeri dahil torlar büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve hepatosit büyüme faktörü (HGF) germ ortamı ve stromal hücre apoptozunu azaltmak için doğru ortam ve mikro- çevre mümkün olabilmektedir. MSC’lerin kullanımı ile yumurtalık fonksiyonunun kurtarılabilmesi söz konusudur. 

MSC’ler fibroblastların çoğalmasını ve hücre dışı matris birikimini azaltır ve yumurtalık yaşlanmasını engellemede merkezi bir rol oynayabilir. Ancak yine de MSC transplantasyonunun yumurtalık fonksiyonunu desteklediği konusundaki verilerin daha fazla araştırılması gerekiyor. Bu bakımdan MSC’lere “yumurtalığı restore etmek için yeni aday” denilebilir. Bu arada MSC’lerin insan embriyolarının kullanımını içeren önemli sorunlar ve sorular hala devam etmektedir. 

MSC’lerin güvenlik sorunları olabilir!

MSC’lerin güvenlik sorunlarının ele alınması gerekir. Çünkü MSC’den sonra uygulamada hafif yan etkiler gözlenmiştir. En sık görülen ciddi olumsuz etki, ne yazık ki, uzun süreli kültürlü MSC’ler tümör büyümesini ve metastazını teşvik edebilmektedir. Tüp bebek tedavisi gibi bir durum için kullanılacak MSC’lerin klinik üretimi için çok sayıda hücre gerekmekte, ancak daha yüksek aralıklardaki MSC’ler hücre transformasyonuna yol açabilir. Bu bakımdan MSC’ler kullanılacaksa hastalığın şiddetine bağlı olarak, optimal doz ve spesifik uygulama zamanı belirlenmelidir. 

Sonuç olarak;

MSC’ler hücre tedavisinde klinik uygulamalarda en etkili hücre tipi haline gelmiştir. Çoklu dejeneratif hastalıklar ve bağışıklık sistemiyle ilişkili birkaç hastalığın tedavisinde MSC uygulanabilir. Kemik iliği dahil; göbek kordonu, kordon kanı, amniyotik sıvı, endometriyum, ve adet kanı gibi çeşitli kaynaklardan MSC elde edilebilir. Birçok rapora göre, MSC’ler, yumurtalık fonksiyonunun iyileşmesini, granulosa hücre ölümünün durdurulması ve foliküler atrezi oluşumunun önlenmesi, anti-Müllerian hormonunun ve folikül uyarıcı hormonun yeniden yapılandırılması gibi hususlarda önemli etkiye sahiptir. Tüm bunlardan yola çıkılarak erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda yumurtalık fonksiyonunu kurtarmak için MSC’lerin rejeneratif kullanımı etkili bir kaynak olabilir, daha doğrusu bir umut olabilir. 

Rahim kök hücreleri: temel ileri hücre tedavilerine yönelik araştırmalar

Eski zamanlardan beri, filozoflar ve bilim adamları ölümsüzlük olasılığı üzerinde çalışmışlar. Fiziksel ölümsüzlük veya ölümden kaçınma durumu ütopik kalırken; bununla birlikte biyolojik ölümsüzlük bazı doku ve organlar ya da sistemler için mümkün olabilir ya da gençleşmek söz konusu olabilir. Gerçekten de bazı sistemler ya da organlar, yaşlanma deneyimi yaşamayabilir, işlevini ömür boyu korur ve vücuttan ayrılmasından sonra bile (in vitro perfüzyon veya nakli), biyolojik olarak ölümsüz olabilir. (Rando,2006).

Bu anlamda üreme organı olarak insan rahmi ölümsüzdür. Rahmin; adet fonksiyonu ve ortaya çıkan gebeliklere ulaşma yeteneği ömür boyu korunabilir. Elbette ki; uygun hormonal replasman tedavisi ile mümkün olabilir (Lydic ve ark. 1996). 

1988 yılında Bulleti ve arkadaşları, in vitro insan perfüzeli histerektomi ile elde edilen rahim ortamında ilk üç ay içinde bir hamilelik gerçekleşebileceğini buldular (Bulletti ve ark., 1988). Bundan uzun yıllar sonra (2015) Brannström ve arkadaşları, uterus transplantasyonunun düşürülmesi ile ilk başarılı canlı doğumu gerçekleştirdiler. (Brännström ve ark., 2015).

Üreme organı olarak uterusun biyolojik ölümsüzlüğü kayda değer bir endometriyal kök hücre varlığı ile (EndoSC) muhtemelen mümkün olabilirdi. Myo-metrium, çok hücreli kök hücre propropili spesifik hücre popülasyonları kemirgen ve insan modellerinde uygulandı. (Ono ve diğerleri, 2007; Chang ve diğerleri, 2010; Maruyama ve diğerleri, 2010; Mas ve diğ., 2015, 2017; Moravek ve diğerleri, 2015; Ono ve Maruyama, 2015). 

EndoSC (endometriyal kök hücre) dengesi (Chan ve diğerleri, 2004), ile ilgili çalışmalar geçen on yıl içinde rahim patolojileri bakımından kapsamlı bir şekilde incelendi. Endometrial ve miyometriyal kök / progenitör hücrelerin, hem insan hem de fare modellerine yapılan klinik uygulamalarda; spesifik bir mikroçevre içinde hücrelerin kaderini ve ömrünü belirleyecek kadar önemli olduğu görüldü. 

Asherman sendromu ve atrofik endometriyum tedavisinde gelişmiş kök hücre tedavisinin mevcut durumu gözden geçirildi ve miyometriyal patolojiyi anlama konusunda yeni ipuçları bulundu. Son olarak rahim naklinde; doku mühendisliği yeni üç boyutlu (3D) iskeleler veya hücresizleştirme işlemleri alana yeni bakış açıları ve etik ikilemler açtı. 

Araştırma evreni

2017 yılı Aralık aynına kadar olan; PUBMED veritabanı ve Google Akademik tabanı kapsamlı bir arama ile terms endometriyal / miyometriyal veya rahim içi kök hücrelere ait veriler incelendi. Bu bağlamda; kemik iliği (BM) katkısı ile ilgili literatür gözden geçirildi ve endometriyal ve miyometriyal rahim içi kök hücreler ve bunların nişleri fizyolojik rejeneratif potansiyel ve bunların süreçteki etkileri insan rahminin olojileri ve terapileri incelendi. Bu amaçla, her bir makalenin ana konu alanlarıyla ilgili olup olmadığını değerlendirildi.

Endometriyal kök hücreler (EndoSC) ve onların nişleri (oyuk, yuva)

Hayvan modellerinde EndoSC’lerin tanımlanması; kök hücreler, kendini yenilemeye izin vermek için asimetrik bölünmeye uğrar ve dokuya özgü hücreye farklılaşan hücreleri üretir. (Moravek ve ark., 2015). 

Endometriyumda yerleşik EndoSC’ler (endometriyal kök hücreler), endometriyal rejenerasyonu sürdürme görevindedir. 

Liu ve arkadaşlarına göre; herhangi bir sebeple kısmen farklılaşmış endometriyal hücreler, optimum endometriyal restorasyon için sınırlandırılmış hücre yapısı ve gerekli kök hücrelerin hepsinin yerini alamaz. Aynı çalışmada (Liu ve ark.,2018), BMDSC’nin doğrudan rahim içine enjeksiyonu intra-venöz bir uygulamadır ve periferik uygulamanın fonksiyonel sonucu olarak kök hücrelerin kesilmesi, direkt enjeksiyondan daha olumlu sonuç vermiştir. 

BMDSC (bone of male individuals of the same species – aynı türden erkek bireylerin kemiği) rahme restorasyonu ve daha sonraki rahim onarımı muhtemelen doğurganlığı arttırmaktadır. Endometriozisin uzun süreli tıbbi baskılanmasından sonra olumlu etkiler ART’ta (üremeye yarımcı tekniklerde) görülür. Ek olarak, microRNA (miRNA) gibi epigenetik mekanizmalar yaşamın ilerleyen dönemlerinde kök hücre popülasyonunun düzenlenmesi yoluyla endometriozis gelişme duyarlılığını artırabilir. 

Endometrium çok dinamik bir dokudur, endometriyal kırılma, yani adet döngüsünde rahim içi dokusunun dökülmesi ve onarım aynı anda, yan yana bir düzen içinde gerçekleşir. Bu her adet döngüsünde kontrollü denge içinde olan (Evans ve Salamonsen, 2012) düzenli bir iltihaplanma olarak tanımlanmıştır (Nathan ve Ding, 2010). Menstrüasyondan sonra ise endometriyum gebelik için verimli bir formda olmalıdır ki, olası bir embriyonun buraya tutunmasına izin verebilsin. Üreme çağındaki kadınlarda çoğunlukla bu döngü aynı şekilde gelişirken, yumurtalama yetisinin sonuna doğru gelindiğinde böyle gitmeyebiliyor. İşte bu menopoz sürecini ertelemek ya da çok mümkün olmasa da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yumurtalık kök hücrelerine dair çalışmalar yapılıyor.

Aslında endometriumun yenilenmesini sağlayan spesifik tedavilerde temel hedef Asherman sendromu gibi niş patolojilerinde rial doku veya endometriyal atrofiyi (EA) onarmaktır. 

İnsan miyometriyumundaki kök hücreler

Kadının üreme hayatı boyunca rahimde birkaç kez hamilelik olabilir ve rahimde oluşan uyarılmış genişleme esas olarak miyometriyal hücrelerden kaynaklıdır. Bu süreç üreme çağında birçok kez tekrarlanabilir (Burroughs ve diğ., 2000; Ono ve diğ.,2012). Gerçekten de rahim gebelik durumunda hacim olarak 1000 kata kadar genişler ve ağırlık olarak da 20 kata kadar çıkabilir (Maruyama ve ark., 2010; Ono ve Maruyama, 2015). Bu olağanüstü esneklik ve olağanüstü rejeneratifine dayanarak miyometriyal doku SSC’lerin (kök hücrelerin) varlığını kanıtlayabilir (Ono ve diğerleri, 2007, Teixeira ve diğerleri, 2008). Birkaç kanıt dizisi SSC’lerin dişi üreme sisteminde mevcut olduğu fikrini yeniden canlandırmakta (Ono ve diğerleri, 2008; Maruyama ve diğerleri, 2010; Mas ve diğerleri, 2014) ve bu varlıkları rahim rejenerasyonu ve doku için kritik önem taşımaktadır. 

Asherman sendromu ve endometriyal atrofi

Asherman sendromu (AS), rahim içi yapışıklıklar olarak da bilinen, rahim boşluğunun bir kısmında ya da tamamında görülebilen adezyonlardır. Rahim duvarlarının birbirine yapışması sonucu rahim boşluğu tıkanmaktadır. Bu patoloji; kısırlık, tekrarlayan düşük, adet anormallikleri, pelvik ağrı ve anormal plasenta (Dmowski ve Greenblatt, 1969) gibi sorunlara neden olabilmektedir. Histeroskopi, Asherman sendromunun tanısı için altın standart olarak kabul edilir, rahim boşluğunun gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlar. Ayrıca bu teknik uygun durumlarda acil tedaviyi de mümkün kılar. Histeroskopik tedaviden sonra doğurganlık restorasyonu genel olarak başarılır ve % 40-63 arasında hamilelik oranları (Zikopoulos ve ark., 2004; Conforti ve ark., 2013) görülebilir.

Endometrial Atrofi ise, endometriyumun çok ince olduğu nadir bir durumdur ve endometriyum 5 mm’nin üzerinde büyüyemez (Senturk, 2008). Bu sorunun nedenleri uzun süreli fonksiyonel ve genellikle geri dönüşümlü faktörleri içerir. Bunlar; oral kontraseptif ve tamoksifen kullanımı, erken yumurtalık yetmezliği veya Kallman Sendromu şeklinde sıralanabilirken, birçok durumda nedenleri bilinmeyebilir. Bu patoloji kısır kadınların % 0.5’ini etkiler ve bu kadınlar üremeye yardımcı tedavilerle bebek sahibi olabilirler. Zira endometriyal atrofi vakalarda pek çok ilaç tedavisine ve yeni girişimsel tedaviye rağmen tam olarak iyileşme sağlanamamaktadır. İşte bu sebeple de endometriyal kök hücre tedavisi ile iyileşmenin mümkün olabileceği düşünülmektedir. Kök hücre tedavisi ile endometriyumu düzenleyici, onarıcı bir mikroçevre oluşturulabilmekte ve böylece bu alanda kan dolaşımı salınımı teşvik edilebilmektedir. 

Asherman sendromu ve endometriyal atrofi hastalarında kök hücre tedavisi sonuçları

Öncelikle belirtmekte fayda var ki; kök hücre tedavisi ne Asherman sendromlu hastalarda ne de endometriyal atrofi hastalarında herhangi bir yan etkiye sebep olmamıştır. Bu hastaların pek çoğu kök hücre tedavisi öncesinde başarısız cerrahi operasyonlar geçirmiş ve üremeye yardımcı tedaviler almışlardır. Ancak bunların sonucunda gebelik elde edememişlerdir. Kök hücre tedavisinin ardından sonuçlarda anlamlı bir değişiklik gözlenmiştir. 

Kök hücre tedavisi uygulanan endometriyumun değerlendirilmesi

Endometriyuma kök hücre tedavisi yapıldıktan sonra üremeye yardımcı tedavi uygulanan hastaların sonuçları:

  • Üç hasta sırasıyla 2 ay, 4 ay ve 19 ay sonra kendiliğinden gebe kaldı, bunlardan ikisi sağlıklı bebek dünyaya getiriken, bir tanesi düşükle sonuçlandı. 
  • 14 tane embriyo transferinden 7 tanesinde gebelik elde edildi. 3 tanesi biyokimyasal hamilelik ve bir tanesi de dokuzuncu haftada düşük oldu.
  • Elde edilen gebeliklerden ortalama üçte birinde ikiz gebelik görüldü. 
  • Embriyoların tamamına kromozom taraması yapıldı ve 14 tanesinden birinde kromozomsal anomali saptandığı için embriyo transferi iptal edildi.

Özetle, tüm bu bulgular; Asherman sendromlu ve endometriyal atrofili hastalarda kök hücre tedavisinin iyileşemez endometriyal sorunların tedavisinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Yüzyılı aşkın bir süredir her iki hasta grubu için de uygulanan tedavilerin nüksetme ve olumsuz maddi, manevi yan etkileri görülmüştür. Oysaki kök hücre tedavisinin tamamen yan etkisiz olduğu söylenebilir ve sadece bu nedenle bile deneye değer. Bununla birlikte, kök hücre tedavisinin etki mekanizmaları ve uzun vadeli etkileri henüz iyi anlaşılmamıştır ve genel geçerli sonuçlardan, etkilerden bahsedilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Bu ilerlemeler yenilenme için kritik destek sağlayabilir tamamen veya kısmi olarak rahim dokusunda yeni terapötik çözelti mutlak rahim kaynaklı kısırlığın tedavisi için etken olabilir. Dahası rahim nakli (uterus transplantasyonu) bağlamında Brannström ve arkadaşları ilk başarılı canlı doğumu 2017 yılında gerçekleştirdiler.  Bu bir dönüm noktası olmasına rağmen üreme tıbbında rahim naklinin; doğal olarak organ bağışçısı eksikliği gibi bilinen bazı problemlerle ve nakilden sonra uzun süreli immünosupresyon ihtiyacı bağlamında kısıtlı olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle biyo-mühendislik yapay rahim oluşturulması üzerinde durmaktadır. Birtakım etik engeller ve biyolojik sınırlamalar dolayısıyla kök hücre araştırmaları bazı vakaların tedavisi için büyük umutlar sunmaktadır. Zira kök hücre tedavisi ile fonksiyonunu kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan rahme ve yumurtalıklara benzersiz bir bakım, yenileme yeteneği ve onarım imkanı doğmaktadır. 

Kök hücre tedavilerine dair daha fazla çalışma ve araştırma yapılması sadece yumurtalık ve rahim gibi üreme sorunlarıyla ilgili hususlarda değil, daha pek çok rahatsızlığın tedavisinde etkili olacaktır. Uzmanlar; bu kök hücrelerin daha sonra ihtiyaç duyulan herhangi bir hücre tipine farklılaşabileceğinin altını çizmekteler. Bu da demek oluyor ki; daha ileriki dönemlerde Parkinson ve Alzheimer hastalığındaki patolojileri tedavi etmek, karaciğer rahatsızlıklarına ve şeker hastalığına çözüm bulabilmek kök hücre ile mümkün olabilecektir. 

Etik engeller ve biyolojik sınırlamalar olsa da, Nobel düllü Marie Curie’nin dediği gibi: “Hayatta hiçbir şeyden korkulmamalı, sadece anlaşılmalıdır. Şimdi daha fazlasını anlamanın zamanı, daha az korkabiliriz ”.