Doğum Gebelikte Kaçıncı Haftada Olur?

hızlı doğum

Gebelik testi neticesinin pozitif çıkması ile heyecanlanan eşler doğacak bebeklerini ne zaman kucağına alacaklarını merak ederler. Bu yüzden doğumun hangi süreçte olacağını bilmek isterler.

Gebelik süresince çiftlerin en çok merak ettiği “doğum gebelikte kaçıncı haftada olur?” sorusunun yanıtı ise;

    • 8 veya 9 hafta gebelikte 2 ay
    • 12 veya 13 hafta gebelikte 3 ay
    • 24 veya 25 hafta gebelikte 6 ay
    • 36 hafta gebelikte 9 aydır ve gebelik süreci bitmiştir ve artık gebelikte son ayın içerisindeyizdir.
    • Gebelikte 40 hafta bittiğinde de 9 ay 10 gün olarak bilinen 280 gün tamamlanmış ve doğum gerçekleşmiştir.

Normal doğum ne kadar sürer?

Normal doğum düzenli ve5-10 dakikada bir sıklıkla hissedilen şiddetli sancılarla başlar. Düzenli sancılar başladığı anda rahim ağzı kapalıdır. Sancıların başlaması itibariyle rahim ağzının tam olarak açılmasına kadar geçen zaman doğumun ilk evresidir.

Rahim ağzının tam açılmasının ardından da bebeğin doğumu gerçekleşir. Rahim ağzının tam açılması itibariyle bebeğin doğumuna kadar geçen zaman da doğumun ikinci evresidir.

Bebeğin doğumundan sonrada doğumun üçüncü evresi başlar. Bebeğin doğumunun ardından plasenta yani bebeğin eşi ayrılır, plasentanın ayrılması sonucunda da doğumun üçüncü evresi sonlanmış olur.

Doğumun ilk evresi

Doğumun ilk evresi; latent faz ve aktif faz olarak ikiye ayrılmaktadır. Rahim ağzı yaklaşık olarak 3 ila 4 cm açıklığa erişene kadar latent faz, sonrası aktif fazdır. Laten faz ilk doğumlarda ortalama 6 ila 7 saat arasında sürer. Sonraki doğumlarda ise bu süre ortalama olarak 5 saati bulur. Aktif faz ise ilk gebeliklerde 5 saat, sonraki gebeliklerde ise 3 saate yakın sürmektedir.

Özetle doğumun ilk evresi olarak adlandırılan kısım doğum sancılarının başlaması itibariyle rahim ağzının tam açılmasına kadar geçen süredir ve bu sürede yaklaşık olarak ilk gebeliklerde 11 saati, daha sonraki gebeliklerde ise 7 saati bulmaktadır.

Doğumun normalinden daha hızlı gerçekleşmesi durumu da presipite doğum olarak adlandırılmaktadır.

Doğumun ikinci evresi

Doğumun ikinci evresi; rahim ağzının tam açılması itibariyle bebeğin doğumuna kadar geçen süreyi kapsar. Bu süre ilk gebeliklerde ortalama olarak 50 dakika, sonraki gebeliklerde ise ortalama olarak 20 dakikalık bir zamanı kapsar.

Doğumun üçüncü evresi

Doğumun üçüncü evresi de bebek doğduktan sonra plasentanın yani bebeğin eşinin ayrılana kadar ki zaman dilimidir. Bu zaman dilimi de  yaklaşık olarak 5 dakikadır.

Plasentanın ayrılmasının ardından annenin muayenesi yapılır, olası kanama durumu kontrol edilir. Doğum kesisi söz konusu ise dikiş işlemleri yapılır. Bu işlemlerin tamamı da yaklaşık olarak 10 ila 20 dakikalık bir süreyi kapsamaktadır.  Bu işlemler ardından anne doğum masasından alınarak bebek ile beraber takip odasına yerleştirilir.

Özetle; normal doğum ilk gebeliklerde daha uzun bir süreçte gerçekleşir. Yapılan doğum sayısı arttıkça diğer doğumların süresi  kısalır. İlk doğumlar yaklaşık olarak 10 saatte tamamlanırken sonraki doğumlar 5 ila 7 saat hatta bazen daha da kısa bir sürede gerçekleşir.  Epidural anestezi uygulanan gebeliklerdeki doğumda süre bir kaç saat yükselebilir. Bunun nedeni de rahim ağzının daha yavaş açılmasıdır.

Sezaryen doğum ne kadar sürer?

Sezaryen doğuma karar verildiği takdirde, 38.haftanın ardından hamilelik sezaryen ile sonlandırılır. Doğumun sezaryen olmasını gerektiren durumların başında, bebeğin ters duruşu ve bebeğin çok iri olması yer almaktadır. Bebeğin yan gelmesi, çoğul gebelik olması, annenin kemik yapısındaki darlık, bebekte doğumsal anomalilerin varlığı, plasentanın rahim ağzını kapaması, annedeki bazı sağlık sorunları da sezaryeni gerektiren diğer faktörlerdir.

Sezaryen doğum öncesinde hastaneye 30-60 dakika kadar erken gidilmelidir. Lavman ile bağırsakların boşaltılması sağlanır. Sezaryen doğum öncesinde gerekli kan tetkikleri yapılır. Epidural veya genel anestezi ardından anneye sonda takılır. Tüm karın bölgesi, antiseptik solüsyonlarla steril edildikten sonra steril örtüler örtülür ve sezaryen doğuma başlanır. Sezaryen doğum yaklaşık 40 dakika – 1 saat arasında sürer. Sezaryen doğum başladıktan sonra 10 dakika sonra bebek anne karnından çıkarılır. Sezaryen doğum; kasık bölgesinin yaklaşık 3 ila 4 cm üzerinden yatay olarak 10-15 cmlik bir kesi ile başlar. Bebeğe ulaşmak için ciltten başlayarak 8 kat tabaka kesilir ve doğum sonrası bu kesi dikilmektedir.